Пропусни главно меню
октомври 2011 | Като се срещаме отново

Като се срещаме отново

октомври 2011 Обща конференция

Молитвата ми е да можем да бъдем изпълнени с Духа Господен, докато слушаме посланията днес и утре, и да научим нещата, които Господ би желал ние да знаем.

Хубаво е, братя и сестри, да ви приветствам на 181-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

Тази конференция отбелязва 48 години – помислете си само, 48 години – откакто бях призован в Кворума на дванадесетте апостоли от президент Дейвид О. Макей. Това беше през октомври 1963 г. Изглежда невъзможно оттогава да са дошли и отминали толкова години.

Когато сме заети, времето сякаш минава далеч по-бързо, и изминалите шест месеца не бяха изключение за мен. Едно от най-важните неща през този период бе възможността, която имах, да осветя повторно храма Атланта Джорджия на 1 май. Бях придружаван от старейшина и сестра М. Ръсел Балард, старейшина и сестра Уолтър Ф. Гонзалес и старейшина и сестра Уилям Р. Уокър.

По време на културното честване, озаглавено “Южни светлини”, състояло се вечерта преди повторното освещаване, 2 700 млади мъже и млади жени от окръга на храма изнесоха представление. Това бе една от най-впечатляващите програми, които някога съм виждал, тя няколко пъти вдигна на крака публиката за овации.

На другия ден храмът бе осветен в две сесии, където Духът Господен бе изобилно с нас.

В последната част на август президент Хенри Б. Айринг освети храма Сан Салвадор Ел Салвадор. Той бе придружен от сестра Айринг и от старейшина и сестра Д. Тод Кристоферсън, старейшина и сестра Уилям Р. Уокър и сестра Силвия Е. Олред от Общото президентство на Обществото за взаимопомощ, заедно със съпруга й Джефри. Президент Айринг съобщи, че това било изключително духовно събитие.

По-късно тази година президент Дитер Ф. Ухтдорф и сестра Ухтдорф ще пътуват с други висши ръководители до Кетцалтенанго, Гватемала, където той ще освети нашия храм там.

Строежът на храмове, братя и сестри, продължава непрекъснато. Днес имам привилегията да обявя няколко нови храма.

Първо, позволете ми да спомена, че никоя сграда, построена от Църквата, не е по-важна от храма. Храмовете са места, където взаимоотношенията се запечатват, за да траят през вечността. Ние сме благодарни за многото храмове по света и за благословията, която са те в живота на нашите членове.

В края на миналата година Табернакълът в Прово, окръг Юта, бе сериозно засегнат от един ужасен пожар. От тази чудесна сграда, толкова обичана от поколения светии от последните дни, оцеляха само вътрешните стени. След внимателно проучване решихме да я построим наново с пълна консервация и реставрация на екстериора, за да стане тя втори храм на Църквата в гр. Прово. Съществуващият храм Прово е един от най-заетите в Църквата и един втори храм ще поеме нарастващия брой верни членове, които посещават храма от Прово и околните общини.

Имам също удоволствието да обявя нови храмове в следните места: Баранкуиля, Колумбия; Дърбан, Южна Африка; Киншаса в Демократична република Конго; и Стар Вали, Уайоминг. Освен това ние продължаваме напред с плановете си да построим храм в Париж, Франция.

Подробности за тези храмове ще бъдат предоставени в бъдеще, когато бъдат уточнени местата и други необходими одобрения.

На предишни конференции съм споменавал за напредъка, който имаме, в това да строим храмовете по-близо до нашите членове. Макар храмовете да са достъпни за много членове на Църквата, все още има области по света, където те са толкова отдалечени от членовете ни, че хората не могат да си позволят пътуването до тях. Поради това те не са в състояние да вкусят от свещените и вечни благословии, които осигуряват храмовете. За да помогнем в това отношение, имаме на разположение така нареченият Общ фонд за подпомагане на посещаващите храма. Този фонд осигурява еднократно посещение до храма за хората, които иначе не биха били в състояние да отидат до храма и които копнеят за тази възможност. Всеки, който желае да подпомогне този фонд, може просто да впише информацията върху обикновената бележка за дарение, която се дава всеки месец на епископа.

Сега, мои братя и сестри, молитвата ми е да можем да бъдем изпълнени с Духа Господен, докато слушаме посланията днес и утре, и да научим нещата, които Господ би желал ние да знаем. За това се моля, в името на Исус Христос, амин.