Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2011 | O Le Tusi a Mamona—o se Tusi mai le Atua

O Le Tusi a Mamona—o se Tusi mai le Atua

Oketopa 2011 Konafesi Aoao

Faatasi ma le Tusi Paia, o le Tusi a Mamona o se molimau e le mavavaeeseina o aoaoga faavae a Keriso ma Lona paia.

O ni tausaga se tele ua mavae, sa tago ai mo le taimi muamua lava le tamā, o le tamā, o le tamā o lo’u tina i se kopi o le Tusi a Mamona. Sa ia sueina i le ogatotonu ma faitau ni nai itulau. Ona ia fai mai lea, “O le tusi lena a le o le Atua, o le tiapolo sa tusiaina, ma o le a ou sueina po o ai na tusia.” E faalua ona ia faitauina atoa i aso e 10 na sosoo ai, ona ia tautino mai lea, “E le mafai e le tiapolo ona tusia lea [tusi]—e tatau lava la ona mai i le Atua.”1

O le tulaga maoae lena o le Tusi a Mamona—e leai se vaega e faavaeluātai ai. A le o le afioga a le Atua e pei ona folafola mai ai, ia po o se mea taufaasese atoa foi. O lenei tusi e le na ona tautino maia o ni aoaoga lelei po o se manatu faalelotu po o se tuufaatasiga o ni tusiga manino. Ua tautino mai o le afioga a le Atua—o fuaiupu uma, faasologa uma, itulau uma.Sa tautino mai e Iosefa Samita sa taialaina o ia e se agelu a le Atua i papatusi auro, lea sa i ai tusitusiga a perofeta i Amerika anamua, ma sa ia faaliliuina na papatusi e ala i mana faalelagi. Afai e moni lena tala, o lona uiga la, o le Tusi a Mamona o se tusitusiga paia, e pei lava ona tautino mai ai; afai e leai, o se taufaasese e susua faaupuga ae leaga.

Sa ta’ua e C. S. Lewis se faafitauli talitutusa faapena lea e oo i ai se tasi e tatau ona filifili pe taliaina pe teena le paia o le Faaola—lea e faapena foi ona leai se mea e ta’u o se faavaeluātai: “O loo ou taumafai i i e taofi mai soo se tasi mai le faia o le faaupuga faavalevalea lea e masani ona fai e tagata e uiga ia te Ia: ‘Ua ou saunia e talia Iesu o se faiaoga sili o mea lelei, ae ou te le taliaina Lana tautinoga e faapea o le Atua.’ O le mea e tasi lena e le tatau ona tatou tautatala ai. O se tagata sa na o se tagata ma tautala i ituaiga mea na fai mai ai Iesu, o le a le o se faiaoga sili o mea lelei. … E tatau ona fai lau filifiliga. A le o lenei tagata sa avea, ma o le Alo o le Atua: ia po o se tagata ululeaga po o se mea e sili atu le leaga. … Ae aua nei o tatou o mai ma soo se manatu faavalevalea e faapea o Ia o se tagata faiaoga sili. Na te le’i tuu maia lena faaliliuga ia i tatou. Na te le’i fuafuaina foi.”2

E faapena foi ona tatau ona tatou faia se filifiliga faigofie i le Tusi a Mamona: a le mai le Atua, o le tiapolo. E leai lava se isi filifiliga. Ou te valaaulia outou mo sina taimi e fai ai se suega e fesoasoani e te iloa ai le natura moni o lenei tusi. Fesili ifo ia te oe lava pe tata’i atu oe e mau nei mai le Tusi a Mamona ia e latalata atili ai i le Atua po o le tiapolo:

“Ia taumamafa fiafia i afioga a Keriso; aua faauta, o afioga a Keriso o le a ta’u mai ai ia te outou mea uma e tatau ona outou faia” (2 Nifae 32:3).

Po o upu nei a se tamā alofa i ona atalii: “Ma o lenei, ou atalii e, ia manatua, ia manatua o luga lava o le papa o lo tatou Togiola, o le Keriso lea, le Alo o le Atua, e ao ina oulua atinae ai lo oulua faavae” (Helamana 5:12).

Po o upu nei a se perofeta: “O mai ia Keriso, ma faaatoatoaina ia te ia” (Moronae 10:32).

Pe mafai ea e le tiapolo ona tusia nei faamatalaga mai le Tusi a Mamona? Ina ua uma ona tuliese e le Faaola nisi o tiapolo, sa fai mai le au Faresaio sa Ia faia lea e ala “i a Pelesepulo le alii o temoni.” Sa tali atu le Faaola e faapea, o se faaiuga faapena o se mea faavalevalea lea: “O malo uma,” Na fetalai ai o Ia, “ua fevaevaeai e faaumatia ai; o aiga … e fevaevaeai e le tumau ia.” Ona sosoo ai lea ma Lona manatu mulimuli: “Afai foi e tulia e Satani ia Satani, ona fevaevaeai lea o ia ia te ia; pe faapefea foi ona tumau o lona malo?” (Mataio 12:24–26; faaopoopo le faamamafa).

Afai ua aoao mai i tatou e mau na faatoa ou ta’ua mai le Tusi a Mamona e tapuai ma alofa ma auauna atu i le Faaola (o loo faapena ona aoao mai ai), e faapefea la ona mai le tiapolo? Afai o lea, e fevaevaeai o ia lava ma faapea ona faaumatia ai lona lava malo, le tulaga tonu lea na fetalai ai le Faaola e le mafai ona i ai. O se faitauga faamaoni, ma le manatu mama, o le Tusi a Mamona o le a aumai ai se tasi i le faaiuga lava e tasi e pei ona maua e le tamā, o le tamā, o le tamā o lo’u tina, o le: “E le mafai ona tusia e le tiapolo—e tatau lava ona mai i le Atua.”

Ae aisea lava e matuai taua ai le Tusi a Mamona pe afai ua tatou maua le Tusi Paia tatou te aoao ai e uiga ia Iesu Keriso? Pe na e tuufesili pe aisea ua tele ai ekalesia Kerisiano i le lalolagi i aso nei, pe afai e maua mai a latou aoaoga faavae mai lea Tusi Paia lava e tasi? Ona e eseese a latou faauigaga o le Tusi Paia. Ana faapea e tutusa a latou faauigaga, semanu e tutusa lava le ekalesia. E le o se tulaga lenei e finagalo ai le Alii, aua na tautino mai e le Aposetolo o Paulo e faapea, e “tasi le Alii, e tasi le faatuatuaga, e tasi le papatisoga” (Efeso 4:5). Ina ia fesoasoani ia oo mai lenei tasi, ua faatulagaina ai e le Alii se tulafono faalelagi o molimau. Na aoao mai Paulo, “E mautu upu uma i le mau a le toalua po o le toatolu” (2 Korinito 13:1).

O le Tusi Paia o se molimau e tasi ia Iesu Keriso; o le Tusi a Mamona o le isi lea. Aisea e matuai taua ai lenei molimau lona lua? Atonu o le a fesoasoani le faataitaiga vaaia lenei: E fia ni laina sasao e mafai ona e tusia e ui atu i se vaega se tasi i luga o se fasipepa? O le tali e le mafaitaulia. A faapea la mo se taimi, o lena vaega e tasi ua faatusa i le Tusi Paia, ma o le faitau selau o na laina sasao e tusia e ui atu i lena vaega e faatusa i faauigaga eseese o le Tusi Paia, ae o na faauigaga taitasi e faatusa i ekalesia eseese.

Ae peitai, o le a se mea e tupu, pe afai e i ai se vaega lona lua i luga o lena fasipepa, e faatusa i le Tusi a Mamona? E fia ni laina sasao e mafai ona e tusia i le va o nei vaega e lua: le Tusi Paia ma le Tusi a Mamona? E na o le tasi lava. E na o le tasi le faauigaga o aoaoga faavae a Keriso e mafai ona i ai ona o le molimau a nei molimau e lua.

Ma ua faafia ona fai le Tusi a Mamona ma se molimau faamaonia, faamanino, ma autasi o aoaoga na aoaoina i le Tusi Paia, o lea la e na o le “tasi le Alii, e tasi le faatuatuaga, e tasi le papatisoga.” Mo se faataitaiga, o loo fenumiai nisi tagata pe alagatatau le papatisoga mo le faaolataga e ui ina sa fetalai atu le Faaola ia Nikotemo, “Afai e le fanau se tasi i le vai ma le Agaga, e le mafai ona sao o ia i le malo o le Atua” (Ioane 3:5). Ae peitai, ua aveese e le Tusi a Mamona na faanunumi uma e uiga i lena mataupu: “Ma ua ia poloaiina tagata uma e ao ina latou salamo, ma papatiso i lona suafa, … po o le a le mafai ona faaolaina i latou i le malo o le Atua” (2 Nifae 9:23).

O loo i ai ni faiga eseese o le papatisoga i le lalolagi i aso nei e ui ua ta’u mai e le Tusi Paia le ala na papatisoina ai le Faaola, lo tatou Faataitaiga sili: “Ona maliu ae loa lea o [Ia] nai le vai” (Mataio 3:16). E mafai faapefea ona Ia maliu ae nai le vai seiloga na alu ifo muamua o Ia i totonu o le vai? Ina nei i ai se feteenaiga i le mataupu lenei, ua aveese e le Tusi a Mamona i le faamatalaga tuusao lenei o le aoaoga faavae i le faiga sao o le papatisoga: “Ma ona outou faatofu lea o i latou i totonu o le vai” (3 Nifae 11:26).

E talitonu le toatele e faapea ua muta faaaliga i le Tusi Paia e ui lava o le Tusi Paia lava ia o se molimau i le mamanu o faaaliga a le Atua ua silia ma le 4,000 tausaga o le i ai o le tagata. Peitai o se aoaoga faavae sese e tasi e pei o lenei, e pei lava o se maa tomino e faaminoi ma mafua ai le toulu o isi maa pe i le tulaga lenei, o le toulu o aoaoga faavae sao. O se talitonuga i le muta o faaaliga e mafua ai le toilalo o le aoaoga faavae e faapea “o le Atua ua tutusa lava ia o ananafi, i le aso, ma le faavavau” (Mamona 9:9); e mafua ai ona solo i lalo le aoaoga faavae lea na aoao mai e Amosa e faapea “e le faia lava se mea e le Alii o Ieova, a e faaalia lona finagalo i ana auauna o perofeta” (Amosa 3:7); ma mafua ai le pa’u o le aoaoga faavae e faapea “e le faailoga tagata le Atua” (Galuega 10:34) ma o lea e fetalai mai ai i tagata uma o augatupulaga uma. Ae o le mea e lelei ai, o loo faamaonia e le Tusi a Mamona ia upumoni faale-Tusi Paia o faaaliga faifai pea:

“Ma ou te toe tautala atu ia te outou o e e faafitia faaaliga a le Atua, ma fai mai ua mavae atu na mea, ua leai ni faaaliga. …

“Pe ua tatou le faitauina ea o le Atua ua tutusa lava o ia o ananafi, i le aso, ma le faavavau … ?” (Mamona 9:7, 9).

I nisi faaupuga, afai o le Atua, o lē e le fesuisuiai, na fetalai mai i aso anamua, o le a faapena foi ona fetalai mai o Ia i aso nei.

E alu pea lava pea le lisi o faamaoniga ma faamalamalamaga o aoaoga faavae, ae e leai se mea e sili atu ona mamana, pe faagaeetia, nai lo aoaoga a le Tusi a Mamona e uiga i le Togiola a Iesu Keriso. E te manao e tusi i lou loto se molimau e le faafitia e faapea, na alu ifo le Faaola i lalo o au agasala ma e leai se agasala, leai se mea faigata o le olaga nei e le mafai ona oo atu i ai le alofa tunoa o Lana Togiola—ma mo au tauiviga taitasi ua i ai Sana fofo o le mana maoae faamalolo? Ia faitau laia o le Tusi a Mamona. O le a aoao atu ia te oe ma molimau atu ia te oe, o le Togiola a Keriso e le iu aua e aofia ai ma manatulia ai ma e sili atu nai lo vaivaiga uma o le olaga nei ua silafia e le tagata. O le mafuaaga lena na tautino mai ai le perofeta o Mamona, “Tou te faamoemoe e ala i le togiola a Keriso” (Moronae 7:41).

E leitioa a folafola mai ma le lototele e le Tusi a Mamona, “Ma afai tou te talitonu ia Keriso o le a outou talitonu i nei upu, ona o afioga i latou a Keriso” (2 Nifae 33:10). Faatasi ma le Tusi Paia, o le Tusi a Mamona o se molimau e le mavavaeeseina o aoaoga faavae a Keriso ma Lona paia. Faatasi ai ma le Tusi Paia, ua “aoao mai i tagata uma ia latou faia mea lelei” (2 Nifae 33:10). Ma faatasi ai ma le Tusi Paia, ua aumaia ai i tatou i le “e tasi le Alii, e tasi le faatuatuaga, e tasi le papatisoga.” O le mafuaaga lena e matuai taua ai le Tusi a Mamona i o tatou olaga.

O ni nai tausaga ua tuanai, sa ou auai i se tasi o a tatou sauniga lotu i Toronto, Kanata. Sa lauga ai se tamaitai e 14-tausaga le matua. Fai mai o ia sa la talanoa ma se tasi o ana uo i le a’oga e uiga i mea tau lotu. Sa fai atu lana uo ia te ia, “O le a le lotu e te auai ai?”

Sa tali atu o ia, “O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, po o le Mamona.”

Sa tali ane lana uo, “Ou te iloa le ekalesia lena, ma ou te iloa e le moni.”

“E faapefea ona e iloa?” na tali atu ai.

“Aua,” o le tala lea a lana uo, “Sa ou sailiili i ai.”

“Na e faitauina le Tusi a Mamona?”

“Leai,” o le tali mai lea. “Ou te le’i faitaua.”

Ona tali atu lea o lenei tamaitai talavou lelei, “O lona uiga la e te le’i sailiili i la’u ekalesia, aua ua ou faitauina itulau uma o le Tusi a Mamona ma ua ou iloa ai e moni.”

Ua ou faitauina foi itulau uma o le Tusi a Mamona, ma toe faitau ma toe faitau, ma e tuuina atu la’u molimau faamaoni, e pei o le tamā, o le tamā, o le tamā o lo’u tina, e mai le Atua lea. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
    1. Willard Richards, in LeGrand Richards, A Marvelous Work and a Wonder, rev. ed. (1972), 81, 82.

    2. C. S. Lewis, Mere Christianity (1952), 40–41.