Пропусни главно меню
октомври 2011 | Вотът на подкрепа за църковните служители

Вотът на подкрепа за църковните служители

октомври 2011 Обща конференция

Предложено е да подкрепим Томас Спенсър Монсън като пророк, гледач и откровител и президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни; Хенри Бениън Айринг като първи съветник в Първото Президентство; и Дитер Фридрих Ухтдорф като втори съветник в Първото Президентство.

Онези, които сте “за”, моля покажете го.

Които са против, ако има такива, могат да го покажат.

Предложено е да подкрепим Бойд Кенет Пакър като президент на Кворума на дванадесетте апостоли и следните като членове на този кворум:Бойд К. Пакър, Л. Том Пери, Ръсел М. Нелсън, Далин Х. Оукс, M. Ръсел Балард, Ричард Г. Скот, Робърт Д. Хейлз, Джефри Р. Холанд, Дейвид A. Беднар, Куентин Л. Кук, Д. Тод Кристоферсън и Нийл Л. Андерсън.

Онези, които сте “за”, моля покажете го.

Който е против, може да направи същото.

Предложено е да подкрепим съветниците в Първото Президентство и Дванадесетте апостоли като пророци, гледачи и откровители.

Всички “за”, моля покажете го.

Ако има някой “против”, да даде същия знак.

Старейшина Клаудио Р. М. Коста бе освободен като член на Президентството на Кворума на Седемдесетте.

Онези, които могат да се присъединят към нас за вот на одобрение, моля изявете го.

Предложено е да подкрепим старейшина Тад Р. Калистър като член на Президентството на Кворума на Седемдесетте.

Всички “за”, моля покажете го.

Против, ако има?

Предложено е да освободим старейшини Гари Дж. Колман, Ричард Г. Хинкли, Йошихико Кикучи, Карл Б. Прат и Сесил О. Самюелсън като членове на Първия кворум на Седемдесетте и да ги обявим за почетни висши ръководители.

Предложено е също да освободим старейшини Вон Йонг Ко, Лоуъл М. Сноу и Пол К. Сибровски като членове на втория кворум на Седемдесетте.

Всички, които желаят да се присъединят към нас в израза на благодарност към тези братя за тяхната отлична служба, моля изявете го.

Старейшини Ралф У. Харди-мл., Шон М. Хънтсмън-ст., Александър Н. Манжос и Дж. Уилард Мариот-мл. бяха освободени като областни седемдесетници.

Предлага се да им гласуваме благодарност за тяхната забележителна служба.

Всички “за” моля да го покажат.

Предложено е да подкрепим другите висши ръководители, областните седемдесетници и общите президентства на помощните организации в сегашния им състав.

Онези, които сте “за”, моля покажете го.

Който е против, може да го покаже по същия начин.

Президент Монсън, доколкото бях в състояние да наблюдавам, гласуването в Центъра за конференции бе единодушно.

Благодаря ви, братя и сестри, за вашия вот на подкрепа, за вашата вяра, преданост и молитви.