Բաց թողնել հիմնական նավիգացիան

Հոկտեմբեր 2011

Շաբաթ առավոտյան նիստ Լայնացնել
Ներբեռնել աուդիոն
Ներբեռնել վիդեոն
Քահանայության նիստ Լայնացնել
Ներբեռնել աուդիոն
Ներբեռնել վիդեոն
Կիրակի առավոտյան նիստ Լայնացնել
Ներբեռնել աուդիոն
Ներբեռնել վիդեոն
Սփոփող Միության Գերագույն Ժողով Լայնացնել
Ներբեռնել աուդիոն
Ներբեռնել վիդեոն