LES  Se påLyttLast ned

Hele konferansen

watch
Download
close

Last ned

 

Tekst

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

I denne skjønne morgenstund Tabernakelkoret   
With Songs of Praise Tabernakelkoret   
Skriftenes kraft Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vi ber til Gud for deg Tabernakelkoret   
Personlig åpenbaring og vitnesbyrd Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Den tid skal komme L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Snart Israels Forløser Forsamlingen   
Så møtes vi igjen Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Gjør det rette til rett tid, uten utsettelse José L. Alonso watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Råd til ungdom Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Jeg er Guds barn Tabernakelkoret   
Du er betydningsfull for Ham Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Press Forward, Saints Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Medley av Primær-sanger Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
I all evighet Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
Oppholdelse av Kirkens funksjonærer Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Barnas hjerter skal vendes David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Barn Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

En tid til å forberede seg Ian S. Ardern watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Priser profeten som skuet Jehova Forsamlingen   
Det er bedre å se opp Carl B. Cook watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Forløsning LeGrand R. Curtis jr. watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Den guddommelige gave omvendelse D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Medley av Primær-sanger Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Prestedømsmøtet

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Rise Up, O Men of God Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
Jeg trenger deg hver stund Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
Vi er alle kalt Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Det aronske prestedømmes kraft Keith B. McMullin watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

En unik mulighet W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Se, Herren konge er Forsamlingen   
Hjelp på Herrens måte Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Forberedelse i prestedømmet: “Jeg trenger din hjelp” Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Våg å stå alene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

La oss stemme i et kor Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Led meg frem til evig frelse Tabernakelkoret   
Led oss, o du store Jehova Tabernakelkoret   
Consider the Lilies Tabernakelkoret   
Et vitne Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Å vente på Herren: Din vilje skje Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Mormons bok – en bok fra Gud Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Ha takk for profeten du sendte Forsamlingen   
Elsk hennes mor Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Et navns betydning M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

I'll Go Where You Want Me to Go Tabernakelkoret   
Stå på hellige steder Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Kristus er meg kjær Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Arise, O God, and Shine Tabernakelkoret   
I Feel My Savior's Love Tabernakelkoret   
Pakter Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Læresetninger om Jesus Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Undervisning etter Åndens påvirkning Matthew O. Richardson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vi gledes og frydes Forsamlingen   
Misjonærer er en av Kirkens skatter Kazuhiko Yamashita watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Velg evig liv Randall K. Bennett watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Bønn er et privilegium J. Devn Cornish watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Sangene de ikke fikk sunget Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Til vi ses igjen Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Herre, før vi skilles ad Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Hjelpeforeningens fellesmøte

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

I denne skjønne morgenstund Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
Hva jeg håper mine barnebarn vil forstå angående Hjelpeforeningen Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hvor det er skjønt, min Herre Gud Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
Kjærlighet svikter aldri Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hold fast ved paktene Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Lytt, lytt, nasjoner! Forsamlingen   
Forglem meg ei Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vi gledes og frydes Forsamlingen