Bỏ qua điều hướng chính

Tháng mười 2011

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy Mở Rộng
Tải Xuống Audio
Tải Xuống Video
Phiên Họp Chức Tư Tế Mở Rộng
Tải Xuống Audio
Tải Xuống Video
Phiên Họp Sáng Chủ Nhật Mở Rộng
Tải Xuống Audio
Tải Xuống Video
Phiên Họp Trưa Chủ Nhật Mở Rộng
Tải Xuống Audio
Tải Xuống Video
Buổi Họp Hội Phụ Nữ Trung Ương Mở Rộng
Tải Xuống Audio
Tải Xuống Video