Mergi la meniul principal
aprilie 2012 | Preoţia aaronică: ridicaţi-vă şi folosiţi puterea lui Dumnezeu

Preoţia aaronică: ridicaţi-vă şi folosiţi puterea lui Dumnezeu

aprilie 2012 Conferinţa Generală

Preoţia trebuie să fie exercitată pentru a face bine. Sunteţi chemaţi să „[vă] ridicaţi şi [să] străluciţi”, să nu vă ascundeţi lumina în întuneric.

Nu demult, mă aflam în Africa de Sud vizitând un cămin împreună cu Thabiso, primul asistent al cvorumului preoţilor din episcopia Kagiso. Thabiso şi episcopul său, care prezidează şi deţine cheile cvorumului, s-au rugat pentru membrii cvorumului care erau mai puţini activi, căutând inspiraţie pentru a şti pe cine să viziteze şi cum să-i ajute. Au simţit îndemnul de a vizita casa lui Tebello şi m-au invitat să merg cu ei.

După ce am trecut de ferocele câine de pază, ne-am oprit în sufragerie alături de Tebello, un tânăr băiat relaxat care a încetat să vină la Biserică pentru că a început să fie ocupat cu alte lucruri duminica. El era emoţionat însă bucuros să ne primească şi şi-a invitat chiar şi familia să i se alăture. Episcopul şi-a exprimat dragostea faţă de familie şi dorinţa de a-i ajuta să devină o familie eternă prin intermediul pecetluirii în templu. Inimile lor au fost atinse şi noi puteam simţi prezenţa puternică a Duhului Sfânt îndrumând fiecare cuvânt şi fiecare sentiment.

Însă cuvintele lui Thabiso au fost cele care au făcut ca vizita să aibă efectul dorit. Mi se părea că acest tânăr preot vorbea limba îngerilor – cuvinte de dragoste pe care noi toţi le-am înţeles în totalitate, dar care au avut un efect special asupra prietenului său. El a spus: „Tot timpul mi-a plăcut atât de mult să vorbesc cu tine la Biserică. Întotdeauna îmi vorbeai cu bunătate. Şi ştii ceva, echipa noastră de fotbal nu mai este atât de bună de când nu te mai avem în echipă. Eşti foarte bun la fotbal.”

„Îmi pare rău”, a spus Tebello. „Mă voi întoarce la voi.”

„Ar fi nemaipomenit”, a spus Thabiso. „Şi mai ţii minte cum ne pregăteam să slujim în calitate de misionari? Putem începe din nou să ne pregătim?”.

„Da” a repetat Tebello. „Vreau să vin înapoi.”

Probabil cea mai mare bucurie pe care eu o am în calitate de consilier în Preşedinţia generală a Tinerilor Băieţi este aceea de a-i vedea pe deţinătorii Preoţiei aaronice din întreaga lume punând în practică puterea Preoţiei aaronice. Dar câteodată, cu inima tristă, văd cum foarte mulţi tineri băieţi nu înţeleg cât de mult bine pot face cu puterea pe care ei o deţin.

Preoţia este puterea şi autoritatea lui Dumnezeu Însuşi de a acţiona în slujba copiilor Săi. O, ce minunat ar fi dacă fiecare tânăr băiat, fiecare deţinător al Preoţiei aaronice, ar înţelege pe deplin că preoţia sa deţine cheile slujirii îngerilor! Ce minunat ar fi dacă ei ar putea înţelege că au datoria sacră de a-şi ajuta prietenii să găsească drumul care duce la Salvator! Ce minunat ar fi dacă ei ar şti că Tatăl Ceresc le va da puterea să explice adevărurile Evangheliei restaurate cu atâta claritate şi sinceritate încât alţii vor simţi adevărul incontestabil al cuvintelor lui Hristos!

Dragi tineri băieţi ai Bisericii, permiteţi-mi să vă adresez o întrebare pe care, sper, că o veţi preţui în inimă voastră pentru tot restul vieţii. Ce altă putere puteţi obţine pe pământ mai mare decât preoţia lui Dumnezeu? Ce putere ar putea fi mai mare decât capacitatea de a-L ajuta pe Tatăl nostru Ceresc să schimbe vieţiile semenilor voştri, ajutându-i pe drumul fericirii veşnice fiind curăţaţi de păcat şi greşeli?

Ca orice altă putere, preoţia trebuie să fie exercitată pentru a face bine. Sunteţi chemaţi să „[vă] ridicaţi şi [să] străluciţi” (D&L 115:5), să nu vă ascundeţi lumina în întuneric. Doar cei care sunt curajoşi vor fi număraţi printre cei aleşi. În timp ce vă exercitaţi puterea preoţiei sacre pe care o deţineţi, curajul şi încrederea voastră vor creşte. Dragi tineri băieţi, ştiţi că sunteţi cei mai buni atunci când sunteţi în slujba lui Dumnezeu. Ştiţi că sunteţi cei mai fericiţi când sunteţi angajaţi cu sârguinţă într-o cauză bună. Măriţi puterea preoţiei pe care o deţineţi fiind curaţi şi demni.

Repet şi susţin ceea ce vârstnicul Jeffrey R. Holland a spus de la acest pupitru în urmă cu şase luni. „Caut”, a spus dânsul, „bărbaţi tineri şi în vârstă cărora le pasă îndeajuns de mult de această luptă între bine şi rău încât să se implice activ şi să vorbească. Suntem în război.” Dânsul a continuat: „[Îi rog]… să aibă un glas mai puternic şi mai loial, un glas nu numai împotriva răului… ci un glas pentru bine, un glas pentru Evanghelie, un glas pentru Dumnezeu” („Suntem înrolaţi”, Liahona, nov. 2011, p. 44, 47).

Da, dragi deţinători ai Preoţiei aaronice, suntem în război. Şi, în acest război, cel mai bun mijloc de apărare împotriva răului este să promovăm neprihănirea în mod activ. Nu puteţi asculta cuvinte obscene şi să vă prefaceţi că nu le auziţi. Nu puteţi privi, singuri sau împreuă cu alţii, imagini indecente şi să vă prefaceţi că nu le vedeţi. Nu puteţi să atingeţi ceva necurat şi să vă prefaceţi că nu-i mare lucru. Nu puteţi să fiţi pasivi când Satana caută să distrugă ceea ce este sănătos şi pur. Ci apăraţi cu mult curaj ceea ce ştiţi că este adevărat! Când ascultaţi sau vedeţi ceva care încalcă standardele Domnului, aduceţi-vă aminte cine sunteţi – chiar un soldat în oastea lui Dumnezeu, împuternicit cu preoţia Sa sfântă. Nu există o armă mai bună împotriva duşmanului, tatăl minciunilor, decât adevărul care va ieşi din gura voastră când exercitaţi puterea preoţiei. Cei mai mulţi dintre colegii voştri vă vor respecta pentru curajul şi integritatea voastră. Alţii nu o vor face. Însă nu contează. Veţi dobândi respectul şi încrederea Tatălui Ceresc pentru că aţi folosit puterea Sa pentru a îndeplini scopurile Sale.

Fac apel la fiecare preşedinţie a cvorumurilor Preoţiei aaronice, ridicaţi din nou drapelul libertăţii, organizaţi-vă şi conduceţi-vă batalioanele. Folosiţi-vă puterea preoţiei invitându-i pe cei care vă înconjoară să vină la Hristos prin pocăinţă şi botez. Tatăl Ceresc v-a mandatat şi împuternicit s-o faceţi.

Acum doi ani, în timp ce mă aflam în Santiago, Chile, am fost foarte impresionat de Daniel Olate, un tânăr băiat care îi însoţea deseori pe misionari. L-am rugat să-mi scrie şi, cu permisiunea lui, voi citi un fragment dintr-un e-mail primit recent de la el: „Tocmai am împlinit 16 ani şi, duminică, am fost rânduit la oficiul de preot. În aceeaşi zi am botezat o prietenă; numele ei este Carolina. I-am predat Evanghelia, a venit frecvent la Biserică şi chiar a obţinut premiul Progresului personal, însă părinţii ei nu i-au permis să fie botezată până nu au ajuns să mă cunoască şi să aibă încredere în mine. Ea a vrut ca eu să o botez, prin urmare a trebuit să aşteptăm o lună, până în duminica în care eu am împlinit 16 ani. Mă simt atât de bine că am ajutat o persoană atât de bună să fie botezată şi eu sunt fericit că eu am fost cel care a botezat-o”.

Daniel este doar unul dintre mulţii tineri băieţi din întreaga lume care trăiesc demni de puterea pe care Domnul le-a încredinţat-o. Alt tânăr este Luis Fernando, din Honduras, care, atunci când şi-a dat seama că un prieten o luase pe o cale greşită, i-a împărtăşit mărturia sa, salvându-i astfel viaţa (vezi „A Change of Heart”, lds.org/youth/video). Olavo, din Brazilia, este un alt exemplu. Un adevărat slujitor permanent în casa sa (vezi D&L 84:111), Olavo a inspirat-o pe mama sa să revină la activitate deplină în Biserică (vezi „Reunited by Faith”, lds.org/youth/video). Puteţi găsi câteva dintre aceste povestiri şi multe altele asemănătoare pe pe site-ul web pentru tineri al Bisericii, youth.lds.org. Apropo, Internetul, socializarea media şi alte tehnologii sunt unelte pe care Domnul vi le-a pus la dispoziţie pentru a vă ajuta să vă exercitaţi îndatoririle preoţiei şi să extindeţi influenţa adevărului şi virtuţii.

Dragi tineri băieţi, când exercitaţi Preoţia aaronică în modul pe care vi l-am descris, vă pregătiţi pentru responsabilităţile pe care le veţi avea în viitor. Dar de fapt, faceţi mai mult decât atât. Asemenea lui Ioan Botezătorul, acel deţinător exemplar al Preoţiei aaronice, şi voi pregătiţi calea Domnului şi Îi neteziţi cărările. Când declaraţi fără teamă Evanghelia pocăinţei şi a botezului, precum a făcut Ioan, voi îi pregătiţi pe oameni pentru venirea Domnului (vezi Matei 3:3; D&L 65:1–3; 84:26–28). Vi se spune adesea despre potenţialul vostru măreţ. Ei bine, acum este timpul să puneţi acel potenţial la treabă, să folosiţi abilităţile pe care Dumnezeu vi le-a dat pentru a-i binecuvânta pe alţii, pentru a-i scoate din întuneric la lumină şi pentru a pregăti calea Domnului.

Biserica v-a pus la dispoziţie broşura Datoria faţă de Dumnezeu ca resursă pentru a vă ajuta să vă învăţaţi şi să vă îndepliniţi îndatoririle. Studiaţi-o des. Îngenuncheaţi, departe de tehnologie, şi căutaţi îndrumarea Domnului. Şi, după aceea, ridicaţi-vă şi folosiţi puterea lui Dumnezeu. Vă promit că veţi primi răspunsuri de la Tatăl Ceresc privind modul în care să trăiţi şi modul în care-i veţi putea ajuta pe alţii.

Citez cuvintele preşedintelui Thomas S. Monson: „Nu vă subestimaţi influenţa pătrunzătoare a mărturiei dumneavoastră… Aveţi capacitatea să-i observaţi pe cei neobservaţi. Când aveţi ochi să vedeţi, urechi să auziţi şi inimi să simţiţi, puteţi să vă întindeţi braţele şi să-i salvaţi pe alţii” („Fii un exemplu”, Liahona, mai 2005, p. 115).

Vă mărturisesc că puterea preoţiei este adevărată. Mi-am dobândit mărturia exercitând eu însumi preoţia. Am văzut miracol după miracol înfăptuite de cei care au puterea Preoţiei aaronice. Am văzut puterea slujirii îngerilor atunci când deţinători credincioşi ai Preoţiei aaronice rosteau cuvinte de speranţă inspirate de Spirit, deschizând inima cuiva care avea nevoie de lumină şi dragoste. În numele lui Isus Hristos, Domnul nostru, Conducătorul nostru şi Salvatorul nostru, amin.