Skip main navigation
April 2012 | Tinggal dalam Kawasan Tuhan!

Tinggal dalam Kawasan Tuhan!

April 2012 Persidangan Umum

Pertanyaan harian kita seharusnya begini, “Adakah tingkah laku saya memempatkan saya dalam kawasan Tuhan atau musuh?”

Presiden Monson dahulu berkata: “Biar Saya memberi garis panduan yang mudah di mana anda boleh mengukur pilihan-pilihan yang dihadapi oleh anda. Ia mudah untuk diingat: ‘Anda tidak boleh betul dengan berbuat salah; anda tidak boleh salah dengan berbuat betul.” (“Jalan kepada kesempurnaan,” Liahona, Julai 2002, 112; Ensign, May 2002, 100). Garis panduan Presiden Monson adalah mudah dan lurus. Ia berfungsi dengan cara yang sama seperti Liahona yang diberikan kepada Lehi. Jika kita melatihkan iman dengan gigih dalam mematuhi perintah-perintah Tuhan, dengan mudah kita akan menemui arahan yang betul terutamanya bila kita dihadapi dengan pilihan-pilihan harian kita.

Rasul Paulus memberitahu kita tentang pentingnya menyemai dalam Roh dan menyedari tidak menyemai dalam daging. Beliau berkata:

“ Jangan ditipu; Tuhan tidak diolok-olokan: kerana apa-apa sahaja yang orang semaikan, itulah yang akan dia tuai.

“ Kerana dia yang meyemai pada daging nya akan menuaikan akibat percemaran; tetapi dia yang menyemai pada Roh akan Roh menuai kehidupan kekal.

“Dan biarkan kita tidak menjadi lesu dengan melakukan kebaikkan, kerana satu masa nanti kita akan menuai, jika kita tidak lemah” (Galatia 6:7–9).

Untuk menyemai dalam Roh bererti bahawa semua fakiran kita, kata-kata, dan tingkah laku harus menaikkan kita kepada tahap sifat KeTuhanan Ibu-Bapa Surgawi kita. Bagaimanapun, kitab suci merujuk kepada daging sebagai jasmani atau badaniah sifat semula jadi manusia duniawi, yang mana membenarkan orang-orang untuk dipengaruhkan dengan keghairahan, keinginan, keseleraan, dan motivasi daging sebaliknya, berpaling kepada inspirasi dari Roh Kudus. Jika kita tidak berhati-hati, pengaruhan itu bersama dengan tekanan kejahatan dalam dunia boleh menyebabkan kita untuk mengunakan kebiadaban dan tidak peduli tingkah-laku yang mana boleh menjadi sebahagian dari sifat kita. Untuk mengelakkan pengaruhan buruk itu, kita mesti mengikut apa yang Tuhan arahkan Nabi Joseph Smith tentang secara berterusan untuk berbuat baik dalam Roh: “Jadi, jangan berasa lesu dalam kerja baik, kerana anda keletakkan asas kerja yang agung. Dan daripada perkara-perkara kecil kerja yang besar akan diteruskan.” (A&P 64:33).

Untuk meningkatkan Roh kita, ia memerlukan bahawa kita “membenarkan semua kepahitan, dan kemarahan, dan kebisingan, dan bercakap jahat, diletakkan jauh dari (kita) dengan semua dendam” (Efesus 4:31) “Bijak dalam hari percubaan anda; lucutkanlah anda dari semua yang tidak bersih” (Mormon 9:28).

Apabila kita mempelajari kitab suci, kita belajar bahawa janji yang Tuhan buat kepada kita adalah bergantung pada kepatuhan kita dan janji ini mengalakkan untuk berhidup baik. Janji-janji itu mesti menyuburkan jiwa kita, membawa kita harapan dengan mengalakkan kita untuk tidak berputus asa walaupun dalam menghadapi cabaran-cabaran hidup harian kita dalam dunia yang mempunyai nilai-nilai etika dan moral menjadi pupus, ini memotivasi orang untuk menyemai dalam daging dengan lebih lagi. Tetapi macam mana boleh kita memastikan yang pilihan kita akan menolong kita untuk menyemai dalam Roh dan tidak dalam daging?

Presiden George Albert Smith dahulu berkata: “Terdapat dengan jelas takrifkan garisan sempadan diantara kawasan Tuhan dan kawasan iblis. Jika anda tinggal di garisan sebelah Tuhan anda akan dibawah pengaruhan- Nya dan tidak ada keinginan untuk berbuat salah.; tetapi jika anda melintas ke sebelah garisan iblis satu inci anda berada di dalam kuasa penggoda dan jika dia berjaya, anda tidak mampu berfikir atau pun sebab dengan sepenuhnya kerana anda sudah kehilangan Roh Tuhan” (Ajaran dari Presiden-Presiden Gereja: George Albert Smith [2011] 191).

Oleh itu, pertanyaan harian kita seharusnya “Adakah tingkah-laku saya menampatkan saya dalam kawasan Tuhan atau dalam kawasan musuh?”

Nabi Mormon menyuruh orang-orang nya berwaspada tentang pentingnya mempunyai keupayaan untuk membezakan baik dari jahat:

“Jadi, segala perkara yang baik datang dari Tuhan; dan apa yang buruk datang dari iblis; kerana iblis adalah musuh kepada Tuhan, dan berperang terhadap beliau secara berterusan, dan mengajak dan memujuk untuk ber dosa, dan untuk membuat apa yang jahat secara berterusan.

“Tetapi lihatlah, apa yang berasal dari Tuhan mengajak dan memujuk orang untuk membuat kebaikkan secara berterusan” (Moroni 7:12–13).

Cahaya Kristus bersama dengan teman Roh Kudus mesti membantu kita menentukan sama ada cara hidup kita meletakkan kita di dalam kawasan Tuhan atau tidak. Jika sikap kita baik, ia diinspirasikan oleh Tuhan, kerana setiap barang yang baik datang dari Tuhan. Bagaimanapun, jika sikap kita tidak baik, kita telah dipengaruhi oleh iblis kerana dia memujuk orang untuk berbuat jahat.

Orang-orang Africa telah menyentuh hati saya kerana keazaman dan kegigihan mereka untuk tinggal dalam kawasan Tuhan. Walaupun dalam keadaan hidup yang susah mereka yang menerima jemputan untuk datang kepada Kristus menjadi cahaya kepada dunia. Beberapa minggu yang lepas semasa mengunjungi salah satu daripada wad di Africa Utara, Saya berpeluang untuk menemani dua orang padri muda, dan uskup, presiden pancang mereka untuk mengunjungi seorang lelaki muda yang kurang aktif dalam kuorum mereka. Saya amat kagum dengan keberanian dan rendah diri kepada dua orang padri itu tujukan bila mereka menjemput lelaki muda yang kurang aktif itu untuk kembali ke gereja. Sedang mereka bercakap kepada lelaki muda itu, Saya perhatikan bahawa wajah mereka mencerminkan cahaya Penyelamat, dan pada masa yang sama ia dipenuhi dengan cahaya semua yang mengelilingi mereka. Mereka memenuhi tugas mereka untuk membantu yang lemah, menangkat tangan yang terjurai, dan menguat lutut yang goyah” (A&P 81:5). Perangai kedua padri muda itu menempatkan diri mereka dalam kawasan Tuhan, dan mereka berkhidmat sebagai alat dalam tangan-Nya apabila mereka menjemput orang lain untuk berbuat sama.

Dalam Ajaran & Perjanjian 20:37. Tuhan mengajar kita apa ertinya untuk menyemai dalam Roh dan apa yang betul-betul menempatkan kita dalam kawasan Tuhan, seperti berikut: merendahkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan, bersaksikan bahawa kita datang dengan hati yang hancur dan jiwa yang menyesal, memberi kesaksian kepada Gereja yang kita benar-benar bertaubat akan semua dosa-dosa kita, mengambil kepada diri kita nama Yesus Kristus, mempunyai keazaman untuk melayani-Nya sampai akhir, nyatakan oleh kerja kita bahawa kita telah menerima pembaptisan di dalam Gereja-Nya. Kerelaan kita untuk memenuhi perjanjian-perjanjian ini menyediakan kita untuk hidup dalam kehadiran Tuhan sebagai manusia yang mulia. Ingatan perjanjian-perjanjian ini mesti menjaga tingkah laku kita dalam hubungan kepada keluarga kita, dalam pergaulan sosial kita dengan orang lain, dan terutamanya dalam hubungan kita dengan Penyelamat.

Yesus Kristus menubuhkan corak tingkah laku yang sempurna yang mana kita boleh membina atas sikap kita untuk membolehkan perjanjian kudus ini dipenuhi. Penyelamat membuang hal-hal yang boleh mempengaruhkan tempuan-Nya dari missi ketuhanan-Nya, terutamanya bila Beliau digoda oleh iblis atau pengikut-pengikut-Nya semasa Beliau melayani di dunia ini. Walaupun Beliau tidak pernah berdosa, Beliau ada hati yang hancur dan jiwa yang menyesal, penuh dengan kasih saying pada Bapa Surgawi dan kepada semua orang. Beliau merendahkan diri-Nya di-hadapan Bapa kita di Surga, menafikan kehendak diri-Nya untuk memenuhi apa yang telah Bapa suruh Dia dalam semua hal-hal sampai ke akhir. Walaupun pada ketika itu kesakitan jasmani dan rohaniah yang keterlaluan, memikul bebanan dosa-dosa semua manusia di atas bahu-Nya dan penumpahan darah melalui liang roma pada kulit-Nya, Beliau memberitahu Bapa, “Walau bagaimanapun bukan kehendak Saya, tetapi kehendak engkau” (Markus 14:36).

Doa saya bila kita memikirkan tentang perjanjian-perjanjian iaitu kita boleh menguatkan diri kita dari menghadapi “damak-damak api musuh” (1 Nephi 15:24), mengikut contoh Penyelamat supaya kita menyemai dalam Roh dan kita sendiri tinggal dalam kawasan Tuhan. Marilah kita ingat garis panduan Presiden Monson: “Anda tidak boleh betul dengan melakukan apa yang salah; anda tidak boleh salah dengan melakukan apa yang betul.” Saya berkata perkara-perkara ini dalam nama Yesus Kristus,