Ohita päänavigointi
Huhtikuu 2012 | Päättäessämme tämän konferenssin

Päättäessämme tämän konferenssin

Huhtikuu 2012 Yleiskonferenssi

Pohtikaa niitä totuuksia, joita olette kuulleet, ja auttakoot ne teitä tulemaan vielä paremmiksi kuin olitte ––, kun konferenssi alkoi.

Päättäessämme tätä loistavaa konferenssia sydämeni on pakahtua. Meitä on siunattu niin suuresti, kun olemme kuunnelleet puhujien neuvoja ja todistuksia. Luulen, että olette kanssani samaa mieltä siitä, että olemme tunteneet Herran Henkeä, kun sydäntämme on kosketettu ja todistustamme vahvistettu.

Olemme jälleen kerran saaneet nauttia kauniista musiikista, joka on kohottanut ja rikastanut jokaista konferenssikokousta. Lausun kiitokseni kaikille, jotka ovat antaneet meidän nauttia heidän lahjoistaan tässä suhteessa.

Esitän sydämelliset kiitokset kullekin puhujalle samoin kuin niille, jotka pitivät rukouksen kussakin kokouksessa.

Lukemattomat ihmiset tekevät työtä joko kulissien takana tai muilla vähemmän näkyvillä paikoilla jokaisessa konferenssissa. Näiden kokousten pitäminen olisi meille mahdotonta ilman heidän apuaan. Kiitän myös heitä kaikkia.

Tiedän, että yhdytte kanssani vilpittömiin kiitoksiin niille veljille ja sisarille, jotka on vapautettu tämän konferenssin aikana. Tulemme kaipaamaan heitä. Heidän panoksensa Herran työssä on ollut suunnaton, ja se tullaan tuntemaan tulevissa sukupolvissa.

Olemme myös antaneet kohotetuin käsin tukemme niille veljille ja sisarille, jotka on tämän konferenssin aikana kutsuttu uusiin tehtäviin. Toivotamme heidät tervetulleiksi ja haluamme heidän tietävän, että odotamme innolla saavamme palvella heidän kanssaan Mestarin asialla. Heidät on kutsuttu ylhäältä saadun innoituksen kautta.

Tämä konferenssi on ollut kuuluvuudeltaan ja näkyvyydeltään ennätyksellinen, ulottuen kautta mannerten ja merien ihmisten luo kaikkialle. Vaikka olemme etäällä monista teistä, aistimme henkenne ja omistautumisenne, ja lähetämme teille rakkautemme ja kiitollisuutemme, olittepa missä tahansa.

Kuinka siunattuja olemmekaan, veljeni ja sisareni, kun meillä on Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi elämässämme ja sydämessämme. Se tarjoaa vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Se tarjoaa sisältöä, tarkoitusta ja toivoa elämäämme.

Me elämme levottomia aikoja. Vakuutan teille, että taivaallinen Isämme on tietoinen haasteista, joita kohtaamme. Hän rakastaa meitä jokaista ja haluaa siunata ja auttaa meitä. Kääntykäämme Hänen puoleensa rukouksessa, kuten Hän kehotti meitä sanoessaan: ”Rukoile aina, niin minä vuodatan Henkeni sinun päällesi ja suuri on oleva siunauksesi – niin, vielä suurempi kuin jos saisit maan aarteita.”1

Rakkaat veljeni ja sisareni, olkoon kotinne täynnä rakkautta ja huomaavaisuutta sekä Herran Henkeä. Rakastakaa perhettänne. Jos teillä on erimielisyyttä tai kiistaa keskenänne, kehotan teitä sopimaan ne heti. Vapahtaja on sanonut:

”Eikä teidän keskuudessanne pidä olla kiistoja – –.

Sillä totisesti, totisesti minä sanon teille, että se, jossa on kiistelyn henki, ei ole minusta vaan on Perkeleestä, joka on kiistelyn isä, ja hän yllyttää ihmisten sydämet kiistelemään vihaisina keskenään.

[Mutta] katso, minun oppini ei ole [tämä] – –, vaan minun oppini on, että sellaisen on loputtava.”2

Nöyränä palvelijananne toistan kuningas Benjaminin sanat kansalleen, kun hän sanoi puheessaan:

”Minä en ole käskenyt teitä – – [ajattelemaan], että minä itse olen enemmän kuin kuolevainen ihminen.

Vaan minä olen teidän kaltaisenne, altis kaikenlaisille ruumiin ja mielen heikkouksille; kuitenkin – – Herran käsi on [valinnut minut]; ja hänen verraton voimansa on suojellut ja varjellut minua palvellakseni teitä koko siitä väkevyydestä, mielestä ja voimasta, jonka Herra on suonut minulle.”3

Rakkaat veljeni ja sisareni, minä haluan koko sydämestäni tehdä Jumalan tahdon ja palvella Häntä ja palvella teitä.

Kun nyt lähdemme tästä konferenssista, rukoilen taivaan siunauksia teille jokaiselle. Te, jotka olette poissa kotoa, palaattehan kotiinne turvallisesti. Pohtikaa niitä totuuksia, joita olette kuulleet, ja auttakoot ne teitä tulemaan vielä paremmiksi kuin olitte kaksi päivää sitten, kun konferenssi alkoi.

Kunnes taasen kohtaamme puolen vuoden kuluttua, pyydän Herran siunauksia päällenne ja tosiaan kaikkien meidän päällemme, ja teen sen Hänen pyhässä nimessään, Jeesuksen Kristuksen, Herramme ja Vapahtajamme, nimessä. Aamen.

Näytä viitteetPiilota viitteet