Hoppa över navigering
April 2012 | Vi samlas ännu en gång

Vi samlas ännu en gång

April 2012 Generalkonferenser

Vår himmelske Fader är medveten om var och en av oss och våra behov. Må vi vara fyllda av hans Ande när vi deltar i denna konferens.

Mina älskade bröder och systrar, när vi nu samlas igen för en av kyrkans generalkonferenser, välkomnar jag er och uttrycker min kärlek till er. Vi träffas var sjätte månad för att stärka varandra, för att ge uppmuntran, för att ge tröst, för att bygga upp tron. Vi är här för att lära. Några av er kanske söker svar på frågor och problem som ni upplever livet. Några kämpar med besvikelser eller förluster. Var och en kan bli upplyst och upplyft och tröstad när vi känner Herrens ande.

Om det finns förändringar som du behöver göra i ditt liv, må du finna motivationen och modet att göra dem när du lyssnar på de inspirerade ord som ska sägas. Må var och en av oss på nytt bestämma sig för att leva så att vi är värdiga söner och döttrar till vår himmelske Fader. Må vi fortsätta kämpa mot ondskan var vi än finner den.

Så välsignade vi är som har kommit till jorden i en tid som denna — en underbar tid i den långa världshistorien. Vi kan inte alla vara tillsammans under ett tak, men nu har vi möjlighet att ta del av mötena under konferensen via underverken teve, radio, kabel, satellitöverföring och internet — till och med via mobiler. Vi kommer samman som ett, vi talar många språk och bor i många länder, men vi har alla en tro och en lära och ett syfte.

Från den blygsamma början för 182 år sedan märks nu vår närvaro över hela världen. Detta stora verk som vi är engagerade i fortsätter att gå framåt, det förändrar och välsignar människors liv under tiden. Ingen orsak, ingen kraft i hela världen kan hindra Guds verk. Trots allt som väntar kommer detta storslagna verk att gå framåt. Ni minns de profetiska orden av profeten Joseph Smith: ”Ingen ohelig hand kan hindra verkets framgång. Förföljelser må rasa, pöbelhopar må samlas, arméer må förena sig, förtalet må nedsvärta, men Guds sanning skall gå framåt kraftfullt, ädelt och oförskräckt, tills den genomträngt varje kontinent, förkunnats i varje trakt, täckt varje land och ljudit i varje öra, tills Guds avsikter utförts och den store Jehova säger att verket är fullbordat.”1

Det finns mycket som är svårt och prövande i världen idag, mina bröder och systrar, men det finns också mycket som är gott och upplyftande. Som vi förkunnar i den trettonde trosartikeln: ”Finns det något som är dygdigt, älskligt eller hedrande eller berömvärt, så söker vi efter detta.” Må vi alltid fortsätta att göra det.

Jag tackar er för er tro och hängivenhet mot evangeliet. Jag tackar er för den kärlek och omtanke som ni visar varandra. Jag tackar er för det tjänande som ni bidrar med i era församlingar och grenar, i stavar och distrikt. Det är sådant tjänande som hjälper Herren genomföra många av sina avsikter på jorden.

Jag uttrycker mitt tack för er godhet mot mig varhelst jag kommer. Jag tackar er för era böner å mina vägnar. Jag har känt dessa böner och är mycket tacksam för dem.

Bröder och systrar, vi har kommit hit för att få undervisning och inspiration. Ni kommer att få många budskap under de här två dagarna. Jag kan försäkra er att de män och kvinnor som ska tala till er har sökt himlens hjälp och vägledning när de har förberett sina budskap. De har fått inspiration om vad de bör säga till oss.

Vår himmelske Fader är medveten om var och en av oss och våra behov. Må vi vara fyllda av hans Ande när vi deltar i denna konferens. Det är min uppriktiga bön, i vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi heliga namn, amen.

Visa hänvisningarDölj hänvisningar

    Slutnoter

    1. Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith (2007), s. 439.