Skip main navigation
April 2012 | Dia Dengan Benar Mengasihi Kita

Dia Dengan Benar Mengasihi Kita

April 2012 Persidangan Umum

Kerana perekaan-syurga corak keluarga, kita lebih memahami sepenuhnya bagaimana Bapa di Syurga kita benar-benar mengasihi setiap daripada kita sama-rata dan sepenuhnya.

Saya suka berada dengan mubaligh-mubaligh penuh masa. Mereka penuh iman, harapan, dan ihsan yang tulen. Pengalaman mubaligh mereka adalah seperti kehidupan mini dibungkus dalam 18 ke 24 bulan. Mereka tiba sepertii bayi dengan selera makan yang serius untuk belajar dan meninggalkan sebagai orang dewasa yang matang, bersedia untuk menakluk apa-apa pun dan semua cabaran yang diletakkan di hadapan mereka. Saya juga suka mubaligh senior, yang penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan jaminan tenang. Mereka membawa hadiah kestabilan dan kasih kepada tenaga muda yang mengelilingi. Bersama-sama mereka adalah berkuasa, tenaga yang menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati yang baik, yang mempunyai kesan yang mendalam ke atas kehidupan mereka dan keatas sesiapa mereka yang disentuh oleh perkhidmatan mereka.

Baru-baru ini saya mendengar dua mubaligh hebat muda apabila mereka mengkaji semula pengalaman-pengalaman dan usaha-usaha mereka. Dalam waktu pencerminan itu mereka mempertimbangkan individu-individu yang dihubungi hari itu, sesetengah daripada mereka lebih responsif daripada yang lain. Mereka bertanya, "Bagaimana kami boleh membantu setiap individu membangunkan keinginan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Bapa Syurgawi? Bagaimana kita boleh membantu mereka merasa RohNya? Bagaimana kita boleh membantu mereka tahu bahawa kita mengasihi mereka? "

Dalam mata minda saya, saya boleh melihat kedua-dua lelaki muda ini tiga atau empat tahun selepas menamatkan misi mereka. Saya membayangkan mereka sebagai mendapati isteri kekal dan berkhidmat di kuorum penatua atau mengajar sekumpulan lelaki muda. Sekarang, mereka bukan berfikir tentang penyiasat mereka, mereka bertanya soalan yang sama mengenaii ahli korum mereka atau anak-anak muda yang mereka telah ditugaskan untuk memupuk. Saya melihat bagaimana pengalaman mubaligh mereka boleh digunakan sebagai templat untuk memupuk lain di seluruh kehidupan mereka. Apabila tentera pengikut soleh kembali dari misi mereka kepada banyak negara di seluruh bumi, mereka menjadi penyumbang kunci penting dalam kerja penubuhan Gereja.

Nabi Kitab Mormon Lehi mungkin telah memikirkan soalan yang sama seperti mubaligh-mubaligh ini apabila dia mendengar sambutan anak-anaknya kepada arahan dan wawasan dia yang telah diberikan: “Nefi menulis bahawa Laman dan Lemuel, sebagai anak sulung, berbisik terhadap bapa mereka. Dan mereka berbisik kerana mereka tidak tahu urusan Tuhan yang telah menciptakan mereka” (1 Nefi 2:12).

Mungkin kita masing-masing telah merasakan kekecewaan yang Lehi mengalami dengan dua anak lelaki sulungnya. Apabila kita berhadapan dengan anak-anak yang merayau, penyiasat tidak komited atau seorang bakal penatua tidak responsif, hati kita membengkak seperti Lehi dan kami minta, "Bagaimana saya boleh membantu mereka merasa dan mendengar Roh supaya mereka ini tidak ditangkap dalam gangguan duniawi?" Dua kutipan kitab menonjol dalam fikiran saya yang boleh membantu kita mencari jalan kami melalui gangguan ini dan rasa kuasa kasihNya.

Nefi memberi kunci ke pintu pemebelajaran melalui pengalamnya apabila dia berkata dia mempunyai keinginan yang besar untuk mengetahui misteri-misteri Tuhan, jadi, dia menangis kepada Tuhan; dan serta merta Beliau telah melawat Nefi, dan melembutkan hatiNya bahawa Nefi percaya semua perkataan-perkataan yang telah diucapkan oleh bapanya; jadi, dia tidak memberontak terhadapnya bapanya seperti saudara-saudaranya. (1 Nefi 2:16).

Menyedarkan keinginan untuk mengetahui membolehkan kapasiti rohani kita untuk mendengar suara syurga. Mencari jalan untuk membangunkan dan memupuk keinginan itu adalah soalan dan tanggungjawab setiap mubaligh, ibu bapa, guru, pemimpin dan ahli. Apabila yang kita merasakan keinginan membentuk di dalam hati kita, kita bersedia untuk mendapat manfaat daripada pembelajaran kitab kedua.

Pada Jun 1831, semasa panggilan diperluaskan kepada pemimpin Gereja awal, Yusuf telah diberitahu bahawa syaitan adalah di luar negara di muka bumi, dan dia pergi mencarimu lalu menipu bangsa-bangsa. Untuk memerangi pengaruh mengganggu ini, Tuhan berkata bahawa Dia akan memberikan kita "corak dalam semua perkara, bahawa kita tidak boleh ditipu"(A&P 52:14).

Corak adalah template, panduan-panduan, langkah-langkah yang mengulangi, atau laluan yang seorang mengikut selaras dengan tujuan Tuhan. Jika diikuti, kita akan disismpan rendah diri, terjaga, dan boleh membezakan suara Roh Kudus dari suara yang mengalihkan perhatian dan membawa kita jauh. Tuhan kemudian mengarahkan kita bahawa orang-orang tergempar di bawah kuasanya, dan akan membawa buah-buahan pujian dan kebijaksanaan, menurut wahyu dan kebenaran yang Dia telah berikan kepada kita. (A&P 52:17).

Berkat doa rendah diri, ditawarkan dengan niat sebenar, membolehkan Roh Kudus untuk menyentuh hati kita dan membantu kita untuk mengingati apa yang kita tahu sebelum kita dilahirkan ke dalam pengalaman fana ini. Apabila kita memahami dengan lebih jelas rancangan Bapa Syurgawi kita untuk kita, kita mula mengakui tanggungjawab kami untuk membantu orang lain belajar dan memahami rancangan-Nya. Berkait rapat dengan membantu orang lain ingat ialah cara kita sendiri hidup dan mengguna injil dalam kehidupan kita sendiri. Apabila kita sebenarnya hidup injil dalam corak yang diajar oleh Yesus Kristus, keupayaan kami untuk membantu orang lain menaik. Pengalaman berikut adalah satu contoh bagaimana prinsip ini boleh bekerja.

Dua mubaligh muda mengetuk pintu, dengan harapan untuk mencari seseorang untuk menerima mesej mereka. Pintu dibuka, dan seorang lelaki yang agak besar menyambut mereka dengan suara yang kurang daripada yang mesra: "Saya fikir saya memberitahu kamu tidak mengetuk pintu saya sekali lagi. Saya memberi amaran kepada anda sebelum itu jika anda datang kembali, ia tidak akan menjadi satu pengalaman yang menyenangkan. Sekarang tinggalkan aku bersendirian.” Dia dengan cepat menutup pintu.

Semasa pentua-penatua berjalan jauh, mubalih lebih tua, lebih berpengalaman mubaligh meletakkan tangannya pada bahu mubaligh muda ini untuk menghibur dan menggalakkan dia. Tidak diketahui kepada mereka, lelaki itu melihat mereka melalui tingkap untuk memastikan mereka memahami mesejnya. Beliau sepenuhnya menjangka untuk melihat mereka ketawa dan membuat kecil sopan sambutan lawatan cuba mereka. Walau bagaimanapun, sebagai dia menyaksikan ungkapan yang baik antara kedua-dua mubaligh, hatinya serta-merta lembut. Beliau membuka semula pintu dan bertanya kepada mubaligh-mubaligh untuk kembali semula dan berkongsi mesej mereka dengannya.

Ia adalah apabila kita tunduk kepada kehendak-Nya dan hidup corak-Nya bahawa Roh-Nya dirasai. Penyelamat telah ajar, "Dengan ini hendaklah semua orang tahu bahawa kamu adalah pengikut-pengikut saya, jika kamu mengasihi satu sama lain" (John 13:35). Prinsip ini mempunyai cinta satu kepada yang lain dan membangunkan keupayaan kami untuk menjadi fokus kepada Kristus dalam bagaimana kita berfikir, bercakap, dan bertindak adalah asas dasar dalam menjadi pengikut-pengikut Kristus dan guru-guru injil-Nya.

Menyedarkan keinginan ini menyediakan kita untuk mencari corak yang dijanjikan. Mencari corak membawa kita kepada doktrin Kristus seperti yang diajar oleh Penyelamat dan nabi-pemimpin-Nya. Satu corak doktrin ini adalah untuk bertahan hingga akhir: Nefi menulis bahawa mereka yang mencari jalan untuk membawa kehadapan Sionnya pada hari itu diberkati, kerana mereka mempunyai hadiah dan kuasa Roh Kudus; dan jika mereka bertahan kepada akhir mereka akan diangkat pada hari terakhir, dan akan diselamatkan dalam kerajaan kekal anak Domba (1 Nephi 13:37).

Apakah cara-cara yang muktamad oleh mana kita boleh menikmati hadiah dan kuasa Roh Kudus? Ia adalah kuasa yang datang dengan menjadi pengikut-pengikut setia Yesus Kristus. Ia adalah cinta kita untuk Tuhan dan sesama insan kita. Melalui kasih-Nya, berkat Kebangkitan diberikan kepada semua. Ia adalah Penyelamat yang mentakrifkan corak cinta apabila Dia mengajar kita, "Perintah baru, saya berikan kepada kamu, Bahawa kamu mencintai satu sama lain, seperti yang saya telah mengasihi kamu, supaya kamu juga cintai satu sama lain" (John 13:34).

Presiden Hinckley mengajar kita: "Untuk mencintai Tuhan bukan hanya nasihat; ia tidak hanya mengingin-baik. Ia adalah perintah. … Cinta Tuhan adalah punca semua menurut kuasa, semua kebaikan, semua kekuatan watak, kesetiaan semua untuk berbuat baik "("Perkataan Nabi Hidup," Liahona, Dis. 1996, 8;" Petikan dari Alamat Terkini Presiden Gordon B. Hinckley,” Ensign, Apr. 1996, 73).

Rancangan Bapa menandakan corak organisasi keluarga untuk membantu kita belajar, memohon, dan memahami kuasa cinta. Pada hari keluarga saya sendiri telah dianjurkan, Ann manis saya dan saya pergi ke bait suci dan memasuki ke dalam perjanjian perkahwinan. Betapa banyak saya fikir saya mengasihinya pada hari itu, tetapi saya hanya mula melihat wawasan cinta. Apabila setiap anak-anak dan cucu kita memasuki kehidupan kita, cinta kita telah diperluaskan untuk menyayangi setiap mereka sama. Terdapat seolah-olah tiada akhir kapasiti luas untuk cinta.

Perasaan cinta dari Bapa Syurgawi kita adalah seperti tarikan graviti dari syurga. Apabila kita mengeluarkan gangguan yang menarik kita ke arah dunia dan menjalankan agensi kami untuk mencari Dia, kita membuka hati kita untuk tenaga selestial yang menarik kita ke arah Dia. Nefi menyifatkan magnitudnya cukup kuat untuk memaham dagingNya ((2 Nephi 4:21). Kuasa cinta sama ini menyebabkan Alma menyanyi lagu kasih penebusan (Alma 5:26; lihat juga ayat 9). Ia menyentuh Mormon dalam suatu cara dan dia menasihatkan kita untuk berdoa dengan semua tenaga hati kita supaya kita mungkin akan diisi dengan kasih sayangNya (Moroni 7:48).

Kedua-dua kutipan kitab moden dan kuno penuh peringatan cinta abadi Bapa Syurgawi untuk anak-anak-Nya. Saya yakin bahawa senjata Bapa Syurgawi kita sentiasa dilanjutkan, sentiasa bersedia untuk memeluk setiap seorang daripada kita dan berkata kepada setiap satu dengan yang suara sunyi, lantang, "Saya cinta anda."

Kerana perekaan-syurga corak keluarga ini, kita lebih memahami sepenuhnya bagaimana Bapa Syurgawi kita benar-benar mengasihi setiap daripada kita sama-rata dan sepenuhnya. Saya bersaksi bahawa ia adalah benar. Tuhan tahu dan mengasihi kita. Dia telah memberi kita wawasan tempat suci-Nya dan memanggil nabi-nabi dan rasul-rasul untuk mengajar prinsip-prinsip dan corak-corak yang akan membawa kita kembali kepada-Nya. Apabila kita berusaha untuk menyedarkan keinginan untuk mengetahui dalam diri-sendiri dan yang lain dan apabila kita hidup corak-corak kita menemui bahawa kita akan mendekati kearahNya. Saya bersaksi bahawa Yesus adalah Anak Tuahn, Contoh Terbaik dan Penebus tercinta, yang saya menerangkan dalam nama Yesus Kristus, amin.

Left
Right