Skip main navigation
April 2012 | Dapat Memahami Keimanan kepada Muzik

Dapat Memahami Keimanan kepada Muzik

April 2012 Persidangan Umum

Tuhan mengasihi semua anak-anak-Nya. Dia inginkan mereka semua kembali kepada Dia. Dia inginkan setiap orang untuk menjadi selaras dengan musik yang beriman.

Bila Penguasa Umum Gereja bertemu dengan para ahli di seluruh dunia, kami melihat secara sendiri macam mana Orang-orang Suci Zaman Akhir berkuasa untuk kebaikkan. Kami memuji anda semua dengan apa yang anda buat untuk memberkati kehidupan semua orang.

Kami semua dengan urusan tugas unum sangat sedar bahawa ramai pendapat para pemimpin dan para wartawan dalam US dan di seluruh dunia telah meningkat perbincangan awam mereka gereja dan para ahlinya. Pertemuan unik faktor telah meningkatkan kesedaran gereja.1

Ramai yang menulis tentang Gereja telah membuat usaha yang jujur untuk memahami orang-orang kita dan ajaran kita. Mereka telah bersopan santun dan telah cuba untuk bersikap objektif, yang mana kita bersyukur.

Kita juga mengenali bahawa ramai yang dalam dunia yang tidak dapat memahami 12 hal-hal yang kudus. Ketua Rabbi Lord Sacks of England, berucap kepada para pemimpin Roman Katolik pada Disember yang lepas di Pontifical Gregorian Universiti, perhatikan bagaimana keduniaan beberapa bahagian dunia telah menjadi. Dia menyatakan satu pesalah adalah “adalah scientific athies yang agresif secara kiasan.”2

Pengenalan penglihatan yang hebat dalam Kitab Mormon adalah penubuatan mimpi Lehi akan pohon kehidupan.3 Penubuatan ini jelas menggambarkan cabaran-cabaran iman yang ada dalam hari kita dan besar pemisah diantara mereka yang mengasih, pemujaan, dan bertanggungjawab terhadap Tuhan dengan mereka yang tidak. Lehi menjelaskan beberapa kelakuan yang memusnahkan iman. Ada yang angkuh, bongkak, dan bodoh. Mereka cuma berminat dalam apa yang dipanggil kebijaksanaan dunia.4 Yang lain mempunyai sedikit minat dalam Tuhan tetapi hilang dalam kabus kegelapan duniawi dan dosa.5 Ada yang merasai kasih Tuhan dan firman-Nya tetapi merasa malu kerana orang memperolok-olokkan mereka dan jatuh jauh kedalam “jalan yang terlarang.”6

Akhirnya, ada mereka yang menerima berkat keimanan. Anda tahu siapa diri anda. Anda mengasihi Tuhan dan injil-Nya dan cuba untuk terus hidup dan berkongsi pesanan-Nya, terutama dengan keluarga anda.7 Anda berada dalam keharmonian Roh, menyedarkan kuasa firman Tuhan, mempunyai tingkah laku keagamaan dalam rumah anda, dan gigih untuk cuba hidup mengikut Kristus sebagai anak murid-Nya.

Kami tahu betapa anda sibuk . Pelayanan professional tampa di bayar, tanggungjawab untuk melayani Gereja bergantung pada anda para ahli. Kami tahu ia adalah perkara biasa untuk para ahli lembaga uskup dan presidensi pancang dan ramai yang lain untuk memberi masa yang panjang kepada perkhidmatan. Badan sokongan dan presidensi kuorum adalah contoh dalam pergorbanan mereka. Perkhidmatan dan pergorbanan diberikan kepada seluruh keahlian, kepada yang mereka menyimpan rekod, pengajar rumah yang setia dan pengajar berkunjung, dan mereka yang mengajar di kelas-kelas. Kami bersyukur kepada mereka yang berani berkhidmat sebagai Scout atau ketua-ketua taska(nursery). Anda semua mempunyai kasih kami dan penghargaan terhadap apa yang anda lakukan dan siapa diri anda!

Kami mengakui bahawa ada para ahli yang kurang berminat dan kurang setia kepada ajaran-ajaran Juruselamat. Keinginan kami kepada para ahli ini adalah untuk terjaga sepenuhnya kepada iman dan meningkatkan aktiviti dan kommitmen mereka. Tuhan mengasihi semua anak-anak-Nya. Dia mahu mereka semua untuk kembali kepada- Nya. Dia ingin semua orang untuk menerima berkat-berkat keimanan. Korban Tebusan Juruselamat adalah hadiah untuk semua orang.

Ia perlu di ajar dan difahami bahawa kita mengashi dan menghormati semua orang-orang yang Lehi gambarkan.8 Ingatlah, ia nya bukan tugas kita untuk menghakim. Penghakiman adalah tugas Tuhan.9 Presiden Thomas S. Monson telah khususnya meminta kita untuk mempunyai “keberanian untuk mengelakkan dari menghakimi orang lain.”10 Beliau juga meminta setiap ahli yang setia untuk menyelamat mereka yang telah merasa buah injil dan kemudian jatuh jauh dan juga mereka yang belum menjumpai jalan yang lurus dan sempit itu. Kami berdoa supaya mereka akan memegang pegangan besi dan merasa kasih Tuhan, yang mana akan memenuhi jiwa mereka dengan kegembiraan yang teramat.”11

Sementara penglihatan Lehi termasuk semua orang, paling penting koncept ajaran adalah keabadian penting keluarga. “Keluarga adalah ditahbiskan oleh Tuhan. Ia adalah komponen yang paling penting dalam masa dan dalam keabadian.”12 Bila Lehi makan buah dari pohon kehidupan (kasih Tuhan), dia berhasrat bahawa keluarga nya perlu memakan ia juga.”13

Keinginan besar kita adalah untuk mendidik anak-anak kita dalam kebenaran dan kebaikan. Satu asas yang akan menolong kita mencapainya adalah elakkan dari terlalu cepat mengkritik tentang kelakuan yang bodoh atau tidak bijaksana tetapi tidak berdosa. Beberapa tahun yang lalu, bila isteri saya dan saya mempunyai anak-anak di rumah, Elder Dallin H. Oaks mengajar bahawa ia adalah berguna untuk membezakan diantara kesilapan muda yang mana harus diperbetulkan dan dosa-dosa yang memerlukan penderaan dan pertaubatan.14 Di mana ia nya kurang bijaksana, anak-anak kita perlukan arahan. Di mana adanya dosa, pertaubatan adalah paling penting.15 Kita mendapati ini adalah berguna dalam keluarga kita sendiri.

Amalan mematuhi keagamaan dalam rumah memberkati keluarga kita. Contoh adalah yang penting. Apa yang kita buat akan mempengaruhi anak-anak kita lebih dari kata-kata kita. Bila saya hampir lima tahun, ibu saya menerima berita yang adik lelaki nya mati bila kapal perang yang dia berkhidmat telah dibomb disempadan Jepon di akhir perang dunia kedua.16 Berita ini buruk kepadanya. Dia berasa sangat sedih dan pergi ke bilik tidurnya. Selepas itu Saya mengintip ke dalam bilik. Dia berlutut disebelah katil nya berdoa. Perasaan aman datang kepada saya kerana dia telah mengajar saya untuk berdoa dan kasih kepada Juruselamat. Ini adalah contoh yang dia tujuk kepada saya. Para ibu dan para bapa berdoa dengan anak-anak mungkin yang paling penting daripada contoh-contoh lain.

Pesanan, pelayanan, dan Korban Tebusan Yesus Kristus, Juruselamat kita, adalah sebahagian penting apa yang harus diajar di dalam keluarga kita. 37 Tidak ada kitab suci yang menggambarkan sifat keimanan kita daripada 2 Nefi 25:26: “Dan kami bercakap tentang Kristus, Kami bergembira dalam Kristus, kami mengkhutbahkan tentang Kristus, kami bernubuat tentang Kristus, dan kami menulis mengikut nubuat kami, supaya anak-anak kami tahu dari sumber mana mereka mencari untuk pengampunan dosa-dosa mereka.”

Satu asas ajaran-ajaran dari penglihatan Lehi adalah ahli-ahli yang setia mesti memegang erat kepada pegangan besi untuk memastikan mereka dalam laluan selat dan sempit yang membawa kepada pohon kehidupan. Ia nya berguna untuk ahli-ahli membaca, merenungkan, dan mempelajari kitab suci.17

Kitab Mormon adalah sangat penting.18 Sudah tentu, ada yang selalu memandang rendah kepentingan atau malah memperkecilkan buku kudus ini. Ada yang telah menggunakan jenaka. Sebelum Saya berkhidmat dalam misi, professor universiti memetik Mark Twain kenyataan yang jika anda ambil “Dan terjadilah” keluar dari Kitab Mormon, ia “akan menjadi hanya risalah.”19

Beberapa bulan selepas itu, semasa berkhidmat di misi London, England, Oxford professor berpendidikan yang unggul di Universiti London, seorang pakar Mesir dalam bahasa Simitik, membaca Kitab Mormon, berutus dengan Presiden David O. Mckay, dan bertemu mubaligh. Dia memberitahu mereka yang dia yakin Kitab Mormon sememangnya terjemahan pemberlajaran daripada Yahudi dan bahasa Mesir bagi tempoh yang dihuraikan dalam Kitab Mormon.20 Satu contoh diantara yang banyak dia gunakan adalah kata penghubung “Dan terjadilah,” yang katanya mencerminkan bagaimana dia akan menterjemahkan kata-kata yang digunakan dalam tulisan simitik purba.21 Profesor diberitahu bahawa sementara intelektual menghampiri berdasarkan bidang kerjayanya telah menolong dia. Ia nya masih penting untuk mempunyai kesaksian Rohaniah. Melalui pelajaran dan doa dia mendapat kesaksian rohaniah dan telah di baptiskan. Jadi apa satu pelucu terkenal lihat sebagai objek cemuhan, seorang ulama yang diiktiraf sebagai keterangan yang mendalam terhadap kebenaran akan Kitab Mormon, yang telah mengesahkan kepada dia melalui Roh.

Kepentingan ajaran hak pilihan memerlukan bahawa kesaksian akan pemulihan injil mesti berdasarkan pada iman daripada bukti luaran atau saintifik. Sentiasa bertumpukan pada hal-hal yang belum dimaklumkam sepenuhnya seperti macam mana kelahiran dara atau kebangkitan Juruselamat mungkin sudah belaku atau tepat sekali bagaimana Joseph Smith menterjemah Kitab Suci tidak akan berkesan atau menghasilkan kemajuan rohaniah. Ini adalah perkara-perkara iman. Akhirnya, Moroni menasihatkan untuk membaca dan renungi dan kamudian minta Tuhan dalam hati yang jujur, dengan tujuan sebenar, untuk mengesahkan akan kebenaran kitab suci oleh saksi Roh adalah jawabannya.22 Lagi pun, bila kita menyemai kedalam hidup kita kepentingan kitab suci dan berhidup pada injil, kita akan diberkati oleh Roh dan merasai kebaikan dengan perasaan keriangan, kegembiraan dan terutamanya keamanan.23

Dengan jelas, perbezaan diantara mereka yang diberkati oleh keimanan dan mereka yang tidak menghargai keimanan atau tidak sesuai dengan aktif mempelajari kitab suci. Saya sangat tersentuh tahun yang lalu yang nabi tercinta, Spencer W. Kimball, menegaskan tentang perlunya untuk terus membaca dan mempelajari kitab suci. Dia berkata: “Saya mendapati yang bila Saya tidak berhati-hati hubungan saya dengan Tuhan dan apabila ia seolah-olah yang Tuhan tidak mendengar dan Tuhan tidak berkomunikasi, yang Saya sangat jauh. Jika Saya melibatkan diri saya dalam kitab suci kerohanian itu kembali.”24

Saya berharap kita membaca Kitab Mormon bersama anak-anak kita selalu. Saya telah membincangkan ini dengan anak-anak saya sendiri. Mereka telah berkongsi dengan saya dua pemerhatian. Pertama, ketetapan dalam membaca kitab suci setiap hari sebagai keluarga adalah kunci. Anak perempuan saya menerangkan usaha awal pagi dengan anak remaja mereka untuk ketetapan membaca kitab suci. Dia dan suaminya bangun awal pagi, bergerak melalui kabus kabur berpegang pada pagar besi grisan tangga mereka ke tempat keluarga mereka berkumpul untuk membaca ayat Tuhan. Ketetapan adalah jawabannya, dan rasa kelucuan membantu. Ia memerlukan usaha besar dari setiap ahli keluarga, setiap hari, tetapi ia memberi manafaat. Kelengahan sementara dibayangi oleh ketekunan.

Kedua bagaimana anak lelaki yang bongsu kami dan isterinya membaca kitab suci besama keluarga mereka. Dua daripada empat anak-anak mereka belum lagi pandai membaca. Kepada yang berumur lima tahun, mereka ada lima jari tangan isyarat yang dia boleh menjawab supaya dia boleh turut serta dalam membaca kitab suci bersama keluarga. Isyarat untuk jari satu adalah untuk dia ulangi, “Dan terjadilah” apabila ia muncul dalam Kitab Mormon. Saya mengaku bahawa Saya suka bila perkataan itu selalu muncul. Kebetulannya, minat untuk keluarga muda, isyarat jari kedua adalah “Dan kita melihat”, jejari tiga, empat dan lima adalah dipilih oleh ibubapa berdasarkan kata-kata yang terdapat dalam bab yang mereka baca.

Kita tahu bahawa membaca kitab suci sekeluarga dan malam keluarga tidak selalunya tepat. Tampa mengira cabaran yang kita hadapi, jangan merasa lemah semangat.

Fahamilah bahawa beriman dalam Tuhan Yesus Kristus dan mematuhi perintah-perintah-Nya adalah dan sentiasa akan mentakrifkan ujian kefanaan. Atas semua itu, setiap kita mesti sedar bahawa bila satu tidak beriman, dia tidak dapat merasa Roh. Seperti apa yang Nabi Nefi ajar, “Anda telah mendengar suara-Nya … ; dan dia telah berkata kepada anda dalam suara yang kecil, tetapi anda perasaan lepas, yang mana anda tidak dapat merasa firman-Nya.”25

Ajaran kita adalah jelas; kita seharusnya berpositif dan riang gembira. Kita menekankan iman kita, bukan perasaan takut kita. Kita bergembira dalam keyakinan Tuhan yang Dia akan berdiri bersama kita dan memberi kita bimbingan dan arahan.26 Roh Kudus bersaksi kepada hati kita bahawa kita mempunyai Bapa di Syurga yang penyayang, yang rancangan belas kasihan untuk penebusan kita akan dipenuhi dalam setiap aspek kerana korban tebusan Yesus Kristus.

Seperti Naomi W. Randall, penulis “Aku Anak Tuhan,” bertulis: “Roh-Nya menjaga; kasih-Nya menyakinkan yang ketakutan pergi bila iman dapat bertahan.”27

Marilah kita, oleh itu, di mana sahaja kita berada di laluan ke anak murid dalam mimpi Lehi, berazam untuk terjaga didalam kita dan keluarga kita bekeinginan besar untuk menuntut hadiah Juruselamat kehidupan kekal. Saya berdoa bahawa kita akan berada dalam harmoni dengan berkat iman. Saya bersaksi Ketuhanan Yesus Kristus dan reality akan Korban tebusan-Nya dalam nama Yesus Kristus, amin.

Tunjuk Rujukan-rujukanSembunyi Rujukan

  Catatan

  1. Lihat Ajaran dan Perjanjian 1:30.

  2. Jonathan Sacks, "Has Europe Lost Its Soul?" (ucapan diverikan pada Desember 12, 2011, di Universiti Pontifical Gregorian), chiefrabbi.org/ReadArtical.aspx?id=1843.

  3. Lihat 1 Nefi 8.

  4. Lihat 1 Nefi 8:27; 11:35.

  5. Lihat 1 Nefi 8:23; 12:17.

  6. 1 Nefi 8:28.

  7. Lihat 1 Nefi 8:12.

  8. Arahan Juruselamat adalah untuk mencarikan domba yang sesak; lihat Matius 18:12–14.

  9. Lihat Yohanes 5:22; juga lihat Matius 7:1–2.

  10. Thomas S. Monson, "May You Have Courage," Liahona dan Ensign, Mei 2009, 124.

  11. 1 Nefi 8:12.

  12. Handbook 2:Administering the Church (2010), 1.1.1.

  13. 1 Nefi 8:12.

  14. Lihat Dallin H. Oaks, "Sins and Mistakes," Ensign, Oktober 1996, 62. Elder Oaks mengajarkan idea ini bila dia presiden di Universiti Brigham Young kira-kira pada tahun 1980.

  15. Lihat Ajaran dan Perjanjian 1:25–27.

  16. Lihat Marva Jeanne Kimball Pedersen, Vaughn Roberts Kimball: A Memorial (1995). Vaugh seorang pemain football sebagai quarterback di Universiti Brigham Young pada musim luruh 1941. Satu hari selepas serangan di Pearl Harbor, Desember 8, 1941, dia memasuki US Navy. Dia dibunuh pada Mei 11, 1945, oleh serangan pengeboman musuh bertentangan USSBunker Hill dan dikuburkan dalam laut.

  17. Lihat Yohanes 5:39.

  18. Lihat Ezra Taft Benson, "The Book of Mormon-Keystone of Our Religion," Ensign, November 1986, 4; atau Liahona dan Ensign, Oktober 2011, 52.

  19. Mark Twain, Roughing It (1891), 127–28. Setiap generasi baru dipersembahkan dengan komen-komen Twain seperti mereka adalah penemuan baru yang mustahak. Biasanya hanya ada sedikit rujukan kepada fakta bahawa Mark Twain acuh tak acuh terhadap agama Kristian dan agama secara umumnya.

  20. Lihat 1 Nefi 1:2.

  21. Saya menemui Dr. Ebeid Sarofim di London bila para mubaligh mengajar dia. Juga lihat N. Eldon Tanner, dalam Conference Report, Apr. 1962, 53. Banyak orang sarjana ilmu purba Semitik dan tulisan Mesir mengenali pengunaan frasa penghubung "Kerana terjadilah" pada permulaan ayat yang berulang kali; lihat Hugh Nibley, Since Cumorah,2nd ed. (1988), 150.

  22. Lihat Moroni 10:3–4; tidak banyak pengkritik mengujikan ini secara ikhlas dengan tujuan yang benar.

  23. Lihat Ajaran dan Perjanjian 59:23.

  24. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball (2006), 67.

  25. 1 Nefi 17:45; juga lihat Ezra Taft Benson, "Seek the Spirit of the Lord," Tambuli, September 1988, 5; Ensign, April. 1988, 4: "Biasanya kita dengarkan firman Tuhan melalui satu perasaan. Jika kita berendah hati dan sensitif, Tuhan akan menekan kita melalui perasaan kita."

  26. Lihat Ajaran dan Perjanjian 68:6

  27. "When Faith Endures," Hymns, no.128.