Skip main navigation
April 2012 | Pelajaran Khas

Pelajaran Khas

April 2012 Persidangan Umum

Adalah harapan dan doa saya bahawa kita akan terus menanggung beban kita dengan baik hati dan menolong orang di kalangan kita yang menderita.

Dalam tempoh 20 bulan yang lalu, keluarga kami telah diberkati dengan keistimewaan untuk mempunyai seorang bayi dengan kecacatan.

Paxton kecil, cucu kami, dilahirkan dengan penghapusan kromosom yang sangat jarang, sebuah penyakit genetik yang membezakan dia sebagai salah satu dalam beratus-ratus juta. Bagi anak perempuan kami dan suaminya, sebuah perjalanan berubah kehidupan yang belum diterokai, telah bermula ketika Paxton dilahirkan. Pengalaman ini telah menjadi satu ujian yang sukar untuk mempelajari pelajaran khas tentang masa depan kami di akhirat.

Elder Russell M. Nelson daripada Kuorum Dua Belas Rasul telah mengajar:

"Atas sebab-sebab yang biasanya tidak diketahui, sesetengah orang dilahirkan dengan pengehadan fizikal. Bahagian-bahagian tertentu badan mungkin tidak biasa. sistem pengawalan mungkin tidak berfungsi dengan betul. Dansetiap badan kita boleh menjadi berpenyakit dan akan mati. Walau bagaimanapun, hadiah badan fizikal tidak ternilai. …

"Tidak payahlah bahawa kita mempunyai badan yang sempurna (pada masa ini dalam kehidupan) dalam usaha untuk menjadi seperti Tuhan. Sebenarnya, beberapa orang yang paling rohani mempunyai badan yang rapuh atau lemah. …

"Akhirnya masa yang akan datang ketika setiap 'roh dan ... tubuh akan dipersatukan dalam bentuknya yang sempurna, baik anggota tubuh maupun tulang akan dipulihkan pada rangkaya yang tepat' (Alma 11:43). Kemudian, kerana Korban Tebusan Kristus, kita boleh menjadi disempurnakan melalui Beliau."1

Bagi anda semua yang mempunyai cabaran, kebimbangan, kekecewaan, dan penderitaan kerana seseorang yang anda sayangi, tahulah ini: dengan kasih sayang yang tak terhingga dan belas kasihan yang kekal, Tuhan Bapa Syurgawi kita mengasihi teman anda yang sengsara dan mengasihi anda!

Mungkin ada yang bertanya apabila terhadap penderitaan itu, ‘bagaimana tuhan yang Maha Berkuasa boleh biarkan ini berlaku?’ Dan kemudian bahawa soalan yang seolah-olah tidak dapat dielakkan, ‘mengapa ini berlaku kepada saya?’ Mengapa kita mesti mengalami penyakit dan acara-acara yang nyahdayakan atau menyebabkan ahli keluarga yang berharga untuk mati sebelum mereka sudah tua, atau menjangkau masa mereka dalam kesakitan? Mengapa kesukaran?

Pada masa-masa seperti ini kita boleh ingat rancangan keselamatan dibuat oleh Bapa Syurgawi kita. Rancangan itu, pada masa dibeerikan dalam kehidupan pra-bumi, mendorong kita semua untuk menjerit dengan kegembiraan.2 Secara ringkasnya, hidup ini adalah latihan untuk kemuliaan yang abadi, dan proses itu maksudnya ujian dan cubaan. Ia sentiasa begitu, dan tiada siapa yang dikecualikan.

Kpercayaan Tuhan adalah bahagian penting dalam kehidupan kita. Dengan iman kepada Beliau, kita menerima kuasa Korban Tebusan Kristus pada masa terdapat banyak soalan dan sedikit jawapan.

Selepas kebangkitan Beliau, ketika melawat Amerika, Penyelamat kita, Yesus Kristus, memberikan kepada semua rakyat jemputan ini:

"apakah kamu memiliki siapa pun yang sakit di antara kamu? Bawalah mereka kemari. apakah kamu memiliki siapa pun yang lumpuh, atau buta, atau pincang, atau buntung, atau berpenyakit kusta, atau yang mati rasa, atau yang tuli, atau yang sengsara dalam cara apa pun? Bawalah mereka kemari dan aku akan me- nyembuhkan mereka, karena aku memiliki rasa iba kepadamu; sanubari-Ku dipenuhi dengan belas kasihan. …

"dan terjadilah bahwa ketika dia telah berfirman demikian, seluruh khalayak ramai, dengan serentak, maju bersama orang sakit mereka dan orang sengsara mereka, dan orang lumpuh mereka, dan bersama orang buta mereka, dan bersama orang bisu mereka, dan bersama mereka semua yang sengsara dalam cara apa pun; dan dia amenyembuhkan mereka setiap orang sewaktu mereka dibawa kepada-Nya"3

Kekuatan yang hebat boleh ditemui dalam perkataan "semua khalayak ramai ... Maju bersama" —semua, saudara dan saudari. Kita semua mengalami cabaran. Dan kemudian kata-kata: "mereka semua yang sengsara dalam cara apa pun" Kita semua boleh memahami, bukan?

Tidak lama selepas Paxton dilahirkan, kita telah mengetahui Bapa Syurgawi akan memberkati kita dan mengajar kita pelajaran khas. Manakala bapanya dan saya meletakkan jari kami di atas kepala kecil dia untuk pertama dalam banyak berkat imamat, perkataan datang ke dalam fikiran saya dari bab kesembilan John: "bahawa kerja-kerja Tuhan harus dinyatakan dalam dia."4

kerja-kerja Tuhan pasti dinyatakan melalui Paxton.

Kami belajar kesabaran, kepercayaan, dan terima kasih melalui perkhidmatan, jam emosi sengit, air mata empati, dan doa dan ungkapan cinta yang baik yang memerlukan, terutama Paxton dan ibu bapanya.

Presiden James E. Faust berkata: "Saya mempunyai penghargaan yang besar bagi ibu-bapa yang, dengan sayang, tenang dan berani, menanggung dan mengatasi penderitaan dan kesedihan hati atas seorang kanak yang dilahirkan dengan atau dapat kelemahan mental atau fizikal yang serius. Kesedihan ini sering terus setiap hari, tanpa ubat, semasa hayat ibu-bapa atau kanak-kanak. Sering, ibu-bapa dikehendaki untuk memberi asuhan penjagaan yang luar biasa dan tidak pernah berhenti, siang atau malam. Banyak ibu telah berusaha secara fizikal dan emosi selama bertahun-tahun untuk memberi keselesaan dan melegakan penderitaan kanak-kanak khas."5

Seperti yang diterangkan di Mosiah, kami telah menyaksikan kasih tulen Penyelamat diberikan kepada keluarga Paxton, kasih yang terbuka kepada semua orang: "dan sekarang, terjadilah bahwa beban yang diletakkan ke atas diri Alma dan saudara- saudaranya dijadikan ringan; ya, tuhan amenguatkan mereka agar mereka dapat menanggung beban mereka dengan mudah, dan mereka tunduk dengan riang dan dengan ckesabaran pada segala kehendak Tuhan."6

Satu malam, tidak lama selepas Paxton dilahirkan, kami berada di pusat penjagaan dan perubatan khas untuk bayi yang baru lahir di Primary Children’s Medical Center [Pusat Perubatan Kanak-kanak Utama] yang indah di Salt Lake City, Utah, dikagum oleh perhatian yang berdedikasi dan penuh oleh doktor, jururawat, dan penjaga. Saya bertanya kepada anak perempuan saya bagaimana kita akan bayar untuk ini dan saya teka kos-nya. Seorang doktor yang berdiri berhampiran mencadangkan bahaawa saya telah membuat anggaran yang sangat rendah dan bahawa penjagaan Paxton kecil jauh lebih berharga daripada apa yang saya telah menganggarkan. Kami mengetahui bahawa banyak perbelanjaan untuk penjagaan yang diberikan kepada hospital ini dilindungi oleh hadiah meluangkan masa dan sumbangan kewangan orang lain. Kata-kata dia merendahkan saya as54 saya fikir bernilai jiwa ini yang kecil kepada orang-orang yang dengan hati-hati mengawasi dia.

Saya diingatkan kitab biasa dakwah yang mengambil makna baru: "ingatlah nilai jiwa adalah mahal dalam pandangan Tuhan."7

Saya menangis semasa saya memikirkan cinta tanpa batas Bapa Syurgawi kita dan Anak Kekasih Belaiu, Yesus Kristus, untuk setiap seorang di antara kita, sambil belajar, dalam cara yang kuat, apa nilai jiwa, baik fizikal maupun rohani, kepada Tuhan.

Keluarga Paxton telah belajar mereka dikelilingi oleh malaikat melayan syurgai dan duniawi yang tidak terkira. Ada beberapa yang senyap tiba untuk membantu apabila diperlukan, dan kemudian senyap berlepas. Lain berada di pintu dengan makanan, membersihkan pakaian, menangkut adik-beradik paxton, menelefon untuk memberi galakan, dan terutamanya berdoa untuk Paxton. Oleh itu, satu lagi pelajaran khas dibelajar: jika anda mendapati orang yang sedang lemas,adakah anda bertanya jika dia perlu pembantuan, atau lebih baik untuk hanya melompat dalam air dan menyelamatkan dia dari perairan pendalaman? Walaupun ia baik dimaksudkan dan sering diberikan, tawaran itu: beritahu saya jika saya boleh membantu, sebenarnya, bukan pembantuan sama sekali.

Kita terus mempelajari nilai penting menyedari dan berminat dalam kehidupan orang di sekeliling kita, kita belajar bukan sahaja kepentingan memberi bantuan tetapi juga kegembiraan hangat yang datang dari bantuan kepada orang lain.

Presiden Thomas S. Monson, yang merupakan satu contoh yang indah angkat melarat, berkata: “Tuhan memberkati semua yang berusaha untuk menjadi penjaga saudara mereka, yang memberi sesuatu, meringankan penderitaan; yang berusaha dengan semua yang baik dalam diri mereka untuk membuat sebuah dunia yang lebih baik. Adakah anda perasan bahawa individu itu mempunyai senyuman yang lebih cerah? Jejak langkah mereka adalah lebih tertentuh (mereka lebih yakin dan aman). Mereka seolah-olah lebih bersukacita dan berpuas hati ... kerana seseorang tidak boleh menyertai dalam membantu orang lain tanpa banyaknya diberkati dirinya sendiri.”8

Walaupun kita akan menghadapi ujian, rintangan, kurang upaya, kesedihan, dan segala macam kesusahan, Penyelamat kita, yang penuh kasih, akan sentiasa berada untuk membantu kita. Dia telah berjanji:

"Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. …

"Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak serperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.”9

Betapa bersyurku adalah kami kepada Bapa kita di Syurga atas Paxton, johan kami. Melalui dia Tuhan telah memanifestasikan Karyanya dan Beliau terus mengajar kami pelajaran berharga, suci, dan khas.

Saya ingin ditutup dengan perkataan dari lagu pujian yang tercinta:

kita berada dalam tentera tuhan sehingga konflik habis;

Bergembira! Bergembira!

Askar dalam tentera, ada pahala besar yang disediakan;

kita akan menang dan terimanya pada akhirnya.10

Saudara dan Saudari, adalah harapan dan doa saya bahawa kita akan terus menanggung beban kita dengan baik hati dan menolong orang di kalangan kita yang menderita dan perlu bantuan dan galakan. Harap semua di antara kita berterima kasih kepada Tuhan atas rahmat Beliau dan memperbaharui komitmen kita kepada Bapa kita di Syurga, untuk memberi perkhidmatan yang rendah hati kepada anak-anak-Nya. dalam nama suci Yesus Kristus, amen.

Left
Right
Tunjuk Rujukan-rujukanSembunyi Rujukan

  Catatan

  1. Russell M. Nelson, “We Are Children of God,” Liahona, Jan. 1999, 103; Ensign, Nov. 1998, 85, 86.

  2. Lihat Ayub 38:7.

  3. 3 Nefi17:7, 9.

  4. Yohanes 9:3.

  5. James E. Faust, “The Works of God,” Ensign, Nov. 1984, 54.

  6. Mosia 24:15.

  7. Ajaran dan Perjanjian 18:10.

  8. Thomas S. Monson, “Our Brothers’ Keepers,” Ensign, June 1998, 39.

  9. Yohanes 14:18, 27.

  10. “We Are All Enlisted,” Hymns, no. 250.