Skip main navigation
April 2012 | Mengajar anak-anak kita untuk Memahami

Mengajar anak-anak kita untuk Memahami

April 2012 Persidangan Umum

Menhgajar anak-anak kita untuk memham adalah lebih dari mengongsi maklumat. Ia adalah menolong anak-anak untuk mendapt doktrin kedalam hati mereka.

Semasa tahun-tahun berlalu, banyak butiran dalam Kehidupan saya menjadi lebih dan lebih samar tetapi beberapa memori yang paling jelas adalah kelahiran setiap anak-anak kami. Syurga nampaknya begitu dekat, dan jika saya cuba saya hampir boleh merasa perasaan yang sama iaitu rasa sanjung dan kagum yang saya mengalami setiap kali salah satu anak-anak berharga saya diletakkan di dalam lengan saya.

"Anak-anak merupakan Warisan Tuhan" (Mazmur 127:3). Dia tahu and cintai setiap satu dengan cinta sempurna (lihat Moroni 8:17). Betapa suci tanggungjawab yang Bapa di Syurga meletakkan keatas ibubapa sebagai rakan kongsi dengannya untuk menolong roh-roh terpilih untuk menjadi apa yang Dia tahu mereka boleh menjadi.

Hak istimewa ilahi ini mendidikan anak-anak kami adalah tanggungjawab lebih besar dari apa yang kita boleh membuat sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Dia tahu dengan tepat apa yang anak-anak kami perlu untuk kembali ke kehadirannya. Dia memberi ibu dan bapa arahan khusus dan panduan melalui kitab-kitab, nabi-nabi dan Roh Kudus.

Dalam wahyu zaman akhir melalui Nabi Joseph Smith, Tuhan mengarahkan ibu bapa mengajar anak-anak mereka untuk memahami doktrin bertaubat, iman dalam Kristus, pembaptisan, dan Hadiah Roh Kudus. Perhati bahawa Tuhan tidak hanya berkata kita harus “mengajar doktrin”, arahanNya adalah untuk mengajar anak-k kami untuk "memahami doktrin." (Lihat Ajaran & Perjanjjian 68:25, 28; tekanan di tambah.)

Dalam Mazmur kita membaca, "Berikan aku kefahaman, dan saya akan menyimpan undang-undang anda; ya, saya akan menyimpannya dengan keseluruhan hati saya" (Mazmur 119:34).

Mengajar anak-anak kita untuk memaham adalah lebih dari memberi maklumat. Ia adalah menolong anak-anak kami untuk mendapat doktrin kedalam hari mereka dalam suatu cara yang menjadi sebahagian kesuluruhan mereka dan dicerminkan dalam tingkah laku mereka dan sepanjang hidup mereka.

Nefi mengajar bahawa peranan Roh Kudus adalah untuk mengangkat kebenaran "kepada hati anak-anak manusia" (2 Nefi 33:1). Peranan kita sebagai ibu bapa adalah untuk melakukan semua yang kita boleh untuk mencipta suasana di mana anak-anak kita boleh merasakan pengaruh Roh Kudus dan kemudian membantu mereka menyedari apa yang mereka merasaa.

Saya teringat panggilan telefon yang saya terima beberapa tahun lalu dari anak perempuan kami, Michelle. Dengan emosi lembut dia berkata, "Ibu, saya mengalami pengalaman yang sukar dipercayai dengan Ashley." Ashley adalah anak perempuanmereka yang berusia lima tahun pada masa itu. Michelle menyifatkan pagi sebagai salah satu pertengkaran konstan antara Ashley dan Andrew yang berusia tiga tahun- satu yang tidak mahu berkongsi dan yang lain melanda. Selepas membantu mereka bekerja satu sama lain, Michelle pergi untuk menjaga bayi.

Tidak lama lagi, Ashley berlari dalam, marah kerana Andrew tidak berkongsi. Michelle mengingatkan komitmen yang mereka telah membuat pada malam keluarga untuk berbuat baik satu sama lain.

Dia bertanya Ashley jika dia mahu untuk berdoa dan meminta bantuan Bapa di Syurga, tetapi Ashley, yang masih sangat marah, menjawab, "Tidak." Apabila ditanya jika dia percaya Bapa Syurgawi akan menjawab doanya, Ashley berkata dia tidak tahu. Ibunya meminta dia untuk mencuba dan dengan lembut mengambil tangannya dan melutut dengannya.

Michelle mencadangkan bahawa Ashley boleh meminta Bapa Syurgawi untuk membantu Andrew berkongsi – and membantunya berbuat baik. Pemikiran Bapa Syurgawi membantu bahagian adik lelakinya mesti menolak Ashley untuk merasa ingin tahu Ashley, dan dia mula berdoa, pertama meminta Bapa Syurgawi untuk membantu Andrew berkongsi. Semasa dia memohon kepada Tuhan supaya membantunya berbuat baik, dia mula menangis. Ashley berakhir doa dan menguburkan kepalanya di bahu ibunya. Michelle memegangnya dan bertanya mengapa dia menangis. Ashley berkata dia tidak tahu.

Ibunya berkata, "Saya fikir saya tahu kenapa anda menangis. Adakah anda rasa baik didalam? "Ashley mengangguk, dan ibunya menerus," Ini adalah Roh membantu anda untuk merasa cara ini. Ia adalah cara Bapa Syurgawi memberitahu anda Dia mengasihi anda dan akan membantu anda. "

Dia bertanya Ashley jika dia percaya ini, jika dia percaya Bapa Syurgawi boleh membantunya. Dengan mata kecil nya penuh dengan air mata, Ashley berkata ya.

Kadang-kala cara yang paling terkuat untuk mengajar anak-anak kita untuk memahami doktrin adalah untuk mengajar dalam konteks apa yang mereka mengalami pada ketika itu. Detik-detik ini adalah spontan dan tidak dirancang dan berlaku dalam aliran biasa kehidupan keluarga. Mereka datang dan pergi dengan cepat, jadi kami perlu berwaspada and mengenali saat pengajaran apabila anak-anak kita datang kepada kami dengan soalan atau bimbang, apabila mereka mempunyai masalah untuk bersama-sama dengan adik-beradik atau kawan-kawan, apabila mereka perlu untuk mengawal kemarahan mereka, apabila mereka membuat kesilapan, atau apabila mereka perlu membuat keputusan. (Lihat Pengajaran, Tiada Panggilan Besar: Panduan Sumber untuk Pengajaran Injil [1999], 140–41; Manual Perkahwinan dan Keluarga Pengajar Perhubungan [2000], 61)

Jika kita bersedia dan akan biarkan panduan Roh dalam situasi-situasi ini, anak-anak kita akan diajar dengan kesan yang lebih tinggi dan pemahaman.

Sama pentingnya adalah saat-saat mengajar yang datang semasa dengan teliti kita merancang majlis-majlis yang kerap seperti doa keluarga, kajian kitab keluarga, malam keluarga, dan aktiviti-akitiviti keluarga yang lain.

Dalam setiap situasi pengajaran semua pembelajaran dan semua pemahaman adalah baik dipupuk dalam suasana kehangatan dan cinta di mana Roh hadir.

Kira-kira dua bulan sebelum anak-anaknya menjadi berusia lapan tahun, seorang bapa akan mengetepikan masa setiap minggu untuk menyediakan mereka untuk pembaptisan. Anak perempuannya berkata bahawa apabila ia adalah gilirannya, dia memberikan jurnal dan mereka duduk bersama-sama, hanya dua daripada mereka, dan berbincang dan berkongsi perasaan mengenai prinsip-prinsip Injil. Dia menyuruh anaknya melukis bantuan visual semasa mereka bersama. Ia menunjukkan kewujudan prafana, kehidupan bumi, dan setiap langkah dia perlu mengambil untuk kembali hidup dengan Bapa di Syurga. Dia menyaskikan tentang setiap langkah rencana keselamatan sebagaimana yang diajar kepadanya.

Apabila anak perempuannya mengingat pengalaman ini selepas dia berkembang, dia berkata: "Saya tidak akan melupakan cinta yang saya rasa dari ayah saya kerana dia menghabiskan masa itu dengan saya. … Saya percaya bahawa pengalaman ini adalah satu sebab utama saya mempunyai kesaksian injil apabila saya dibaptiskan" (lihat Pengajaran, Tiada Panggilan Besar, 129.)

Pengajaran untuk memahami mengambil usaha tekun dan konsisten. Ia memerlukan pengajaran oleh ajaran dan melalui teladan dan terutamanya dengan membantu anak-anak kita hidup apa yang mereka belajar.

Presiden Harold B. Lee mengajar, "Tanpa mengalami prinsip injil dalam tindakan, ia adalah … lebih sukar untuk percaya dalam prinsip itu" (Ajaran Presiden Gereja: Harold B. Lee [2000], 121).

Saya mula-mula belajar untuk berdoa dengan melutut dengan keluarga saya dalam doa keluarga. Saya telah diajar mengerti bahasa pertuturan doa semasa saya mendengar ibu bapa saya berdoa dan semasa mereka membantu saya katakan doa pertama saya. Saya belajar bahawa saya boleh bercakap kepada Bapa Syurgawi dan meminta panduan.

Setiap pagi tanpa gagal, ibu dan bapa saya kami mengumpul kami disekeliling meja dapur sebelum sarapan pagi, dan kami melutut dalam doa keluarga. Kami berdoa setiap kali waktu makan. Di malam hari sebelum tidur, kita melutut bersama-sama di ruang tamu dan menutup hari dengan doa keluarga.

Walaupun sebagai seorang anak-anak terdapat banyak yang saya tidak faham tentang doa, ia menjadi sebahagian kehidupan saya yang tinggal bersama saya. Saya masih terus belajar, dan kefahaman saya mengenai kuasa doa masih terus berkembang.

Penatua Jeffrey R. Holland berkata, "Kita semua faham bahawa kejayaan mesej injil bergantung kepada ia diajar dan kemudian difahami dan kemudian hidup dalam satu cara semoga perjanjian kebahagiaan dan keselamatan boleh di realisasikan" ("Pengajaran dan Pembelajaran dalam Gereja "[latihan kepimpinan di seluruh dunia mesyuarat, Feb 10, 2007], Liahona, Jun 2007, 57; Ensign, Jun 2007, 89).

Membelajar untuk memahami sepenuhnya doktrin Injil adalah satu proses seumur hidup dan datang "garis demi garis, ajairan demi ajaran, sini sedikit dan sana sedikit" (2  Nefi 28:30). Semasa anak-anak belajar dan bertindak atas apa yang mereka belajar, pemahaman mereka berkembang, yang membawa ke pembelajaran yang lebih, lebih tindakan, dan pemahaman yang lebih besar dan lebih kekal.

Kita boleh tahu anak-anak kita mula memahami doktrin apabila kita melihat ia didedahkan dalam sikap dan tindakan mereka tanpa ancaman luar atau ganjara. Semasa anak-anak kita belajar untuk memahami doktrin Injil, mereka menjadi lebih berdikari dan lebih bertanggungjawab. Mereka menjadi sebahagian daripada penyelesaian kepada cabaran keluarga kita dan membuat sumbangan yang positif kepada persekitaran rumah kami dan kejayaan keluarga kita.

Kami akan mengajar anak-anak kita untuk memahami apabila kita mengambil kesempatan daripada setiap situasi pengajaran, mengundang Roh, menjadi contoh, dan membantu mereka hidup apa yang mereka belajar.

Apabila kita melihat ke dalam mata bayi kecil, kita diingatkan lagu:

Saya seorang anak Tuhan,

Dan demikian, keperluan saya besar;

Bantulah saya untuk memahami perkataanNya

Sebelum ia tumbuh sungguh lambat.

Bawa saya, bimbingl saya, Jalan di sisi saya,

Tolong saya mencari jalan,

Ajarlah saya semua yang saya mesti lakukan

Untuk hidup denganNya suatu hari.

(“Saya Anak Tuhan,” Pujian, no. 301; penekanan ditambah)

Semoga kita berbuat demikian. Dalam nama Yesus Kristus, amin.