Spring over hovednavigation
april 2012 | Tak Gud

Tak Gud

april 2012 Generalkonference

Hvor ville det være meget bedre, hvis alle var mere opmærksomme på Guds kraft og kærlighed, og hvis de ville vise ham taknemlighed.

Kære brødre og søstre, vi takker jer for jeres støtte og hengivenhed. Vi udtrykker vor taknemlighed og kærlighed til jer hver især.

For nylig nød søster Nelson og jeg skønheden ved tropiske fisk i et lille akvarium. Fisk med strålende farver og i en lang række forskellige former og størrelser svømmede frem og tilbage. Jeg spurgte opsynsmanden, der var i nærheden: »Hvem fodrer disse smukke fisk?«

Hun svarede: »Det gør jeg.«

Så spurgte jeg: »Har de nogensinde takket dig?«

Hun svarede: »Ikke endnu!«

Det mindede mig om nogle mennesker, jeg kender, som er lige så uvidende om deres Skaber og det sande »livets brød«.1 De lever fra dag til dag uden at være bekendte med Gud og hans godhed mod dem.

Hvor ville det være meget bedre, hvis alle var mere opmærksomme på Guds kraft og kærlighed, og hvis de ville vise ham den taknemlighed. Ammon fortalte: »Lad os give tak til (Gud), for han øver retfærdighed for evigt.«2 Hvor taknemlige, vi er, er en målestok for vores kærlighed til ham.

Gud er Fader til vores ånd.3 Han har et fuldkomment legeme af kød og knogler.4 Vi levede hos vor himmelske Fader, inden vi blev født.5 Og da han skabte os i kødet, blev vi skabt i Guds billede, hver især med vores helt egen krop.6

Tænk på vores fysiske næring. Den er i sandhed sendt fra himlen. Nødvendigheder som luft, føde og vand kommer alle til os som gaver fra en kærlig himmelsk Fader. Jorden blev skabt for at hjælpe os i vores korte ophold som dødelige.7 Vi blev født med en evne til at vokse, elske, blive gift og skabe familier.

Ægteskabet og familien er indstiftet af Gud. Familien er den vigtigste sociale enhed for tid og al evighed. I Guds store plan for lykke kan familier blive beseglet i templerne og blive forberedt på at vende tilbage og bo i hans hellige nærvær for evigt. Det er evigt liv! Det opfylder de dybeste længsler i den menneskelige sjæl – den naturlige længsel efter endeløs forbindelse med elskede familiemedlemmer.

Vi er en del af hans guddommelige plan: »Min gerning og herlighed,« sagde han, er »at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket.«8 Dette kunne kun opnås således: »For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.«9 Denne handling var en himmelsk manifestation af Guds kærlighed. »For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.«10

Det centrale i Guds evige plan er hans Søns, Jesu Kristi, mission.11 Han kom for at forløse Guds børn.12 På grund af Herrens forsoning blev opstandelse (eller udødelighed) en mulighed.13 På grund af forsoningen blev evigt liv en mulighed for alle, som opfyldte betingelserne. Jesus forklarede det således:

»Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.

Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø.«14

Tak Gud for Herrens forsoning og hans opstandelsesgave – for dette mageløse påskebudskab!

Fysiske gaver

Vores himmelske Fader elsker sine børn.15 Han har velsignet enhver med fysiske og åndelige gaver. Lad mig tale om hver især. Når du synger »Jeg er Guds kære barn,« tænk da på de gaver han har givet dig i form af din fysiske krop. De mange fantastiske kendetegn ved din krop vidner om din »himmelske natur.«16

Hvert organ, du har i kroppen, er en vidunderlig gave fra Gud. Hvert øje har en linse med autofokus. Nerver og muskler kontrollerer to øjne for at skabe et tredimensionelt billede. Øjnene er forbundet til hjernen, som registrerer, hvad der ses.

Dit hjerte er en fantastisk pumpe.17 Det har fire fintfølende ventiler, der styrer blodcirkulationen. Disse ventiler åbner og lukker sig mere end 100.000 gange om dagen – 36 millioner gange om året. Og medmindre de svækkes af sygdom, vil de kunne udholde dette pres næsten uendeligt.

Tænk på kroppens forsvarsmekanismer. For at beskytte sig opfatter den smerte. Som modsvar mod infektion danner den antistoffer. Huden giver beskyttelse. Den beskytter mod skade, som ekstrem varme eller kulde kan forårsage.

Kroppen fornyer selv sine forældede celler og regulerer selv mængderne af livsvigtige stoffer. Kroppen heler sår, skader og brækkede knogler. Dens mulighed for reproduktion er endnu en hellig gave fra Gud.

Vi må erindre, at en perfekt krop ikke er påkrævet for at opnå sin himmelske skæbne. Faktisk bor nogle af de dejligste ånder i svage eller ufuldkomne legemer. De, der døjer med fysiske udfordringer, udvikler ofte stor åndelig styrke, netop fordi de er fysisk udfordret.

Enhver der studerer, hvordan kroppen virker, har med sikkerhed »set Gud bevæge sig i sin storhed og kraft.«18 Fordi kroppen er styret af guddommelige love, kommer enhver helbredelse ved lydighed mod den lov, på hvilken den er baseret.19

Der er dog stadig folk, som fejlagtigt tror, at disse fantastiske fysiske egenskaber er opstået ved en tilfældighed eller er resultatet af en stor eksplosion et eller andet sted. Spørg dig selv: »Kan en eksplosion i et trykkeri frembringe en ordbog?« Det er højst usandsynligt. Men hvis det var muligt, kunne den aldrig gendanne dens egne iturevne sider eller reproducere dens egne nyere udgaver!

Hvis kroppens normale funktioner, forsvar, reparation, regulering og regenerering kunne herske uden grænser, så ville livet her fortsætte i en evighed. Ja, vi ville være strandede her på jorden! Skaberen har heldigvis for os sørget for ældning og andre processer, der i sidste ende resulterer i vores fysiske død. Døden er, ligesom fødslen, en del af livet. Skrifterne lærer os, at »det ikke var tjenligt, at mennesket skulle vindes tilbage fra denne timelige død, for det ville tilintetgøre den store plan for lykke.«20 For at vende tilbage til Gud gennem den port, vi kalder døden, er en fryd for dem, som elsker ham, og som er beredte på at møde ham.21 Til sidst vil tiden komme, hvor hver »ånd og … legeme atter skal genforenes i … deres fuldkomne form; både lem og led skal blive bragt tilbage til deres rette skikkelse,«22 for aldrig at blive adskilt igen. Tak Gud for disse fysiske gaver!

Åndelige gaver

Selv om kroppen er vigtig, så tjener den som tabernakel for vores evige ånd. Vores ånd eksisterede i den førjordiske verden23 og vil fortsætte med at leve efter vores krop dør.24 Ånden sørger for kroppen gennem bevægelse og personlighed.25 I dette liv og i det næste vil krop og sjæl, når de forenes, blive en levende sjæl af himmelsk værdi.

Fordi ens ånd er så vigtig, har udviklingen af den evige konsekvenser. Den bliver styrket, når vi kommunikerer i ydmyg bøn med vor kærlige himmelske Fader.26

De egenskaber, vi skal dømmes for en dag, er åndelige.27 De inkluderer kærlighed, dyd, integritet, medfølelse og at tjene andre.28 Din ånd, som er forbundet med og bosat i din krop, er i stand til at udvikle og manifestere disse særlige kendetegn på måder, der livsvigtige for din evige udvikling.29 Åndelig udvikling opnås gennem troens trin, omvendelse, dåb, Helligåndsgaven og at holde ud til enden, inklusive templets begavelses- og beseglingsordinancer.30

Ligesom kroppen dagligt har brug for mad for at overleve, så har ånden også brug for næring. Ånden får næring ved evige sandheder. Sidste år fejrede vi 400 året for King James-oversættelsen af Bibelen. Og vi har haft Mormons Bog i næsten 200 år. Den er nu oversat helt eller delvist til 107 sprog. På grund af disse og andre dyrebare skrifter ved vi, at Gud er vor evige Fader, og at hans Søn Jesus Kristus er vor Frelser og Forløser. Tak Gud for disse åndelige gaver!

Evangeliske gaver

Vi ved, at profeterne i mange uddelinger som fx Adam, Noa, Moses og Abraham alle underviste om vor himmelske Faders og Jesu Kristi guddommelighed. Vores nuværende uddeling blev indledt af vor himmelske Fader og Jesus Kristus, da de viste sig for profeten Joseph Smith i 1820. Kirken blev organiseret i 1830. Nu, 182 år senere, er vi under pagt om at bringe evangeliet til »alle folkeslag, stammer, tungemål og folk.«31 Når vi gør dette, bliver både givere og modtagere velsignet.

Det er vores ansvar at undervise hans børn og vække dem til en bevidsthed om Gud. For længe siden sagde kong Benjamin:

»Tro på Gud, tro at han er til, og at han skabte alle ting, både i himlen og på jorden; tro at han har al visdom og al magt, både i himlen og på jorden …

Og videre, tro, at I må omvende jer fra jeres synder og aflægge dem og ydmyge jer for Gud; og bed i hjertets oprigtighed om, at han vil tilgive jer; og se, hvis I tror alt dette, så se til, at I gør det.«32

Gud er den samme i går, i dag og for evigt, men det er vi ikke. Hver dag er det vores udfordring at bruge forsoningens kraft, så vi virkelig kan forandre os, blive mere kristuslignende og kvalificere os til ophøjelsens gave og leve for evigt med Gud, Jesus Kristus og vores familie.33 Tak Gud for disse kræfter, privilegier og evangeliske gaver!

Jeg vidner om, at han lever, at Jesus er Kristus, om at dette er hans kirke, genoprettet i disse sidste dage for at opfylde sin guddommelige skæbne. Vi ledes i dag af præsident Thomas S. Monson, som vi elsker og opretholder af hele vores hjerte, ligesom vi også opretholder hans rådgivere og de tolv apostle som profeter, seere og åbenbarere. Det bærer jeg vidnesbyrd om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.

Right
Vis henvisningerGem henvisninger