Ohita päänavigointi
Huhtikuu 2012 | Jumalalle kiitos

Jumalalle kiitos

Huhtikuu 2012 Yleiskonferenssi

Kuinka paljon parempi olisikaan, jos kaikki voisivat olla tietoisempia Jumalan kaitselmuksesta ja rakkaudesta ja ilmaisisivat tuon kiitollisuuden Hänelle.

Rakkaat veljet ja sisaret, kiitämme teitä tuestanne ja omistautumisestanne. Ilmaisemme kiitollisuutemme ja rakkautemme teille jokaiselle.

Hiljattain sisar Nelson ja minä nautimme erään pienen yksityisen akvaarion trooppisten kalojen kauneudesta. Kirkasväriset ja monen muotoiset ja kokoiset kalat syöksähtelivät edestakaisin. Kysyin lähellä olevalta vahtimestarilta: ”Kuka ruokkii nämä kauniit kalat?”

Nainen vastasi: ”Minä.”

Sitten kysyin: ”Ovatko ne koskaan kiittäneet sinua?”

Hän vastasi: ”Eivät vielä!”

Ajattelin joitakuita tuntemiani ihmisiä, jotka ovat aivan yhtä tietämättömiä Luojastaan ja todellisesta ”elämän leivästään”1. He elävät päivästä toiseen vailla tietoa Jumalasta ja Hänen hyvyydestään heitä kohtaan.

Kuinka paljon parempi olisikaan, jos kaikki voisivat olla tietoisempia Jumalan kaitselmuksesta ja rakkaudesta ja ilmaisisivat tuon kiitollisuuden Hänelle. Ammon opetti: ”Kiittäkäämme [Jumalan] pyhää [nimeä], sillä hän tekee vanhurskauden ikuisesti.”2 Kiitollisuutemme määrä on mittana Häntä kohtaan tuntemastamme rakkaudesta.

Jumala on henkemme Isä.3 Hänellä on kirkastettu, täydelliseksi tehty liha- ja luuruumis.4 Me elimme Hänen luonaan taivaassa ennen syntymäämme.5 Ja kun Jumala loi meidät fyysisesti, meidät luotiin Hänen kuvakseen. Jokainen sai oman ruumiin.6

Ajatelkaa fyysistä ravintoamme. Se on todellakin taivaan lähettämää. Välttämättömät hyödykkeet ilma, ruoka ja vesi tulevat kaikki meille lahjoina rakastavalta taivaalliselta Isältä. Maailma luotiin antamaan elinmahdollisuudet lyhyelle matkallemme kuolevaisuudessa.7 Meillä oli syntyessämme edellytykset kasvaa, rakastaa, avioitua ja perustaa perhe.

Avioliitto ja perhe ovat Jumalan säätämiä. Perhe on tärkein yhteiskunnallinen yksikkö ajassa ja iankaikkisuudessa. Jumalan suuressa onnensuunnitelmassa perheet voidaan sinetöidä temppeleissä ja valmistaa, jotta ne voivat palata asumaan Hänen luokseen pyhyyteen ikuisesti. Sitä on iankaikkinen elämä! Se tyydyttää ihmissielun syvimmät kaipuut – luontaisen halun loppumattomaan yhteyteen rakkaiden perheenjäsenten kanssa.

Me olemme osa Hänen jumalallista päämääräänsä: ”Minun työni ja kirkkauteni”, Hän sanoi, on ”ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen.”8 Saavuttaakseen nämä tavoitteet ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän”9. Tämä teko oli ylimaallinen osoitus Jumalan rakkaudesta. ”Ei [Hän] lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.”10

Keskeistä Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa on Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen tehtävä.11 Hän tuli lunastamaan Jumalan lapset.12 Herran sovituksen ansiosta ylösnousemus (eli kuolemattomuus) tuli todelliseksi.13 Sovituksen ansiosta iankaikkinen elämä tuli mahdolliseksi kaikille, jotka täyttäisivät vaatimukset. Jeesus selitti näin:

”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin,

eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.”14

Jumalalle kiitos Herran sovituksesta ja Hänen ylösnousemuksen lahjastaan – tästä pääsiäisen suurenmoisesta sanomasta!

Fyysiset lahjat

Taivaallinen Isämme rakastaa lapsiaan.15 Hän on siunannut kutakin fyysisillä ja hengellisillä lahjoilla. Puhun molemmista. Kun laulatte laulua ”Oon lapsi Jumalan”, ajatelkaa Hänen teille antamaansa lahjaa – omaa fyysistä ruumistanne. Ruumiinne monet hämmästyttävät ominaisuudet ovat todisteena teidän omasta jumalallisesta luonnostanne16.

Jokainen ruumiinne elin on ihmeellinen lahja Jumalalta. Kummassakin silmässä on itsestään tarkentuva linssi. Hermojen ja lihasten ansiosta kaksi silmää voivat muodostaa yhden kolmiulotteisen kuvan. Silmät ovat yhteydessä aivoihin, jotka rekisteröivät sen, mitä silmät näkevät.

Sydämenne on uskomaton pumppu.17 Sydämessä on neljä hienorakenteista läppää, jotka säätelevät veren virtaussuuntaa. Nämä läpät avautuvat ja sulkeutuvat yli 100 000 kertaa päivässä – 36 miljoonaa kertaa vuodessa. Ellei sairaus muuta niitä, ne kykenevät kestämään tätä kuormitusta miltei loputtomiin.

Ajatelkaa ruumiin puolustusjärjestelmää. Välttyäkseen vahingoilta ruumis aistii kipua. Tulehdukseen se reagoi muodostamalla vasta-aineita. Iho antaa suojaa. Se varoittaa vammoista, joita liika kuumuus tai kylmyys voisi aiheuttaa.

Ruumis uudistaa omat vanhentuneet solunsa ja säätelee omien elintärkeiden aineidensa tasoja. Ruumis korjaa haavansa, ruhjeensa ja murtuneet luunsa. Sen lisääntymiskyky on vielä yksi pyhä lahja Jumalalta.

Meidän tulee muistaa, että jumalallisen päämäärän saavuttamiseen ei tarvita täydellistä ruumista. Itse asiassa eräät suloisimmista hengistä asuvat hauraassa tai vajavaisessa kehossa. Ne, joilla on fyysisiä haasteita, saavat usein suurta hengellistä voimaa juuri suurten haasteidensa vuoksi.

Jokainen, joka tutkii ihmisruumiin toimintaa, on varmasti ”nähnyt Jumalan liikkuvan ylhäisyydessään ja voimassaan”18. Koska ruumista hallitsee jumalallinen laki, kaikki parantuminen tapahtuu kuuliaisuudesta sitä lakia kohtaan, johon kyseinen siunaus perustuu.19

Silti jotkut ihmiset ajattelevat virheellisesti, että nämä ihmeelliset fyysiset ominaisuudet ovat syntyneet sattumalta tai aiheutuneet jossakin tapahtuneesta alkuräjähdyksestä. Kysykääpä itseltänne: ”Voisiko räjähdys kirjapainossa synnyttää sanakirjan?” Todennäköisyys on erittäin vähäinen. Mutta jos niin olisi, kirja ei milloinkaan kykenisi parantamaan omia repeytyneitä sivujaan tai tuottamaan omia uudempia laitoksiaan!

Jos ruumiin kyky normaaliin toimintaan, puolustautumiseen, korjaamiseen, säätelyyn ja uusiutumiseen säilyisi rajattomasti, elämä täällä jatkuisi ikuisesti. Niin, me jäisimme avuttomina tänne maan päälle! Armeliaasti meitä kohtaan Luojamme järjesti ikääntymisen ja muita prosesseja, jotka viimein johtaisivat fyysiseen kuolemaamme. Kuolema kuuluu elämään niin kuin syntymäkin. Pyhissä kirjoituksissa opetetaan, että ”ei ollut hyväksi, että ihminen pelastettaisiin tästä ajallisesta kuolemasta, sillä se tekisi tyhjäksi suuren onnensuunnitelman”20. Paluu Jumalan luokse siitä portista, jota kutsumme kuolemaksi, on ilo niille, jotka rakastavat Häntä ja ovat valmiita kohtaamaan Hänet.21 Viimein koittaa aika, jolloin jokainen ”henki ja ruumis yhdistetään jälleen täydellisessä muodossaan; sekä jäsenet että nivelet palautetaan oikeaan muotoonsa”22, eivätkä ne enää koskaan ole erossa toisistaan. Jumalalle kiitos näistä fyysisistä lahjoista!

Hengelliset lahjat

Niin tärkeä kuin ruumis on itsessäänkin, se toimii ihmisen iankaikkisen hengen asuinsijana. Henkemme on ollut olemassa kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa23 ja elää edelleen ruumiin kuoltua24. Henki tekee ruumiin eläväksi ja antaa sille persoonan.25 Tässä sekä tulevassa elämässä hengestä ja ruumiista tulee yhteen liitettyinä elävä sielu, joka on ylimaallisen arvokas.

Koska ihmisen henki on niin tärkeä, sen kehittymisellä on iankaikkista merkitystä. Se vahvistuu, kun me olemme yhteydessä rakastavaan taivaalliseen Isäämme nöyrässä rukouksessa.26

Ne ominaisuudet, joiden perusteella meidät jonakin päivänä tuomitaan, ovat kaikki hengellisiä.27 Niihin kuuluvat rakkaus, hyveellisyys, nuhteettomuus, laupeus ja muiden palveleminen.28 Ruumiiseenne yhdistettynä ja siinä asuessaan henkenne kykenee kehittymään ja ilmentämään näitä ominaisuuksia teidän iankaikkisen edistymisenne kannalta keskeisillä tavoilla.29 Hengellistä edistymistä saavutetaan uskon, parannuksen, kasteen ja Pyhän Hengen lahjan askelin sekä kestämällä loppuun saakka, mikä käsittää endaumentin ja sinetöimistoimitukset pyhässä temppelissä.30

Kuten ruumis vaatii hengissä pysyäkseen päivittäin ravintoa, myös henki tarvitsee ravitsemista. Henkeä ruokkii iankaikkinen totuus. Viime vuonna vietimme kuningas Jaakon raamatunkäännöksen 400-vuotisjuhlaa. Ja meillä on ollut Mormonin kirja lähes 200 vuotta. Se on nyt käännetty kokonaisuudessaan tai otteina 107 kielelle. Näiden ja muiden kallisarvoisten pyhien kirjoitusten ansiosta me tiedämme, että Jumala on meidän iankaikkinen Isämme ja että Hänen Poikansa Jeesus Kristus on meidän Vapahtajamme ja Lunastajamme. Jumalalle kiitos näistä hengellisistä lahjoista!

Evankeliumin lahjat

Me tiedämme, että monien taloudenhoitokausien profeetat, kuten Aadam, Nooa, Mooses ja Abraham, opettivat kaikki taivaallisen Isämme ja Jeesuksen Kristuksen jumalallisuutta. Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus aloittivat nykyisen taloudenhoitokautemme, kun He ilmestyivät profeetta Joseph Smithille vuonna 1820. Kirkko järjestettiin vuonna 1830. Nyt, 182 vuotta myöhemmin, me olemme edelleen liiton alaisia, että viemme evankeliumin ”jokaiselle kansakunnalle, suvulle, kielelle ja kansalle”31. Kun teemme niin, sekä antajat että vastaanottajat tulevat siunatuiksi.

Meidän tehtävämme on opettaa Hänen lapsiaan ja herättää heissä tietoisuus Jumalasta. Kauan sitten kuningas Benjamin sanoi:

”Uskokaa Jumalaan; uskokaa, että hän on ja että hän on luonut kaiken sekä taivaassa että maan päällä; uskokaa, että hänellä on kaikki viisaus ja kaikki valta sekä taivaassa että maan päällä. – –

Uskokaa, että teidän täytyy tehdä parannus synneistänne ja hylätä ne ja nöyrtyä Jumalan edessä, ja pyytäkää vilpittömin sydämin, että hän antaa teille anteeksi; ja nyt, jos uskotte kaiken tämän, katsokaa että teette sen.”32

Jumala on sama eilen, tänään ja ikuisesti, mutta me emme ole. Meidän haasteenamme on joka päivä päästä osallisiksi sovituksen voimasta, niin että me voimme todella muuttua, tulla enemmän Kristuksen kaltaisiksi ja tulla oikeutetuiksi korotuksen lahjaan ja elää ikuisesti Jumalan, Jeesuksen Kristuksen ja perheemme kanssa.33 Jumalalle kiitos näistä voimista, etuoikeuksista ja evankeliumin lahjoista!

Minä todistan, että Hän elää, että Jeesus on Kristus ja että tämä on Hänen kirkkonsa, joka on palautettu näinä myöhempinä aikoina täyttämään jumalallisen päämääränsä. Meitä johtaa tänä päivänä presidentti Thomas S. Monson, jota me rakastamme ja tuemme koko sydämestämme, ja me tuemme myös hänen neuvonantajiaan ja kahtatoista apostolia profeettoina, näkijöinä ja ilmoituksensaajina. Todistan niin Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Left
Right
Näytä viitteetPiilota viitteet