Skip main navigation
April 2012 | Kuasa Pembebasan

Kuasa Pembebasan

April 2012 Persidangan Umum

Kita dapat dibebaskan dari kejahatan dan kejahatan dengan berpaling kepada ajaran tulisan-tulisan suci.

Saya mempunyai seorang teman yang sangat baik yang menghantar saya tali leher baru untuk dipakai semasa saya berucap di setiap persidangan umum. Dia pandai memilih tali leher, bukan?

Teman muda saya mempunyai beberapa cabaran sukar, dan cabaran itu mengehadkan dia dalam beberapa cara, tetapi dalam beberapa cara lain dia adalah luar biasa. Sebagai contoh, keberanian dia sebagai mubaligh dapat dibandingkan dengan putera-putera Mosia. Saya percaya ini adalah kerana kesederhanaan kepercayaannya menjadikannya sangat tegas. Saya percaya dalam fikiran Scott ia tidak dapat dibayangkan bahawa banyak orang bukan ahli Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir dan banyak orang tidak membaca Kitab Mormon dan tidak mempunyai kesaksian kebenarannya.

Biar saya beritahu anda sebuah peristiwa dalam kehidupan Scott apabila dia membuat penerbangan kapal terbang bersendirian untuk melawat saudaranya. Orang yang duduk berhampiran terdengar perbualan dengan orang yang duduk di sebelah Scott:

"Hai, nama saya Scott. Siapa nama kamu? "

Orang di sebelah berkongsi namanya.

"Apakah pekerjaan kamu?"

"Saya seorang jurutera."

"Sangat bagus. Di mana kamu tinggal?"

"Di Las Vegas."

"Kami mempunyai sebuah bait suci di sana. Adakah anda tahu di mana bait suci Mormon? "

"Ya. Ia adalah sebuah bangunan yang indah. "

"Adakah anda Mormon?"

"Tidak."

"baiklah, anda harus jadi Mormon. Ia adalah agama yang hebat. Pernahkah anda membaca Kitab Mormon? "

"Tidak."

"Baiklah, anda harus bacanya. Ia sebuah buku yang hebat. "

Saya bersetuju sepenuhnya dengan Scott—Kitab Mormon ialah sebuah buku yang hebat. Kata-kata Nabi Joseph Smith dipetik dari halaman pengenalan Kitab Mormon sentiasa berharga bagi saya: "Saya memberitahu saudara-saudara bahawa Kitab Mormon adalah kitab yang paling betul daripada mana-mana buku di bumi, dan batu kunci agama kita, dan seorang akan menjadi lebih dekat kepada Tuhan oleh mematuhi ajarannya, daripada mana-mana buku yang lain. "

Tahun ini dalam kelas-kelas Sekolah Hari Ahad kita, kita belajar Kitab Mormon. Semasa kita menyediakan untuk dan mengambil bahagian dalam kelas, harap kita didorong untuk mengikut contoh keberanian Scott untuk berkongsi kasih kita di atas kitab yang istimewa ini dengan orang lain yang tidak seagama dengan kita.

Satu tema terulang Kitab Mormon dinyatakan dalam ayat terakhir bab pertama dalam 1 Nefi. Nefi menulis, "Tetapi lihatlah, aku, Nefi, akan memperlihatkan kepadamu bahawa belas kasihan Tuhan yang lembut berada di atas semua orang yang telah dipilih-Nya, kerana iman mereka, untuk membuat mereka berkuasa, yaitu kuasa untuk membebaskan" (1 Nefi 1:20).

Saya ingin mengucap mengenai bagaimana Kitab Mormon, yang ialah sebuah belas kasihan Tuhan yang lembut disimpan untuk hari ini, membebaskan kita melalui mengajar kita ajaran Kristus dengan cara yang murni dan "paling betul".

Banyak kisah-kisah Kitab Mormon adalah kisah pembebasan. keberangkatan Lehi ke padang belantara dengan keluarganya adalah mengenai pembebasan dari kemusnahan Yerusalem. Kisah orang Yared adalah kisah pembebasan, demikianlah kisah orang Mulek. Alma Muda dibebaskan dari dosa. Perajurit pemuda Helaman dilindungi dalam peperangan. Nefi dan Lehi telah dibebaskan dari penjara. Tema pembebasan terbukti di seluruh Kitab Mormon.

Terdapat dua kisah dalam Kitab Mormon yang amat serupa dan mengajar pengajaran yang penting. Yang pertama adalah dari kitab Mosia, bermula dengan bab ke-19. Di sini kita belajar tentang Raja Limhi di tanah Nefi. Orang Laman telah melancarkan perang terhadap orang Limhi. Hasil daripada perang adalah orang Laman akan membenarkan Raja Limhi memerintah kaumnya, tetapi mereka akan berada dalam perhambaan kepada mereka. Ia adalah kedamaian yang sangat tidak nyaman. (Lihat Mosia 19–20.)

Apabila orang Limhi tidak tahan sudah penyalahgunaan orang Laman, mereka memujuk raja untuk menentang orang Laman dalam pertempuran. Tiga kali mereka dikalahkan. Beban berat diletakkan di atas mereka. Akhirnya mereka merendahkan hati dan menyeru kepada Tuhan bahawa Dia akan membebaskan mereka. (Lihat Mosia 21:1–14.) Ayat 15 dalam bab 21 memberitahu kita jawapan Tuhan: "Maka Tuhan lambat dalam mendengarkan seruan mereka kerana kedurhakaan mereka; meskipun demikian, Tuahn mendengar seruan mereka, dan mulai melunakkan hati bangsa Laman agar mereka mulai meringankan beban mereka, tetapi Tuhan menganggap tidak patut untuk membebaskan mereka dari perbudakan".

Tidak lama lagi, Amon dan segolongan kecil orang dari Zarahemla tiba, dan dengan Gideon—salah satu pemimpin orang Limhi--mereka buat sebuah pelan yang berjaya, dan mereka melarikan diri dari penyalahgunaan orang Laman. Tuhan adalah lambat untuk mendengar seruan mereka. Mengapa? Kerana kedurhakaan mereka.

Kisah kedua serupa kisah pertama dalam banyak aspek tetapi juga berbeza. Kisahnya terdapat di Mosia 24.

Alma dan umatnya telah menetap di tanah Helam, apabila tentera daripada orang Laman datang ke dalam sempadan tanah. Mereka bertemu dan membuat penyelesaian aman. (Lihat Mosia 23:25–29.) Tidak lama lagi pemimpin-pemimpin orang Laman mula mengenakan kemahuan mereka ke atas umat Alma dan meletakkan beban berat di atas mereka. (Lihat Mosia 24:8). Dalam ayat 13 kita membaca, "Dan terjadilah bahawa suara Tuhan datang kepada mereka di dalam kesengsaraan mereka, firman-Nya: Angkatlah kepalamu dan legakanlah hatimu, kerana Aku tahu akan perjanjian yang telah kaubuat kepadaKu dan Aku akan membuat perjanjian dengan umatKu serta membebaskan mereka dari perbudakan. "

Umat Alma dibebaskan dari tangan yang orang Laman dan kembali dengan selamat kepada orang Zarahemla.

Apakah perbezaan di antara umat Alma dan umat Raja Limhi? Jelasnya, terdapat beberapa perbezaan: umat Alma damai dan lebih soleh; mereka telah dibaptis dan membuat satu perjanjian dengan Tuhan, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan bahkan sebelum kesengsaraan mereka mula. Semua perbezaan ini membuatnya patut dan adil bahawa Tuhan menyelamatkan mereka dengan cepat dan dengan cara yang ajaib dari orang yang memaksa mereka ke dalam perhambaan. Ayat-ayat suci ini mengajar kuasa pembebasan Tuhan.

Nubuat-nubuat meramalkan kehidupan dan misi Yesus Kristus menjanjikan kita pembebasan yang Dia akan memberikan. Korban Tebusan dan Kebangkitan-Nya menyediakan bagi kita semua jalan keluar dari kematian jasmani dan, jika kita bertaubat, jalan keluar dari kematian rohani, membawa bersamanya berkat-berkat kehidupan abadi. Janji-janji Korban Tebusan dan Kebangkitan, janji-janji pembebasan daripada kematian jasmani dan rohani yang telah dinyatakan oleh Tuhan kepada Musa apabila Dia berkata, "Kerana lihatlah, inilah pekerjaanKu serta kemuliaanKu—untuk mendatangkan kebakaan serta hidup yang kekal bagi manusia." (Musa 1:39).

Berbeza dengan kepercayaan yang direka indah untuk kita dalam tulisan suci, kita menemui kuasa yang menentang, yaitu sekularisme, menentang kepercayaan sekian lama di dalam tulisan-tulisan suci—tulisan yang memberikan kita petunjuk melalui beberapa abad ini dengan mentakrifkan nilai dan standad kekal bagi perjalanan melalui kehidupan kita. Sekularisme menyatakan ajaran di dalam Alkitab adalah palsu dan ajaran Tuan tidad guna pada masa sekarang. Sekularisme menyatakan bahawa setiap orang mesti mempunyai kebebasan untuk menetapkan standad sendiri dan cuba untuk mengubah hak-hak orang yang percaya, bertentangan dengan apa yang diajar dalam tulisan-tulisan suci dan dalam kata-kata nabi-nabi.

Ialah berkat yang besar untuk mempunyai catatan misi Tuhan kita dan Juruselamat yang dinyatakan dalam Kitab Mormon untuk menambah satu lagi saksijaran yang dinyatakan dalam Alkitab. Kenapa penting bagi dunia untuk mempunyai kedua-duanya Alkitab dan Kitab Mormon? Saya percaya jawapannya didapati dalam bab 13 1 Nefi. Nefi menulis: "Dan malaikat itu berbicara kepadaku, mengatakan: Catatan yang terakhir ini, yang telah engkau lihat di antara bangsa-bangsa lain [Kitab Mormon], akan menegakkan kebenaran dari yang pertama [Alkitab], yang berasal dari keduabelas rasul Anak Domba dan akan mengumumkan hal-hal yang jelas dan berharga yang telah dihilangkan dari catatan itu dan akan diumumkan kepada semua kaum, bahasa dan rakyat, bahwa Anak Domba Allah dalah Putera Bapa yang Kekal, dan Jeruselamat dunia dan bahwa semua orang harus datang kepadaNya, atau mereka tidak dapat diselematkan." (ayat 40).

Tidak Alkitab atau Kitab Mormon sendiri adalah mencukupi. Kedua-duanya diperlukan bagi kita untuk mengajar dan belajar tentang ajaran penuh dan lengkap Kristus. Keperluan untuk yang lain tidak mengurangkan salah satu daripada mereka. Kedua-duanya Alkitab dan Kitab Mormon, diperlu bagi keselamatan dan kemuliaan kita. Sebagai Presiden Ezra Taft Benson begitu kuat mengajar: "Apabila digunakan bersama, Alkitab dan Kitab Mormon membingungkan ajaran-ajaran palsu" (“A New Witness for Christ,” Ensign, Nov. 1984, 8).

Saya mahu menutup dengan menyebutkan dua kisah—satu dari Perjanjian Lama, yang lain dari Kitab Mormon—untuk menunjukkan bagaimana kitab-kitab ini bekerja bersama secara harmoni.

Kisah Ibrahim bermula dengan pembebasan dari orang Kasdim yang menyembah berhala (lihat Kejadian 11:27–31; Ibrahim 2:1–4). Dia dan isterinya, Sarah, kemudian dibebaskan dari kesengsaraan mereka dan dijanjikan Tuhan bahawa melalui keturunan mereka semua bangsa di bumi akan diberkati (lihat Kejadian 18:18).

Perjanjian Lama mengandungi kisah Abraham membawa Lot, anak saudaranya, bersama dia keluar dari Mesir. Dengan pilihan pertama tanah, Lot memilih dataran Jordan, dan dia membuat khemah dia ke arah Sodom, sebuah bandar kejahatan besar. (Lihat Kejadian 13:1–12.) Kebanyakan masalah yang Lot menemui dalam kehidupannya, dan dia temukan banyak, boleh disusur kembali kepada keputusannya untuk meletakkan pintu khemah dia ke arah Sodom.

Ibrahim, bapa orang yang setia, berpengalaman berbeza. Pastinya, dia mengalami banyak cabaran, tetapi kehidupannya diberkati. Kita tidak tahu ke mana arah pintu khemah Abraham, tetapi ada petunjuk yang besar dalam ayat terakhir dalam bab ke-13 Kejadian. Ia melaporkan: "Sesudah itu Abram [atau Ibrahim] memindahkan kemahnya dan menetap di dekat phon-pohon terbatin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannyalah mezbah di situ bagi Tuhan" (Kejadian 13:18).

Walaupun saya tidak tahu, saya sendiri percaya pintu khemah Ibrahim menghadap mezbah yang dibina kepada Tuhan. Bagaimana saya membuat kesimpulan ini? Kerana saya tahu kisah dalam Kitab Mormon mengenai arahan Raja Benjamin kepada umatnya apabila mereka berkumpul untuk mendengar ceramah terakhirnya. Raja Benjamin mengarahkan mereka untuk meletakkan pintu khemah-khemah mereka menghadap bait suci (lihat Mosia 2:1–6)..

Kita dapat dibebaskan dari kejahatan dan kejahatan dengan berpaling kepada ajaran tulisan-tulisan suci. Juruselamat adalah pembebas yang hebat, Ia menyelamatkan kita dari kematian dan dari dosa (lihat Rom 11:26; 2 Nefi 9:12).

Saya menyatakan bahawa Yesus adalah Kristus dan kita boleh menghampiri Dia dengan membaca Kitab Mormon. Kitab Mormon adalah satu lagi kesaksian Yesus Kristus. Kesaksian-kesaksian pertama Yesus Kristus adalah Perjanjian Lama dan Baru—yaitu Alkitab.

Sekali lagi, marilah, ingatilah huraian kawan saya Scott, Kitab Mormon: "Ia sebuah buku yang hebat" Dan saya bersaksi kepada anda bahawa sesetengah kehebatan Kitab Mormon datang kerana keharmoniannya dengan Alkitab, dalam nama Yesus Kristus, Amin.

Left