Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2012 | O Le Laveai mo le Tuputupu Ae Moni

O Le Laveai mo le Tuputupu Ae Moni

Aperila 2012 Konafesi Aoao

O le laveaiina o agaga, o le galuega a le Faaola ua valaauina i tatou uma e fai, ma e toatele o loo faatalitali mai ina ia laveaiina.

I masina talu ai nei ua faateleina ai le faamamafa ua tuu i le faamautuina o le “tuputupu ae moni” i le Ekalesia, i le aumaia o tagata uma o ē o le a mauaina ma tausia ia feagaiga ma sauniga faaola, ma ola ai ma se suiga tele o le loto e pei ona faamatala mai e Alema (tagai i le Alema 5:14). O se tasi o ala e sili ona anoa ma taua e faamautu ai le tuputupu ae moni i totonu o le Ekalesia o le aapa atu lea ma laveai mai i latou sa papatisoina ae o loo feseseai i se tulaga ua le toaaga mai ai, ua le maua ai faamanuiaga ma sauniga faaola. E ese mai i o tatou valaauga taitoatasi—faiaoga o aiga po o se faiaoga asiasi, faiaoga o le Aoga Sa, epikopo, tama, tina, e oo lava i le Pulega Aoao—e mafai e tatou uma ona punouai i le taumafaiga laveai i se ala anoa. I soo se tulaga, o le aumaia o tagata uma—o o tatou aiga, tagata e le auai i le ekalesia, le toaaga, agasala—ia Keriso ia maua sauniga faaola, o le valaauga paia lena o i tatou uma.

O se tasi taeao o se Aso Sa pe tusa ua 30 tausaga talu ai, a o ou i ai i le au peresitene o se siteki, sa matou maua ai se telefoni mai se tasi o a matou epikopo faamaoni. Sa ia faamatala mai ua matua televave lava le ola o lana uarota ua ia le mafai ai ona toe tuu atu se valaauga anoa i tagata agavaa uma. O lana aioi mai ia i matou, ia matou vaeluaina le uarota. A o matou faatalitali mo lena faamaoniga, sa matou filifili ai o se au peresitene o le siteki o le a matou asiasi atu i le uarota ma valaauina nei uso ma tuafafine lelei ma agavaa uma e avea ma faifeautalai a le siteki.

Pe tusa o le tagata lona tolu sa ou asia o se tamaitai aoga talavou sa a’oga i se iunivesite i le lotoifale. Ina ua uma ona ma talatalanoa mo sina taimi, sa ou tuu atu i ai le valaauga e avea o se faifeautalai. Sa le magagana mo sina taimi. Ona ia fai mai lea, “Peresitene, e te le o silafiaina ou te le o toaga i le Lotu?”

Ina ua maea sina taimi sa ou le magagana ai, sa ou fai atu, “Leai, ou te le’i iloaina e te le o toaga.”

Sa ia tali mai, “Ou te le’i toaga i le Lotu mo le tele o tausaga.” Ona ia fai mai lea, “E te le o silafiaina pe a e le toaga, e le faigofie le toe foi mai?”

Sa ou tali atu, “Leai, ou te le iloaina lena mea. E amata le tou uarota i le 9 i le taeao. E te sau i le falesa, ma tatou faatasi ai.”

Sa ia tali mai, “Leai, e le faigofie lena mea. E tele mea e te popole i ai. E te popole pe o le a faafeiloai oe e se tasi pe o le a e nofo na o oe ma lē amanaiaina i taimi o sauniga. Ma e te popole pe o le a taliaina oe ma pe o ai ni au uo fou o le a i ai.”

Sa ia faaauau a o tafe ifo ona loimata, “Ou te iloa o loo tatalo pea lo’u tina ma lo’u tama mo au mo le tele o tausaga ia ou toe foi mai i le Lotu.” Ina ua mavae se taimi o le le magagana, sa ia fai mai, “Mo le tolu masina ua tuanai sa ou tatalo ai ia maua le lototele, le malosi, ma le ala e toe foi mai ai ia ou toe toaga mai.” Ona ia fesili mai lea, “Peresitene, pe e te manatu o lenei valaauga o se tali lea i na tatalo?”

Sa amata ona loimatā o’u mata a o ou tali atu, “Ou te talitonu ua tali mai le Alii i au tatalo.”

Sa le gata na ia taliaina le valaauga; ae sa avea o ia ma se faifeautalai lelei. Ma ou te mautinoa sa ia aumaia le tele o le olioli e le gata ia te ia lava ae faapena foi i ona matua ma atonu foi ma isi tagata o le aiga.

E tele ni mea sa ou aoaoina pe na faamanatuina mai i lenei faatalanoaga ma isi faatalanoaga tali tutusa:

  • Sa ou aoaoina o loo toatele tagata le toaaga o loo i ai ē pele o loo tatalo i aso taitasi ma faatoga atu i le Alii mo se fesoasoani i le laveaiina o ē pele ia i latou.

  • Sa ou aoaoina e le faigofie pe taugamalie mo se tagata lē toaga le tau ina toe foi mai i le Lotu. Latou te manaomia le fesoasoani. Latou te manaomia le lagolagosua. Latou te manaomia le faaaumeaina.

  • Sa ou aoaoina foi o loo ia i tatou ia tagata lē toaaga o loo taumafai ma naunau e saili le ala e toe foi mai ai ma faatoagaina.

  • Sa ou aoaoina o le a tauave e tagata ua lē toaaga ni valaauga pe a talosagaina.

  • Sa ou aoaoina e agavaa se tagata lē toaga ia taulimaina tutusa ma isi ma manatu i ai o se atalii po o se afafine o se Atua alofa.

I le gasologa o tausaga sa ou mafaufau ai pe faape’i lea faatalanoaga pe ana faapea sa ou talanoa ia te ia o se tagata lē toaga i le Lotu. Ou te tuu atu e fai oe ma faamasino.

O le toefaatoagaina mai o loo avea pea o se vaega taua o le galuega a le Alii. Talu ai o le lavea’i, o se tiutetauave o tagata uma, ua i ai i ē o umia le Perisitua Arona ma le Mekisateko le tiutetauave e taitai isi i lenei galuega. I tulaga uma, o le uiga atoa lena o auaunaga faaleperisitua—aumaia o tagata uma i feagaiga faaeaina a le Alii; aumaia le filemu, fiafiaga, ma le taua o le tagata lava ia.

Mai le Tusi a Mamona, o le a e manatua ai le taimi na iloa ai e Alema le Itiiti ua pauu ese atu ia sa Soramā mai le Ekalesia, sa ia faatulagaina se au toefaatoaaga e laveai nei tagata. A o latou latalata atu i le vaega ua tofi i ai i latou, sa aioi atu Alema i le Alii i upu nei:

“Le Alii e, sei e tuu mai ia te i matou ia mafai ona matou maua le manuia i le toe aumaia o i latou ia te oe, ia Keriso.

“Faauta, Le Alii e, ua pele lava o latou agaga, ma o le toatele o i latou o o matou uso; o lea, tuu mai ia te i matou, Le Alii e, le mana ma le poto ina ia mafai ona matou toe aumai i latou nei, o o matou uso ia te oe” (Alema 31:34–35; faaopoopo le faamamafa).

I nai masina talu ai ina ua maea se fonotaga ma tagata fou liliu mai ma tagata ua le toaaga mai, sa sau ai ia te au se alii pe tusa o lo’u matua ma fai mai, “O au le tasi tagata sa le toaga mai mo le tele o lo’u olaga. Sa ou pau ese atu mai le Ekalesia a o talavou lo’u olaga. Ae o lea ua ou toe foi mai, ma o loo ma galulue ma lo’u toalua i le malumalu.”

Ina ia ou faailoa atu ia te ia ua lelei mea uma, sa ou tali atu ai i se tala faapenei: “Ua lelei mea uma ona ua faaiu i le lelei.”

Sa ia tali mai, “Leai, e le o lelei mea uma. Ua ou toe foi mai i le Ekalesia, ae ua maimau la’u fanau uma ma fanau a fanau. Ma o lea ua ou molimauina le leiloloa atu o le fanau a fanau a la’u fanau—e leai ma se isi o i le Ekalesia. Ua le o lelei mea uma.”

I lo matou aiga e i ai so matou tuaa sa auai i le Ekalesia i Europa i le popofou o le Ekalesia. Sa oo ina le toaga se tasi atalii. Sa ma taumafai ma Sister Edgley e saili le suli lē toaga lea o lenei tuaa.

Sa faigofie mo a’u ma lo’u toalua ona faaiuina e faapea, i le taimi o nei augatupulaga e ono ma i ni taumatematega talafeagai, i le ono o augatupulaga o loo mulimuli mai faatasi ai ma se faatatauga talafeauga, e mafai ona oo atu i le 3,000 tagata o le aiga e leiloloa. Ia mafaufau la i le isi lua tupulaga e sosoo ai. I tulaga faateori e mafai ona leiloloa e latalata atu i le 20,000 i le 30,000 o fanau a lo tatou Tama Faalelagi.

O le poloaiga ia laveai mai ua faavae i se tasi o aoaoga faavae autu silisili a le Ekalesia.

“Ia manatua ua tele lava le taua o agaga i le silafaga a le Atua;

“Aua, faauta, na mafatia le Alii lo oulua Togiola i le oti i la le tino; o le mea lea na mafatia o ia i le tiga o tagata uma, ina ia mafai ona salamo tagata uma ma o mai ia te ia. …

“Ma afai e faapea lua te galulue i o oulua aso uma i le alagaina o le salamo i lenei nuu, ma aumai, na o se agaga e toatasi ia te a’u, e matua tele lava lo oulua olioli faatasi ma ia i le malo o lo’u Tama!” (MF&F 18:10–11, 15; faaopoopo le faamamafa).

Sa ou maua le avanoa e laveai ai ni nai tagata le toaaga mai i le gasologa o lo’u olaga. Pe a ou fesoasoani e toe aumai se toatasi e faatoagaina i le Ekalesia, ou te le vaai faalemafaufau i ai o se agaga se toatasi; ou te vaaia ni augatupulaga se ono, fitu, pe sili atu foi—e faitau afe ia agaga. Ona ou mafaufau lea i le mau: “Aumai, na o se agaga e toatasi ia te a’u, e matua tele lava lo oulua olioli” (MF&F 18:15).

Na fetalai atu le Alii i Ana Aposetolo, “E tele le saito e seleseleina, a o le aufaigaluega e toaitiiti ia” (Mataio 9:37). E le manaomia ona toalaiti le aufaigaluega. Ua ia i tatou le faitau afe o ē malolosi o umiaina ma le agavaa le perisitua ma le faitau miliona o tagata tuuto o le Ekalesia i vaega uma o le lalolagi. Ua i ai a tatou aufono a uarota, korama o le perisitua, o Aualofa, ma isi faalapotopotoga uma o loo galulue i le poloaiga ina ia laveai mai. O le laveaiina o agaga o le galuega a le Faaola ua valaauina i tatou uma e fai.

I le amataga o la’u lauga sa ou ta’ua ai le tatalo na tuu atu e Alema a o latou malaga atu ma ana soa mo le laveaiina o sa Sorama. I le taimi o le Taua Lona Lua a le Lalolagi pe tusa e 500 fitafita I.S. ma tagata o le lotoifale na lagolagoina ia fitafita sa faafalepuipuiina i se falepuipui. Ona o mafatiaga ma popolega mo lo latou saogalemu, sa filifilia ai se vaega au volenitia pe tusa e 100 fitafita I.S. e laveai mai nei pagota. Ina ua potopoto mai le au volenitia, sa faatonuina e le taitai au i latou i se faaupuga faapenei: “O le afiafi lenei tou te feiloai ai ma o outou taitai faalelotu, tou te tootutuli, ma outou folafola atu i le Atua e tusa lava pe toe o sina manava o le ola ia te outou, o le a outou le tuua lava se tagata e toatasi o nei alii e toe mafatia mo se isi taimi.” (Tagai Hampton Sides, Ghost Soldiers: The Forgotten Epic Story of World War II’s Most Dramatic Mission [2001], 28–29.) O lenei laveai faamanuiaina o se lavea’iga lea mai mafatiaga faaletino. Pe tatau ea la ona faaitiitia lo tatou lototetele i a tatou taumafaiga e laveai i latou o e mafatia i taunuuga faaleagaga ma faavavau? Pe tatau ea ona faaitiitia lo tatou tuuto atu i le Alii?

I le faaiuga, o la tatou tautinoga i le avea ai ma tagata o le Ekalesia moni ma le ola a Keriso e faapogai mai i le mea moni e faapea o le Alii na puapuagatia mo i tatou uma taitoatasi—o le tagata e le auai i le ekalesia, o le tagata ua lē toaga mai, e oo lava i le tagata agasala, ma tagata uma o o tatou lava aiga. Ou te talitonu e mafai ona tatou aumaia le fiaafe i le fiafia, filemu, ma le suamalie o le talalelei, ma le fiaselau o afe, po o le fia miliona, i o latou augatupulaga o mulimuli mai. Ou te talitonu e mafai ona faamanuiaina i tatou ona o le Ekalesia lenei a le Alii, ma e tusa ai ma le pule o la tatou perisitua ma le avea ai o i tatou ma tagata o le ekalesia, ua valaauina i tatou i le manuia. Ou te tuu atu lena molimau ia te outou i le suafa o Iesu Keriso, amene.