Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2012 | O Le A Se Taofi o Keriso ia te Au?

O Le A Se Taofi o Keriso ia te Au?

Aperila 2012 Konafesi Aoao

A outou alolofa ia te Ia, faalagolago ia te Ia, talitonu ia te Ia, ma mulimuli ia te Ia, o le a outou lagonaina Lona alofa ma le faamaoniga.

Sa suesue e se failipoti mai se mekasini lauiloa a Pasila le Ekalesia e tapenapena ai mo se talafou tele.1 Sa ia suesueina a tatou aoaoga faavae ma asiasi i nofoaga tutotonu e aoao ai faifeautalai ma fesoasoaniga mo tagata. Sa talanoa o ia i uo a le Ekalesia ma isi, o ē sa le o ni uo. I le faatalanoaina o au, sa foliga e matua fenumia’i moni lava le failipoti a o fesili mai, “E mafai faapefea ona le manatu se tagata o oe o se Kerisiano?” Sa ou iloaina sa faasino o ia i le Ekalesia, ae sa faaupuina e lo’u lava mafaufau le fesili, ma sa ou fesili ifo ai ia te au lava, “Pe o atagia atu ea i lo’u olaga le alofa ma le tuuto o loo ou lagonaina mo le Faaola?”

Sa fesili Iesu i Faresaio, “O le a lo outou taofi i le Keriso?”2 I le iloiloga faaiu, o le a le faamasinoina lo tatou avea ai ma soo patino e uo po o ni fili. Ae, e pei ona fai mai Paulo, “Tatou te laulaututu uma lava i luma o le nofoa faamasino o Keriso.”3 I lena aso o le fesili taua mo i tatou taitoatasi o le: “O le a se taofi o Keriso ia te au?”

E oo lava i Lona alofa mo tagata uma, na faasino faaa’oa’iga e Iesu i nisi sa vagaia o Ia o ni tagata pepelo,4 tagata valea,5 o ē fai amioleaga.6 Na ia ta’uleleia foi isi o fanau o le malo 7 ma o le malamalama o le lalolagi.8 Na Ia faasino ma le le fiafia i nisi ua faatauasoina9 ma ua le fua mai.10 Sa Ia faamalo atu i isi ua loto mama11 ma ua fia aai i le amiotonu.12 Sa faanoanoa o ia ona o nisi ua le faatuatua13 ma ua ō le lalolagi,14 peitai o isi sa Ia faamamaluina o ni e ua filifilia,15 o ni soo,16 o uo.17 O lea tatou te taufai fesili ai, “O le a se taofi o Keriso ia te au?”

Na faamatalaina e Peresitene Thomas S. Monson o tatou aso ua se’e ese atu “mai le mea faaleagaga … [faatasi] ai ma matagi o suiga o loo [taavivili] faataamilo ia i tatou ma alafua lelei o amioga o tagata o loo vaaia e o tatou mata le [faaauau pea] ona faaleagaina.”18 O se taimi o le faatupulaia o le lē talitonu ma le lē amanaiaina o Keriso ma Ana aoaoga.

I lenei siosiomaga fevesia’i, tatou te olioli i le avea ai ma soo o Iesu Keriso. Tatou te vaaia le aao o le Alii o siomia i tatou. O lo tatou taunuuga ua faataoto ma le matagofie i o tatou luma atu. “O le ola e faavavau foi lenei,” na tatalo ai Iesu, “ina ia latou iloa oe le Atua moni e toatasi, atoa ma le ua e auina mai, o Iesu Keriso lea.”19 O le avea ai ma se soo i nei aso o le taunuuga o le a avea ma se pine o le mamalu i le faavavau atoa.

O savali ua tatou faalogo i ai i lenei konafesi o ni faasinoala mai le Alii i la tatou malaga i le avea ai ma soo. E pei ona tatou faalogo i ai i aso e lua ua tuanai, tatalo mo le taitaiga faaleagaga, ma a o tatou suesue ma tatalo e uiga i nei savali i aso o i luma atu, e faamanuiaina i tatou i se taitaiga patino e ala mai i le meaalofa o le Agaga Paia. O nei lagona e liliu atu atili ai i tatou i le Atua, salamo, usiusitai, talitonu ma le faatuatuaina. E tali mai le Faaola i a tatou faatinoga o le faatuatua. “Afai e alofa mai se tasi [po o se tamaitai] ia te au, e tausia e ia la’u upu: e alofa foi lo’u Tama ia te ia; e o mai foi i maua ia te ia, matou te nonofo ma ia.”20

O le valaau a Iesu, “O mai, ma mulimuli mai ia te au”21 e le mo na o i latou ua sauni e tauva i se Olimipeka faaleagaga. O le mea moni, o le avea ma soo e le o se tauvaga, ae o se valaaulia i tagata uma. O la tatou malaga i le avea ai ma soo e le o se tautuuga puupuu faataamilo i le malae pe faatusatusa atoa foi i se marafoni umi. O le mea moni, o se malaga o le olaga atoa e agai atu i se lalolagi selesitila sili atu.

O Lana valaaulia o se valaau mo tiute o aso taitasi. Sa fetalai mai Iesu: Afai tou te alolofa mai ia te a’u, ia outou tausi mai i a’u poloaiga.”22 “A fia mulimuli mai se tasi ia te au, aua le usiusitai o ia ia te ia, a ia ave e ia lona satauro i aso fai soo, i le mulimuli mai ai ia te au.”23 Atonu e le avea i tatou ma ni tagata silisili i aso uma, ae a tatou taumafai, o le augani a le Alii e tumu i faamalosiauga ma faamoemoega: “Ia outou o mai ia te au, o outou uma o e tigaina ma mafatia i avega, o au foi e malolo ai outou.”24

Pe o fea lava o e i ai nei i le alatele o le avea ai ma soo, o loo e i ai i le alatele sa’o, o le alatele e agai atu i le ola e faavavau. E mafai faatasi ona tatou siitia ma faamalosia le tasi ma le isi i aso sili ma taua o i luma atu. Pe o a lava ni faafitauli o tatou fetaiai, o vaivaiga o loo taofiofia i tatou, po o mea faigata o siomia ai i tatou, ia tatou maua le faatuatua i le Alo o le Atua, lea na tautino mai, “E mafaia mea uma lava i lē faatuatua.”25

Se’i ou faasoa atu ni faataitaiga se lua o le faatinoga o le avea ma soo. O le mea muamua e mai le soifuaga o Peresitene Thomas S. Monson, o loo faailoa mai ai le mana o se agalelei faigofie ma le aoaoga a Iesu, “A o lē sili ia te outou e fai lea ma a outou auauna.”26

E toetoe lava 20 tausaga talu ai, na saunoa ai Peresitene Monson i le konafesi aoao e uiga i se tamaitai talavou e 12 tausaga na mafatia i le kanesa. Sa ia faamatalaina lona lototele ma le agalelei o ana uo i le aveina o ia i luga o le Mauga o Timpanogos i Iuta Tutotonu.

I nai tausaga ua mavae sa ma feiloai ai ma Jami Palmer Brinton ma faalogo ai i le tala mai se vaaiga e ese atu—o le vaaiga o le mea sa faia e Peresitene Monson mo ia.

Sa feiloai Jami ma Peresitene Monson ia Mati 1993, e tasi le aso talu ona ta’u atu ia te ia o le patu i luga ae o lona tulivae taumatau o se kanesa o le ivi e saoasaoa tele le sosolo. Faatasi ai ma le fesoasoaniga a lona tama, sa tuu atu ai e Peresitene Monson se faamanuiaga faaleperisitua, ma folafola atu i ai, “O le a i ai Iesu i lou itu taumatau ma i lou itu tauagavale e sapai oe i luga.”

“A o tuua ai lona ofisa i lena aso,” sa fai mai ai Jami, “Sa ou tatalaina se paluni sa nonoa i la’u nofoa faataavalevale ma tuu atu ia te ia. O loo tusia ai i ni mataitusi iila ‘E Silisili lava oe’.”

E ala i ona togafitiga o le kimo ma taotoga e faasao ai le vae, sa le i galo o ia ia Peresitene Monson. Fai mai Jami, “Sa faataitai mai e Peresitene Monson le uiga o le avea ma se soo moni o Keriso. Sa [ia] siitia au mai faanoanoaga i se faamoemoe sili ma tumau.” Ina ua mavae le tolu tausaga talu le la feiloaiga muamua, sa toe nofonofo foi Jami i le ofisa o Peresitene Monson. I le faaiuga o le fonotaga, sa ia faia se mea o le a le galo lava ia Jami. O le masani lava lea o le magafagafa lelei o Peresitene Monson, sa ia faateia Jami i le paluni lava lea e tasi na ia tuu atua ia te ia i le tolu tausaga ua te’a. “E Silisili lava oe!” sa tusia ai i le paluni. Sa ia teuina lava, ma le iloaina o le a toe foi atu o ia i lona ofisa pe a faamaloloina lona kanesa. E sefulufa tausaga talu le la feiloaiga muamua ma Jami, ae faatino ai e Peresitene Monson le la faaipoipoga ma Jason Brinton i le Malumalu o Sate Leki.27

E mafai ona tatou aoao i le tele o mea mai le avea ai o Peresitene Monson ma se soo. E tele lava ona ia faamanatu mai i le Pulega Aoao ina ia manatua pea lenei fesili faigofie: O le a le mea semanu e faia e Iesu?”

Sa ta’u atu e Iesu i le taitai o le sunako, “Aua e te matau, tau lava ina e faatuatua.”28 O le avea ai ma soo o le talitonu lea ia te Ia i taimi o le filemu ma le talitonu ia te Ia i taimi o faigata, pe a faatoafimalieina o tatou tiga ma le fefe e le talitonuga e alofa o Ia ia i tatou ma Na te tausi i Ana folafolaga.

Talu ai nei lava sa ou feiloai ai i se aiga o se faataitaiga matagofie o le auala tatou te talitonu ai ia te Ia. Sa faamatala mai e Olgan ma Soline Saintelus mai Port-au-Prince, Haiti, la la’ua tala.

I le aso 12 o Ianuari, 2010, sa faigaluega ia Olgan a o Soline sa i le lotu i le taimi na taia ai e se mafuie faataumaoi ia Haiti. Sa i ai i le fale le la fanau e toatolu—o Gancci, e lima tausaga, o Angie, e tolu tausaga, ma Gansly, e tasi le tausaga—i lo latou fale mautotogi faatasi ma se uo.

Sa matua faatafunaina mea uma. E pei ona outou manatuaina, e faitau sefulu afe tagata na maumau o latou ola i lena Ianuari i Haiti. Sa taufetuli atu ia Olgan ma Soline i le saoasaoa la te mafaia i lo la fale mautotogi e saili le fanau. O le fale fogafale tolu lea sa nonofo ai le aiga o Saintelus ua solo i lalo.

E le i sao mai le fanau. E leai ni taumafaiga laveai e ono tuu atu i se fale ua faatamaia atoa.

O Olgan ma Soline Saintelus sa avea uma ma ni faifeautalai faamisiona ma sa faaipoipo i le malumalu. Sa la talitonu i le Faaola ma Ana folafolaga ia i laua. Ae na nutimomoia o la loto. Sa le mataofia lo la fetagisi.

Sa ta’u mai e Olgan ia te au, i lona itula aupito pogisa sa amata ai ona ia tatalo, “Le Tama Faalelagi, afai e te finagalo ai, pe le mafai ea ona ola tau lava o se tasi o le ma fanau, faamolemole, faamolemole fesoasoani mai ia i maua.” Sa ia savali pea lava pea faataamilo i le fale, ma tatalo mo musumusuga. Sa taumafai ia tuaoi e faamafanafana ia te ia ma fesoasoani ia te ia e talia le maliliu o lana fanau. Sa faaauau pea ona savali ia Olgan faataamilo i toega o le fale na solo i lalo, ma le faamoemoe, ma le tatalo. Ona tupu lea o se mea faavavega lava. Sa faalogo atu ia Olgan i se tagi tau le lagona a se pepe. O le tagi lea a lana pepe.

Mo le tele o itula sa eli ai ma le naunautai tele e tuaoi ia mea ua faaleagaina, ma sa lamatia ai o latou lava ola. I le pogisa o le po, i le leotetele o samala ma tofi, na faalogo atu ai tagata laveai i se isi leo. Sa latou taofi lo latou sasaina ae faalogo. Sa le talitonu i latou i le mea o latou faalogo i ai. O se leo o se tamaitiiti laitiiti—ma o loo pese. Mulimuli ane sa fai mai ia Gancci e lima tausaga e faapea sa ia iloaina lava o le a faalogo mai lona tama pe afai e pese o ia. I lalo o le mamafa o sima na solo i lalo lea o le a mulimuli ane oo ai i le aveesea o lona lima, sa usuina ai e Gancci lana pese e fiafia lava i ai, “O Au o se Atalii o le Atua.”29

A o alu pea itula, i le lotolotoi o le pogisa, oti, ma le faanoanoa o le tele o isi atalii ma afafine o le Atua i Haiti, sa maua e le aiga o Saintelus se vavega. Sa maua Gancci, Angie, ma Gansly o loo ola pea i lalo o le fale ua faatamaiaina.30

E le o taimi uma e vave oo mai ai ni vavega. E i ai foi taimi tatou te mafaufau ai pe aisea ua le vave tutupu ai vavega ia sa tatou tatalo atu ai ma le pulunaunau. Ae a tatou faalagolago i le Faaola, o le a tutupu ni vavega folafolaina. Pe o lenei olaga po o le isi, o le a faia ia sa’o mea uma. Sa tautino mai e le Faaola: “Aua le atuatuvale o outou loto, aua foi tou te matatau.”31 “E maua foi outou e le puapuaga i le lalolagi, a ia outou loto tetele, ua ou manumalo i le lalolagi.”32

Ou te molimau atu a outou alolofa ia te Ia, faalagolago ia te Ia, talitonu ia te Ia, ma mulimuli ia te Ia, o le a outou lagonaina Lona alofa ma le faamaoniga. A o e fesili, “Pe o le a se taofi o Keriso ia te au?” o le a e iloa ai o oe o Lona soo; o oe o Lana uo. E ala i Lona alofa tunoa o le a Ia faia ai mo oe le mea e le mafai ona e faia mo oe lava ia.

O loo tatou faatalitali ma le naunautai i le saunoaga faaiu a lo tatou perofeta pele. Sa faauuina ia Peresitene Thomas S. Monson o se Aposetolo a le Alii o Iesu Keriso a o 12 o’u tausaga. Ua silia ma le 48 tausaga o faamanuiaina pea i tatou i le faalogo atu ia te ia o molimau mai ia Iesu Keriso. Ou te molimau atu o loo tulai nei o ia o se Aposetolo sinia a le Faaola i luga o le fogaeleele.

Faatasi ai ma le alofa ma le faamemelo i le tele o soo o Iesu Keriso e le o ni tagata o lenei Ekalesia, matou te tautino atu ai ma le lotomaualalo ua toe foi mai agelu i le lalolagi i o tatou aso. O Le Ekalesia a Iesu Keriso e pei ona Ia faatuina ai anamua ua toefuatai mai, faatasi ai ma le mana, sauniga, ma faamanuiaga o le lagi. O le Tusi a Mamona o se tasi molimau ia Iesu Keriso.

Ou te molimau atu o Iesu Keriso o le Faaola o le lalolagi, ma na puapuagatia o Ia ma maliu mo a tatou agasala ma toetu mai i le aso tolu. Ua toetu o Ia. I se aso o i luma, o le a tootutuli ai tulivae uma ma ta’uta’u atu e laulaufaiva uma o Ia o le Keriso.33 I lena aso, o le a tatou le toe popole, “Pe manatu isi o a’u o se Kerisiano?” O lena taimi, o le a taulai atu ai la tatou vaai ia te Ia, ma o tatou agaga o le a noatia i le fesili, “O le a le taofi o Keriso ia te au?” O loo soifua o Ia. Ou te molimau atu ai i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Left
Right
Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino

  Faamatalaga

  1. Tagai i le André Petry, “Entre a Fé e a Urna,” Veja, Nov. 2, 2011, 96.

  2. Mataio 22:42.

  3. Roma 14:10.

  4. Tagai i le Mataio 6:2.

  5. Tagai i le Mataio 23:17.

  6. Tagai i le Mataio 7:23.

  7. Tagai i le Mataio 13:38.

  8. Tagai i le Mataio 5:14.

  9. Tagai i le Mataio 15:14.

  10. Tagai i le Mataio 13:22.

  11. Tagai i le Mataio 5:8.

  12. Tagai le Mataio 5:6.

  13. Tagai i le Mataio 17:17.

  14. Tagai i le Ioane 8:23.

  15. Tagai le Ioane 6:70.

  16. Tagai i le Ioane 13:35.

  17. Tagai i le Ioane 15:13.

  18. Thomas S. Monson, “Tutu i Nofoaga Paia,” Liahona, Nov. 2011, 83, 86.

  19. Ioane 17:3.

  20. Ioane 14:23.

  21. Luka 18:22.

  22. Ioane 14:15.

  23. Luka 9:23.

  24. Mataio 11:28.

  25. Mareko 9:23.

  26. Mataio 23:11.

  27. Jami Brinton, letter to author, Jan. 27, 2012.

  28. Mareko 5:36.

  29. “O Au o se Atalii o le Atua,” Tusipese a Tamaiti, 2–3.

  30. Mai se talanoaga ma Olgan ma Soline Saintelus ia Fep. 10, 2012; tagai foi i le Jennifer Samuels, “Family Reunited in Miami after Trauma in Haiti,” Church News, Jan. 30, 2010, 6.

  31. Ioane 14:27.

  32. Ioane 16:33.

  33. Tagai i le Roma 14:11.