Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2012 | Naunau ma Agavaa e Auauna Atu

Naunau ma Agavaa e Auauna Atu

Aperila 2012 Konafesi Aoao

Ua i ai vavega i soo se mea pe a malamalama i le perisitua, faamamaluina lona mana ma faaaogaina tonu, ma tuu i ai le faatuatua.

O’u uso pele, se mea ina a lelei o lo tatou toe mafuta ai. Soo se taimi lava ou te auai ai i se sauniga aoao a le au perisitua, ou te mafaufau ai lava i aoaoga a nisi o taitai iloga a le Atua sa tulei saunoa i sauniga aoao a le au perisitua o le Ekalesia. O le toatele ua fai i lagi folauga, ae sa latou tuuina mai ia i tatou se taitaiga musuia mai la latou utaga poto, mai le taele o o latou agaga, ma mai le mafanafana o o latou loto. Ou te faasoa atu ia te outou i le po nei nisi o a latou aoaoga e faatatau i le perisitua.

Mai le Perofeta o Iosefa Samita: “O le Perisitua o se mataupu faavae faavavau, ma sa i ai faatasi ma le Atua mai le vavau, ma o le a oo atu i le faavavau, e aunoa ma se amataga o aso po o se iuga o tausaga.”1

Mai i upu a Peresitene Uilifoti Uitilafi, ua tatou aoao ai: “O le Perisitua Paia o le auala lea e fesootai mai ai ma feutagai ai le Atua ma tagata i le lalolagi; ma o avefeau faalelagi sa asiasi mai i le lalolagi e fesootai ma le tagata, o ni tamalii sa umia ma faamamaluina le perisitua a o soifua ai i le tino; ma o mea uma sa fuafua e le Atua e faia mo le faaolataga o le tagata, mai le oo mai o le tagata i le lalolagi e oo atu i le togiolaina o le lalolagi, sa faia ma o le a faia e ala i le mana o le perisitua faavavau.”2

Sa toe faamanino mai e Peresitene Iosefa F. Samita: “O le perisitua … o le … mana o le Atua na faamatuu mai i le tagata lea ua mafai ai e le tagata ona galue i le lalolagi mo le faaolataga o le aiga o tagata, i le suafa o le Tama ma le Alo ma le Agaga Paia, ma galue ai ma le pule tatau; e le taumateina lena pule, e le nonoina mai augatupulaga ua maliliu pe ua mavae atu, ae o le pule na tuuina mai i le taimi lenei o loo tatou ola ai e ala i le auaunaga a agelu ma agaga mai luga, e tuusao lava mai le afioaga o le Atua Silisiliese.”3

Ma le saunoaga mulimuli mai ia Peresitene Ioane Teila: “O le a le perisitua? … O le malo o le Atua, pe o i le lalolagi po o le lagi, aua o le mana lena, faitalia, po o le mataupu faavae o loo pulea ai mea uma i le lalolagi po o le lagi, ma o le mana foi lena o loo puipuia ai ma lagolagoina mea uma. Na te pulea ai mea uma—na te taitai ai mea uma—na te lagolagoina ai mea uma—ma e aofia ai i mea uma e fesootai ma le Atua ma le upumoni.”4

Oka se faamanuiaina o lo tatou i ai iinei i nei aso e gata ai, i le taimi ua i ai le perisitua a le Atua i le fogaeleele. Se avanoa ina a mamalu ua tatou umia ai lena perisitua. O le perisitua ua le o se meaalofa ae o se poloaiga e auauna atu, o se avanoa e faaleleia ai le faaleagaga, ma o se avanoa e faamanuia ai olaga o isi.

Faatasi ai ma nei avanoa ua aumai faatasi ai ma matafaioi ma tiute. Ou te fiafia ma faapelepele i le upu tautupu o le tiute ma mea uma lava e faatatau i ai.

I se tasi tofiga, po o se isi, o lea faatulagaga po o se isi, sa ou auai ai i sauniga a le au perisitua i le 72 tausaga ua mavae—talu ona faauuina a’u o se tiakono i le 12 o o’u tausaga. Ua matuai televave tele le taimi. O loo o faatasi lava o tatou tiute e fai ma le taimi. E oo mai faigata ma feteenaiga ma toe mou atu, ae o le taua mo agaga o tagata e faaauau pea lava e le malolo. E pei o le leo o le pu le oo mai o le afioga a le Alii ia te oe, ia te a’u, ma i latou uma ua umia le perisitua i soo se mea. “O le mea lea, ia tuu atu nei i tagata taitoatasi e aoao lona tiute, ma galue i le tofi ua tofi i ai o ia, i le filiga atoa.”5

Na oo mai le valaau o le tiute ia Atamu, ia Noa, ia Aperaamo, ia Mose, ia Samuelu, ia Tavita. Na oo mai i le Perofeta o Iosefa Samita ma i latou uma na suitulaga ia te ia. Na oo mai le valaau o le tiute i le taulealea o Nifae ina ua aoaoina o ia e le Alii, e ala i lona tama o Liae, e toe foi ma ona uso i Ierusalema e aumai papatusi apamemea mai ia Lapana. Sa muimui uso o Nifae, ma fai mai o se mea faigata lea ua faatonuina ai i latou. O le a le tali a Nifae? Fai mai a ia, “O le a ou alu ma fai mea ua poloaiina e le Alii, aua ua ou iloa e le tuuina mai e le Alii ni poloaiga i le fanauga a tagata, vagana o le a saunia e ia se ala mo i latou ina ia mafai ai ona latou faataunuuina o le mea ua ia poloaiina ai i latou.”6

A oo mai lena lava valaau ia te oe ma a’u, o le a la tatou tali? Pe tatou te muimui ea, e pei o Lamana ma Lemuelu, ma fai atu, “O se mea faigata lenei ua manaomia ai i tatou”?7 Pe tatou te taitasi ma fai atu faatasi ma Nifae, “O le a ou alu. O le a ou faia”? Pe o le a tatou naunau ea e auauna atu ma usiusitai?

E i ai taimi e foliga mai ai le poto o le Atua e valea pe ua faigata tele, ae o se tasi o lesona aupito sili ma taua e mafai ona tatou aoaoina i le olaga nei o le, a fetalai loa le Atua ma usitai i ai se tagata, o le a sa’o pea lava lena tagata.

A ou mafaufau i le upu tiute ma le ala e mafai ai ona faamauoaina o tatou olaga ma olaga o isi ona o le faatinoina o o tatou tiute, ou te manatuaina upu na tusia e se tusisolo ma se tusitala lauiloa:

Sa ou moe ma miti

O le olaga o le olioli lea

Sa ou ala a’e ma iloa ai

O le olaga o se tiute

Sa ou galue, ma iloa ai

O le olioli o le tiute lea ua fai.8

Sa faaupuina e Ropati Lui Sitivenisone i se isi itu. Fai mai a ia, “Ua ou iloa le uiga o le fiafia, aua ua ou faia galuega lelei.”9

A tatou faatinoina o tatou tiute ma faaaoga lo tatou perisitua, o le a tatou maua le olioli moni. O le a tatou maua le lotomalie i le faamae’aina o a tatou galuega.

Sa aoaoina i tatou i tiute patino o le perisitua o loo tatou umia, pe o le Perisitua Arona po o le Mekisateko. Ou te uunaia oe e mafaufau lelei i na tiute ona fai lea o mea uma i lou malosi e faataunuu ai. Ina ia mafai ona faia, e tatau i tagata taitoatasi ona agavaa. Ia i ai ni o tatou lima e sauniuni, lima mama, ma lima e naunautai ina ia tatou auai i le tuuina atu o mea e finagalo lo tatou Tama Faalelagi ia maua e isi mai ia te Ia. Afai tatou te le agavaa, e mafai ona tatou le mauaina le mana o le perisitua; ma afai tatou te le mauaina, ua tatou le maua le ute o le faaeaga. Ia tatou agavaa e auauna atu.

Na saunoa Peresitene Harold B. Lee, o se tasi o faiaoga maoae i le Ekalesia: “A avea se tasi ma se e umia le perisitua, ona avea lea o ia ma se sui o le Alii. E tatau ona ia mafaufau i lona valaauga e faapei o la e i ai i le feau a le Alii.”10

I le taimi o le Taua Lona Lua a le Lalolagi, i le amataga o le 1944, sa tulai mai se aafiaga sa aofia ai le perisitua a o nofoia e le marini a le Iunaite Setete le Motu Amu o Kaualeni, o se vaega o Atumotu o le Atu Maresala e i ai i le Vasa Pasefika pe tusa o le va o Ausetalia ma Hawaii. O le mea na tupu, sa faamatalaina e se tusitala—e le o se tagata o le Ekalesia—sa faigaluega i se nusipepa i Hawaii. I le tusiga o le nusipepa i le 1944, na ia tusia ai le tala ina ua mavae le mea na tupu, sa ia faamatalaina ai o la’ua ma lana soa sa i ai i le galufati lona lua i tua atu o le marini i le Motu Amu o Kaualeni. A o la pasi atu, sa la vaaia se marini talavou o tafetafea i le sami e u i lalo foliga, e manino lava sa matua manu’a. Sa mumu le sami papa’u sa siomia ai o ia, i lona toto. Ona la matauina lea o se isi marini o agai atu i lana uo lea e manu’a. Sa manu’a foi le marini lona lua, ma lona lima tauagavale ua le aoga sa tautau ifo i lona itu. Sa ia si’i a’e i luga le ulu o le marini lea sa tafetafea i le vai, ina ia puipuia mai le malemo. I se leo gatete sa ia tauvalaau ai mo se fesoasoani. Sa toe tilotilo atu le tusitala i le taulealea lea e siiina ma valaau atu i ai, “Atalii, e leai se mea e mafai ona ta faia i lena tama.”

“Ona sosoo lea,” sa tusia e le tusitala, “Sa ou vaai i se mea ou te lei vaai muamua lava i ai. Sa alu atu lenei taulealea, ua matua manu’a tuga foi ia, i le matafaga faatasi ai ma le tino o lana uo marini ua foliga mai ua maliu. Na ia tuu le ulu o lana uo i luga o lona tulivae. … Se ata ina a mata’ina—o nei taulelea uma e toalua ua manunu’a—e … mama i laua uma, ma aulelei, e ui lava i lo la tulaga mafatia. Ma sa punou ifo le tasi taulealea i luga o le isi ma fai mai, ‘Ou te poloaiina oe, i le suafa o Iesu Keriso, ma i le mana o le perisitua, ia tumau lou ola seia mafai ona ou aumaia se fesoasoani faafomai.’” Sa faaiu e le tusitala lana tusiga: “O matou toatolu [marini e toalua ma a’u] o loo i ai iinei i le falemai. E le iloa e fomai [pe na faapefea ona ola i la’ua], ae ou te iloa.”11

Ua i ai vavega i soo se mea pe a malamalama i le perisitua, faamamaluina lona mana ma faaaogaina tonu, ma tuu i ai le faatuatua. A suia e le faatuatua le le talitonu, a aveesea e le auauna atu ma le le manatu faapito ia taumafaiga faapito, e faataunuuina e le mana o le Atua Ona faamoemoega.

E mafai ona oo mai ma le filemu le valaau o le tiute pe a tatou tuu atu i le perisitua e tali i tofiga tatou te maua. Na tautino mai e Peresitene Siaosi Alapati Samita, lena taitai agamaulalo ae mataalia, “O lou tiute muamua o le aoao ia iloa mea e finagalo ai le Alii ona, auala lea i le mana ma le malosiaga o Lana Perisitua paia, e faalautele ai lou valaauga i luma o ou uso a tagata … ona fiafia lea o tagata e mulimuli atu ia te oe.”12

O lena valaau o le tiute—o se valaau e lei matuai lofituina ae o se valaauga na fesoasoani ai e laveai se agaga—na oo mai ia te au i le 1950, ina ua faatoa valaauina au e avea ma epikopo. O o’u tiutetauave o se epikopo, e tele ma e eseese foi, ma sa ou taumafai i le mea sili sa ou mafaia e faia mea uma sa manaomia ou te faia. O le taimi lena o loo feagai le Iunaite Setete ma se isi taua ese. Ona o le toatele o tagata o la matou au paia sa tautua i le fitafita, sa aumai ai se faatonuga mai le laumua o le Ekalesia mo epikopo uma e lesitala ia fitafita taitasi mo le Church News ma le Improvement Era, o le mekasini a le Ekalesia i lena taimi. E le gata i lea, sa faatonuina epikopo taitasi e tusi atu lava ia, ni tusi i masina taitasi i fitafita taitasi mai lana uarota. E 23 alii mai la matou uarota sa tautua i le militeli i le taimi lea. Sa faia e korama a le perisitua se taumafaiga, ia maua ai tupe e totogi ai lesitala mo lomiga. Sa ou faatinoina le galuega, le tiute, e tusi ai ni a’u tusi se 23 i masina taitasi. I le mavae ai o nei tausaga uma, o loo ia te au pea ni kopi o le tele o a’u tusi ma tali sa ou mauaina. E vave lava ona maligi o’u loimata pe a ou toe faitauina nei tusi. O se olioliga le toe aoao i se tautoga a se fitafita e ola i le talalelei, se faaiuga a se seila e faatumauina le faatuatua ma lona aiga.

I se tasi afiafi sa ou tuuina atu ai i se tuafafine i le uarota se faaputuga o tusi e 23 mo le masina lea. O lona tofiga o le meliina ma tausia se lisi o tuatusi e sui i taimi uma. Sa tilotilo o ia i se tasi o teutusi ma, fai mai a o ataata, “Epikopo, e te le fiu lava? O se tasi foi lea o tusi ia Brother Bryson. O le 17 ai lea o tusi ua e auina atu ia te ia ae leai lava se tali.”

Sa ou tali atu, “Ia, atonu o le masina lenei.” Ae o le mea na oo i ai, o le masina lena. O le taimi muamua lea, sa ia tali mai ai i la’u tusi. O lana tali o se faamanatu taua, o se ‘oa. Sa auauna atu o ia i se nuu mamao, e tuufua, ma sa ma’i manatu, ma tuua na o ia. Sa ia tusi mai, “Le Epikopo Pele, e le o a’u o se tagata e fiafia e tusitusi.” (Sa tatau ona ou ta’uina ia te ia lena mea i masina ua mavae.) Sa faaauau lana tusi, “Faafetai atu mo le Church News ma mekasini, ae sili ai ona ou faafetai atu ia te oe mo au tusi. Ua ou susueina se lautusi fou o lo’u olaga. Ua faauuina au o se ositaulaga i le Perisitua Arona. Ua tumu lo’u loto. O a’u o se tagata fiafia.”

E lei sili atu le fiafia o Brother Bryson nai lo lona epikopo. Sa ou aoaoina le faaaogaaga tonu o le faaupuga “Fai [lou] tiute; i le mea sili; tuu mea o totoe i le Alii.”13

I ni tausaga mulimuli ane, a o auai i le Siteki a Salt Lake Cottonwood, a o avea James E. Faust ma ona peresitene, sa ou faamatalaina ai lena tala i se taumafaiga e uunaia le gauai atu i o tatou fitafita. Ina ua mae’a le sauniga, sa sau i luma se taulealea aulelei. Sa ia uuina lo’u lima ma fesili mai, “Epikopo Monson, o e manatuaina a’u?”

Sa faafuasei ona ou matauina o ia. “Brother Bryson!” sa ou fai atu ai. “O a mai oe? O a au mea o fai i le Ekalesia?”

Sa tali mai ma se lagona lelei o le mitamita, “O lea e manuia. O loo ou i ai i le au peresitene o la’u korama a toeaina. Toe faafetai atu mo lou popole mo au ma au tusi sa e auina mai, ma o loo ou teuina pea.”

Uso e, e manaomia e le lalolagi la tatou fesoasoani. Pe o tatou faia ea mea uma e tatau ona tatou faia? Pe o tatou manatuaina upu a Peresitene Ioane Teila? “Afai tou le faalauteleina o outou valaauga, o le a faamasinoina outou e le Atua mo i latou semanu tou te laveaiina pe a na fai o outou tiute”?14 O loo i ai vae e faatutu, o lima e u’u mai, o mafaufau e faamalosiau, o loto ia musuia, ma agaga e laveai. O loo faatalitali mai ia te oe ia faamanuiaga o le faavavau. Ua ia te oe le avanoa e lē ia matamata ai ae ia auai ai i le faatinoga o le auaunaga faaleperisitua. Ia tatou faalogo ma usitai i le faamanatu musuia o loo maua i le Tusi a Iakopo: “A ia fai outou ma e anaana i le upu, a e aua le na ona faalogologo i ai, o faaseseina ai outou e outou.”15

Ia tatou aoao ma mafaufau i o tatou tiute. Ia tatou naunau ma agavaa e auauna atu. Ia tatou mulimuli i tulagaaao o le Matai i le faatinoina o o tatou tiute. A tatou savavali i le ala na savalia e Iesu, o le a tatou iloa e sili atu o Ia i le na o se pepe i Peteleema, e sili atu i le na o se atalii o le kamuta, e sili atu nai lo na o se faiaoga aupito silisili na soifua ai. O le a tatou iloa o Ia o le Alo o le Atua, o lo tatou Faaola ma lo tatou Togiola. Ina ua oo mai ia te Ia le valaau o le tiute, sa Ia tali atu, “Le Tama e, ia faia lou finagalo, ma e a oe pea le mamalu e faavavau.”16 Ia taitasi i tatou ma faia foi faapena, ou te tatalo ai i Lona suafa paia, le suafa o Iesu Keriso, le Alii, amene.

Left
Right
Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino

  Faamatalaga

  1. Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Iosefa Samita (2007), 104.

  2. Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Wilford Woodruff (2004), 38.

  3. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), 139–40; faaopoopo le faamamafa.

  4. Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Ioane Teila (2001), 119.

  5. Mataupu Faavae ma Feagaiga 107:99; faaopoopo le faamamafa.

  6. 1 Nifae 3:7; tagai foi i fuaiupu 1–5.

  7. Tagai i le 1 Nifae 3:5.

  8. Rabindranath Tagore, i le William Jay Jacobs, Mother Teresa: Helping the Poor (1991), 42.

  9. Robert Louis Stevenson, i le Elbert Hubbard II, comp., The Note Book of Elbert Hubbard: Mottoes, Epigrams, Short Essays, Passages, Orphic Sayings and Preachments (1927), 55.

  10. Stand Ye in Holy Places: Selected Sermons and Writings of President Harold B. Lee (1976), 255.

  11. I le Ernest Eberhard Jr., “Giving Our Young Men the Proper Priesthood Perspective,” typescript, July 19, 1971, 4–5, Church History Library.

  12. George Albert Smith, i le Conference Report, Apr. 1942, 14.

  13. Henry Wadsworth Longfellow, “The Legend Beautiful,” i le The Complete Poetical Works of Longfellow (1893), 258.

  14. Aoaoga: Ioane Teila, 164.

  15. Iakopo 1:22.

  16. Mose 4:2.