LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Laugardagur, morgunhluti

    
Er við komum saman að nýju Thomas S. Monson forseti   print
Smásveinn skal gæta þeirra Boyd K. Packer forseti   print
Kenna börnum okkar að skilja Cheryl A. Esplin   print
Snúast til trúar á fagnaðarerindið fyrir tilverknað kirkju hans Öldungur Donald L. Hallstrom   print
Hann elskar okkur sannlega Öldungur Paul E. Koelliker   print
Fórn Öldungur Dallin H. Oaks   print
Fjöll til að klífa Henry B. Eyring forseti   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Laugardagur, síðdegishluti

    
Verkamenn í víngarðinum Öldungur Jeffrey R. Holland   print
Koma til sjálfs sín: Sakramentið, musterið og fórn í þjónustu Öldungur Robert D. Hales   print
Vera á svæði Drottins! Öldungur Ulisses Soares   print
Trú, þolgæði, lífsfylling: Boðskapur fyrir einstæða foreldra Öldungur David S. Baxter   print
Samstillt tónlist trúar Öldungur Quentin L. Cook   print
Hvernig hljóta á opinberun og innbástur fyrir eigið líf Öldungur Richard G. Scott   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Prestdæmisfundur

    
Kraftur himins Öldungur David A. Bednar   print
Björgun til raunverulegs vaxtar Richard C. Edgley biskup   print
Aronsprestdæmið: Rísið og notið kraft Guðs Bróðir Adrián Ochoa   print
Tilgangur prestdæmisþjónustu Dieter F. Uchtdorf forseti   print
Fjölskyldur undir sáttmála Henry B. Eyring forseti   print
Fúsir og verðugir til þjónustu Thomas S. Monson forseti   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Sunnudagur, morgunhluti

    
Hinum miskunnsama mun miskunnað verða Dieter F. Uchtdorf forseti   print
Guði sé þökk Öldungur Russell M. Nelson   print
Sérstakar lexíur Öldungur Ronald A. Rasband   print
Hugsjón spámannanna varðandi Líknarfélagið: Trú, fjölskylda, líkn Julie B. Beck   print
Kenning Krists Öldungur D. Todd Christofferson   print
Kapphlaup lífsins Thomas S. Monson forseti   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Sunnudagur, síðdegishluti

    
Kraftur björgunar Öldungur L. Tom Perry   print
Að hið týnda megi finnast Öldungur M. Russell Ballard   print
Sýn á aðgerðir Öldungur O. Vincent Haleck   print
„Aðeins eftir reglum réttlætisins“ Öldungur Larry Y. Wilson   print
Var það þess virði? Öldungur David F. Evans   print
Varðveita hið heilaga Öldungur Paul B. Pieper   print
Hvað virðist Kristi um mig? Öldungur Neil L. Andersen   print
Er við ljúkum þessari ráðstefnu Thomas S. Monson forseti   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Aðalfundur Stúlknafélagsins

    
Rísið og látið ljós ykkar skína Ann M. Dibb   print
Sækist eftir fræðslu: Þið hafið verk að vinna Mary N. Cook   print
Nú er tíminn til þess að rísa og láta ljós sitt skína! Elaine S. Dalton   print
Trúa, hlýða og standast Thomas S. Monson forseti   print