Bỏ qua điều hướng chính

Tháng tư 2012

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy Mở Rộng
Tải Xuống Audio
Tải Xuống Video
Phiên Họp Chức Tư Tế Mở Rộng
Tải Xuống Audio
Tải Xuống Video
Phiên Họp Sáng Chủ Nhật Mở Rộng
Tải Xuống Audio
Tải Xuống Video
Phiên Họp Trưa Chủ Nhật Mở Rộng
Tải Xuống Audio
Tải Xuống Video
Buổi Họp Hội Thiếu Nữ Trung Ương Mở Rộng
Tải Xuống Audio
Tải Xuống Video