Spring over hovednavigation
oktober 2012 | Spørg missionærerne! De kan hjælpe jer!

Spørg missionærerne! De kan hjælpe jer!

oktober 2012 Generalkonference

Alle missionærer, unge som ældre, tjener med håbet om at gøre livet bedre for andre mennesker.

Mine elskede brødre, søstre og venner, vi sender vores kærlighed og hilsener til hver enkelt af jer. Vi er begejstret for præsident Thomas S. Monsons bekendtgørelse denne formiddag, som justerer minimumsalderen for missionærtjeneste til 18 år for unge mænd og 19 år for unge kvinder. Med denne mulighed kan flere af vore unge nyde velsignelserne ved en mission.

Med stor kraft erklærede præsident Monson for to år siden og bekræftede det igen til formiddag, »at hver eneste værdige unge mand, som er i stand dertil, bør forberede sig til at tage på mission. Missionering er en præstedømmepligt – en forpligtelse, som Herren forventer af os, der er blevet skænket rigtigt meget.«1 Igen forklarede han, at for unge søstre er en mission en kærkommen mulighed, men ikke et ansvar. Og atter opfordrede han mange flere modne par til at tjene.

Forberedelse til mission er vigtigt. En mission er en frivillig tjenestegerning for Gud og menneskene. Missionærerne støtter op om det privilegium med deres egen opsparing. Forældre, familie, venner og bidragsydere til Kirkens missionsfond kan også hjælpe til. Alle missionærer, unge som ældre, tjener med håbet om at gøre livet bedre for andre mennesker.

Beslutningen om at tage på mission former den åndelige skæbne for missionæren, hans eller hendes ægtefælle og deres efterkommere i flere generationer. Ønsket om at tjene er et naturligt resultat af ens omvendelse, værdighed og forberedelse.

Blandt dette verdensomspændende publikum er mange af jer ikke tilknyttet Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og kender kun meget lidt til os og vore missionærer. I er her eller ser med, fordi I ønsker at vide mere om mormonerne og det, som vore missionærer underviser i. Når I lærer mere om os, vil I finde ud af, at vi har mange af de samme værdier til fælles. Vi opfordrer jer til at bibeholde alt det, der er godt og sandt, og derpå se, om vi kan tilføje lidt mere. I denne verden, der er fyldt med udfordringer, har vi fra tid til tid brug for hjælp. Religion, evig sandhed og vore missionærer er en afgørende del af den hjælp.

Vore unge missionærer tilsidesætter deres uddannelse, beskæftigelse, dating og alt andet, som unge mennesker typisk gør på dette tidspunkt i deres liv. I 18 til 24 måneder sætter de alt det i venteposition på grund af deres dybe ønske om at tjene Herren.2 Og nogle af vore missionærer tjener senere i livet, i en mere moden alder. Jeg ved, deres familie bliver velsignet. I vores egen familie tjener otte som fuldtidsmissionærer på nuværende tidspunkt – tre døtre, deres mænd og to børnebørn.

Nogle af jer har måske undret jer over navnet mormon. Det er for os et øgenavn. Det er ikke vores virkelige navn, selvom vi er kendt vidt og bredt som mormoner. Udtrykket stammer fra en bog med hellig skrift, der hedder Mormons Bog.

Kirkens egentlige navn er Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Det er en genoprettelse af Jesu Kristi oprindelige Kirke. Da Jesus vandrede på jorden, organiserede han sin kirke. Han kaldte apostle, halvfjerdsere og andre ledere, som han gav præstedømmemyndighed til at handle i sit navn.3 Da Kristus og hans apostle døde, ændrede menneskene ordinancerne og lærdommene. Den oprindelige kirke og præstedømmet gik tabt. Efter den mørke middelalder og under vor himmelske Faders vejledning bragte Jesus Kristus sin kirke tilbage. Nu lever den igen, genoprettet og fungerer under hans guddommelige vejledning.4

Vi følger Herren, Jesus Kristus, og læren om ham. Vi ved, at den opstandne Herre viste sig for sine disciple ved talrige lejligheder efter sin herlige triumf over døden. Han spiste sammen med dem. Han gik sammen med dem. Før sin endelige opstigning til himlen bemyndigede han dem således: »Gå … hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.«5 Apostlene adlød den instruks. De kaldte også på andre til at hjælpe dem med at opfylde Herrens befaling.

I dag er den samme befaling under ledelse af nutidige apostle og profeter blevet givet til missionærer i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Disse missionærer tjener i over 150 lande. Som repræsentanter for Herren Jesus Kristus stræber de efter at udføre den guddommelige befaling – der er fornyet i vor tid af Herren selv – om at tage evangeliets fylde ud i verden og velsigne mennesker overalt.6

Missionærer i deres sene teenageår eller i begyndelsen af tyverne er i verdens øjne unge. Men de er velsignet med gaver – såsom Helligåndens kraft, Guds kærlighed og vidnesbyrd om sandheden – som gør dem til mægtige ambassadører for Herren. De bringer evangeliets glade budskab om sand glæde og evig lykke til alle, der efterlever budskabet. Og i mange tilfælde i et land og på et sprog, der er fremmed for dem.

Missionærer stræber efter at følge Jesus Kristus i både ord og gerning. De forkynder om Jesus Kristus og om hans forsoning.7 De underviser om den bogstavelige genoprettelse af Kristi oprindelige kirke gennem Herrens første profet i de sidste dage, Joseph Smith.

I har muligvis tidligere truffet eller endda ignoreret vore missionærer. Mit håb er, at I ikke vil frygte dem, men lære af dem. De kan være jer en hjælpekilde sendt fra himlen.

Det skete for Jerry, en protestantisk mand midt i 60’erne, der bor i Mesa i Arizona. Jerrys far var baptistpræst, og hans mor var metodistpræst. En dag fortalte Jerrys gode veninde, Pricilla, ham om den smerte, hun følte, efter hun havde mistet et barn under fødslen og efter en bitter skilsmisse kort tid efter. Pricilla, der kæmper en kamp som enlig mor, har fire børn – tre døtre og en søn. Da hun udøste sit hjerte for Jerry, indrømmede hun, at hun tænkte på at tage sit eget liv. Med al den styrke og kærlighed, som Jerry kunne mønstre, forsøgte han at hjælpe hende til at forstå, at hendes liv var værdifuldt. Han inviterede hende med i sin kirke, men Pricilla forklarede, at hun havde opgivet Gud.

Jerry vidste ikke, hvad han skulle gøre. Senere, da denne troende mand vandede træerne i sin have, bad han Gud om hjælp. Da han bad, hørte han en stemme i sit sind sige: »Stop de drenge på cyklerne.« En smule forvirret, undrede Jerry sig over, hvad det kunne betyde. Da han tænkte over denne tilskyndelse, stirrede han ud på gaden og så to unge mænd i hvide skjorter og slips, som cyklede hen mod hans hus. Noget overvældet over denne »tilfældighed« lod han dem cykle forbi. Så indså han, at den situation krævede handling og råbte: »Hej, I to, stop lige! Jeg er nødt til at tale med jer!«

Med et forbløffet, men begejstret ansigtsudtryk stoppede de unge mænd. Da de kom nærmere, bemærkede Jerry, at de bar et navneskilt, der identificerede dem som missionærer i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Han så på dem og sagde: »Dette lyder måske lidt mærkeligt, men jeg bad og fik besked på at stoppe ›drengene på cyklerne.‹ Jeg kiggede ud på gaden, og der var I. Kan I hjælpe mig?«

Missionærerne smilede, og den ene sagde: »Ja, det er jeg sikker på, at vi kan.«

Jerry forklarede dem om Pricillas bekymrende tilstand. Kort tid efter mødtes missionærerne med Pricilla, hendes børn og Jerry. De drøftede formålet med livet og Guds evige plan for dem. Jerry, Pricilla og hendes børn voksede i tro gennem oprigtig bøn, deres studium af Mormons Bog og det kærlige fællesskab med Kirkens medlemmer. Jerrys allerede stærke tro på Jesus Kristus blev endnu stærkere. Pricillas tvivl og tanker om selvmord vendte sig til håb og glæde. De blev døbt og blev medlemmer af Kristi genoprettede kirke.8

Ja, missionærerne kan hjælpe på mange måder. Nogle af jer ønsker måske at vide mere om jeres forfædre. I kender navnene på jeres forældre og jeres fire bedsteforældre, men hvad med jeres otte oldeforældre? Kender I deres navne? Vil I gerne vide mere om dem? Spørg missionærerne! De kan hjælpe jer!9 De har let adgang til de fleste slægtshistoriske optegnelser i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

Nogle af jer er medlemmer, men kommer ikke på nuværende tidspunkt. I elsker Herren og tænker ofte på at vende tilbage til hans fold. Men I ved ikke hvordan. Jeg foreslår, at I spørger missionærerne!10 De kan hjælpe jer! De kan også hjælpe jer med at undervise dem, I elsker. Vi og missionærerne elsker jer, og vi ønsker at bringe glæde og evangeliets lys tilbage i jeres liv.

Nogle af jer ønsker måske at vide, hvordan man overvinder en afhængighed eller lever længere og får et bedre helbred. Spørg missionærerne! De kan hjælpe jer! Uafhængige undersøgelser har vist, at medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige som gruppe er et sundt folk. Deres dødelighed er blandt den laveste, og deres levetid er længere end nogen anden gruppe, som det indtil videre er blevet dokumenteret i undersøgelser over en længere periode i USA.11

Nogle af jer føler muligvis, at livet er travlt og hektisk, og alligevel føler I dybt i jeres hjerte en nagende tomhed, ingen retning eller intet formål. Spørg missionærerne! De kan hjælpe jer! De kan hjælpe jer med at lære mere om livets sande formål – hvorfor I er her på jorden, og hvor I går hen efter døden. I kan lære, hvordan Jesu Kristi gengivne evangelium vil velsigne jeres liv, langt mere end I på nuværende tidspunkt kan forestille jer.

Hvis I er bekymrede for jeres familie, så spørg missionærerne! De kan hjælpe jer! Det allervigtigste for sidste dages hellige er at styrke ægteskabet og familien. Familien kan være sammen for evigt. Bed missionærerne om at undervise jer i, hvordan det er muligt for jeres familie.

Missionærerne kan også hjælpe jer med jeres ønske om større kundskab. Menneskets ånd længes efter indsigt. Hvad enten sandheden kommer fra et laboratorium eller gennem åbenbaring fra Gud, søger vi den! Guds herlighed er virkelig intelligens.12

En større indsigt omfatter både åndelig og timelig kundskab. Vi fremhæver vigtigheden af at forstå den hellige skrift. En uafhængig undersøgelse fandt for nylig frem til, at sidste dages hellige ved mest om kristendom og Bibelen.13 Hvis I ønsker at forstå Bibelen bedre, forstå Mormons Bog bedre og få en større forståelse for menneskehedens broderskab og Gud som alles Fader, så spørg missionærerne! De kan hjælpe jer!

Mange af jer har et stort ønske om at hjælpe mennesker, der er i nød. Fordi sidste dages hellige følger Jesus Kristus, er vi også stærkt drevet til det.14 Hvem som helst kan slutte sig til os for at hjælpe de trængende og yde nødhjælp til ofre efter katastrofer overalt i verden. Hvis I ønsker at deltage, så spørg missionærerne! De kan hjælpe jer!

Og hvis I ønsker at vide mere om livet efter døden, om himlen, om Guds plan for jer; hvis I ønsker at vide mere om Herren, Jesus Kristus, hans forsoning og genoprettelsen af hans kirke, som den oprindelig var, så spørg missionærerne! De kan hjælpe jer!

Jeg ved, at Gud lever. Jesus er Kristus. Hans kirke er blevet genoprettet. Jeg beder inderligt om, at Gud må velsigne jer hver især og hver eneste af vore dyrebare missionærer. I Jesu Kristi navn. Amen.

Vis henvisningerGem henvisninger

  Noter

  1. Thomas S. Monson, »Nu, hvor vi atter mødes«, Liahona, nov. 2010, s. 5–6.

  2. Se L&P 4:3.

  3. Se Matt 10:1; Luk 6:13; 10:1; Ef 4:11–12.

  4. Se L&P 1:30.

  5. Matt 28:19.

  6. Se L&P 68:8; 84:62; 112:28.

  7. Se 1 Kor 2:2; 2 Ne 25:26.

  8. Personlig samtale med W. Tracy Watson, tidligere missionspræsident i Mesa i Arizona.

  9. Der, hvor jeg har skrevet »spørg missionærerne«, kunne I også spørge en ven, der er medlem af Kirken, om hjælp.

  10. Aktive slægtninge, venner og kirkeledere vil også med glæde hjælpe til.

  11. Se James E. Enstrom og Lester Breslow, »Lifestyle and Reduced Mortality among Active California Mormons, 1980–2004«, Preventative Medicine, vol. 46, 2008, s. 135.

  12. Se L&P 93:36.

  13. Se U.S. Religious Knowledge Survey, Pew Forum on Religion and Public Life, 28. sep. 2010, s. 7.

  14. Se Ram Cnaan, Van Evans og Daniel W. Curtis, Called to Serve: The Prosocial Behavior of Active Latter-day Saints, University of Pennsylvania School of Social Policy and Practice, 2012; »Mormon Volunteerism Highlighted in New Study«, 16. mar. 2012, http://www.mormonnewsroom.org/article/mormon-volunteerism-report; Mormons in America: Certain in Their Beliefs, Uncertain of Their Place in Society, Pew Forum on Religion and Public Life, 12. jan. 2012, s. 43; Robert D. Putnam og David E. Campbell, American Grace: How Religion Divides and Unites Us, 2010, s. 444–454.