Jäta peamenüü vahele
Oktoober 2012 | Räägi misjonäridega! Nad saavad sind aidata!

Räägi misjonäridega! Nad saavad sind aidata!

Oktoober 2012 Üldkonverents

Kõik misjonärid, nii noored kui vanemad, teenivad vaid ühe eesmärgi nimel – muuta teiste inimeste elu paremaks.

Mu kallid vennad, õed ja sõbrad! Südamlikud tervitused teile kõigile! President Thomas S. Monsoni tänahommikune teade, mis langetab misjonil teenimise vanusepiiri noorte meeste puhul 18. eluaastani ja noorte naiste puhul 19. eluaastani, on väga rõõmustav. Tänu sellele saab suurem osa meie noortest nautida misjonil teenimise õnnistusi.

Kaks aastat tagasi ja taas täna hommikul on President Monson kuulutanud, „et iga vääriline noor mees peaks valmistuma misjonil teenima. Misjonitöö on preesterluse kohustus − kohustus, mida Issand ootab meilt, kellele on antud nii palju“.1 Samuti selgitas ta, et noorte naiste misjonil teenimine on teretulnud, kuid mitte kohustuslik. Ja taaskord kutsus ta rohkem küpseid abielupaare teenima.

Misjoniks valmistumine on väga oluline. Misjon on Jumala ja kaasinimeste vabatahtlik teenimine. Misjonärid rahastavad misjonil teenimist oma isiklikest säästudest. Neile võivad abiks olla ka lapsevanemad, perekond, sõbrad ja need, kes annetavad üldisesse misjonitöö fondi. Kõik misjonärid, nii noored kui vanemad, teenivad vaid ühe eesmärgi nimel – muuta teiste inimeste elu paremaks.

Otsus misjonil teenida kujundab inimese edasist vaimset teekonda ja mõjutab tema abikaasat ja nende järeltulevaid põlvkondi. Soov teenida on usulepöördumise, väärilisuse ja vaimse ettevalmistuse loomulik tulemus.

Paljud inimesed selles tohutus ülemaailmses kuulajaskonnas ei tea Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust ega meie misjonäridest kuigi palju. Te olete praegu meiega, sest soovite mormoonidest ja sellest, mida misjonärid õpetavad, rohkem teada saada. Meid paremini tundma õppides leiate peagi, et me hindame samu väärtusi mida teiegi. Me kutsume teid üles hoidma alles kõike seda, mis on hea ja õige, ning vaatama seejärel, kas ehk saaksime sellele midagi juurde lisada. Selles katsumusterohkes maailmas vajame tõepoolest aeg-ajalt abi. Usk, igavene tõde ja meie misjonärid on oluline osa sellest abist.

Meie noored misjonärid katkestavad oma haridustee, loobuvad tööst, kohtamaskäimisest ja kõigest muust, mida noored sellel eluperioodil tavaliselt teevad. Kõik see jääb 18–24 kuuks ootele, kuna nende südames on siiras tahe teenida Issandat.2 Ma tean, et nende perekondi õnnistatakse selle eest. Meie perest teenib hetkel põhimisjonil kaheksa inimest – kolm tütart koos abikaasadega ja kaks lapselast – noormees ja neiu.

Mõned teist võivad imestada sõna mormoon üle. See on vaid hüüdnimi, mitte meie tegelik nimi, kuigi laiem üldsus meid selle nime järgi tunneb. See nimetus tuleneb Mormoni Raamatu nime all tuntuks saanud pühakirjast.

Kiriku õige nimi on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik. See on taastatud Jeesuse Kristuse algkirik. Siin maa peal elades rajas Ta oma Kiriku. Ta kutsus ametisse apostlid, seitsmekümned ja teised juhid, kellele Ta andis preesterluse volituse tegutseda Tema nimel.3 Pärast seda, kui Kristus ja Tema apostlid surid, hakkasid inimesed talitusi ja õpetust muutma. Algne Kirik ja preesterlus lakkasid olemast. Pärast pimeduse ajastut taastas Jeesus Kristus Taevase Isa juhtimisel oma Kiriku. Nüüd on see taas rajatud ning toimib Tema jumaliku juhatuse all.4

Me järgime Issandat Jeesust Kristust ja õpetame Temast. Me teame, et pärast hiilgavat võitu surma üle tõusis Issand üles ja ilmus mitmel korral oma jüngritele. Ta sõi koos nendega. Ta kõndis koos nendega. Enne viimast taevassetõusmist käskis Ta neid: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse.”5 Apostlid kuuletusid Tema juhatusele. Nad kutsusid ka teisi, et nad aitaksid Issanda käsku täita.

Tänapäeval on kaasaja apostlite ja prohvetite kaudu antud sama kohustus Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku misjonäridele. Need misjonärid teenivad rohkem kui 150 rahvuse seas. Nad püüavad Issanda Jeesuse Kristuse esindajatena täita jumalikku käsku, mida Issand ise nüüdisajal üle kordas – viia maailmale evangeeliumi täius ja õnnistada kõikjal inimeste elu.6

Hilises teismeeas või varastes 20ndates aastates misjonärid on selle maailma mõistes noored. Kuid neid on õnnistatud andidega – Püha Vaimuga, armastusega Jumala vastu ja tunnistusega tõest –, mis muudavad nad vägevateks Issanda saadikuteks. Nad jagavad häid evangeeliumi sõnumeid, mis toovad tõelist rõõmu ja igikestvat õnne kõigile, kes sellele sõnumile kuuletuvad. Ning paljudel juhtudel teevad nad seda võõral maal ja keeles, mis pole nende emakeel.

Misjonärid püüavad järgida Jeesust Kristust nii sõnades kui tegudes. Nad jutlustavad Jeesusest Kristusest ja Tema lepitusest.7 Nad õpetavad sellest, kuidas Kristuse muistne Kirik Issanda esimese viimse aja prohveti Joseph Smithi kaudu taastati.

Vahest olete kunagi varem misjonäridega kokku puutunud ja võib-olla neid ignoreerinud. Ma loodan, et te ei pelga neid, vaid õpite neilt. Nad võivad olla teile taevast saadetud abijõuks.

Nii juhtus näiteks Jerryga, 60ndates eluaastates härrasmehega Mesast Arizona osariigist. Jerry oli protestant, tema isa oli baptisti kiriku pastor ja ema metodisti kiriku õpetaja. Ühel päeval puistas Jerry lähedane sõber Pricilla talle südant. Ta rääkis valust, mida ta tundis sünnitusel kaotatud lapse pärast ja raskest lahutusest, mis sellele peagi järgnes. Priscilla jäi üksi nelja lapse – kolme tütre ja pojaga. See oli ränk koorem. Kui ta sellest kõigest Jerryle avameelselt rääkis, tunnistas ta, et on mõelnud koguni endalt elu võtta. Jerry püüdis kogu jõu ja armastusega, mis tal oli, Pricillat veenda, kui väärtuslik tema elu on. Ta kutsus naist oma kirikusse, aga Pricilla tunnistas, et on usu Jumalasse kaotanud.

Jerry ei teadnud, mida teha. Hiljem aias kastes palvetas see usklik mees Jumala poole, et juhatust saada. Palvetades kuulis ta oma sisehäält ütlemas: „Pea kinni ratastel sõitvad noormehed.” Pisut segaduses mõtiskles Jerry, mida see võis küll tähendada. Selle üle juureldes vaatas ta tänavale ja nägi kahte noormeest, valged särgid seljas ja lipsud ees, ratastel tema maja poole sõitmas. Imestunud sellise kokkusattumuse üle, jälgis ta, kuidas ratturid tema majast mööda sõitsid. Järsku mõistis ta, et tuleb tegutseda, ning ta hüüdis: „Pidage kinni! Ma tahaksin teiega rääkida!”

Hämmeldunult, kuid ka ootusärevalt jäid noormehed seisma. Kui nad lähemale jõudsid, märkas Jerry, et neil on rinnas Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku misjonäride silt. Jerry vaatas neile otsa ja ütles: „See võib kõlada kummaliselt, aga ma palvetasin ja mulle öeldi, et ma peaksin ratastel noormehed kinni pidama. Ma vaatasin tänavale ja nüüd oletegi te siin. Ehk saate mind aidata?“

Misjonärid naeratasid ning üks neist vastas: „Jah, kindlasti saame.”

Jerry rääkis neile Pricillast ja tema murettekitavast olukorrast. Peagi kohtusid misjonärid Pricilla, tema laste ja Jerryga. Nad rääkisid elu eesmärgist ja Jumala igavesest plaanist nende jaoks. Jerry, Pricilla ja tema laste usk tugevnes siira palve, Mormoni Raamatu uurimise ja Kiriku liikmete hooliva suhtumise kaudu. Jerry juba varemgi tugev usk Jeesusesse Kristusesse tugevnes veelgi. Pricilla kahtlused ja enesetapumõtted asendusid lootuse ja õnnetundega. Nad ristiti Kristuse taastatud Kiriku liikmeteks.8

Jah, misjonärid võivad teid aidata väga mitmel viisil. Ütleme, et te soovite rohkem teada saada oma esivanemate kohta. Te võite küll teada oma vanemate ja nelja vanavanema nime, kuid kas te teate ka seda, kes olid teie esivanemad kaheksa põlve tagasi? Kas teate ka nende nimesid? Kas sooviksite neist rohkem teada saada? Rääkige misjonäridega! Nad saavad teid aidata!9 Neil on juurdepääs tohutule Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku pereajaloo andmebaasile.

Mõned teist on küll liikmed, kuid ei käi hetkel kirikus. Te armastate Issandat ja mõtlete tihti Tema lambatarasse naasmisele. Aga te ei tea, kust alustada. Ma soovitan teil rääkida misjonäridega!10 Nad saavad teid aidata! Nad võivad olla abiks ka sellega, et õpetavad teile lähedasi inimesi. Meie misjonäridega armastame teid ja soovime tuua evangeeliumist tuleneva rõõmu ja valguse teie ellu tagasi.

Mõned teist tahavad teada, kuidas saada jagu halbadest harjumustest ja elada kauem ning tervemalt. Rääkige misjonäridega! Nad saavad teid aidata! Sõltumatud uuringud on näidanud, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed on üldiselt väga hea tervisega. Nende suremus on üks madalamaid ja eluiga kõrgem kui ühelgi teisel teadaoleval grupil, keda on USA-s pikemat aega uuritud.11

Mõned teist võivad tunda, et elu on kiire ja teguderohke, kuid sügaval sisimas haigutab tühjus ning te tunnete, et teie elul puudub mõte. Rääkige misjonäridega! Nad saavad teid aidata! Nad võivad aidata teil mõista elu tõelist eemärki – miks te siin maa peal olete ning kuhu te pärast surma lähete. Te võite õppida, kuidas Jeesuse Kristuse taastatud evangeelium võib õnnistada teie elu viisil, mida te praegu ettegi ei suuda kujutada.

Kui teil on peres probleeme, siis rääkige misjonäridega! Nad saavad teid aidata! Abielu ja pere tugevdamine on viimse aja pühade jaoks ülima tähtsusega. Pered saavad igavesti kokku jääda. Küsige misjonäride käest, kuidas see teie pere jaoks võimalikuks teha.

Misjonärid võivad olla abiks, kui teil on soov rohkem teadmisi omandada. Inimhing on teadmishimuline. Olgu tegu teadusliku tõega, mis pärineb laboratooriumidest, või ilmutusega Jumalalt – me oleme avatud mõlemale. Jumala hiilgus on tõepoolest mõistus ja teadmine.12

Teadmiste omandamine hõlmab nii vaimset kui ka ajalikku poolt. Me rõhutame pühakirjade mõistmise tähtsust. Ühe sõltumatu uuringu tulemusena leiti, et viimse aja pühad valdavad kristluse temaatikat ja Piiblit kõige paremini.13 Kui soovite Piiblit või Mormoni Raamatut paremini tunda või mõista paremini, kuidas on inimesed omavahel seotud ja mil viisil on Jumal meie Isa, siis rääkige misjonäridega! Nad saavad teid aidata!

Paljudel teist on tungiv soov abivajajaid aidata. Kuna me järgime Jeesust Kristust, siis on ka viimse aja pühadel raugematu soov seda teha.14 Kõik võivad meiega ühineda, et koos puudusekannatajaid abistada ning katastroofide ohvritele kõikjal maailmas leevendust pakkuda. Kui tahate osaleda, siis rääkige misjonäridega! Nad saavad teid aidata!

Ja kui teid huvitab surmajärgne elu, taevas ja Jumala plaan teie jaoks, kui te tahate rohkem teada saada Issandast Jeesusest Kristusest, Tema lepitusest ja Tema Kiriku taastamisest selle algsel kujul, siis rääkige misjonäridega! Nad saavad teid aidata!

Ma tean, et Jumal elab. Jeesus on Kristus. Tema Kirik on taastatud. Ma palvetan kogu südamest, et Jumal õnnistaks teist igaüht ja samuti kõiki misjonäre. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.

Näita viiteidPeida viited

  Viited

  1. Thomas S. Monson. Taas kohtudes. 180. sügisene üldkonverents. − www.jeesusekristusekirik.ee.

  2. Vt ÕL 4:3.

  3. Vt Mt 10:1;Lk 6:13; 10:1; Ef 4:11–12.

  4. Vt ÕL 1:30.

  5. Mt 28:19.

  6. Vt ÕL 68:8; 84:62; 112:28.

  7. Vt 1 Kr 2:2; 2 Ne 25–26.

  8. Isiklikust jutuajamisest endise Arizona Mesa misjoni juhataja W. Tracy Watsoniga.

  9. Misjonäride asemel võite rääkida ka näiteks sõbraga, kes on Kiriku liige.

  10. Ka Kirikus aktiivsed sugulased, sõbrad ja Kiriku juhid aitavad meeleldi.

  11. Vt James E. Enstrom & Lester Breslow. Lifestyle and Reduced Mortality among Active California Mormons, 1980–2004. – Preventive Medicine 46, 2008, lk 135.

  12. Vt ÕL 93:36.

  13. Vt U.S. Religious Knowledge Survey. – Pew Forum on Religion and Public Life, 28. sept 2010, lk 7.

  14. Vt Ram Cnaan, Van Evans ja Daniel W. Curtis. Called to Serve: The Prosocial Behavior of Active Latter-day Saints. University of Pennsylvania School of Social Policy and Practice, lk 2012; Mormon Volunteerism Highlighted in New Study, 16. märts 2012. − http://www.mormonnewsroom.org/article/mormon-volunteerism-report. Mormons in America; Certain in Their Beliefs, Uncertain of Their Place in Society. Pew Forum on Religion and Public Life, 12. jaan 2012, lk 43; Robert D. Putnam & David E. Campbell, American Grace: How Religion Divides and Unites Us, 2010, lk 444–454.