Fő navigáció átugrása
október 2012 | Kérdezd a misszionáriusokat! Ők segíthetnek!

Kérdezd a misszionáriusokat! Ők segíthetnek!

október 2012 Általános konferencia

Minden misszionárius – fiatalok és idősebbek egyaránt – csupán annak reményében szolgálnak, hogy más emberek életét jobbá teszik.

Drága testvéreim és barátaim, szeretetünket és üdvözletünket küldjük mindannyiótoknak! Nagy örömmel fogadjuk Thomas S. Monson elnök ma reggeli bejelentését arról, hogy a fiatal férfiaknál 18 évre, a fiatal nőknél pedig 19 évre csökkentette a misszionáriusi szolgálat alsó korhatárát. E lehetőségnek köszönhetően fiataljaink közül még többen élvezhetik a misszió áldásait.

Monson elnök ma reggel megerősítette két évvel ezelőtti kijelentését, mely szerint „minden alkalmas és érdemes fiatal férfi készüljön fel, hogy missziót szolgáljon. A misszionáriusi szolgálat papsági feladat. Olyan kötelesség, melyet az Úr tőlünk, vagyis azoktól vár, akik már sok mindent kaptak.”1 Ismét elmagyarázta azt is, hogy a fiatal nőtestvéreknek a missziós szolgálat egy lehetőség, melyet szívesen látunk, de nem felelősség. És ismét felhívást intézett az idősebb házaspárokhoz, hogy minél többen szolgáljanak.

A misszióra való felkészülés fontos. A misszió önkéntes szolgálatnyújtás Istennek és embertársainknak. A misszionáriusok ezt a kiváltságot saját megtakarított pénzükből fedezik. Emellett segíthetik őket a szülők, a családjuk, a barátaik és az Általános Misszionáriusi Alapba adományozó személyek is. Minden misszionárius – fiatalok és idősebbek egyaránt – csupán annak reményében szolgálnak, hogy más emberek életét jobbá teszik.

A missziós szolgálatra irányuló döntés örökre hatással lesz a misszionárius, a házastársa és nemzedékeken át az ő leszármazottaik sorsára. A szolgálatra késztető vágy az illető megtérésének, érdemességének és felkészültségének természetes velejárója.

E hatalmas, világméretű közönségben sokan nem tartoztok Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházához, és alig tudtok valamit rólunk és a misszionáriusainkról. Azért vagytok most velünk, hogy többet tudjatok meg a mormonokról, és arról, hogy mit tanítanak a misszionáriusaink. Amint egyre jobban megismertek bennünket, látni fogjátok, hogy sok érték közös bennünk. Kérünk titeket, tartsátok meg mindazt, ami jó és igaz, és aztán nézzétek meg, hogy hozzá tudunk-e tenni még többet. E kihívásokkal teli világban időnként bizony szükségünk van a segítségre. A vallás, az örök igazság és a misszionáriusaink nélkülözhetetlen szerepet játszanak ebben a segítségben.

Fiatal misszionáriusaink félreteszik a tanulmányaikat, a munkájukat, a randevúzást és bármi mást, amit egy ilyen idős fiatal felnőtt életének e szakaszában végezni szokott. 18 vagy 24 hónapig mindezt elhalasztják azon mély vágyuktól vezérelve, hogy az Urat szolgálják.2 És vannak olyan misszionáriusaink is, akik érettebb életkorukban indulnak szolgálni. Tudom, hogy az ő családjuk áldott ezért. A mi családunkban jelenleg nyolc teljes idejű misszionárius szolgál: három lányunk, az ő férjeik, valamint egy lány- és egy fiúunokánk.

Néhányan talán eltűnődtök a mormon néven. Ez a becenevünk. Nem ez a valódi nevünk, bár a legtöbben mormonokként ismernek bennünket. A kifejezés a Mormon könyveként ismert szentírás nevéből származik.

Az egyház valódi neve Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza. Ez Jézus Krisztus visszaállított, eredeti egyháza. Amikor Ő a földön járt, megszervezte egyházát. Apostolokat, hetveneseket és más vezetőket hívott el, akiknek papsági felhatalmazást adott, hogy a nevében cselekedjenek.3 Miután Krisztus és az apostolai meghaltak, az emberek megváltoztatták a szertartásokat és a tant. Az eredeti egyház és a papság elveszett. A sötét középkor elmúltával Mennyei Atyánk irányításával Jézus Krisztus visszahozta egyházát. Most pedig újra él, visszaállíttatott, és az Ő isteni irányítása alatt működik.4

Mi az Úr Jézus Krisztust követjük, és Róla tanítunk. Tudjuk, hogy a feltámadt Úr a halál feletti dicsőséges győzelme után számos alkalommal megjelent a tanítványainak. Együtt evett velük. Együtt járt-kelt velük. Végső mennybemenetele előtt ezzel bízta meg őket: „Elmenvén… tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében.”5 Az apostolok megfogadták ezt az utasítását. Másokat is felszólítottak, hogy segítsenek nekik teljesíteni az Úr parancsát.

Ma az újkori apostolok és próféták irányítása alatt ugyanezzel a feladattal bízzák meg Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza misszionáriusait, akik több mint 150 országban teljesítenek szolgálatot. Az Úr Jézus Krisztus képviselőiként igyekszenek eleget tenni ennek az isteni parancsolatnak, melyet napjainkban maga az Úr ismételt meg: hogy elvigyék az evangélium teljességét más nemzetekhez, és megáldják az emberek életét mindenhol.6

A tizenéves kor végén és a húszas évek elején járó misszionáriusok fiatalnak számítanak a világ dolgaiban, de olyan ajándékokkal áldattak meg, mint a Szentlélek hatalma, Isten szeretete és az igazságról való bizonyság, ami az Úr hatékony követeivé teszi őket. Megosztják másokkal az evangélium örömhírét, mely valódi örömet és örökké tartó boldogságot hoz mindazoknak, akik hallgatnak üzenetükre. Sokszor mindezt egy idegen országban, számukra idegen nyelven teszik.

A misszionáriusok mind szóval, mind tettekkel Jézus Krisztus követésére törekednek. Jézus Krisztusról és az Ő engeszteléséről prédikálnak.7 Tanítanak Krisztus ősi egyházának szó szerinti visszaállításáról, az Úr első utolsó napi prófétáján, Joseph Smithen keresztül.

Lehet, hogy már találkoztatok a misszionáriusainkkal, vagy talán szándékosan kitértetek előlük. Azt remélem, hogy nem félni, hanem tanulni fogtok tőlük. Égi források lehetnek a számotokra.

Ez történt Jerryvel is, a hatvanas éveiben járó protestáns úriemberrel, aki az arizonai Mesában él. Jerry apja baptista lelkész volt, édesanyja pedig metodista lelkész. Egy napon Jerry közeli barátja, Pricilla megosztotta vele, mennyire fáj neki, hogy a szüléskor elvesztette gyermekét, és az, hogy nem sokkal ezután elváltak a férjével. Pricilla, akinek négy gyermeke van – három lánya és egy fia –, sokat küszködött. Mikor kiöntötte szívét Jerrynek, azt is bevallotta, az öngyilkosság is megfordult már a fejében. Jerry minden erejét és szeretetét összeszedve igyekezett segíteni az asszonynak megérteni, hogy milyen értékes az élete. Meghívta Pricillát az egyházába, de a nő elmagyarázta, hogy már lemondott Istenről.

Jerry nem tudta, mit tegyen. Később, mikor épp a fákat öntözte a kertjében, ez a hívő férfi Istenhez imádkozott útmutatásért. Miközben imádkozott, elméjében egy hang így szólt hozzá: „Állítsd meg a biciklis fiúkat.” Jerry kissé meghökkenve eltűnődött, vajon mit jelenthet ez. Miközben ezen a benyomásán gondolkodott, kinézett az utcára, ahol két fehéringes, nyakkendős fiatalember kerékpározott a háza felé. „Micsoda véletlen!” – tűnődött, majd nézte, ahogy távolodnak. Aztán rájött, hogy a helyzet cselekvést kíván, és odakiáltott nekik: „Hé, ti, kérlek, álljatok meg! Beszélnem kell veletek!”

A két fiatalember kíváncsi tekintettel, de lelkesen megállt. Ahogy felé közeledtek, Jerry észrevette, hogy névtáblát viselnek, melyről látta, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza misszionáriusai. Jerry rájuk nézett, és így szólt: „Ez lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, de épp imádkoztam, és valami azt súgta: »Állítsd meg a biciklis fiúkat.« Felnéztem, és az utcán megláttalak titeket. Tudnátok nekem segíteni?”

A misszionáriusok elmosolyodtak, majd egyikük azt felelte: »Igen, biztosan tudunk!«

Jerry elmagyarázta, mennyire aggódik Pricilla állapota miatt. A misszionáriusok nem sokkal ezután találkozni kezdtek az asszonnyal, a gyermekeivel és Jerryvel. Beszélgettek velük az élet céljáról, és Isten rájuk vonatkozó örökkévaló tervéről. Jerry, Pricilla és a gyermekei az őszinte imának, a Mormon könyve tanulmányozásának és az egyháztagok szerető barátságának köszönhetően fejlődtek a hitükben. Jerry Jézus Krisztusba vetett már addig is nagy hite még erősebb lett. Pricilla kétségei és az öngyilkosság gondolata reménybe és boldogságba fordult. Megkeresztelkedtek és Krisztus visszaállított egyházának tagjaivá váltak.8

Igen, a misszionáriusok sokféle módon segíthetnek. Például talán vannak köztetek, akik szeretnének többet megtudni az őseikről. Lehet, hogy tudjátok a szüleitek és nagyszüleitek nevét, de mi a helyzet a nyolc dédszülőtökkel? Az ő nevüket is tudjátok? Szeretnétek többet tudni róluk? Kérdezzétek a misszionáriusokat! Ők segíthetnek.9 Hozzáférnek Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza hatalmas családtörténeti adatbázisához.

Vannak köztetek olyanok, akik bár egyháztagok, jelenleg nem vesztek részt az egyház életében. Szeretitek az Urat és gyakran eszetekbe jut, hogy visszatérjetek a nyájába, de nem tudjátok, hogyan fogjatok hozzá. Azt ajánlom, kérdezzétek a misszionáriusokat!10 Ők segíthetnek. Segíthetnek azzal is, hogy tanítják a szeretteiteket. Mi és a misszionáriusok szeretünk titeket, és szeretnénk visszahozni életetekbe az örömet és az evangélium világosságát.

Talán néhányan szeretnétek tudni, hogyan győzzetek le egy függőséget, vagy hogyan éljetek tovább, jobb egészségnek örvendve. Kérdezzétek a misszionáriusokat! Ők segíthetnek. Független tanulmányokból kiderül, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai egészséges csoportot alkotnak. A halálozási rátájuk a legalacsonyabb, és az életkoruk a legmagasabb bármely más olyan jól körülhatárolható csoporthoz képest, akikről ilyen jelentés készült, és akiket hosszabb ideig tanulmányoztak.11

Néhányan közületek talán úgy érzik, hogy az élet túl zsúfolt és felgyorsult, ám mélyen a szívetekben útmutatás és cél nélküli, tátongó ürességet éreztek. Kérdezzétek a misszionáriusokat! Ők segíthetnek. Segíthetnek, hogy többet megtudjatok az élet céljáról: hogy miért vagytok itt a földön, és hová kerültök a halál után. Megtudhatjátok, hogy Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma miképpen áldhatja meg az életeteket, felülmúlva mindent, amit jelenleg el tudtok képzelni.

Ha gondjaitok vannak a családban, kérdezzétek a misszionáriusokat! Ők segíthetnek. A házasság és a család megerősítése mindennél fontosabb az utolsó napi szenteknek. A családok örökké együtt lehetnek. Kérjétek meg a misszionáriusokat, hogy tanítsák meg nektek, hogyan érheti ezt el a családotok.

A misszionáriusok segíthetnek kielégíteni azon vágyatokat is, hogy még nagyobb tudásra tegyetek szert. Az emberi lélek vágyódik a felvilágosodásra. Keressük az igazságot, akár egy tudományos laboratóriumból, akár kinyilatkoztatáson keresztül Istentől jön. Isten dicsősége valóban az intelligencia.12

A tudásszerzéshez hozzátartozik mind a lelki, mind a fizikai tudás. Nagy hangsúlyt fektetünk a szentírások megértésének fontosságára. Egy független tanulmány nemrégiben kimutatta, hogy az utolsó napi szentek a legműveltebbek a kereszténység és a Biblia terén.13 Ha szeretnétek jobban megérteni a Bibliát, jobban megérteni a Mormon könyvét, és mélyebb tudást szerezni az emberek testvéri és Isten atyai mivoltáról, kérdezzétek a misszionáriusokat! Ők segíthetnek.

Sokan szeretnétek szívből segíteni a rászorulókon. Mivel utolsó napi szentekként Jézus Krisztust követjük, mi is sürgető vágyat érzünk erre.14 Bárki csatlakozhat hozzánk a rászorulók, valamint a katasztrófaáldozatok megsegítésében bárhol a világon. Ha szeretnétek részt venni, kérdezzétek a misszionáriusokat! Ők segíthetnek.

És ha szeretnétek többet megtudni a halál utáni életről, a mennyről, Isten rátok vonatkozó tervéről, az Úr Jézus Krisztusról, az Ő engeszteléséről, valamint egyháza visszaállításáról, ahogyan azt eredetileg létrehozta, kérdezzétek a misszionáriusokat! Ők segíthetnek.

Tudom, hogy Isten él. Jézus a Krisztus. Az Ő egyháza visszaállíttatott. Buzgón imádkozom, hogy Isten mindannyiótokat megáldjon, és megáldja minden drága misszionáriusunkat. Jézus Krisztus nevében, ámen.

Utalások megjelenítéseUtalások elrejtése

  Jegyzetek

  1. Thomas S. Monson: Újra összegyűltünk. Liahóna, 2010. nov. 5–6.

  2. Lásd Tan és a szövetségek 4:3.

  3. Lásd Máté 10:1; Lukács 6:13; 10:1; Efézusbeliek 4:11–12.

  4. Lásd Tan és a szövetségek 1:30.

  5. Máté 28:19.

  6. Lásd Tan és a szövetségek 68:8; 84:62; 112:28.

  7. Lásd 1 Korinthusbeliek 2:2; 2 Nefi 25:26.

  8. Személyes levelezés W. Tracy Watsonnal, az Arizonai Mesa Misszió korábbi elnökével.

  9. Ahol a „kérdezzétek a misszionáriusokat” felhívást használtam, valójában egy olyan barátotok segítségét is kérhetitek, aki tagja az egyháznak.

  10. Az egyház életében tevékenyen részt vevő rokonok, barátok és egyházi vezetők is szívesen segítenek.

  11. Lásd James E. Enstrom and Lester Breslow, “Lifestyle and Reduced Mortality among Active California Mormons, 1980–2004,” Preventive Medicine, vol. 46 (2008), 135.

  12. Lásd Tan és a szövetségek 93:36.

  13. Lásd U.S. Religious Knowledge Survey (Pew Forum on Religion and Public Life, Sept. 28, 2010), 7.

  14. Lásd Ram Cnaan, Van Evans, and Daniel W. Curtis, Called to Serve: The Prosocial Behavior of Active Latter-day Saints (University of Pennsylvania School of Social Policy and Practice, 2012); “Mormon Volunteerism Highlighted in New Study” (Mar. 16, 2012), http://www.mormonnewsroom.org/article/mormon-volunteerism-report; Mormons in America: Certain in Their Beliefs, Uncertain of Their Place in Society (Pew Forum on Religion and Public Life, Jan. 12, 2012), 43; Robert D. Putnam and David E. Campbell, American Grace: How Religion Divides and Unites Us (2010), 444–54.