Izlaist galveno navigāciju
Oktobris 2012 | Pajautājiet misionāriem! Viņi var jums palīdzēt!

Pajautājiet misionāriem! Viņi var jums palīdzēt!

Oktobris 2012 Vispārējā konference

Visi misionāri — gan jaunāki, gan vecāki — kalpo tikai ar cerību padarīt dzīvi labāku citiem cilvēkiem.

Mani mīļotie brāļi, māsas un draugi, mēs paužam savu mīlestību un sveicienus ikvienam no jums. Mūs ir saviļņojis prezidenta Tomasa S. Monsona šī rīta paziņojums par minimālo vecumu misionāru kalpošanai, kas ir 18 gadi jaunajiem vīriešiem un 19 gadi — jaunajām sievietēm. Tādēļ vairāk jauniešiem būs iespēja baudīt misijas svētības.

Pirms diviem gadiem Prezidents Monsons paziņoja un šorīt spēcīgi apstiprināja no jauna, „ka katram cienīgam, spējīgam jaunam vīrietim nepieciešams sagatavoties kalpošanai misijā. Misionāru kalpošana ir priesterības pienākums — saistības, ko Tas Kungs sagaida no mums, kuriem ir tik ļoti daudz dots”.1 Vēlreiz viņš paskaidroja, ka jaunajām māsām misija ir izvēles iespēja, nevis pienākums. Un vēlreiz viņš aicināja kalpot vairāk senioru pāru.

Sagatavošanās misijai ir svarīga. Misija ir brīvprātīgs kalpošanas darbs Dievam un cilvēcei. Misionāri atbalsta šo privilēģiju, paši sakrājot tam līdzekļus. Vecāki, ģimenes, draugi un ziedotāji Vispārīgajam misionāru fondam arī var palīdzēt. Visi misionāri — gan jaunāki, gan vecāki — kalpo tikai ar cerību padarīt dzīvi labāku citiem cilvēkiem.

Lēmums kalpot misijā ietekmē misionāra garīgo likteni, kā arī viņa vai viņas laulāto un viņu pēcnācējus vairākās paaudzēs. Vēlme kalpot ir cilvēka pievēršanās, cienīguma un sagatavotības dabisks rādītājs.

Daudzi no šīs vispasaules konferences lielās auditorijas nav Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi un ļoti maz zina par mums un mūsu misionāriem. Jūs esat šeit vai klausāties, jo gribat uzzināt vairāk par mormoņiem un ko māca mūsu misionāri. Mācoties vairāk par mums, jūs uzzināsiet, ka mums ir daudz vienādu vērtību. Mēs iedrošinām jūs paturēt visu, kas ir labs un patiess, un tad skatīties, vai mēs varam pievienot vairāk. Šajā pasaulē, kas pilna ar izaicinājumiem, mums laiku pa laikam ir vajadzīga palīdzība. Reliģija, mūžīgā patiesība un mūsu misionāri ir šīs palīdzības būtiska daļa.

Mūsu jaunie misionāri atliek savu izglītību, karjeru, satikšanos ar citiem jauniem cilvēkiem un visu to, ko jauni cilvēki parasti dara šajā dzīves posmā. No 18 līdz 24 mēnešiem viņi no tā visa atsakās savas lielās vēlmes dēļ — kalpot Tam Kungam.2 Un daži no mūsu misionāriem kalpo, kad viņi ir daudz vecāki. Es zinu, ka viņu ģimenes tiek svētītas. Manā paša ģimenē pašlaik astoņi cilvēki kalpo kā pilnlaika misionāri: trīs meitas, viņu vīri, viena mazmeita un viens mazdēls.

Daži no jums, iespējams, brīnās par vārdu mormonis. Tā ir mūsu iesauka. Tas nav mūsu īstais nosaukums, lai gan mēs esam plaši pazīstami kā mormoņi. Vārds ir radies no Svētu Rakstu grāmatas, kas zināma kā Mormona Grāmata.

Patiesais nosaukums ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca. Tā ir atjaunota sākotnējā Jēzus Kristus Baznīca. Savas zemes dzīves laikā Viņš nodibināja Savu Baznīcu. Viņš aicināja apustuļus, septiņdesmitos un citus vadītājus, kuriem Viņš deva priesterības pilnvaras — rīkoties Savā Vārdā.3 Pēc Kristus un Viņa apustuļu nāves cilvēki izmainīja priekšrakstus un mācības. Sākotnējā Baznīca un priesterība bija zudusi. Pēc neziņas gadiem Debesu Tēva vadībā Jēzus Kristus atjaunoja Savu Baznīcu. Tagad tā atkal ir dzīva un darbojas Viņa dievišķā vadībā.4

Mēs sekojam Tam Kungam, Jēzum Kristum, un mācām par Viņu. Mēs zinām, ka pēc Viņa dievišķās uzvaras pār nāvi augšāmcēlies Kungs parādījās Saviem mācekļiem vairākas reizes. Viņš ēda kopā ar viņiem. Viņš gāja kopā ar viņiem. Pirms Savas pēdējās uzkāpšanas debesīs Viņš uzdeva viņiem: „Eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā.”5 Apustuļi paklausīja šim norādījumam. Viņi arī aicināja citus, lai tie palīdzētu izpildīt Tā Kunga pavēli.

Šodien mūsdienu apustuļu un praviešu vadībā šis pats aicinājums ir dots Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas misionāriem. Šie misionāri kalpo vairāk nekā 150 valstīs. Būdami Tā Kunga, Jēzus Kristus, pārstāvji, viņi cenšas pildīt šo dievišķo pavēli, kuru mūsdienās atjaunoja Pats Kungs, lai izplatītu evaņģēlija pilnību un svētītu cilvēku dzīves it visur.6

Misionāriem, kuri ir jaunāki par divdesmit gadiem vai arī tikko sasnieguši šo vecumu, nav lielas pasaulīgās pieredzes. Taču viņi ir svētīti ar dāvanām — tādām kā Svētā Gara spēks, Dieva mīlestība un liecībām par patiesību —, kas viņus padara par spēcīgiem Tā Kunga vēstnešiem. Viņi dalās evaņģēlija labajās vēstīs, kas sniegs patiesu prieku un mūžīgu laimi visiem, kam nepieciešams viņu vēstījums. Un daudzos gadījumos viņi to dara svešā valstī un svešā valodā.

Misionāri tiecas sekot Jēzum Kristum gan vārdos, gan darbos. Viņi sludina par Jēzu Kristu un Viņa Izpirkšanu.7 Viņi māca par Kristus senās Baznīcas atjaunošanu caur Tā Kunga pēdējo dienu pirmo pravieti Džozefu Smitu.

Iespējams, jūs agrāk esat sastapuši vai pat noraidījuši mūsu misionārus. Mana cerība ir, ka jūs no viņiem nebaidīsities, bet mācīsities no viņiem. Viņi jums var būt kā debesu sūtīta iespēja.

Tā notika ar Džeriju, kungu pāri 60 gadu vecumam, kurš ir protestants un dzīvo Mesā, Arizonā. Džerija tēvs bija baptistu mācītājs; viņa māte bija metodistu mācītāja. Kādu dienu Džerijam tuva draudzene Priscila dalījās savās ciešanās par zaudēto bērnu, kurš mira dzemdībās, un sāpēs par laulības šķiršanu, kas sekoja drīz pēc šī notikuma. Priscila cīnījās kā vientuļa māte, audzinot četrus bērnus, trīs meitas un dēlu. Daloties savās dziļākajās bēdās ar Džeriju, viņa atzinās, ka bija domājusi par pašnāvību. Ar visu spēku un mīlestību, kuru Džerijs varēja sevī atrast, viņš centās viņai palīdzēt saprast, ka viņas dzīvei ir vērtība. Viņš aicināja viņu apmeklēt baznīcu, bet Priscila paskaidroja, ka viņa ir atteikusies no Dieva.

Džerijs nezināja, ko darīt. Vēlāk, aplejot kokus savā dārzā, šis ticīgais vīrs lūdza Dieva vadību. Lūdzot viņš savā prātā izdzirdēja balsi, kas teica: „Apstādini zēnus, kas brauc ar divriteņiem.” Džerijs, nedaudz samulsis, nodomāja, ko tas varētu nozīmēt. Kamēr viņš pārdomāja šo garīgo pamudinājumu, viņš paskatījās uz ielu un ieraudzīja divus jaunus vīriešus baltos kreklos un kaklasaitēs braucam ar divriteņiem viņa mājas virzienā. Apstulbis no šīs „sakritības”, viņš noskatījās, kā viņi pabrauc garām. Tad sapratis, ka ir nepieciešama viņa rīcība, viņš izsaucās: „Hei, zēni, lūdzu, apstājieties! Man ar jums jārunā!”

Ar apjukušu, bet aizrautīgu izteiksmi sejā jaunie vīrieši apstājās. Kad viņi tuvojās, Džerijs pamanīja, ka viņiem bija plāksnīte ar vārdu, kas norādīja, ka viņi ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas misionāri. Džerijs uz viņiem paskatījās un teica: „Tas var šķist nedaudz jocīgi, bet es lūdzu un man tika pateiks: „Apstādini zēnus, kas brauc ar divriteņiem”. Es paskatījos uz ielu, un te nu jūs esat. Vai varat man palīdzēt?”

Misionāri pasmaidīja un teica: „Jā, esam pārliecināti, ka mēs varam.”

Džerijs paskaidroja, kāpēc viņš bija noraizējies par Priscilu. Drīz misionāri satikās ar Priscilu, viņas bērniem un Džeriju. Viņi pārrunāja dzīves mērķi un Dieva mūžīgo plānu viņiem. Džerijs, Priscila un viņas bērni pieauga ticībā caur sirsnīgu lūgšanu, Mormonu Grāmatas studēšanu un Baznīcas locekļu mīlošu uzraudzību. Džerija jau tā stiprā ticība Jēzum Kristum kļuva vēl stiprāka. Priscilas šaubas un domas par pašnāvību pārvērtās cerībā un laimē. Viņi kristījās un kļuva par Kristus atjaunotās Baznīcas locekļiem.8

Jā, misionāri var daudzējādi palīdzēt. Piemēram, daži no jums, iespējams, vēlas uzzināt vairāk par saviem senčiem. Jūs varat zināt savu vecāku vārdus un jūsu četru vecvecāku vārdus, bet kā ir ar jūsu astoņiem vecvecvecākiem? Vai jūs zināt viņu vārdus? Vai jūs vēlētos uzzināt vairāk par viņiem? Pajautājiet misionāriem! Viņi var jums palīdzēt!9 Viņiem ir ātra piekļuve Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas ģimenes vēstures apjomīgajiem pierakstiem.

Daži no jums esat Baznīcas locekļi, bet pašlaik neesat aktīvi Baznīcā. Jūs mīlat To Kungu un bieži domājat par atgriešanos Viņa ganāmpulkā. Taču jūs nezināt, kā to izdarīt. Es iesaku jums pajautāt misionāriem!10 Viņi var jums palīdzēt! Viņi var palīdzēt arī mācot jūsu tuviniekus. Mēs un misionāri jūs mīlam un vēlamies atjaunot jūsu dzīvē evaņģēlija prieku un gaismu.

Daži no jums, iespējams, vēlas uzzināt, kā pārvarēt kādu no atkarībām vai dzīvot ilgāk un baudīt labāku veselību. Pajautājiet misionāriem! Viņi var jums palīdzēt! Neatkarīgi pētījumi ir atklājuši, ka Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi ir veselīga cilvēku grupa. To mirstības rādītāji ir starp zemākajiem, un dzīves ilgums — garāks, nekā ziņots jebkurā citā pašlaik pieejamā cilvēku grupu ilgtermiņa pētījumā ASV.11

Dažiem no jums, iespējams, ir sajūta, ka dzīve ir noslogota un neprātīga, tomēr dziļi sirdī jūs jūtat tirdošu tukšumu bez norādījumiem vai mērķa. Pajautājiet misionāriem! Viņi var jums palīdzēt! Viņi var jums palīdzēt mācīties vairāk par patieso dzīves mērķi — kāpēc jūs esat šeit, uz Zemes, un kur jūs dosities pēc nāves. Jūs varat uzzināt, kā atjaunotais Jēzus Kristus evaņģēlijs svētīs jūsu dzīvi vairāk, nekā jūs pašlaik varat iztēloties.

Ja jums ir bažas par savu ģimeni, pajautājiet misionāriem! Viņi var jums palīdzēt! Laulību un ģimeņu stiprināšana Pēdējo dienu svētajiem ir ļoti svarīga. Ģimenes var būt kopā mūžībā. Pajautājiet misionāriem, lai viņi jums atklāj, kā tas ir iespējams jūsu ģimenei.

Misionāri var arī palīdzēt jums vēlmē pēc lielākām zināšanām. Cilvēka gars ļoti tiecas pēc zināšanām. Neatkarīgi no tā, vai patiesība izriet no zinātniskām laboratorijām vai ar Dieva atklāsmi, mēs to meklējam! Patiesi — Dieva godība ir saprāts.12

Izaugsme mācībās ietver gan garīgas, gan arī laicīgas zināšanas. Mēs uzsveram, cik svarīgi ir saprast Svētos Rakstus. Neatkarīgs pētījums nesen atklāja, ka Pēdējo dienu svētie bija viszinošākie par kristietību un Bībeli.13 Ja jūs vēlaties labāk saprast Bībeli, labāk saprast Mormona Grāmatu un iegūt lielāku izpratni par cilvēces brālību un Dieva kā Tēva lomu, pajautājiet misionāriem! Viņi var jums palīdzēt!

Daudziem no jums ir dziļa vēlme palīdzēt cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās. Pēdējo dienu svētie ir piepildīti ar šo nebeidzamo vēlmi, jo mēs sekojam Jēzum Kristum.14 Ikviens var mums pievienoties, lai palīdzētu trūcīgajiem un sniegtu palīdzību dabas katastrofās cietušajiem visā pasaulē. Ja jūs vēlaties piedalīties, pajautājiet misionāriem! Viņi var jums palīdzēt!

Un, ja jūs gribat uzzināt vairāk par dzīvi pēc nāves, par debesīm, par Dieva plānu jums; ja jūs vēlaties uzzināt vairāk par To Kungu, Jēzu Kristu, Viņa Izpirkšanu un Viņa Baznīcas atjaunošanu tās sākotnējā organizācijā, pajautājiet misionāriem! Viņi var jums palīdzēt!

Es zinu, ka Dievs ir dzīvs. Jēzus ir Kristus. Viņa Baznīca ir tikusi atjaunota. Es dedzīgi lūdzu, lai Dievs svētītu katru no mums un katru no mūsu vērtīgajiem misionāriem. Jēzus Kristus Vārdā, āmen.

Rādīt atsaucesApslēpt atsauces

  Atsauces

  1. Skat. Thomas S. Monson, „As We Meet Together Again”, Liahona, 2010. g. nov., 5–6.

  2. Skat. Mācība un Derības 4:3.

  3. Skat. Mateja 10:1; Lūkas 6:13; 10:1; Efeziešiem 4:11–12.

  4. Skat. Mācība un Derības 1:30.

  5. Mateja 28:19.

  6. Skat. Mācība un Derības 68:8; 84:62; 112:28.

  7. Skat. 1. korintiešiem 2:2; 2. Nefija 25–26.

  8. Personīga saruna ar V. Treisiju Vatsonu, bijušo Arizonas Mesas misijas prezidentu.

  9. Tajos gadījumos, kuros es šajā runā esmu minējis frāzi „pajautājiet misionāriem”, jūs varat lūgt palīdzību arī kādam draugam, kurš ir Baznīcas loceklis.

  10. Aktīvi radi, draugi un Baznīcas vadītāji arī varētu būt priecīgi palīdzēt.

  11. Skatīt Džeimsa E. Enstroma un Lestera Breslova pētījumu „Lifestyle and Reduced Mortality among Active California Mormons, 1980–2004”, Preventative Medicine, 46. sēj. (2008), 135.

  12. Skat. Mācība un Derības 93:36.

  13. Skat. U.S. Religious Knowledge Survey (Pew Forum on Religion and Public Life, 2010. g. 28. sept), 7.

  14. Skat. Rams Knāns, Vans Evans, Daniels V. Kērtis, Called to Serve: The Prosocial Behavior of Active Latter-day Saints, (Pensilvānijas Universitātes Sociālās politikas un darbības skola 2012); „Mormon Volunteerism Highlighted in New Study” (2012. g. 16. marts), http://www.mormonnewsroom.org/article/mormon-volunteerism-report; ; Mormons in America; Certain in Their Beliefs, Uncertain of Their Place in Society (Pew Forum on Religion and Public Life, 2012. g. 12. janv.), 43; Roberts D. Putnams un Deivids E. Kambels, American Grace: How Religion Divides and Unites Us (2010), 444–454.