Hoppa över navigering
Oktober 2012 | Fråga missionärerna! De kan hjälpa er!

Fråga missionärerna! De kan hjälpa er!

Oktober 2012 Generalkonferenser

Alla missionärer, unga som gamla, har som enda mål att göra livet bättre för andra människor.

Mina älskade bröder, systrar och vänner, vi älskar er och hälsar var och en av er. Vi gläds åt president Thomas S. Monsons tillkännagivande i morse, som ändrade minimiåldern för missionärer till 18 för unga män och 19 för unga kvinnor. Tack vare det här kan många fler av våra ungdomar välsignas av att gå på mission.

För två år sedan förkunnade president Monson något som han återigen bekräftade denna morgon: ”Varje värdig och duglig ung man bör förbereda sig att verka som missionär. Missionsarbetet är en prästadömsplikt — en plikt som Herren förväntar sig av oss som har fått så mycket.”1 Återigen förklarade han att vi mycket gärna ser att unga systrar verkar som missionärer, men det är inte deras skyldighet. Och åter berättade han om behovet av många fler äldre par.

Det är viktigt att förbereda sig för mission. En mission är att frivilligt tjäna Gud och mänskligheten. Missionärer bekostar den förmånen med egna sparpengar. Föräldrar, familjer, vänner och donatorer till den allmänna missionärsfonden kan också hjälpa till. Alla missionärer, unga som gamla, har som enda mål att göra livet bättre för andra människor.

Beslutet att verka som missionär formar den andliga framtiden för missionären, hans eller hennes maka och deras efterkommande i framtida generationer. En önskan att tjäna är ett naturligt resultat av omvändelse, värdighet och förberedelse.

I den här väldiga globala åhörarskaran finns det många som inte tillhör Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och som känner till mycket lite om oss och våra missionärer. Ni är här eller lyssnar för att ni vill veta mer om mormonerna och vad våra missionärer undervisar om. När ni får veta mer om oss kommer ni att finna att vi delar många värderingar. Vi uppmuntrar er att behålla allt som är gott och sant och sedan se om vi kan ge er mer. I denna värld fylld av utmaningar behöver vi hjälp ibland. Religion, evig sanning och våra missionärer är en viktig del av denna hjälp.

Våra unga missionärer lägger mycket åt sidan — utbildning, yrke, uppvaktning och allt annat som unga vuxna vanligtvis gör i den åldern. Under 18 till 24 månader lägger de allt detta åt sidan på grund av sin djupa önskan att tjäna Herren.2 Och en del av våra missionärer verkar i mer mogen ålder. Jag vet att deras familjer blir välsignade. I vår egen familj verkar åtta personer i dag som heltidsmissionärer — tre döttrar och deras män samt två barnbarn: en dotterdotter och en dotterson.

Några av er kanske undrar var ordet mormon kommer ifrån. Det är ett av våra öknamn. Det är inte vårt riktiga namn, trots att vi allmänt kallas mormoner. Begreppet kommer från en helig skrift som heter Mormons bok.

Kyrkans riktiga namn är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Det är Jesu Kristi ursprungliga kyrka som har återupprättats. Han organiserade sin kyrka när han vandrade på jorden. Han kallade apostlar, sjuttio och andra ledare som han gav prästadömets myndighet så att de kunde handla i hans namn.3 När Kristus och hans apostlar gick bort ändrade människor förrättningarna och läran. Den ursprungliga kyrkan och prästadömet gick förlorat. Efter medeltidens mörkaste århundraden och under ledning av vår himmelske Fader återuppbyggde Jesus Kristus sin kyrka. Nu lever den igen, återställd och under hans gudomliga vägledning.4

Vi följer Herren Jesus Kristus och undervisar om honom. Vi vet att den uppståndne Herren efter sin storslagna seger över döden visade sig för sina lärjungar vid flera tillfällen. Han åt med dem. Han vandrade med dem. Före sin himmelsfärd gav han dem uppdraget att ”gå … ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”.5 Apostlarna lydde den befallningen. De kallade också andra som kunde hjälpa dem att utföra Herrens befallning.

I dag, under nutida apostlar och profeters ledning, har samma uppdrag getts till missionärer i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. De här missionärerna verkar i över 150 länder. Som representanter för Herren Jesus Kristus strävar de efter att följa den gudomliga befallningen — förnyad i vår tid av Herren själv — att föra evangeliets fullhet ut i hela världen och välsigna människor överallt.6

Missionärer i slutet av tonåren eller i början av 20-årsåldern är unga i världens ögon. Men de har välsignats med gåvor — den Helige Andens kraft, Guds kärlek och sanningens vittnesbörd — som gör dem till mäktiga ambassadörer för Herren. De delar med sig av evangeliets glada budskap som kan ge sann glädje och varaktig lycka till alla som tar till sig deras budskap. Och i många fall gör de det här i ett främmande land, på ett främmande språk.

Missionärerna strävar efter att följa Jesus Kristus i både ord och handling. De predikar om Jesus Kristus och om hans försoning.7 De undervisar om den bokstavliga återställelsen av Kristi forna kyrka genom Herrens första profet i de sista dagarna: Joseph Smith.

Ni kanske tidigare har stött på, eller kanske stött bort, våra missionärer. Mitt hopp är att ni inte ska vara rädda för dem utan lära av dem. De kan vara en himlasänd resurs för er.

Det upptäckte Jerry, en protestantisk man i 60-årsåldern som bor i Mesa i Arizona. Jerrys far var baptistpräst och hans mor var metodistpräst. En dag berättade Pricilla, en nära vän till Jerry, om den smärta hon kände efter att ett av hennes barn dött under förlossningen och en bitter skilsmässa som följde strax därefter. Som ensamstående mor kämpade Pricilla med fyra barn — tre döttrar och en son. När hon öppnade sitt hjärta och pratade med Jerry erkände hon att hon funderade på att begå självmord. Med all den styrka och kärlek Jerry kunde uppbåda försökte han hjälpa henne förstå att hennes liv betydde något. Han bjöd in henne till sin kyrka, men Pricilla sade att hon hade gett upp hoppet om Gud.

Jerry visste inte vad han skulle göra. När han senare vattnade träden i sin trädgård bad denne troende man Gud om vägledning. När han bad hörde han en röst inom sig som sade: ”Stoppa pojkarna som cyklar.” Jerry, något förvirrad, undrade vad det betydde. När han begrundade intrycket han fått tittade han bort mot gatan och såg två unga män i vit skjorta och slips cykla mot hans hus. Chockad av denna ”tillfällighet” såg han hur de cyklade förbi. Men sedan insåg han att situationen krävde handling, så han ropade: ”Ni där, kan ni stanna! Jag behöver tala med er!”

Med häpna men ivriga miner stannade de unga männen upp. När de närmade sig såg Jerry att de hade namnskyltar på sig som sade att de var missionärer från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Jerry såg på dem och sade: ”Det kanske låter konstigt, men jag bad och blev tillsagd att ’stoppa pojkarna som cyklar’. Jag tittade bort mot gatan och där var ni. Kan ni hjälpa mig?”

Missionärerna log och den ene sade: ”Det kan vi säkert.”

Jerry berättade om hur orolig han var över Pricilla. Inom kort träffade missionärerna Pricilla, hennes barn och Jerry. De samtalade om livets mening och Guds eviga plan för dem. Jerry, Pricilla och hennes barn växte i tro genom uppriktig bön, sina studier av Mormons bok och den vänlighet som kyrkans medlemmar mötte dem med. Jerrys redan starka tro på Jesus Kristus blev ännu starkare. Pricillas tvivel och självmordstankar byttes mot hopp och glädje. De döptes och blev medlemmar i Kristi återupprättade kyrka.8

Ja, missionärer kan hjälpa till på många sätt. En del av er kanske vill veta mer om era förfäder. Ni kanske känner till vad era föräldrar och era mor- och farföräldrar heter, men deras föräldrar då? Vet ni vad de heter? Vill ni veta mer om dem? Fråga missionärerna! De kan hjälpa er!9 De har tillgång till de många släkthistoriska uppteckningarna som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har.

Några av er är medlemmar men deltar inte aktivt. Ni älskar Herren och tänker ofta på att ni borde återvända till flocken. Men ni vet inte hur ni ska ta första steget. Jag föreslår att ni frågar missionärerna!10 De kan hjälpa er! De kan också hjälpa er genom att undervisa era nära och kära. Vi och missionärerna älskar er och vill hjälpa er få evangeliets glädje och ljus tillbaka i ert liv.

Några av er kanske vill veta hur man kan besegra ett beroende eller leva längre och få bättre hälsa. Fråga missionärerna! De kan hjälpa er! Oberoende studier har visat att som grupp är medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga en hälsosam grupp. Deras dödstal är bland de lägsta och deras livslängd längre än som rapporterats för någon annan väl definierad grupp som undersökts under en längre tid i Förenta staterna.11

Några av er kanske känner att livet är hektiskt och stressigt, men djupt inom er finns en gnagande tomhet utan inriktning eller ändamål. Fråga missionärerna! De kan hjälpa er! De kan hjälpa er att lära er mer om livets sanna mening — varför ni är här på jorden och vart ni tar vägen efter döden. Ni kan få veta hur Jesu Kristi återställda evangelium kan välsigna ert liv långt mer än ni i dag ens kan föreställa er.

Om ni är oroliga över er familj, fråga missionärerna! De kan hjälpa er! Att stärka äktenskapet och familjen är ytterst viktigt för sista dagars heliga. Familjer kan vara tillsammans för evigt. Be missionärerna att undervisa er om hur er familj kan vara det.

Missionärer kan också hjälpa er i er strävan efter mer kunskap. Den mänskliga själen längtar efter upplysning. Oavsett om sanningen kommer från ett laboratorium eller från Guds uppenbarelser så vill vi ha den! Guds härlighet är i sanning intelligens.12

Vår kunskapstörst gäller både andlig och timlig kunskap. Vi betonar vikten av att förstå helig skrift. En oberoende studie visade nyligen på att sista dagars heliga visste mest om kristendomen och Bibeln.13 Om ni vill förstå Bibeln bättre, förstå Mormons bok bättre och få en bredare insikt om människans broderskap och Guds faderskap, fråga missionärerna! De kan hjälpa er!

Många av er känner en djup önskan att hjälpa de behövande. Eftersom vi följer Jesus Kristus drivs sista dagars heliga också av detta omättliga begär.14 Alla är välkomna att tillsammans med oss hjälpa de behövande och skänka lindring till offer för katastrofer överallt i världen. Om ni vill delta, fråga missionärerna! De kan hjälpa er!

Och om ni vill veta mer om livet efter döden, om himlen, om Guds plan för er; om ni vill veta mer om Herren Jesus Kristus, hans försoning och återställelsen av hans kyrka som den var ursprungligen, fråga missionärerna! De kan hjälpa er!

Jag vet att Gud lever. Jesus är Kristus. Hans kyrka har återupprättats. Jag ber innerligt att Gud må välsigna var och en av er och var och en av våra dyrbara missionärer. I Jesu Kristi namn, amen.

Visa hänvisningarDölj hänvisningar

  Slutnoter

  1. Thomas S. Monson, ”Vi möts tillsammans igen”, Liahona, nov. 2010, s. 6.

  2. Se L&F 4:3.

  3. Se Matt. 10:1; Luk. 6:13; 10:1; Ef. 4:11–12.

  4. Se L&F 1:30.

  5. Matt. 28:19.

  6. Se L&F 68:8; 84:62; 112:28.

  7. Se 1 Kor. 2:2; 2 Nephi 25:26.

  8. Personligt samtal med W. Tracy Watson, tidigare president för Arizonamissionen Mesa i USA.

  9. Där jag ber er att ”fråga missionärerna” kan ni ersätta det med att fråga en vän som är medlem i kyrkan om hjälp.

  10. Släktingar och vänner som aktivt deltar och kyrkans ledare är också mycket villiga att hjälpa till.

  11. Se James E. Enstrom och Lester Breslow, ”Lifestyle and Reduced Mortality among Active California Mormons, 1980–2004”, Preventative Medicine, band 46 (2008), s. 135.

  12. Se L&F 93:36.

  13. Se U.S. Religious Knowledge Survey (Pew Forum on Religion and Public Life, 28 sep. 2010), s. 7.

  14. Se Ram Cnaan, Van Evans och Daniel W. Curtis, Called to Serve: The Prosocial Behavior of Active Latter-day Saints (University of Pennsylvania School of Social Policy and Practice, 2012); ”Mormon Volunteerism Highlighted in New Study” (16 mars 2012), http://www.mormonnewsroom.org/article/mormon-volunteerism-report; Mormons in America: Certain in Their Beliefs, Uncertain of Their Place in Society (Pew Forum on Religion and Public Life, 12 jan. 2012), s. 43; Robert D. Putnam och David E. Campbell, American Grace: How Religion Divides and Unites Us (2010), s. 444–454.