Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2012 | Ia Auai ma le Naunautai

Ia Auai ma le Naunautai

Oketopa 2012 Konafesi Aoao

O mea tetele ua faataunuuina ma avega ua faamāmāina ona o taumafaiga a lima e toatele o loo “auai ma le naunautai i se faamoemoega lelei.”

Elder Perry, ou te manatu o oe le tagata 90 tausaga le matua aupito i laitiiti ai lava i le Ekalesia atoa. Sa outou matauina le auala na ia oso ese ai mai lona nofoa.

Uso e ma tuafafine, o taimi uma ou te ai ai ma le fiafia i se tamato fou ua pula mai lona laau pe ai foi se pea suamalie ua pula e tau sa’o mai le laau, ou te mafaufau ai lava i se taimi pe tusa o le 60 tausaga talu ai a o i ai se togāpea laitiiti a lo’u tama i Holladay, Iuta. Sa ia tausia ai se ofagapi iina ina ia feaveaia fatu o fuga o pea lea o le a mulimuli ane tutupu ae i ni pea lapopoa ma suamalie.

E fiafia tele tamā i ana lagomeli ma maofa i le auala e galulue faatasi ai le faitau afe o i latou e liliu le sua lea e ao mai i fuga o ana pea e avea ma meli suamalie—o se tasi o meaai aupito sili ona maloloina o le natura. O le mea moni, ua ta’u mai e tagata tomai faapitoa o meaai maloloina ia i tatou o se tasi lea o meaai o loo i ai uma ia elemene—enesaime, vaitamini, minerale, ma le vai—e manaomia e tausi ai le ola.

Sa taumafai i taimi uma lo’u tama e faaaofia au i lana galuega i ofagapi, ae sa ou fiafia tele e tuu atu ia te ia e tausi i ana lagomeli. Peitai, talu mai na aso, ua ou aoao atili ai e uiga i le maualuga o le faatulagaga o ofagapi—o se nuu pe tusa e 60,000 lagomeli.

E faaosofia lagomeli ina ia feaveaia fatu o fugalaau, ao mai le sua, ma liliu le sua i le meli. O lo latou naunautaiga ofoofogia lena na mamanuina i o latou tulaga faanatura na foafoa ai e lo tatou Mataisau. Ua faatusatusaina e faapea ina ia maua tau lava o le tasi pauna (0.45 kg) o le meli, e tatau ona asia faatasi e lagomeli pe a ma le 20,000 i le 60,000 o i totonu o ofaga le silia ma le faitau miliona o fugalaau ma malaga e faatusa i le faalua ona taamilo i le lalolagi. I sina taimi puupuu o lona olaga pe na o ni nai vaiaso i le fa masina, o le sao a se lagomeli se tasi i le meli i lona ofaga e na o le tasi vaesefululua o le sipuniti e tasi.

E ui e foliga mai e faalētaua pe a faatusatusa i le aofaiga, ae o le tasi vaesefululua o se sipuniti a lagomeli taitasi o le meli, e taua tele i le ola o le ofaga. E faalagolago lagomeli i le tasi ma le isi. O le galuega semanu e fai si lofituina mo ni nai lagomeli o le a faamāmāina, ona e faia ma le faamaoni e lagomeli uma a latou vaega.

O le ofagapi o loo avea pea ma se faatusa taua i le talafaasolopito o la tatou Ekalesia. Ua tatou aoao mai i le Tusi a Mamona e faapea sa feaveai e sa Iaretō ni lagomeli ma i latou (tagai Eteru 2:3) a o latou malaga i le Atu Amerika i le fia afe tausaga talu ai. Sa filifilia e Polika Iaga le ofagapi e fai ma faatusa e uunaia ma musuia ai le malosi e galulue faatasi ai lea e taua i le au paionia e liliu ai le toafa lafulafua o loo siomia ai le Sate Leki Tele e avea ma vanu lafulemu ua tatou mauaina nei. Ua faamanuiaina i tatou i la latou vaai mamao ma le galulue filiga faatasi.

O le faatusa o le ofagapi o loo maua i totonu ma fafo o le tele o o tatou malumalu. O lenei pulelaa o loo ou tu atu ai sa gaosi mai le laupapa o se laau uolanati sa ola i le fanua o Peresitene Gordon B. Hinckley ma o loo vaneina ai ni ata o ofagapi.

O nei faatusa uma o loo molimau mai i se mea moni se tasi: o mea tetele ua faataunuuina ma avega ua faamāmāina ona o taumafaiga a lima e toatele o loo “auai ma le naunautai i se faamoemoega lelei” (MF&F 58:27). Mafaufau i mea e mafai ona faataunuuina e le faitau miliona o le Au Paia o Aso e Gata Ai i le lalolagi pe a tatou galulue e pei o se ofagapi i lo tatou tuuto atu, taulai atu ma gauai atu i aoaoga a le Alii o Iesu Keriso.

Sa aoao mai le Faaola e faapea o le poloaiga muamua lava ma le sili o le:

“E te alofa atu i le Alii lou Atua ma lou loto atoa, ma lou agaga atoa, ma lou manatu atoa. …

“E faapena foi lona lua, E te alofa atu i le lua te tuaoi ia pei o oe lava ia te oe.

“O na poloaiga e lua ua autu ai le tulafono uma ma le au perofeta” (Mataio 22:37, 39–40).

O le faigofie ia o upu a le Faaola, ae o lo latou uiga e matua loloto lava ma taua. E ao ona tatou alolofa i le Atua ma alolofa atu ma tausi i o tatou tuaoi e pei o i tatou lava. Mafaufau i le lelei e mafai ona tatou faia i le lalolagi pe afai tatou te auai faatasi, lotogatasi o ni soo o Keriso, ma tali atu ma le naunautai i taimi uma i manaoga o isi ma auauna atu ia i latou o vagaia i tatou—o o tatou aiga, o tatou tuaoi, ma o tatou uso a tagatanuu.

E pei ona tusia i le Tusi a Iakopo, o le auauna atu o le uiga tonu lena o le tapuaiga moni (tagai Iakopo 1:27).

Ua tatou faitau i auaunaga e tuu atu e tagata o le Ekalesia i le lalolagi atoa aemaise lava i auaunaga agaalofa e tuu atu i taimi o faalavelave—mu, lologa, afa, asiosio. O nei auaunaga i taimi o faalavelave faafuasei ia e sili ona manaomia ma sili ona talisapaia e tatau lava ona faaauau pea i se ala o le tausoaina o avega a le tasi ma le isi. Ae faapefea o tatou olaga i aso uma? O a ni aafiaga tuufaatasi o le faitau miliona o ni tamai, galuega agaalofa tatou te faatinoa i aso taitasi ona o lo tatou alolofa loloto Faa-Kerisiano mo isi? I le gasologa o taimi o le a i ai se aafiaga liua o lenei mea i luga o fanau uma a lo tatou Tama Faalelagi e ala i le faaloaloa atu o Lona alofa ia i latou e ala atu ia i tatou. O loo manaomia e lo tatou lalolagi faigata lenei alofa o Keriso i le taimi nei e sili atu nai lo se isi lava taimi, ma o le a sili atu ona manaomia i tausaga o i luma atu.

O nei galuega faigofie i aso taitasi e ono foliga mai e le o se mea tele pe a faia taitasi, ae pe a mafaufau i ai i se tuufaatasiga o le a avea e pei lava o le tasi vaesefululua o le sipuniti o le meli lea e saofaga atu ai se lagomeli se tasi i le ofaga. O loo i ai se mana i lo tatou alofa mo le Atua ma Ana fanau, ma pe a faaalia i se ala moni lena alofa i le faitau miliona o galuega o le agalelei Faa-Kerisiano, o le a faasuamalieina ma faafaileleina ai le lalolagi i le sua lea e tausia ai le ola o le faatuatua, faamoemoe, ma le alofa mama.

O le a se mea e manaomia ona tatou faia e avea ai e faapei o ni lagomeli tuuto ma avea ai lena tuuto o se vaega o lo tatou natura? O le toatele o i tatou e faamaoni lava i le auai atu i sauniga a la tatou Ekalesia, ma tatou te galulue malolosi i o tatou valaauga, aemaise lava i Aso Sa. E mautinoa lava e tatau ona faamālo atu i lena mea. Ae pe o punouai ma le naunaitai ea o tatou mafaufau ma o tatou loto i mea lelei i le vaiaso atoa? Pe ua tau ina faatino, pe o tatou liua moni ea i le talalelei a Iesu Keriso? O faapefea ona tatou avea le fatu o le faatuatua lea o loo faafaileleina i o tatou mafaufau ma totō loloto i le eleele lelei o o tatou agaga? E faapefea ona tatou faia se suiga tele o le loto lea o loo fai mai ai Alema e taua mo lo tatou fiafia e faavavau ma le filemu? (tagai Alema 5:12–21).

Manatua, o loo i ai i le meli ia elemene taua uma mo le tausia o le ola faaletino. Ma o le aoaoga faavae ma le talalelei a Keriso ua na o le pau lea o le ala e maua ai le ola faavavau. Ua na o a tatou molimau lava o le a matua iloa sili ai mea o loo i o tatou mafaufau ma faalolotoina ai i o tatou loto, o le a avea ai lo tatou naunautaiga e alolofa atu ma auauna atu e faapei o le alofa o le Faaola. Ua na o le pau lava la lena o le ala, e mafai ai ona avea i tatou ma ni soo liua atoatoa o Keriso ua faamanaina e le Agaga e aapa atu i loto o o tatou uso a tagata.

Pe a oo ina le toe pupu tele o tatou loto i mea o le lalolagi, o le a tatou le toe saili atu i viiga a tagata pe tau lava ina saili atu e viia lo tatou faamaualuga (tagai MF&F 121:35–37). Ae, tatou te tauavea uiga Faa-Keriso ia na aoao mai e Iesu:

  • Tatou te agamalu, agamaualalo ma tali-tiga (tagai MF&F 121:41).

  • Tatou te agalelei, e aunoa ma le pepelo po o le faa’ole’ole (tagai MF&F 121:42).

  • Tatou te lagonaina le alofa mama i tagata uma (tagai MF&F 121:45).

  • E amiomama o tatou mafaufauga e le aunoa (tagai MF&F 121:45).

  • Tatou te le toe mananao e fai se leaga (tagai Mosaea 5:2).

  • O le Agaga Paia o lo tatou soa tumau, ma o aoaoga faavae o le perisitua o le a to ifo i luga o o tatou agaga e pei o le sau mai le lagi (tagai MF&F 121:45–46).

Ia, ou te le o uunaia outou ina ia matuai i ai se naunautaiga faalelotu. E leai! Ua na ona ou fautuaina atu ina ia tatou laa atu i se isi laasaga i lo tatou liua atoatoa i le talalelei a Keriso e ala i le moliooina o ana aoaoga faavae i totonu o o tatou loto ma o tatou agaga ina ia mafai ai ona tatou galulue ma ola ai—faatasi ai ma le amiosao—i mea ua tatou folafola atu ua tatou talitonu i ai.

O lenei amiosao e faafaigofieina ai o tatou olaga ma faateleina ai lo tatou gauai atu i le Agaga ma i manaoga o isi. E aumaia ai le olioli i o tatou olaga ma le filemu i o tatou loto—o le ituaiga o olioli ma filemu lea e oo mai ia i tatou pe a tatou salamo i a tatou agasala ma mulimuli atu i le Faaola e ala i le tausia o Ana poloaiga.

E faapefea ona tatou faia lea suiga? E faapefea ona tatou faia lenei alofa o Keriso e avea o se vaega autu o o tatou loto? O loo i ai se faatinoga faigofie se tasi o aso uma lea e mafai ona faia ai se eseesega mo tagata uma o le Ekalesia, e aofia ai outou tama ma teine, outou alii ma tamaitai talavou, outou talavou nofofua matutua, ma outou tama ma tina.

O lena faatinoga faigofie o le: I a outou tatalo o le taeao i aso fou taitasi, ole atu i le Tama Faalelagi e taiala oe ia iloa se avanoa e auauna atu ai i se tasi o Ana fanau faapelepele. Ona e faagasolo lea i aso faatasi ma lou loto ua faatumulia i le faatuatua ma le alofa, e saili mo se tasi e fesoasoani i ai. Ia e taulai pea i lea mea, e pei lava o lagomeli ona taulai atu i fugalaau ia latou te ao mai ai le sua ma le fuga. A e faia lea mea, o le a faateleina lou gauai faaleagaga ma o le a e mauaina ni avanoa e auauna atu ai, ia e te lei iloaina muamua e mafai.

Ua faatele ona aoao mai Peresitene Thomas S. Monson i ni faataitaiga e taliina ai e le Tama Faalelagi se tatalo a se isi tagata e auala atu ia i tatou—e auala atu ia te oe ma au—e auala atu i a tatou upu agalelei ma galuega—e auala atu i a tatou faatinoga faigofie o le auauna atu ma le alofa.

Sa saunoa mai Peresitene Spencer W. Kimball: “E silafia i tatou e le Atua, ma na te leoleoina i tatou. Ae e masani lava e auala mai i se isi tagata na te faafetaiaia ai o tatou manaoga. O le mea lea e taua ai lo tatou auauna atu o le tasi i le isi” (Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Spencer W. Kimball [2006], 82).

Ou te iloa a e faia lenei mea—i le fale, i le aoga, i le galuega, ma i le lotu—o le a taialaina oe e le Agaga, ma o le a mafai ai ona e iloatino i latou o loo manaomiaina se fesoasoani patino lea e na o oe e ono mafai ona tuuina atu. O le a uunaia oe e le Agaga ma faaosofiaina oe ma le ofoofogia e fesoasoani e feaveaia le alofa mama o Keriso ma Lana talalelei i le lalolagi.

Ma ia manatua, e pei foi o tasi vaesefululua o sipuniti meli a lagomeli laiti e avatu i le ofaga, afai tatou te faateleina a tatou taumafaiga i le faasefuluafeina ma faamilionaina o taumafaiga i le agaga tatalo e faasoa atu le alofa o le Atua i Ana fanau e ala i auaunaga Faa-Kerisiano, o le a faapena foi ona avea ma se aafiaga faatupulaia vave o le lelei lea o le a aumai ai le Malamalama o Keriso i lenei lalolagi ua matua faapogisaina. O le lotogatasi, o le a tatou aumaia ai le alofa ma le agaalofa i o tatou lava aiga ma i e ua tuuatoatasi, o e matitiva, o e ua lofituina, ma i latou o fanau a lo tatou Tama Faalelagi o loo saili mo le upumoni ma le filemu.

O lau tatalo faamaualalo, uso e ma tuafafine, ina ia tatou ole atu i a tatou tatalo o aso taitasi mo le musumusuga ia maua se tasi e mafai ona tatou tuu atu i ai sina auaunaga anoa, e aofia ai le auaunaga o le faasoaina atu o upumoni o le talalelei ma le molimau. I le faaiuga o aso taitasi, tau ina ia mafai ona tatou fai atu “ioe” i se tali i le fesili, “Ua ou faia ea se lelei i le aso? Ua ou fesoasoani ea [i se ua mafatia]?” (Viiga, nu. 136).

O le galuega lenei a le Atua. Ia tatou galulue ai ma le faamaoni e pei o lagomeli laiti tuuto e o atu i a latou lava galuega, ou te tatalo ai ma le lotomaualalo i le suafa o Iesu Keriso, amene.