Būkite šaunūs drąsa ir taip pat jėga bei uolumu

Vyskupas Garis E. Styvensonas

Pirmininkaujantis Vyskupas


Vyskupas Garis E. Styvensonas
Ruoškitės kaip tie 2000 jaunųjų karių – per šaunumą drąsa būti vertais kunigystės turėtojais.

Šį vakarą jaučiuosi ypač palaimintas, kad kaip vyskupas galiu kalbėti vaikinams, Aarono kunigystės turėtojams, iš viso pasaulio susirinkusiems į šį visuotinį kunigijos susirinkimą. Pasidalinsiu su jumis pasakojimu iš Mormono Knygos apie Helamaną ir jo jaunuosius 2000 karių. Ši Raštų ištrauka padės suprasti tų senovės vaikinų būdą ir įkvėps jus, pastarųjų dienų šventųjų vaikinus. Pacituosiu mėgstamą Raštų eilutę: „Ir visi jie buvo jaunuoliai, ir jie buvo nepaprastai šaunūs drąsa ir taip pat jėga bei uolumu; bet štai, tai dar ne viskas – jie buvo vyrai, ištikimi visada.“1 Drąsa, jėga, uolumas ir tiesa – kokios pasigėrėtinos savybės!

Norėčiau pakalbėti apie pirmąją savybę, kuri apibūdina juos: „šaunūs drąsa“. Manau, kad tai reiškia tų jaunuolių įsitikinimą drąsiai daryti, kas teisu, arba, kaip sako Alma, „būti Dievo liudytojais visada … ir visur“.2 Tie 2000 jaunųjų karių turėjo begalę progų parodyti savo drąsą. Jūs irgi gyvenime sulauksite tokių svarbių akimirkų, kuomet prireiks drąsos. Mano draugas Džonas papasakojo apie vieną tokį savo gyvenimo momentą.

Prieš keletą metų Džoną priėmė į prestižinį Japonijos universitetą. Kartu su daugybe kitų geriausių studentų iš viso pasaulio jis buvo užsienio programos dalyvis. Vieni stojo vildamiesi pagilinti savo supratimą apie tą kultūrą ir kalbą, kiti žengdami žingsnį link būsimos profesijos ir galimybės įsidarbinti Japonijoje. Tačiau dėl studijų užsienyje visi jie paliko savo namus.

Netrukus po Džono atvykimo, tarp užsienio studentų pasklido žinia apie ant vieno privataus namo stogo rengiamą susipažinimo vakarėlį. Tą vakarą Džonas ir du jo draugai nuėjo tuo išreklamuotu adresu.

Liftu pakilę į paskutinį namo aukštą, Džonas su savo draugais vienais siaurais laipteliais užlipo ant stogo ir pradėjo šnekučiuotis su ten jau susirinkusiu būriu. Artėjant nakčiai keitėsi ir tenykštė aplinka: garsėjo triukšmas ir muzika, daugėjo alkoholio ir augo Džono nerimas. Staiga kažkas studentus pradėjo kviesti į didelį ratą, kuriame buvo norėta dalintis marihuanos cigarete. Džonas susiraukė ir savo dviems draugams greitai pasakė, kad laikas iš ten dingti. Beveik pašaipiai vienas iš jų atšovė: „Džonai, tai nesunku: mes galime atsistoti į ratą ir kai ateis eilė mums, tos cigaretės nerūkysime, o tiesiog perduosime kitiems. Tokiu būdu neapsikvailinsime visų jų akyse dėl to, kad išėjome.“ Džonui tai atrodė nesunku, tačiau ir neteisinga. Jis žinojo, kad turi pranešti apie savo ketinimą ir tada veikti. Jis greitai sukaupė drąsą ir pasakė, kad jie gali likti, o jis išeina. Vienas draugas pasiliko ir prisijungė prie rato. Kitas nenoriai prisijungė prie laipteliais žemyn lipančio Džono ir nulipęs laukė lifto. Didelei jų nuostabai, pro atsidariusias lifto duris įsiveržė japonų policininkai ir nuskubėjo laipteliais aukštyn ant stogo. Džonas su draugu įlipo į liftą ir išvyko.

Ant stogo pasirodžius policijai, studentai staigiai nuo jo numetė narkotikus, kad jų nepagautų. Uždarę laiptinės duris pareigūnai visus studentus išrikiavo ant stogo ir liepė ištiesti abi rankas. Pareigūnai pradėjo atidžiai uostyti visų studentų nykščius ir smilius. Visiems rankose laikiusiems marihuaną, nesvarbu ar rūkė ją, ar ne, buvo pareikšti kaltinimai ir jų laukė sunkios pasekmės. Beveik visi ant stogo likę studentai buvo išmesti iš universiteto, o apkaltinti nusikaltimu studentai buvo deportuoti iš Japonijos. Svajonės apie išsilavinimą, ištisi ruošimosi metai, galimybė ateityje įsidarbinti Japonijoje – viskas žlugo per akimirką.

O dabar leiskite papasakoti, kas nutiko tiems trims draugams. Ant stogo likęs draugas buvo išmestas iš universiteto Japonijoje, į kurį buvo patekęs sunkių pastangų dėka, ir turėjo grįžti namo. Kartu su Džonu tą vakarą iš vakarėlio išėjęs draugas Japonijoje baigė universitetą ir toliau studijavo bene geriausiuose JAV universitetuose. Karjera sugrąžino jį į Aziją, kur jis mėgavosi nepaprasta profesine sėkme. Iki šiol jis yra dėkingas už drąsų Džono pavyzdį. O pasekmes paties Džono gyvenime net sunku nusakyti. Tie metai Japonijoje tapo pagrindu jo laimingai santuokai ir dviejų sūnų gimimui. Jis yra labai geras verslininkas ir neseniai tapo vieno Japonijos universiteto profesoriumi. Pagalvokite, koks būtų buvęs jo gyvenimas, jei nebūtų išdrįsęs išeiti iš vakarėlio tą svarbų vakarą Japonijoje.3

Vaikinai, ateis laikas, kai ir jūs lyg Džonas, turėsite savo bendraamžių akivaizdoje pademonstruoti teisią drąsą ir dėl to galbūt patirsite pajuoką ir gėdą. Be to, jūsų pasaulyje kova su priešininku vyks tyliame, nuošaliame mūšio lauke – priešais ekraną. Naudingosios technologijos taip pat kupinos iššūkių, su kuriais nesusidūrė ankstesnės kartos. Neseniai atliktas nacionalinis tyrimas parodė, kad šiandieninis jaunimas yra masiškai gundomas ne tik mokykloje, bet ir internete. Tyrimas atskleidė, kad paaugliams, kurie socialiniuose tinkluose matė gėrimo ar narkotikų vartojimo vaizdus, rizika patiems pradėti vartoti alkoholį ar narkotikus padidėja nuo trijų iki keturių kartų. Šį tyrimą buvęs JAV ministrų kabineto sekretorius pakomentavo taip: „Šių metų tyrimas atskleidžia naują veiksmingą bendraamžių spaudimo formą – skaitmeninį bendraamžių spaudimą. Skaitmeninis bendraamžių spaudimas neapsiriboja vien vaiko draugais ir pažįstamais, su kuriais jis leidžia laiką. Internetu jis prasiveržia į to vaiko namus ir miegamąjį.“4 Teisios drąsos demonstravimas dažnai bus labai subtilus – spustelėti ar nespustelėti. Misionieriai Preach My Gospel vadove mokomi: „Ką jūs mąstote ir darote būdami vieni, kai niekas jūsų nemato, geriausiai atskleidžia jūsų dorybę.“5 Būkite drąsūs! Būkite stiprūs! Būkite šventose vietose ir būkite nepajudinami. 6

Vaikinai, pažadu jums, kad Viešpats suteiks jums galios. „Dievas juk davė mums ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir savitvardos dvasią.“7 Už drąsą ir teisų elgesį Jis apdovanos jus laime ir džiaugsmu. Tokia drąsa kils iš jūsų tikėjimo Jėzumi Kristumi ir Jo Apmokėjimu, jūsų maldų ir paklusnumo įsakymams.

Prezidentas N. Eldonas Taneris sakė: „Vienas jaunas berniukas mokykloje gali daryti didelę teigiamą įtaką. Vienas vaikinas savo futbolo komandoje, mokyklos teritorijoje ar savo kolegų būryje, gyvendamas pagal Evangeliją, gerbdamas turimą kunigystę ir gindamas tiesą, gali kurti neapsakomą gėrį. Dažnai patirsite nemažai kritikos ir pašaipų net iš tų, kurie tiki panašiai kaip jūs, nors jie ir gerbs jus už gerą poelgį. Tačiau nepamirškite, kad pats Gelbėtojas buvo kankinamas, išjuokiamas, apspjaudomas ir galiausiai nukryžiuotas dėl to, kad neišsižadėjo savo įsitikinimų. Ar kada stabtelėjote pagalvoti, kas būtų nutikę, jei jis būtų pasidavęs silpnumui, pasakęs „Kas iš to?“ ir nutraukęs savo misiją? Norime būti bailiais ar norime būti šauniais tarnais, nepaisančiais viso to priešiškumo ir blogio pasaulyje? Tad išdrįskime veikti ir būkime priskaičiuoti prie tikrųjų, pasišventusiųjų Kristaus pasekėjų.“8

Kviečiu jus ruoštis kaip tie 2000 jaunųjų karių – per šaunumą drąsa būti vertais kunigystės turėtojais. Atminkite, ką darote, kur einate ir ką matote – visa tai nulems tai, kuo tapsite. O kuo norite tapti? Tapti vertu diakonu, vertu mokytoju ir vertu kunigu. Užsibrėžkite tikslą būti vertais įžengti į šventyklą dabar ir būti vertais tinkamu metu priimti savo kitas apeigas ir galiausiai priimti Melchizedeko kunigystę. Tik eidami tokiu teisumo taku sulauksite dieviškos pagalbos. Viešpats pasakė: „Todėl jos apeigose apsireiškia dieviškumo galia.“9

Tėvų, kunigijos vadovų ir pranašų prioritetai, išdėstyti jūsų Įvykdysiu savo pareigą Dievui ir Jaunimo stiprybės vardan lankstinukuose, padės jums eiti tuo taku.

Prezidentas Tomas S. Monsonas neseniai patarė:

„Kad [sprendimus] darytume išmintingai, turime būti drąsūs – drąsūs pasakyti „ne“ ir drąsūs pasakyti „taip“. […]

Maldauju jūsų pasiryžti … tiesiog dabar, nenukrypti nuo kelio, vedančio į mūsų tikslą – amžinąjį gyvenimą su mūsų Tėvu danguje.“10

Kaip ir tie 2000 jaunųjų karių, šaunia drąsa atsiliepė į savo vado Helamano kvietimą veikti, taip ir jūs galite sekti savo pranašu, vadovu, Prezidentu Tomu S. Monsonu.

Mano jaunieji Aarono kunigystės turėtojai, pabaigsiu savo liudijimu apie Dievą Tėvą ir Jėzų Kristų, išsakytu Džozefo Smito žodžiais: „Broliai, argi mes neisime pirmyn tokiame svarbiame reikale? Eikime pirmyn, o ne atgal. Drąsos, broliai; ir pirmyn, pirmyn į pergalę!“11 Jėzaus Kristaus vardu, amen.

Rodyti nuorodas

 1.  

  1.  Almos 53:20.

 2.  

  2.  Mozijo 18:9.

 3.  

  3. Asmeninė autoriaus istorija.

 4.  

  4. Joseph A. Califano Jr., Nacionalinio priklausomybių ir piktnaudžiavimo narkotinėmis medžiagomis centro Kolumbijos universitete įkūrėjas ir garbės pirmininkas, spaudos pranešimas apie tyrimą, casacolumbia.org.

 5.  

  5.  Skelbti mano Evangeliją : Misionieriško darbo vadovas (2004), p.118.

 6.  

  6.  Doktrinos ir Sandorų 87:8.

 7.  

  7.  2 Timotiejui 1:7.

 8.  

  8. N. Eldon Tanner, „For They Loved the Praise of Men More Than the Praise of God,“ Ensign, Nov. 1975, p. 74–75.

 9.  

  9.  Doktrinos ir Sandorų 84:20.

 10.  

  10. Thomas S. Monson, „The Three Rs of Choice,“ Liahona and Ensign, Nov. 2010, p. 68.

 11.  

  11.  Doktrinos ir Sandorų 128:22.