Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2012 | “Ou Te Ola A’u, O Le Mea Lea E Ola Ai Outou”

“Ou Te Ola A’u, O Le Mea Lea E Ola Ai Outou”

Oketopa 2012 Konafesi Aoao

Ona o Ia, lo tatou Faaola o Iesu Keriso, o le a mafai ai i se aso ona tofatumoanaina i se atoatoaga o le olioli na lagona o le faavauvau, tuuatoatasi, ma le faanoanoa.

A o auauna atu o ni faifeautalai talavou i Chile, sa ma feiloai atu ma lau soa i se aiga e toafitu i le paranesi. O le tina e auai i vaiaso uma ma lana fanau toalima. Sa ma manatu ua leva ona avea i latou ma ni tagata o le Ekalesia. Ina ua mavae ni vaiaso, sa ma iloa ai e lei papatiso i latou.

Sa ma faafesootaia vave le aiga ma talosagaina pe mafai ona ma o atu i lo latou fale e aoao i latou. E lei fia manao le tama e aoao e uiga i le talalelei peitai na te lei taofia lo ma aoaoina o lona aiga.

Na televave le aoaoina o lesona a Tuafafine Ramirez. Sa ia naunau lava e aoao uma ia aoaoga faavae lea sa ma aoaoina atu. I se tasi po a o matou talanoa i le papatisoina o pepe, sa ma aoao atu o tamaiti laiti e le agasala ma e le manaomia ona papatisoina. Sa ma valaauliaina o ia e faitau i le tusi a Moronae:

“Faauta ou te fai atu ia te outou o le mea lenei ia outou aoao atu—o le salamo ma le papatisoga ia i latou o e ua tali atu ma mafai ona faia le agasala; ioe, aoao atu i matua e tatau ona latou salamo ma papatisoina, ma faalotomaualalalo i latou lava e pei o a latou fanau laiti, ma o le a faaolaina ai i latou uma faatasi ma a latou fanau laiti.

“Ma e le manaomia e a latou fanau laiti se salamo, po o le papatisoga. Faauta, o le papatisoga ua mo le salamo i le faataunuuina o poloaiga mo le faamagaloina o agasala.

“Ae o fanau laiti ua ola ia Keriso, mai lava i le faavaega o le lalolagi; afai ua le faapea, o le Atua o se Atua faaauau, ma o se Atua feliuliuai foi, ma o se ua faailoga tagata; ona o le ā le toatele o fanau laiti ua feoti e aunoa ma le papatisoga!”1

Ina ua uma ona faitauina lenei mau, sa amata ona masusu ia Tuafafine Ramirez. Sa ma lē mautonu ma la’u soa. Sa ou fesili atu, “Tuafafine Ramirez, na i ai se mea na ma fai atu ai pe na ma faia ua faatiga ai ia te oe?”

Na ia fai mai, “Oi, leai, Elder, e leai se mea ua lua sese ai. I le ono tausaga ua mavae sa i ai sa’u pepe tama. Sa oti o ia ae lei papatisoina. Sa ta’u mai e le matou faifeau talu ai e lei papatisoina o ia o lea o le a alu ai o ia i le nofoaga mo tagata e lei papatisoina mo le faavavau atoa. Mo le ono tausaga o loo ou tauaveina pea lena tiga ma le tausalaina. Ina ua uma ona faitauina lenei mau, ua ou iloa ai e ala mai i le mana o le Agaga Paia e moni lenei mea. Ua lagona le aveesea o se avega mamafa mai ia te au, ma o loimata ia o le olioli.”

Sa faamanatu mai ai ia te au ia aoaoga a le Perofeta o Iosefa Samita, lea na aoaoina ai lenei aoaoga faavae faamafanafana: “E aveeseina e le Alii le toatele e oo lava i le fanau laiti, ina ia latou o ese ai mai le losilosivale o tagata, ma faanoanoaga ma leaga o lenei lalolagi; e mama tele i latou, matagofie tele, e soifua ae i le lalolagi; o le mea lea, afai e manatunatu i ai ma le sa’o, o le a leai se faavauvau ae o le a i ai le mafuaaga e fiafia ai ona o le a aveeseina mai i latou mai le leaga, ma o le a le toe umi ona tatou toe faatasi lea ma i latou.”2

Ina ua mavae le ono tausaga o mafatia ai i le faanoanoa ma le tiga ua tau le gafatiaina, ua toe faaalia mai le aoaoga faavae moni, e ala mai i se Tama o i le Lagi alofa e ala mai i se perofeta soifua, ma ua aumai ai se filemu matagofie i lenei fafine mafatia. E le tau ta’u atua, ae o Tuafafine Ramirez ma lana fanau e valu tausaga ma matutua atu na papatisoina.

Ou te manatua lou tusi atu i lou aiga ma faailoa atu le agaga faafetai sa ou lagonaina i lou loto mo le iloaina o lenei mea ma le tele o isi upumoni ia ua manino ma sili ona pele o le talalelei toefuataiina a Iesu Keriso. Ou te lei mafaufauina lava o le a aafia au i lenei mataupu faavae moni matagofie i tausaga i le lumanai ma ua avea ma a’u pulu pāsama i Kiliata.

Ou te fia talanoa atu ia i latou o e ua toesea se tamaitiiti ma sa fesili faapea, “Aisea ua tupu ai ia te au?” pe atonu foi ua fesiligia lou lava faatuatua e se Tama o i le Lagi alofa. O la’u tatalo e ala i le mana o le Agaga Paia, atonu o le a ou aumaia sina vaega o le faamoemoe, o le filemu, ma le malamalama. O lou naunautaiga ina ia avea ma se meafaigaluega i le aumaia o se toefuataiga o lou faatuatua i lo tatou Tama o i le Lagi alofa o lē silafia mea uma ma faatagaina i tatou e tofo i luitau ina ia mafai ai ona tatou iloa ma alolofa atu ia te Ia ma malamalama ai, a aunoa ma Ia o i tatou o ni mea noa.

I le aso 4 o Fepuari o le 1990, sa fanau ai le ma tama tama lona tolu ma o le lona ono lea o le ma fanau. Sa ma faaigoaina o ia ia Tyson. O ia o se tamaitiiti aulelei, ma sa faafeiloaia o ia i totonu o le aiga i le alofa ma lima mafola. Sa femitai ona uso ma tuafafine ia te ia. Sa matou mafaufau uma lava o ia o se tamaitiiti matua atoatoa lava ua fanau mai.

Ina ua valu masina le matua o Tyson, sa ia foloina se fasi penisina sa na mauaina i luga o le kapeta. Na mau le penisina i le faai o Tyson, ma sa le manava. Sa aumai Tyson e lona uso matua i le fogafale aluga, ma ee ma le le mautonu, “Ua le manava le pepe, ua le manava le pepe.” Sa matou faia le CPR ma valaau i le 911.

Na taunuu ia fomai fesoasoani ma ave faatopetope ia Tyson i le falemai. I totonu o le potu faatalitali, sa faaauau ai le ma tatalo faatauanau ma aioi atu i le Atua mo se vavega. Ina ua mavae se taimi umi lava, sa sau le fomai i totonu o le potu ma fai mai, “Ou te faamalie atu. Ua leai se isi mea e mafai ona matou faia. Faaaoga uma lava le taimi lua te manaomiaina.” Ona ia aluese atu lea.

Ina ua ma ulu atu i le potu sa taoto ai Tyson, sa ma vaaia le ma tamai afifi o le olioli ua aveesea le ola. Sa foliga mai sa i ai se susulu faaselesitila o siomia ai si ona tino laitiiti. Sa matuai susulu ma mamā a’ia’i o ia.

Ma i lena lava taimi sa foliga mai ai ua leai se faamoemoega o o maua olaga. E faapefea ona ma toe foi ma faamatala atu i isi tamaiti e le toe foi atu Tyson i le fale?

O le a ou talanoa atu ia te au lava ia ao ou faamatalaina le vaega o totoe o lenei aafiaga. Sa ma aafia uma faatasi ma si o’u toalua pele i lenei luitau, peitai e le mafai ona ou faamatalaina ni lagona o se tina ma ou te le taumafai lava e fai.

E le mafai ona faamatalaina ni lagona eseese sa ou lagonaina i lena taimi o lou olaga. O le tele o le taimi sa ou faapea ai o loo fai sau miti leaga ma e toeitiiti lava ou ala i luga ma o le a aluese atu lenei miti leaga. Ou te le moe i le tele o po. E tele ina ou fealuai i le po mai lea potu i le isi, ma faamautinoa o loo saogalemu uma isi a ma fanau.

O lagona o le tausalaina sa puapuagatia ai lou agaga. Sa ou lagona le tausalaina. Sa ou lagona le tuuaia. O au o lona tama; sa tatau ona ou faia nisi mea e puipuia ai o ia. Pe ana faapea sa ou faia lenei ma lena. O nisi taimi e oo mai lava i lenei taimi, ua 22 tausaga ua mavae, a amata ona oo mai na lagona i lou loto, e manaomia lava lou aveesea faavave atu aua e faalotovaivai tagata.

Pe a ma se masina talu ona oti Tyson, sa faia ai sau faatalanoaga ma Elder Dean L. Larsen. Na ia faaaluina se taimi e faalogologo ai ia te au, ma ou te faafetai ai pea ia te ia mo ana fautuaga ma lona alofa. Na ia fai mai, “Ou te manatu e le finagalo le Alii e te tuuaia oe lava i le oti o lou atalii laitiiti.” Sa ou lagonaina le alofa o lou Tama Faalelagi e ala mai i se tasi o ana ipu ua filifilia.

Ae peitai, e faaauau pea ona oo mai manatu faatiga i lou mafaufau, ma amata ona ou lagonaina le ita. E le fetaui lenei mea! E faapefea ona faia e le Atua lenei mea ia te au? Aisea ua tupu ai ia te au? O le a se mea na ou faia ua oo ai lenei mea ia te au? Sa ou lagonaina foi lou ita i tagata o loo taumafai e faamafanafanaina i matou. Ou te manatua le fai mai o au uo, “Ou te malamalama i ou lagona.” Ona ou mafaufau faapea lea ia te au lava ia, “E te le iloa pe faapei ou lagona. Na o le tuu pea ia o au.” Na vave ona ou iloaina o le alofa faapitoa mo oe lava ia e mafai foi ona faavaivai tagata. Sa ou lagona le matamuli i le i ai o ni ou mafaufauga le lelei e uiga i uo pele o e na taumafai e fesoasoani mai.

Ao lagonaina le lofituina o au i le tausalaina, ita, ma le alofa faapito ia te au lava ia, sa ou tatalo ai ina ia i ai se suiga i lou loto. Na aumai e le Alii se loto fou mo au, e ala mai i ni aafiaga patino ma le paia, ma e tusa lava pe o tuuatoatasi ma tiga pea lava, ae ua suia lau vaaiga atoa. Sa tuuina mai ina ia ou iloa e lei toesea mai ia te au, ae o loo i ai se faamanuiaga sili o loo faatalitali mai mo au pe afai e faamaonia lou agavaa.

Na amata ona suia lou olaga, ma sa mafai ona ou tulimatai atu ma le faamoemoe, nai lo le toe tilotilo i tua ma le faanoanoa. Ou te molimau atu o lenei olaga e le o le iuga lea. E moni le lalolagi o agaga. E moni ia aoaoga a perofeta e uiga i le olaga pe a mavae le oti. O lenei olaga ua na o se laasaga le tumau i le agai i luma i la tatou malaga toe foi atu i lo tatou Tama Faalelagi.

O loo avea pea ia Tyson o se vaega matuai taua lava o lo matou aiga. I le aluga o tausaga o se mea matagofie le vaaia o le alofa mutimutivale ma le agalelei o se Tama oi le Lagi alofa, o le ua faatagaina lo matou aiga ina ia lagonaina i se auala manino ia aafiaga o Tyson. Ou te molimau atu ua manifinifi lava le veli. O na lagona o le tuuto, alofa, ma le iunite faaleaiga e le gata pe a tuua e e pele ia i tatou lenei olaga; peitai, ua faamalolosia ai na lagona.

O nisi taimi o le a fesili mai ai tagata, “O le a le umi na e le toe lagona ai le tiga?” O le mea moni lava, e le aluese atoa lava le tiga seiloga ua tatou toe faatasia ma e pele ia i tatou ua maliliu. O le a ou le mauaina lava se atoatoaga o le olioli seiloga ua matou toe faatasi i le taeao o le Uluai Toetu.

“Aua o le tagata o le agaga. O elemene ua faavavau, ma o le agaga ma le elemene, ua soofaatasi e le matuueseeseina, e mauaina se atoatoaga o le olioli;

“Ma a tuu eseese, e le mafai e le tagata ona maua se atoatoaga o le olioli.”3

Ae peitai i lenei vaitaimi, e pei ona aoao mai le Faaola, e mafai ona tatou agai i luma ma le loto tetele.4

Ua ou iloaina o le tiga matuitui e tau le gafatiaina ae e mafai ona avea ma se mea suamalie pe a tatou liliu atu i lo tatou Tama oi le Lagi ma aioi atu mo Lana faamafanafanaga lea e oo mai e ala mai i Lana fuafuaga; o Lona Alo o, Iesu Keriso; ma Lana Faamafanafanaga, o le Agaga Paia lea.

Oka, o se faamanuiaga matagofie lenei mea i o tatou olaga. Faamata e avea ma se mea faigata pe ana faapea tatou te le lagonaina se faanoanoaga tele pe a oti sa tatou tamaitiiti? Ou te faafetai i lou Tama oi le Lagi ua Ia faatagaina i tatou ina ia loloto ma faavavau lo tatou alofa. Ou te faafetai mo le faavavau o aiga. Ou te faafetai ua Ia toe faaalia mai e ala mai i Ana perofeta soifua le fuafuaga matagofie o le togiolaina.

Ia manatua pe a outou auai atu i se maliu o se e pele ia te outou, le lagona i totonu o lou loto ao outou o ese mai le fanua maliu ma le toe vaai atu i lena pusamaliu tuulafoaia—ma mafaufauina pe o le a nutimomoia lou loto.

Ou te molimau atu ona o Ia, lo tatou Faaola o Iesu Keriso, o le a mafai ai i se aso ona tofatumoanaina i se atoatoaga o le olioli na lagona o le faavauvau, tuuatoatasi, ma le faanoanoa. Ou te molimau atu e mafai ona tatou faalagolago atu ia te Ia faapei o Lana fetalaiga:

“Ou te le tuua outou o matuaoti: ou te sau ia te outou.

“E toe itiiti ona le vaai mai lea o le lalolagi ia te au; a e vaai mai pea outou ia te au: ou te ola a’u o le mea lea e ola ai outou.”5

Ou te molimau atu faapea, e pei ona faamatalaina i le Talai La’u Talalelei, “a o tatou faalagolago atu i le Togiola a Iesu Keriso, e mafai ona Ia fesoasoani ia i tatou ina ia tatou onosaia o tatou faigata, ma’i, ma tiga. E mafai ona faatumulia i tatou i le olioli, filemu, ma le mafanafana. O mea uma e le talafeagai e uiga i le olaga e mafai ona faasa’oina e ala i le Togiola a Iesu Keriso.”6

Ou te molimau atu i lena taeao matagofie o le Uluai Toetu, o le a o mai e pele ia te outou faapea ma au mai o latou tuugamau e pei ona folafola mai e le Alii Lava Ia ma o le a tatou maua le atoatoaga o le olioli. Ona o loo soifua o Ia, o le a tatou ola uma foi faatasi ma i latou. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino