Spring over hovednavigation
oktober 2012 | Tag vare på jer selv

Tag vare på jer selv

oktober 2012 Generalkonference

Hold jer på præstedømmets sti ved at gøre jeres omvendelse dybere og styrke jeres familie … Undgå tragedier ved at følge de åndelige advarselsskilte, som Gud og profeterne har placeret på vores vej.

Da jeg var en stor dreng, kørte vores familie over Rocky Mountains i USA for at besøge mine bedsteforældre. Vejen begyndte på et fladt område med bynke, kravlede så op ad stejle bjergsider med fyrretræer og nåede til sidst op til aspetræer og enge på bjergtoppene, hvor vi næsten kunne se til verdens ende.

Men denne smukke vej var ikke helt ufarlig. En stor del af denne landevej var skåret ind i stejle bjergsider. For at beskytte de rejsende var der sat rækværk op langs vejen og skilte, hvorpå der stod: »Fare: Nedfaldende sten«. Vi så rigeligt med bevis på disse advarsler. Sten og klippestykker lå spredt ud over flodlejet langt under os. Nu og da kunne vi se sammenkrøllede biler i bunden af dalen; et tragisk tegn på bilister, der ikke havde passet på.

Præstedømmets ed og pagt

Brødre, I har alle, eller vil snart, indgå i Det Melkisedekske Præstedømmes ed og pagt.1 I den pagt er der også en storslået rejse, der begynder med at modtage både det mindre og det højere præstedømme, udvikling gennem at ære jeres kaldelser og ved at klatre opad til Guds flotteste udsigtspunkter, indtil vi modtager »alt det, som Faderen har.«2

Den kloge planlægger af denne celestiale vej har placeret advarselsskilte på vores rejse. Præstedømmets ed og pagt indeholder denne sjælsransagende advarsel: »Og nu giver jeg jer en befaling om at tage vare på jer selv«.3

Hvorfor mon Gud befaler os at tage vare på os selv? Han ved, at Satan virkelig findes,4 og han søger at trække vores sjæl ned i jammerens kløft.5 Gud ved også, at der i hver eneste præstedømmebærer gemmer sig et »naturligt menneske«,6 tilbøjelig til at gå sine egne veje.7 Derfor opfordrer profeter os til at aflægge »det gamle menneske«8 og iklæde os Kristus9 gennem tro, omvendelse, frelsende ordinancer og daglig efterlevelse af evangeliet.

Undgå tragedie

Mens vi går fremad og op ad præstedømmets vej, kan enhver dreng eller mand blive trukket ned, hvis han glemmer at passe på. Er I blevet lamslået eller sorgfuld over det uventede fald af en fremragende ung mand, en nyligt hjemvendt missionær, en respekteret præstedømmebærer eller et kært familiemedlem?

Historien om David i Det Gamle Testamente er et tragisk eksempel på at sætte præstedømmets kraft over styr. Selv om David besejrede Goliat som ung og levede retskaffent i årtier,10 var denne profet og konge stadig åndeligt sårbar. I det afgørende øjeblik, hvor han fra sit tag så den smukke Batseba i badet, stod der ingen moralsk livredder i nærheden til at råbe: »Pas på, David, du er tåbelig!« Hans mangel på at passe på sig selv11 og at handle efter Åndens tilskyndelser12 førte til tabet af hans evige familie.13

Brødre, hvis selv den store David kan blive fejet af vejen til ophøjelse, hvordan kan vi så undgå en tilsvarende skæbne?

To sammenhængende rækværk af stor personlig omvendelse og stærke familiebånd kan hjælpe os til at forblive på den himmelske landevej.

Satan ved dette og løsner omvendelses-knusende og familiesplittende klippestykker, der skal krydse vores præstedømmevej. Heldigvis har Jesus Kristus og hans profeter placeret advarselskilte langs vejen. De advarer os konsekvent om omvendelses-knusende stolthed14 og familiesplittende synder som vrede, grådighed og begær.

For længe siden rådede Moses: »[Tag] dig i agt, at du ikke glemmer Herren«.15 I vores hektiske og forlystelsesoptagede verden er mennesker hurtige til at glemme »Herren deres Gud … til at gøre misgerninger og til at lade sig forlede af den Onde.«16

Gør omvendelsen dybere og styrk familien

For at forblive trygt på præstedømmets sti midt blandt klippeskred af strid minder jeg os om seks grundlæggende principper, der skaber en dybere omvendelse og styrker familien.

For det første åbner bøn altid døren for guddommelig hjælp til at »besejre Satan.«17 Hver gang Jesus advarer præstedømmebærere om »tage sig i agt, for Satan ønsker at sigte [dig],« ordinerer han bøn som fristelsesnedsættende remedie.18 Præsident Thomas S. Monson har sagt: »Hvis nogen af os har været sen til at lytte til rådet om altid at bede, er der ikke noget bedre tidspunkt at begynde på end nu … Et menneske er aldrig større, end når han knæler ned.«19

For det andet forbinder det os med Gud at studere fordums og nutidig hellig skrift. Herren advarede Kirkens medlemmer om at »være påpasselige med, hvorledes de agter på [profeterne], så de ikke bliver regnet for noget ringe og derved bliver bragt under fordømmelse og snubler og falder«.20 For at undgå denne alvorlige forbandelse bør vi flittigt læse skrifterne såvel som Kirkens tidsskrifter og hjemmesider, der muliggør, at vi »på en personlig måde kan blive vejledt af [Herrens] udvalgte profet.«21

For det tredje, så deltag værdigt i ordinancer, der forbereder os til at tage »den hellige Ånd til [vores] vejleder«.22 Da Herren advarede: »Pas derfor på, at I ikke bliver bedraget,« lovede han, at det vil vi ikke, hvis vi stræber »oprigtigt efter de bedste gaver« fra Ånden.23 Værdig deltagelse i nadveren hver uge berettiger medlemmer til altid at »have hans Ånd hos sig.«24 I templet kan vi »modtage en fylde af Helligånden«.25

For det fjerde, så er det helt centralt for personlig omvendelse og familiebånd at udvise ægte kærlighed. Kong Benjamin vejledte: »Pas på, at der ikke opstår stridigheder blandt jer«.26 Glem aldrig, at Satan er »faderen til strid«27 og søger at få familien til at »slås og skændes«.28 Brødre, hvis vi følelsesmæssigt, verbalt eller fysisk mishandler noget medlem af vores familie, så mister vi præstedømmets kraft.29 Vælg at kontrollere vrede. Familien bør høre velsignelser fra vores mund, ikke forbandelser. Vi skal kun påvirke andre ved overtalelse, ved langmodighed, ved mildhed og sagtmodighed og ved uskrømtet kærlighed, venlighed og næstekærlighed.30

For det femte er efterlevelse af tiendeloven et afgørende element i tro og familiesammenhold. Eftersom Satan bruger begærlighed og jagten på ejendele til at feje familier væk fra den celestiale landevej, råder Jesus os: »Vær på vagt over for al griskhed«.31 Griskhed holdes nede, når vi beskytter vores indtægt, betaler ærlig tiende og et gavmildt fasteoffer, indregner nødvendige udgifter i budgettet, undgår unødig gæld, sparer op til kommende behov og bliver timeligt selvhjulpne. Guds løfte til os er: »Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.«32

Efterlev for det sjette kyskhedsloven fuldt ud. Det giver selvtillid til at stå »i Guds nærhed« med Helligånden som vores »stadige ledsager.«33 Satan angriber dyd og ægteskabet med en lavine af uanstændighed. Da Herren advarede ægteskabsbrydere om at »tage sig i agt og hastigt omvende sig,« omfattede hans definition foruden den fysiske handling ved ægteskabsbrud også de lystne tanker, der går forud.34 Nutidige profeter og apostle har talt ofte og tydeligt om pornografiens plage. Præsident Gordon B. Hinckley har sagt: »[Pornografi] er som en brølende storm, der ødelægger den enkelte og familierne, og helt og aldeles ødelægger det, som engang var sundt og smukt … nu er tiden kommet for enhver af os, som er involveret heri, til at trække sig selv op fra skidtet.«35 Hvis I bliver fristet til at bryde kyskhedsloven på nogen måde, så følg Josef fra Egyptens eksempel, som »flygtede«.36

Disse seks fundamentale principper hjælper præstedømmebærere med at fortsætte trygt op ad den himmelske landevej bag de åndelige rækværk, personlig omvendelse og familiebånd. Unge mænd, I vil ved at adlyde disse principper forberede jer til tempelpagter, fuldtidsmission og evigt ægteskab. Ægtemænd og fædre, efterlevelse af disse principper vil berettige jer til at præsidere over hjem i retskaffenhed, tjene som jeres families åndelige leder med jeres hustru som en ligeværdig partner.37 Præstedømmets vej er en rejse fyldt med glæde.

Bliv på præstedømmets vej

Jeg kommer nu tilbage til mine oplevelser som stor dreng og husker én gang, vi krydsede Rocky Mountains. Vi passerede et skilt »Fare: Nedfaldende sten«, og min far bemærkede nogle småsten, der landede på vejen foran os. Han standsede hurtigt bilen, netop som en sten på størrelse med en basketbold fløj forbi. Far ventede, indtil klippeskredet var forbi, før vi fortsatte. Min fars konstante opmærksomhed og hurtige reaktion sikrede, at vores familie kom sikkert frem til vores destination.

Brødre, Satan søger at »fordærve menneskenes sjæle.«38 Hvis jeres sjæl driver hen mod en åndelig klippekant, så stands nu, før I falder, og kom tilbage på rette kurs.39 Hvis I føler, at jeres sjæl ligger som et vrag nede i bunden af kløften snarere end højt oppe på præstedømmets sti, fordi I har ignoreret advarselsskiltene og syndet, så vidner jeg om, at I ved oprigtig omvendelse og ved kraften i Jesu Kristi sonoffer kan blive løftet op og igen placeret på Guds himmelske landevej.40

Jesus sagde: »Tag jer i agt for … hykleri.«41 Hvis I ikke er værdige til at udøve præstedømmet, så tal med jeres biskop. Han kan hjælpe jer med jeres omvendelse. Fat mod ved, at selvom Frelseren har sagt: »Vogt jer … og afhold jer fra synd,«42 så har han også lovet: »Jeg, Herren, vil ikke tilregne jer nogen synd; gå bort, og synd ikke mere«.43

Jeg opfordrer hver eneste dreng og mand til at holde sig på præstedømmets sti ved at gøre jeres omvendelse dybere og styrke jeres familie. Bøn, skrifterne og ordinancer gør omvendelse mere omfattende. Kærlighed, tiende og kyskhed styrker familien. Undgå tragedier ved at følge de åndelige advarselsskilte, som Gud og profeterne har placeret på vores vej. Stræb efter at følge Jesu Kristi fuldkomne eksempel. »Han led fristelser, men han gav ikke efter for dem.«44

Jeg lover jer, at hvis I mænd holder præstedømmets pagt om at »tage vare på jer selv,«45 kan vi og vores familie have vished om, at vi når frem i sikkerhed til vores ophøjede destination i det celestiale rige. Det bærer jeg vidnesbyrd om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.

Vis henvisningerGem henvisninger