Hopp over hovednavigasjon
Oktober 2012 | Ta dere i vare

Ta dere i vare

Oktober 2012 Generalkonferanse

Hold deg på prestedømmets vei ved å styrke din omvendelse og din familie… Unngå tragedie ved å gi akt på åndelige varselskilt satt opp langs veien av Gud og profeter.

Da jeg var ung mann, pleide familien å kjøre over Rocky Mountains for å besøke besteforeldre. Veien begynte på malurtsletter, steg opp gjennom bratte furudekte åssider og smøg seg til slutt gjennom ospelunder og fjellsletter der vi kunne se nesten i det uendelige.

Men denne vakre veien var ikke helt trygg. Mye av veien var skåret inn i den bratte fjellsiden. For å beskytte reisende bygget veiutbyggerne autovern og satte opp skilt med teksten: “Vær oppmerksom: Fallende steiner.” Vi kunne se at det var god grunn til disse advarslene. Steiner og steinblokker lå strødd langs elveleiet langt nedenfor veien. En gang imellom kunne vi se deformerte bilvrak i dalbunnen, en tragisk dokumentasjon på sjåfører som ikke var oppmerksomme.

Prestedømmets ed og pakt

Brødre, hver av dere har inngått, eller vil snart inngå i Det melkisedekske prestedømmes ed og pakt.1 Med denne pakten følger en strålende reise som begynner med å motta både det lavere og det høyere prestedømme, utvikler seg gjennom å foredle våre kall og klatrer stadig oppover til Guds flotteste utsikter og til vi mottar “alt som [Faderen] har”.2

Den kloke planlegger av denne himmelske veien har reist varselskilt for vår reise. Prestedømmets ed og pakt inneholder denne selvransakende advarselen: “Nå gir jeg dere en befaling at dere skal ta dere i vare.”3

Hvorfor skulle Gud befale oss å ta oss i vare? Han vet at Satan er reell4 og ønsker å trekke vår sjel ned i elendighetens avgrunn.5 Gud vet også at i prestedømsbærere ligger det et “naturlig menneske”6 på lur, tilbøyelig til villfarelse.7 Derfor oppfordrer profeter oss til å “avlegge det gamle menneske”8 og ikle oss Kristus9 ved tro, omvendelse, frelsende ordinanser og daglig etterlevelse av evangeliet.

Unngå tragedie

Mens han klatrer opp prestedømmets vei, kan en gutt eller mann bli dratt ned hvis han ikke er oppmerksom. Har dere blitt overrasket og sønderknust på grunn av det uventede fallet til en fremragende ung mann, nylig hjemvendt misjonær, respektert prestedømsleder eller et kjært familiemedlem?

Historien om David i Det gamle testamente er et tragisk eksempel på bortkastet prestedømskraft. Selv om han beseiret Goliat som ung og levde rettskaffent i flere tiår,10 var denne profeten og kongen fortsatt åndelig sårbar. I det avgjørende øyeblikket da han fra sitt tak så den vakre Batseba bade, sto ingen moralsk livvakt i nærheten og ropte: “Ta deg i vare, David, din dåre!” Hans mangel på årvåkenhet angående seg selv11 og når det gjaldt å følge Åndens tilskyndelser,12 førte til tapet av hans evige familie.13

Brødre, hvis selv den mektige David kan bli feiet av veien til opphøyelse, hvordan kan vi unngå en lignende skjebne?

Det doble autovernet av dyp personlig omvendelse og sterke familieforhold holder oss på den himmelske landevei.

Ettersom han vet dette, løsner Satan omvendelsesknusende og familiesplittende steinblokker så de faller på vår prestedømsvei. Heldigvis har Jesus Kristus og hans profeter satt varselskilt langs veien. De advarer oss konsekvent mot omvendelsesknusende stolthet14 og familiesplittende synder som sinne, grådighet og begjær.

For lenge siden sa Moses: “Ta deg i vare at du ikke glemmer Herren.”15 I vår fartsfylte og underholdningsmettede verden er menneskene fortsatt snare til å glemme Herren, “til å begå misgjerninger og til å bli villedet av den onde.”16

Styrk omvendelse og styrk familien

For å holde oss trygt på prestedømmets vei midt i fjellskred av fristelser, minner jeg om seks grunnleggende prinsipper som styrker omvendelsen og styrker familien.

For det første åpner alltid bønn døren til guddommelig hjelp til å “seire over Satan”.17 Hver gang Jesus varsler prestedømsbærere om å “ta seg i vare, for Satan ønsker å sikte [dem]”, foreskriver han bønn som den fristelsesbekjempende handling.18 President Thomas S. Monson har sagt: “Hvis noen av oss har vært sene til å følge rådet om alltid å be, er det ikke noe bedre tidspunkt å begynne enn nå… En mann rager aldri høyere enn når han kneler.”19

For det annet knytter et studium av gamle og nyere skrifter oss til Gud. Herren minnet Kirkens medlemmer om å “være på vakt – hvordan de verdsetter [profetene] – så de ikke betrakter dem som noe ubetydelig og derved kommer under fordømmelse og snubler og faller”.20 For å unngå denne tankevekkende fordømmelsen skulle vi flittig lese Skriftene samt Kirkens tidsskrifter og nettsteder som gjør oss i stand til å “bli rådet på en fortrolig og personlig måte av [Herrens] utvalgte profet”.21

For det tredje: Verdig deltagelse i ordinanser forbereder oss til å motta “Den Hellige Ånd som [vår] veileder”.22 Da Frelseren advarte: “Vokt dere så dere ikke blir ført vill,” lovet han at vi ikke vil bli det hvis vi søker “oppriktig etter de beste gaver” fra Ånden.23 Verdig deltagelse i nadverden hver uke kvalifiserer medlemmer til at “hans Ånd alltid kan være hos dem”.24 Gjennom tempelarbeid kan vi “motta en fylde av Den Hellige Ånd”.25

For det fjerde: Å vise oppriktig kjærlighet står sentralt i personlig omvendelse og familieforhold. Kong Benjamin sa: “Vokt dere så det ikke oppstår stridigheter blant dere.”26 Glem aldri at Satan er “stridighetens far”27 og ønsker at familiemedlemmer “slåss og tretter”.28 Brødre, hvis vi følelsesmessig, verbalt eller fysisk mishandler et familiemedlem, eller mobber noen, mister vi prestedømmets kraft.29 Velg å styre sinne. Familiemedlemmer skulle høre velsignelser fra vår munn, ikke forbannelser. Vi skal bare påvirke andre med overtalelse, langmodighet, mildhet, ydmykhet, oppriktig kjærlighet, godhet og nestekjærlighet.30

For det femte: Å adlyde tiendeloven er et vesentlig element av tro og harmoni i familien. Fordi Satan bruker grådighet og jakten på eiendeler til å feie familier av den celestiale landevei, sier Jesus: “Ta dere i vare for all havesyke.”31 Begjær begrenses når vi planlegger vår inntekt, betaler en ærlig tiende og et rundhåndet fasteoffer, budsjetterer nødvendige utgifter, unngår unødig gjeld, sparer til fremtidige behov og blir timelig selvhjulpne. Guds løfte til oss er: “Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!”32

For det sjette: Full etterlevelse av kyskhetsloven gir selvtillit til å stå “i Guds nærhet” med Den hellige ånd som vår stadige ledsager.33 Satan angriper dyd og ekteskap med et skred av uanstendighet. Da Herren minnet ekteskapsbrytere på å “være på vakt og omvende seg hurtig”, gikk hans definisjon utover fysisk ekteskapsbrudd til de begjærlige tanker som kommer før det.34 Profeter og apostler i vår tid har talt ofte og tydelig om pornografiens pest. President Gordon B. Hinckley sa: “[Pornografi] er som en rasende storm som ødelegger enkeltpersoner og familier og alt som en gang var sunt og vakkert. Tiden er inne for alle som driver med slikt, til å trekke seg ut av hengemyren.”35 Hvis dere blir fristet til å bryte kyskhetsloven i noen form, følg eksemplet til Josef i Egypt, som “flyktet ut av huset”.36

Disse seks grunnleggende prinsippene hjelper prestedømsbærere å fortsette opp den himmelske landevei trygt mellom de åndelige autovernene personlig omvendelse og familieforhold. Unge menn, å adlyde disse prinsippene vil forberede dere til tempelpakter, misjonærtjeneste på heltid og evig ekteskap. Ektemenn og fedre, etterlevelse av disse prinsippene kvalifiserer dere til å presidere over hjemmet i rettferdighet og være familiens åndelige leder, med deres hustru som en likeverdig partner.37 Prestedømmets vei er en reise fylt med glede.

Hold deg på prestedømmets vei

Tilbake til mine erfaringer som ung mann. Jeg husker én kryssing av Rocky Mountains. Etter å ha passert et “Vær oppmerksom: Fallende steiner”-skilt, la min far merke til at grus og små steiner landet på asfalten foran oss. Han bremset og stoppet nesten akkurat idet en steinblokk på størrelse med en basketball suste forbi oss. Pappa ventet på at steinraset skulle stanse før han fortsatte. Min fars konstante oppmerksomhet og umiddelbare handling sørget for at vår familie trygt nådde vårt endelige mål.

Brødre, Satan ønsker å “ødelegge menneskenes sjeler”.38 Hvis din sjel er på vei til kanten av et åndelig stup, stopp nå før du faller, og styr tilbake på rett kurs.39 Hvis du føler at din sjel ligger havarert i en dalbunn istedenfor høyt på prestedømmets vei fordi du ikke brydde deg om varselskiltet og syndet, vitner jeg om at gjennom oppriktig omvendelse og kraften i Jesu Kristi sonoffer kan du bli løftet opp og bragt tilbake på Guds himmelske landevei.40

Jesus sa: “Ta dere i vare for … hykleri.”41 Hvis du er uverdig til å utøve prestedømmet, snakk med biskopen, som kan hjelpe deg å omvende deg. Vær trygg på at selv om Frelseren bekrefter: “Vær på vakt, … og avstå fra synd,”42 lover han også: “Jeg, Herren, tilgi[r] dere… Gå bort og synd ikke mer.”43

Jeg oppfordrer alle gutter og menn til å holde seg på prestedømmets vei ved å styrke deres omvendelse og styrke deres familie. Bønner, skriftsteder og ordinanser styrker omvendelsen. Kjærlighet, tiende og kyskhet styrker familiebånd. Unngå tragedie ved å gi akt på åndelige varselskilt satt opp langs veien av Gud og profeter. Streb etter å følge Jesu Kristi fullkomne eksempel, han som “ble utsatt for fristelser, men ga ikke akt på dem”.44

Jeg lover at hvis menn holder prestedømmets pakt om å “ta dere i vare”,45 kan vi og våre familier være sikre på at vi trygt og med glede vil nå vårt opphøyede mål i det celestiale rike. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.

Vis henvisningerSkjul henvisninger