Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2012 | Faaeteete mo Outou Lava

Faaeteete mo Outou Lava

Oketopa 2012 Konafesi Aoao

Ia tumau i le ala o le perisitua e ala i le faalauteleina o lo outou liua ma faamalosia lou aiga. … Aloese mai i mala e ala i le uai atu i faailoilo faaleagaga “Faaeteete” lea ua tuuina mai i lo tatou ala e le Atua ma perofeta.

Ao avea au ma se alii talavou, matou te tietie ma le matou aiga e asaina ia Mauga Papa o Amerika e asia ou matua matutua. E amata le auala i ni togavao laugatasi, ma aea ni aega ua ufitia e ni paina maualuluga, ma oo atu ai i laau tetele i le tumutumu o le mauga, ma mafai ai ona matou iloa atu ni nofoaga mamao.

Peitai e le atoatoa le saogalemu o lenei auala matagofie. O le vaega tele o le auala televave na fausia e ui tonu i autafa o le mauga tifato. O le puipuiga o tagata femalagaai, ua fausia ai e tagata fauauala ni papuipui ma tuu ai ni faailoilo o loo faitauina, “Faaeteete: Maa Pauu.” Na matou matauina le tele o mafuaaga mo ia faailoilo. Na salalau solo ia maa ma ogamaa i autafa o le vaitafe o loo i lalo ifo o le auala. O nisi taimi, matou te vaaia ai i lalo o le vanu ni taavale ua malepelepe, o se faamaumauga faanoanoa o ni avetaavale le faaeteete.

Tautoga ma le Feagaiga o le Perisitua

Uso e, o outou taitoatasi ua uma ona ulu atu pe o le a vave ona outou ulu atu, i se tautoga ma le feagaiga o le Perisitua Mekisateko.1 O loo faaaofia i lena feagaiga se malaga faalelagi lea e amata i le mauaina uma o le perisitua maualalo ma le perisitua maualuga, agaigai i luma e ala i le faalauteleina o o tatou valaauga, ma feaei ai pea ma agai atu i faamanuiaga silisili a le Atua, seia tatou mauaina “mea uma ua i ai [i le] Tama.”2

O le tagata atamai na fauina lena auala faaselesitila na mamanuina ni faailoilo o le lapataiga mo la tatou faigamalaga. O loo i ai i le tautoga ma le feagaiga o le perisitua se lapataiga e mafaufau faaeteete i ai: “Ou te tuu atu nei ia te outou se poloaiga ia outou faaeteete e faatatau ia te outou lava.”3

Aisea e poloaiina ai i tatou e le Atua ia faaeteete? Aua Na te silafia o Satani o se tagata moni4 o lē saili ia toso ifo outou i lalo i le to o le pagatia ma le malaia.5 Ua silafia foi e le Atua o le “tagata natura”6 o loo lafi i totonu o e umia le perisitua, ma ua “saunia e osofai.”7 O le mea lea, ua valaauina ai i tatou e perofeta ina ia “tuuese le tagata tuai”8 ma “oofu ia Keriso”9 e ala i le faatuatua, salamo, sauniga faaola, ma ola ai i le talalelei i aso uma.

Aloese mai Mala

Ao aea le ala o le perisitua, e mafai ona taofia soo se tama po o se alii pe afai e galo ia te ia ona faaeteete. Pe na faateia oe ma e maua i le loto nutimomoia i le pau e lei faamoemoeina o se alii talavou lelei, se faifeautalai faatoa foi mai, taitai perisitua faaaloalogia, po o se tagata e pele o le aiga?

O le tala i le Feagaiga Tuai ia Tavita o se faataitaiga faanoanoa lea o le maumau o le mana o le perisitua. E ui sa ia faatoilaloina ia Koliata ao talavou ma ola amiotonu mo le tele o tausaga,10 ae na vaivai faaleagaga lava lenei tupu-perofeta. I lena lava taimi faapitoa na ia vaai atu ai mai le tumutumu o lona fale o taele mai ia Patisepa, e lei i ai se tagata leoleo lelei na tu faalatalata atu ma alaga atu, “Faaeteete, Tavita, o oe o le vale!” O lona toilalo ina ia faaeteete e faatatau ia te ia lava11 ma galue e tusa ma musumusuga o le Agaga12 na oo ai i le aveesea o lona aiga e faavavau.13

Uso e, afai na oo lava ia Tavita le taofia mai i le ala o le faaeaga, e mafai la faapefea ona tatou aloese mai lea lava taunuuga e tasi?

E mafai ona fesoasoani ia i tatou ni mataupu faavae malupuipuia se lua o le liua loloto patino ma sootaga malolosi faaleaiga e faatonutonu ai i tatou i le auala televave faalelagi.

O le iloaina o nei mea, o le a tuua ai e Satani ni alā i o tatou ala o le atinaega o le perisitua e faaleaga ai a tatou fesootaiga ma faataumaoia ai o tatou aiga. O le mea e faafetai ai, na tuuina e Iesu Keriso ma Ana perofeta ni faailoilo “Faaeteete”, i le aluga o le ala. Ma o loo latou lapataia pea lava pea i tatou e uiga i le faamaualuga e faaleaga ai fesootaiga14 ma agasala e faataumaoia ai aiga e pei o le ita, manaolasi, ma le tuinanau.

I aso anamua, na fautua mai ai Mose, “Ia oe, nei galo ia te oe le Alii.”15 Ua faatelevaveina ma ua faatumulia i faafiafiaga lo tatou lalolagi, ua vave ona “galo i le fanauga a tagata le Alii, … e fai le amioletonu, ma taitaieseina e le ua leaga.”16

Liua Loloto ma le Faamalosia o le Aiga

O le tumau saogalemu i le ala o le perisitua e ui i tulaga lamatia faaleagaga e pei o le faaosoosoga, ou te toe taua ai ni aoaoga faavae autu se ono e maua ai le liua loloto ma faamalosia le aiga.

Muamua, o le tatalo e le aunoa e tatalaina le faitotoa mo le fesoasoani faalelagi ina ia “manumalo ia Satani.”17 O taimi uma lava e lapatai mai ai Iesu i e umia le perisitua ina ia “faaeteete, ona e manao Satani e lulu ia te [oe],” Na te faamatalaina le tatalo o se faatinoga e tetee atu ai i le faaosoosoga.18 Sa aoao mai Peresitene Thomas S. Monson: “Afai o loo i ai se tagata o i tatou na faatuai ona faalogo i le fautuaga ia tatalo e le aunoa, e leai se isi taimi e tatau ona fai ai nai lo nei lava. … E leai se tagata e mafai ona tu maualuga atu nai lo le taimi e i ai o ia i ona tulivae.”19

Lua, o le suesue i tusitusiga paia anamua ma nei ona po tatou te fesootai atu ai i le Atua. Na lapataia e le Alii tagata o le Ekalesia ina ia “faaeteete i le ala latou te umia ai [ia perofeta] nei o latou manatu i ai e pei o se mea mama, ma faapea ona aumai ai i latou i lalo o le tausalaga, ma tautevateva ma pauu ai.”20 O le aloese mai lenei tausalaga faamaoni, e tatau ona tatou filiga i le faitauina o tusitusiga paia, faapea foi ma mekasini a le Ekalesia ma uepisaite lea e mafai ai ona tatou “maua ni fautuaga i se auala mafanafana ma patino e ala mai i perofeta filifilia [a le Alii].”21

Tolu, o le auai ma le faamaoni i sauniga o le a saunia i tatou ina ia avea “le Agaga Paia ma o [tatou] taiala.”22 Pe a lapatai mai le Faaola, “Ia faaeteete nei faaseseina outou” ua Ia folafola mai o le a le [faaseseina] i tatou pe afai tatou te “saili … faamaoni meaalofa silisili ona lelei” a le Agaga.23 O le ‘aai ma feinu ma le tatau i le faamanatuga i vaiaso taitasi e faaagavaa ai se tagata ina ia “latou maua pea lona Agaga e faatasi ma i latou.”24 I tapuaiga faalemalumalu e mafai ona tatou “maua le atoatoaga o le Agaga Paia.”25

Fa, o le faaalia o le alofa faamaoni o le fatu lea o le liua patino ma sootaga faaleaiga. Na aoao atu e le Tupu o Peniamina, “Ia faaeteete nei tutupu ae ni finauga i totonu o outou.”26 Aua nei galo o Satani o le “tama o le finauga”27 ma e saili ina ia “femisaai ma fefinauai.”28 Uso e, afai tatou te faasaua faalelagona, i upu, pe faaletino foi i soo se tagata o lo tatou aiga, pe soonafai soo se tagata, o le a aveesea mai ia i tatou le mana.29 Filifili e pulea lou ita. E tatau ona faalogologo tagata o le aiga i upu vivii [mai o tatou gutu] ae le o le fetuu. E tatau ona tatou uunaia isi i le na o le faatauanau, tali-tiga, agamaualalo, agamalu, alofa faamaoni, agalelei, ma le alofa.30

Lima, o le usitaia o le tulafono o le sefuluai o se elemene taua lea o le faatuatua ma le tuufaatasia o le aiga. Talu ai e faaaoga e Satani le manaolasi ma le sailiga o oa e tafiesea ai aiga mai le auala televave i le selesitila, ua fautua mai ai Iesu, “Ia faaeteete i le faamaualuga.”31 O le manaolasi o le a puleaina pe a tatou fuafua lelei a tatou tupe maua, totogi ma le faamaoni le sefuluai ma le taulaga anapogi, paketi tupe faaalu mo mea e manaomia, aloese mai aitalafu le talafeagai, sefe mo mea e manaomia i le lumanai, ma ia ola tutoatasi faaletino. O le folafolaga a le Atua ia i tatou, “A ia outou muai saili le malo o le Atua ma lana amiotonu; ona faaopoopoina atu lea o ia mea uma ia te outou.”32

Ono, o le ola ai atoatoa i le tulafono o le le gaoia o le a maua ai le lototele e tu “i luma o le Atua” ma avea le Agaga Paia ma o tatou “soa e le aunoa.”33 O loo ua osofaia e Satani le ola mama ma faaipoipoga i le faateleina o le amioleaga. Ina ua lapatai atu le Alii i tagata mulilulua ina “ia faaeteete ma salamo vave,” O Lana faauigaga na faalauaiteleina i talaatu o le faatinoga faaletino o le mulilua i le mafaufau manaonao i ai lea e muai oo mai.34 Ua saunoa soo mai ma le manino ia perofeta ma aposetolo o nei ona po e uiga i se mala matautia o ponokalafi. Na aoao mai Peresitene Gordon B. Hinckley: “O [ponokalafi] ua pei o se afa fulifao, ua faatafunaina ai tagata taitoatasi ma aiga, ua matua faaleagaina ai le mea sa lelei ma matagofie… Ua oo mai le taimi mo soo se tasi o i tatou o loo aafia ai ina ia tosoeseina mai o ia lava mai lenei faiga mataga.”35 Afai o faaosoosoina oe e solia le tulafono o le ola mama i soo se tulaga lava—mulimuli i le faataitaiga a Iosefa mai Aikupito, o le na “sola, ua alu i fafo.”36

O mataupu faavae autu nei e ono na fesoasoani i e umia le perisitua e faaauau saogalemu ai pea i luga o le auala televave faalelagi i le va o papuipui faaleagaga o le liua patino ma sootaga faaleaiga. Alii talavou, o le usitaia o nei mataupu faavae o le a saunia ai oe mo feagaiga o le malumalu, auauna atu faafaifeautalai faamisiona, ma le faaipoipoga e faavavau. Tane ma tamā, o le ola ai i nei mataupu faavae o le a faaagavaaina ai oe e pulefaamalumalu ma le amiotonu i totonu o le aiga, auauna atu o se taitai faaleagaga i lou aiga, ma avea lau ava o se paaga tutusa.37 O le ala o le perisitua o se malaga e tumu i le olioli.

Tumau Ai i le Ala o le Perisitua

Ou te foi i ou aafiaga ao avea ma alii talavou, ou te manatuaina se laasiaga se tasi o Mauga Papa. Ina ua maea ona pasia se faailoilo “Faaeteete: Maa Pauu”, sa iloaina e lou tama ni tamai maamaa na pauu i le auala i o matou luma. Sa vave ona ia faalemuina le taavale ma iu ai lava ina tu ae ua tei i le maalo ifo i o matou autafa o se alā e tutusa le tele ma le polo pasiketipolo. Sa faatali Tama seia maea le solo o maa ona faaauau lea. O le mataalia ma faatinoga faavavave a lou tama na faamautinoa ai le taunuu saogalemu o lo matou aiga i lo matou nofoaga faamoemoeina.

Uso e, o loo saili Satani “e faaumatia agaga o tagata.”38 Afai o loo ua agaigai malie atu lou agaga i se tulimanu tifato o se aega faaleagaga, taofi nei loa ae e te lei pau atu, ma toe foi i tua i le ala.39 Afai e te lagona o loo taoto mai lou agaga i lalo o le vanu ma ua faaleagaina nai lo le i ai i le mea maualuga o le ala o le perisitua ona ua e le amanaiaina ia faailoilo “Faaeteete” ma ua agasala, ou te molimau atu o le salamo faamaoni ma le mana o le taulaga togiola a Iesu Keriso, o le a mafai ai ona e toe tulai mai i luga ma toe foi atu i le auala televave faalelagi a le Atua.40

Na aoao mai Iesu, “Ia faaeteete ai … i le le amiotonu.”41 Afai ua e le agavaa e faaaoga le perisitua, faamolemole vaai lou epikopo, lea e mafai ona fesoasoani ia te oe ia salamo. Ia lototetele e ui o le a faamaonia e le Faaola, “Ia faaeteete, … ma taofi mai le agasala,”42 Na Ia folafola mai foi, “Ua faapea lava ona faamagaloina o outou e A’u, o le Alii. … O i o outou ala ma ia le toe agasala.”43

Ou te valaau atu i tama ma alii uma ina ia tumau i le ala o le perisitua e ala i le faalauteleina o lo outou liua ma faamalosia lou aiga. O tatalo, tusitusiga paia, ma sauniga e faamalosia le liua. O le alofa, sefuluai, ma le le gaoia e faamalosia le aiga. Aloese mai i mala e ala i le uai atu i faailoilo faaleagaga “Faaeteete” lea ua tuuina mai i lo tatou ala e le Atua ma perofeta. Taumafai ia mulimuli i le faataitaiga atoatoa a Iesu Keriso, o le sa “mafatia … i faaosoosoga ae sa le gauai atu i ai.”44

Ou te folafola atu afai e tausi e alii le feagaiga o le perisitua ina ia “faaeteete e faatatau ia te outou lava,”45 o le a faamautinoaina le taunuu saogalemu atu ma le fiafia o o tatou aiga i lo tatou taunuuga faaeaina i le malo selesitila. Ou te molimau atu ai i le suafa paia o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino