Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2012 | Faamanuiaga o le Faamanatuga

Faamanuiaga o le Faamanatuga

Oketopa 2012 Konafesi Aoao

O le a faamanuiaina i tatou a o tatou lagonaina le agaga faafetai mo le Togiola a Iesu Keriso, faafou a tatou feagaiga o le papatisoga, lagona le faamagaloga, ma maua musumusuga mai le Agaga Paia.

Sa ou ola ae i Rexburg, Idaho, lea sa uunaia ai a’u ma aoaoina e se aiga, uo, faiaoga ma ni taitai lelei lava. E i ai aafiaga faapitoa i olaga o i tatou uma ia e pai mai i o tatou agaga ma suia ai e faavavau ni mea. O se tasi o ia aafiaga sa tupu a o o’u talavou. O lenei aafiaga sa suia ai lo’u olaga.

Sa ou malosi lava i le Ekalesia ma faasolosolo atu ai i le Perisitua Arona. A o o’u talavou, sa fai mai lo’u faiaoga o Uso Iakopo, e tusi i luga o se kata ni mea sa ou mafaufau i ai i le taimi o le faamanatuga. Sa ave la’u kata ma amata loa ona ou tusitusi. O le mea muamua i luga o le lisi o se taaloga pasiketipolo sa matou manumalo ai i le po na muamua atu. Ona sosoo ai lea ma se tafaoga faamasani ina ua uma le taaloga, ma alu ai lava faapena le lisi. Sa matuai mamao lava ma mautinoa foi sa le’i matamata tetele ai le suafa o Iesu Keriso.

O Aso Sa taitasi uma e faatumu ai le kata. Mo se talavou ua umia le Perisitua Arona, sa faapea ona [ou] iloa ai se uiga fou, lautele ma faaleagaga o le faamanatuga ma le sauniga faamanatuga. Sa ou tulimatai atu ma le naunautai i Aso Sa ma i le avanoa e ai ma inu ai i le faamanatuga, ona o le malamalama i le Togiola a le Faaola sa suia ai a’u. O Aso Sa uma lava seia oo mai i le taimi nei, pe a ou tago atu i le faamanatuga, e mafai ona ou vaaia ai la’u kata ma toe iloilo ai la’u lisi. O le taimi nei i la’u lisi ua i ai lava, ma e muamua i taimi uma le Faaola o tagata.

I le Feagaiga Fou tatou te faitau ai i le taimi sa faapotopoto ai le Faaola ma Ana Aposetolo i se afeafe aupito a luga mo le Tausamaaga o le Paseka.

“Ona tago ai lea o ia i le areto, ua faafetai, ua tofitofi ma avatu ia te i latou, ua faapea atu, O lo’u tino lenei, ua foaiina atu mo outou: tou te faia le mea nei e fai ma faamanatuga ia te a’u.

“Sa faapea foi ona tago i le ipu, ina ua uma ona talisua, ua faapea atu, O lenei ipu o le feagaiga fou lea i lo’u toto, ua faamaligiina mo outou.1

Sa faia foi e Iesu le sauniga o le faamanatuga i le taimi o Lana asiasiga i sa Nifae.2 Ua ou iloa le taua o nei mea e lua na tutupu.

Na saunoa Peresitene Tavita O. MaKei, “Ua ou lagonaina le uunaia o a’u e faamamafa atu le mea ua mamanuina e le Alii e avea ma sauniga aupito sili ona taua i le Ekalesia, ma o le sauniga faamanatuga lea.”3 Afai tatou te saunia faalelei mo le faamanatuga, e mafai ona tatou suia o tatou olaga. Ou te fia fautuaina atu ni mataupu faavae se lima e mafai ona faamanuiaina ai o tatou olaga a o tatou taumamafa ma le agavaa i le faamanatuga.

I. Ia I Ai se Lagona o le Faafetai mo le Togiola a Iesu Keriso

O le mataupu faavae muamua o le i ai lea o se lagona o le faafetai i le Tama Faalelagi i le taimi o le faamanatuga o le Togiola a Lona Alo. O le tala lenei na faamatalaina e uiga i le tufaina o le faamanatuga:

“O le faamanatuga sa leai tele sona uiga moni ia te a’u seia oo i le Aso Sa sa faauuina ai a’u o se tiakono. O le aoauli lena sa ou tufaina ai le faamanatuga mo le uluai taimi lava. A o le’i oo i le sauniga, sa lapatai a’u e se tasi o tiakono, ‘Vaavaai mo Uso Schmidt. Atonu e ao ona e fafaguina o ia!’ Mulimuli ane na oo mai le taimi ou te auai ai i le tufaina o le faamanatuga. Sa lelei lava lo’u taulimaina o laina muamua e ono. Sa taumamafa tamaiti ma tagata matutua i le falaoa e aunoa ma se mafaufau tele i ai po o se faafitauli. Ona ou oo atu lea i le laina lona fitu, lea e saofai ai i taimi uma ia Uso Schmidt. Ae sa o’u tei. Nai lo le moe sa ala lelei o ia. E le pei o le toatele o isi sa ou auauna atu i ai, sa ia tago i le falaoa ma se agaga sa foliga mai sa manatunatu loloto ma le migao i ai.

“O ni nai minute mulimuli ane, sa ou toe oo atu ai foi ma le vai i le laina lona fitu. O le taimi la lenei sa sa’o lava la’u uo. Sa saofai Uso Schmidt ma lona ulu sa punou ma ona mata Siamani lapopoa sa moeiini. Sa mautinoa lava ua moegapepe. O le a la’u mea a fai pe tautala atu ai? Sa ou tilotilo atu mo sina taimi i ona fulufulumata, ua maanuminumi ma matua mai le tele o tausaga o galuega ma faigata. Sa auai o ia i le Ekalesia a o talavou ma sa oo o ia i le tele o sauaga i lona nuu laitiiti i Siamani. Sa faatele ona ou faalogo i le tala i sauniga molimau. Mulimuli ane, sa ou filifili loa e eueu lemu lona tauau ma le faamoemoe e ala ae ai o ia. A o o’u aapa atu e fafagu, sa ea malie a’e lona ulu. Sa tafe ifo ona loimata i ona alafau ma a o o’u vaai atu i ona foliga, sa ou vaaia ai le alofa ma le olioli. Sa tago ae o ia ma uu le ipuvai. E ui lava sa na o le sefululua o’u tausaga i le taimi lena, ae o loo mafai lava ona ou manatuaina lelei le lagona sa ou maua a o ou tilotilo atu i lenei toeaina malosi o ai ma inu i le faamanatuga. Sa ou iloaina e aunoa ma se masalosalo sa ia lagonaina se mea e uiga i le faamanatuga ou te le’i lagonaina lava. O iina sa ou naunau ai ou te fia manao foi ia ou lagonaina na lava lagona e tasi.”4

Sa talanoa Uso Schmidt ma le lagi, ma sa talanoa mai le lagi ia te ia.

II. Ia Manatua O Loo Tatou Faafouina Feagaiga o le Papatisoga

O le mataupu faavae lona lua o le manatua lea o loo tatou faafouina a tatou feagaiga o le papatisoga a o tatou taumamafa i le faamanatuga. O nisi o folafolaga tatou te faia, e pei ona tusia i tusitusiga paia, e aofia ai le:

“O mai i le lafu a le Atua, ma ta’ua o ona tagata, … e tauave avega a le tasi, … e faanoanoa faatasi ma e e faanoanoa … , ma tutu o ni molimau a le Atua.”5

“O mai i luma ma loto momomo ma agaga salamo, … ua loto e ave i o latou luga le suafa o Iesu Keriso, ua i ai se naunautai e auauna atu ia te ia e oo i le iuga,”6 ma manatua pea o Ia ma tausi i Ana poloaiga.7

O tatalo o le faamanatuga o se faamanatu o nei feagaiga. A tatou fetagofi atu i le faamanatuga, tatou te faafouina a tatou tautinoga ia ola i nei feagaiga. Ou te talitonu o se mea talafeagai le taulotoina o tatalo o le faamanatuga i o tatou mafaufau ma i o tatou loto. O le a fesoasoani lea ia i tatou e taulai atu ai i le faafouina o a tatou feagaiga o le papatisoga. E tusa lava po o le 8 pe 80 tausaga lo tatou matutua i le taimi na tatou papatiso ai, ou te faamoemoe o le a le galo lava ia i tatou lena aso atoa ai ma feagaiga na tatou osia.

III. E Mafai Ona Tatou Lagonaina i le Taimi o le Faamanatuga le Faamagaloina o a Tatou Agasala

Lona tolu, i le taimi o le faamanatuga, e mafai ona tatou lagonaina ai le faamagaloina o a tatou agasala. Afai na tatou faaaluina se taimi a o le’i oo i le sauniga faamanatuga e salamo ai i a tatou agasala, e mafai ona tatou o ese mai le sauniga faamanatuga ma se lagona mama ma atoatoa. Na saunoa Peresitene Boyd K. Packer: “O le faamanatuga e faafou ai le faagasologa o le faamagaloga. O Aso Sa uma pe a tufaina le faamanatuga, o se sauniga lena e faafou ai le faagasologa o le faamagaloina. … O Aso Sa uma e te faamamaina ai oe lava ina ia, i le taimi e tatau ai, pe a e oti o le a mama lou agaga.”8 O le tago atu ma le agavaa i le faamanatuga e mafai ona fesoasoani tatou te lagona ai e pei o tagata o le nuu o le Tupu o Peniamina, o e, “sa faatumuina i le olioli, ina ua latou maua se faamagaloga o a latou agasala, ma latou maua le filemu o le mafaufau.9

IV. E Mafai Ona Tatou Maua Musumusuga mo Tali i o Tatou Faafitauli

O le mataupu faavae lona fa e faapea e mafai ona tatou maua musumusuga mo tali i o tatou faafitauli i le taimi o le sauniga faamanatuga. A o avea au ma se peresitene o le misiona i Polivia, sa ma maua ai ma lou toalua o, Mary Anne le faamanuiaga o le auai atu i le semina a peresitene o misiona faatasi ai ma Peresitene Henry B. Eyring. I lena fonotaga sa ia aoao mai ai e tolu ni auala o i ai e saunia ai ia faamanuiaina mai se fonotaga. E tatau ona tatou o mai ma o tatou faafitauli, ia faamaualalo e pei o tamaiti ua saunia e aoao, ma faatasi ai ma se manao e fesoasoani i fanau a le Atua.

A o tatou o mai ma le faamaualalo i le sauniga faamanatuga, e mafai ona faamanuiaina i tatou ia lagona musumusuga mo tali i o tatou faafitauli o aso taitasi. E ao ona tatou o mai saunia, ia naunau e faalogo, ma ia le faalavelaveina. I tusitusiga paia tatou te faitau ai, “Ae, faauta, ou te fai atu ia te oe, e ao ina e suesue i ai i lou mafaufau; ona ao lea ona e ole mai ia te a’u pe ua sa’o, ma afai ua sa’o o le a Ou faia ia mu lou loto i totonu ia te oe; o lea, o le a e lagona ai ua sa’o.10 E mafai ona tatou iloa le mea e tatau ona tatou faia e fofo ai o tatou faafitauli.

V. O Le Taumamafa ma le Agavaa i le Faamanatuga O Le A Fesoasoani Ia i Tatou ia Faatumulia i le Agaga Paia

O le mataupu faavae lona lima, o le taumamafa ma le agavaa i le faamanatuga, o le a fesoasoani ia i tatou ia faatumulia i le Agaga Paia. I le faatinoina o le faamanatuga i le taimi o Lana asiasiga i sa Nifae, sa fetalai atu ai Iesu, “O ia o le e ai i lenei areto ua ai o ia i lo’u tino mo lona agaga; o ia o le e inu i lenei uaina ua inu o ia i lo’u toto mo lona agaga; ma o le a le fia ai lava pe fia inu lona agaga, ae o le a faatumuina.”11 Sa folafola atu ia i latou afai latou te fia aai ma fia feinu i le amiotonu, o le a faatumulia i latou i le Agaga Paia. O loo folafola mai foi i le tatalo o le faamanatuga afai tatou te ola e tusa ai ma a tatou feagaiga, o le a tatou maua pea Lona Agaga e faatasi ma i tatou.12

Na saunoa Elder Melvin J. Ballard: “O a’u o se molimau o loo i ai se agaga e auai i le faataunuuina o le faamanatuga lea e aumaia le mafanafana i le loto mai le ulu seia oo i vae; e te lagonaina le faamaloloina o manu’a o le agaga, ma le aveesea o le avega. O le mafanafana ma le fiafia e oo mai i le loto e mama ma manao moni e taumafa i lenei taumafataga faaleagaga.”13

O le a faamanuiaina i tatou a o tatou lagonaina le agaga faafetai mo le Togiola a Iesu Keriso, faafou a tatou feagaiga o le papatisoga, lagona le faamagaloga, ma maua musumusuga mai le Agaga Paia a o tatou taumamafa i le faamanatuga i vaiaso taitasi. O le a avea i taimi uma ma se sauniga faamanatuga maoae pe afai o le faamanatuga o le totonugalemu lea o a tatou tapuaiga. E faailoa atu lo’u agaga faafetai mo le Togiola a Iesu Keirso. Ou te iloa o loo soifua o Ia. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino