O Le Faatuatua e Faataunuu ai Mea Uma

Saunia e Elder Marcus B. Nash

O Le Fitugafulu


O le a fesoasoani le faatuatua ia i tatou ina ia feaei saogalemu i le ala o le talalelei, manumalo i luitau uma o le olaga faaletino, ma toe foi atu i le afioaga mamalu o lo tatou Tama Faalelagi.

E lei mamao atu ona sopo le toatele o i matou mai le auaiga o Nash i le tumutumu o Huayna Picchu, o se mauga maualuga e latalata i nofoaga na faaleagaina o tagata Inca o Machu Picchu i atumauga o Peru. E matuai maualuga lava le a’ega ma e i ai ni vaaiga mata’ina ma e tifato. O le mea e faanoanoa ai, o nisi o tagata sopo na maumau o latou soifua ina ua pauu mai lena auala vaiti ma tifato. O le aloese mai ai i lena mala, ua fausia ai ni maea malolosi e faapipii i papa i autafa o le mauga o Huayna Picchu. Sa matou pipiimau i na maea ao matou feaei, ma sa taitaiina atu saogalemu i matou ina ia taunuu i le tumutumu, lea e ofoofogia ai le vaaiga!

Faapei o le auala i Huayna Picchu, o la tatou malaga faaletino o se feaeiga tifato ma faigata, lea e manaomia ai le fesoasoani a lo tatou Tama Faalelagi ina ia taunuu atu ai ma le manuia. O lenei mafuaaga, ua Ia faatulagaina ai ni mataupu faavae ma ni sauniga o le talalelei e aumaia ai i tatou i le Faaola faapea ma Lona mana faaola.1 O le vaega muamua o na mataupu faavae, o le faatuatua i le Alii o Iesu Keriso,2 faapei foi o na maea i Huayna Picchu: afai e malolosi ma mau le faapipiiina i “papa o lo tatou Faaola,”3 o le a fesoasoani le faatuatua ia i tatou ina ia feaei saogalemu i le ala o le talalelei, manumalo i luitau uma o le olaga faaletino,4 ma toe foi atu i le afioaga mamalu o lo tatou Tama Faalelagi. O le faatuatua e faataunuu ai mea uma.5

O le faatuatua o se mataupu faavae o le faatinoga ma le malosi.6 E le “o le le maua lea o se malamalama atoatoa i mea; o lea afai ua ia [i tatou] le faatuatua ua [tatou] faamoemoe mo mea e le vaaia, a e moni.”7 O se faamautinoaga8 o le Agaga e maua i lo tatou aoaoina lea e tuleia i tatou e faatino9 e mulimuli ai i le faataitaiga a le Faaola ma tausia ma le agaga tatalo Ana poloaiga, e oo lava i taimi o le ositaulaga ma tofotofoga.10 O le faatuatua e aumaia i tatou i le mana o le Alii, lea—faatasi ai ma isi mea—ua faaalia e ala i le faamoemoe o le a oo mai mea lelei,11 o vavega ia na faamaonia lo tatou faatuatua,12 ma le puipuiga faalelagi i mea tau faaleagaga ma faaletino.13

O le olaga o Ann Rowley, se tamaitai paionia i le vaitaimi o le popofou o le Ekalesia, o loo faaalia ai le auala na faatino ai le faatuatua e aafia ai o tatou olaga mo le lelei. O Tuafafine Rowley, o se tina ua oti lana tane mai Egelani, sa faatinoina lona faatuatua e tali atu i le valaau a le perofeta e faapotopoto i Siona. O ia o se tasi o le vaega o le aumalaga a taavaletosolima a Willie lea na pagatia i poloka aisa mafiafia i le auala i le tautoulu o le 1856. I le taimi o le faigamalaga sa latou oo ai i se tulaga ua matuai fiaaai lava lana fanau e toafitu. Sa ia tusia: “Na ou mafatia lava i lou vaai atu i lau fanau ua matelaina i le fiaaai. … Ua lata mai le po ma ua leai ma se meaai mo le po. Sa ou talosagaina le fesoasoani a le Atua e pei o lau mea masani. Sa ou tootuli i ou tulivae, ma manatuaina ia masi malo e lua lea … na totoe mai le malaga mai le vasa. E le lapopoa, ma e matuai malo lava e le mafai ona gagau. E mautinoa lava, e le lava lea e fafaga ai ni tagata se toa 8, peitai o falaoa e 5 ma ia e 2 e lei lava foi e fafaga ai ni tagata se toa 5,000, ae o se vavega, na mafai ai e Iesu. O le mea lea, o le fesoasoani a le Atua, e mafai ai soo se mea. Sa ou mauaina ia masi ma tuu i totonu o se ulo Uamea ma tuu i ai vai ma talosagaina le faamanuiaga a le Atua. Ona tapuni lea o le ulo ma tuu i luga o le afi. Ina ua ou aveesea le tapuni i sina taimi mulimuli ane, sa ou vaaia ai ua faatumulia le ulo i meaai. Sa matou tootutuli faatasi ma lou aiga ma faafetai i le Atua mo lona agalelei. Na lava meaai mo lou aiga i lena po.”14

Na ola Ann Rowley i le talalelei i se osigataulaga patino maoae, sa ia manaomia le fesoasoani, ma na ia talosagaina e ala atu i le tatalo. Ona o lona faatuatua, sa faatumulia ai o ia i le faamoemoe ma sa saunia faavavega meaai mo lona aiga. Na faamanuiaina o ia e le Alii i se tomai taua e faavavau e onosaia ai “i le faatuatua e oo i le iuga.”15 E ui i se lumanai le mautinoa, ae na te lei fia iloa pe faapefea ona ia fafagaina lana fanau i le aso e sosoo ai; nai lo lena, sa ia “faatalitali ma le onosai i le Alii”16 ma fetaomi atu i luma ma le faamoemoe—e pei lava foi ona faaalia mai e le viiga matagofie:

Sulu alofa ta’i mai ua po ala; Taitai mai!
Ua pogisa le po ma ou mamao; Taitai mai!
Sulu o’u vae, ou te le fia vaai mamao
Tau lava o le—laa e tasi mo a’u.17

E mafai foi ona tatou faatinoina lena ituaiga faatuatua i le Alii, talitonu ma faalagolago atu ma o le a faamanuiaina i tatou e lo tatou Atua18 agalelei ma faamaoni i Lona mana faavavega ua talafeagai ma o tatou tulaga, e tusa ai ma Lona taimi. Pe a tatou faia faapea, o le a tatou vaaia le faaali mai o le aao o le Atua i o tatou olaga.

Ua poloaiina i tatou e le Alii ina ia “[ave] le talita o le faatuatua lea o le a mafai ai ona outou tineia o ufanafana mu uma a le ua amioleaga.”19 O le a faaaoga e Satani ni mea e pei o le masalosalo, fefe, po o le agasala e faaosooso ai i tatou ina ia tuuesea le faatuatua ma aveesea ai le puipuiga lea o loo ofoina mai. Sei o tatou sailiilia faapuupuu taitasi nei luitau o le faatuatua ina ia mafai ai ona tatou iloa ma aua ai nei o tatou gauai atu i faaosoosoga a le tiapolo.20

Muamua, o le le talitonu i le Alii po o Lana talalelei o le a mafua ai ona tatou tetee i le Agaga o le Atua.21 O le tali a le Alii mo le masalosalo e faigofie lava. E pei ona folafola mai e le Tupu o Peniamina, “Ia talitonu i le Atua; ia talitonu o loo soifua o ia, ma o ia na foafoaina mea uma, i le lagi ma le lalolagi; ia talitonu ua ia te ia le poto uma, ma le mana uma, i le lagi ma le lalolagi; ia talitonu e le mafai e le tagata ona malamalama i mea uma e mafai ona malamalama i ai le Alii.”22

Afai ua e iloa ua maluelue lou faatuatua, ona o le le talitonu po o le masalosalo, ia manatua na oo lava i Aposetolo anamua na latou aioi atu i le Alii ina ia “faatuputeleina lo latou faatuatua”.23 Tuu i lou mafaufau o le faatuatua ma le mautinoa o ni soa e manaomia, mafaufau i ni mea faatusatusa nei: o le faatuatua ma le mautinoa e pei o apaau e lua o se vaalele. E manaomia uma le lua e faaauau ai le faigamalaga. Afai, o lau vaaiga, e foliga mai e feteenai le mautinoa ma le faatuatua, taofi ma ia manatua o la tatou vaaiga e matua tapulaa lava pe a faatusa i le Alii.24 Au nei faaleaogaina le faatuatua aua e pei lava foi o le toese mai o se apaau mai le vaalele i se faigamalaga. Nai lo lena, faafailele sina vaega o le faatuatua ma tuu atu i le faamoemoe lea e sau mai ai e fai ma taula i lou agaga—faapea ma lou mautinoa.25 O le mafuaaga lea ua poloaiina ai i tatou ina ia “saili i le aoaoina … e ala i le suesue ma le faatuatua foi.”26 Ia manatua, o le faatuatua e muai oo mai ai vavega ma e le maua ai ni o tatou faamatalaga faavavave e uiga i o tatou aafiaga, e pei o le mauaina o se ulo ua tumu i meaai mai nai masi laiti e lua po o le tumau ai pea i le faatuatua i soo se tulaga faigata e oo i ai.27

Lua, o le fefe e aveesea ma faavaivaia le faatuatua i le Faaola. Sa vaai atu le Aposetolo o Peteru i le Alii i se tasi po matagia ao savali i luga o le vai—pe ana ia le tepa ma ia “vaai i le matagi ua tetele [ma ua] fefe ai”—ma afua ai ona goto i le sami sousou.28 Na mafai lava ona faaauau pea lana savali pe ana ia le fefe! Peitai nai lo le tatou taulai atu i ai ma fefefe i le tetele o le matagi ma galu i o tatou olaga, ua valaau mai le Alii ia i tatou ina ia “vaai mai ia te a’u i mafaufauga uma; aua le masalosalo, aua le fefefe.”29

Tolu, o le agasala e faaitiitia le i ai o le Agaga i o tatou olaga, ma pe a aunoa ma le Agaga Paia, o le a tatou le maua le malosi faaleagaga e taofimau ai ma faatino le faatuatua. E sili lava le faatino o lo tatou faatuatua ina ia “aua le pai atu i le meaalofa leaga, po o le mea ua le mama”30 ma ia “outou filiga [i le] tausiga o a’u poloaiga uma, ne’i… vaivai ai lo outou faatuatua, ma manumalo ai o outou faatuatua ai o outou fili ia te outou.”31 Afai o le agasala ua pisipisia ai lou olaga ou te valaaulia oe ina ia faaaoga le “faatuatua e salamo ai,”32 ma o le a faamamaina ma faamaloloina lou olaga e le Faaola e ala i le Togiola.

Uso e ma Tuafafine, o le a faataunuuina e le Alii, e tusa ai ma lo tatou faatuatua, Ana folafolaga ma galue faatasi ma i tatou e foia soo se luitau e feagai ma i tatou.33 Na Ia faia mo Ann Rowley ma na faia foi mo Lona nuu i atunuu uma ma i soo se vaitausaga ma augatupulaga. Ona o Ia o se “Atua o vavega” ma e “le feliuai o ia,” Na te faamanuia i tatou taitoatasi ma le faamoemoe, puipuiga, ma le malosi e tusa ai ma lo tatou faatuatua ia te Ia.34 O le mausali o le faatuatua i le Alii o Iesu Keriso o le a—faapei o maea i le ala i Huayna Picchu—e taulaina oe ma e pele ia te oe i le “papa o lo tatou Faaola”35 ma Lona mana e lemafaatusalia e faaolaina ai.

Na saunoa mai Peresitene Thomas S. Monson, “E susulu le lumanai e pei lava o lou faatuatua.”36 Ou te molimau atu e uiga i lena upumoni musuia ma valaaulia outou taitoatasi ina ia fetaomi atu i luma ma le faatuatua i le Alii, “aua le masalosalo.”37 Ou te iloa o loo soifua le Faaola, o le “pogai ma le iuga o lo tatou faatuatua,”38 ma e “tauia o i latou o e matua saili ia te ia.”39 Ou te molimau atu ai i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau Faasino

 1.  

  1. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 84:19–21.

 2.  

  2. Tagai Mataupu Faavae o le Faatuatua 1:4.

 3.  

  3.  Helamana 5:12.

 4.  

  4. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 76:53.

 5.  

  5. Tagai Eteru 12:3.

 6.  

  6. Tagai Lectures on Faith (1985), 3; Tagai foi Iakopo 4:6; Eteru 12:7–22; Eperu 11:4–40.

 7.  

  7.  Alema 32:21.

 8.  

  8. Tagai Faaliliuga a Iosefa Samita, Eperu 11:1 (i le Eperu 11:1, vaefaamatalaga b).

 9.  

  9. Tagai 2 Nifae 25:23; Alema 34:15–17; Eteru 12:6; Iakopo 2:17–26.

 10.  

  10. Tagai Eteru 12:4–6; Lectures on Faith, 69.

 11.  

  11. Tagai Moronae 7:40–42.

 12.  

  12. Tagai Taiala i Tusitusiga Paia, “Faatuatua”; Tagai foi Mamona 9:8–21; Moronae 7:33–37.

 13.  

  13. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 27:17; Alema 57:19–27; 58:10–13.

 14.  

  14. Ann Rowley, in Andrew D. Olsen, The Price We Paid: The Extraordinary Story of the Willie and Martin Handcart Pioneers (2006), 113.

 15.  

  15.  Mataupu Faavae ma Feagaiga 20:25.

 16.  

  16.  Isaia 40:31.

 17.  

  17. “Sulu e Alofa, Ta’i Mai,” Viiga, nu. 56.

 18.  

  18. Tagai Iakopo 4:10; Mamona 9:9.

 19.  

  19.  Mataupu Faavae ma Feagaiga 27:17; faaopoopo le faamamafa.

 20.  

  20. Tagai 1 Nifae 8:33–34; Alema 37:33; Mataupu Faavae ma Feagaiga 20:22.

 21.  

  21. Tagai Alema 32:28.

 22.  

  22.  Mosaea 4:9.

 23.  

  23.  Luka 17:5.

 24.  

  24. Tagai Mosaea 4:9–10; Faataoto 3:5–7; Isaia 55:8–9.

 25.  

  25. Tagai Eteru 12:4.

 26.  

  26.  Mataupu Faavae ma Feagaiga 88:118; faaopoopo le faamamafa.

 27.  

  27. Tagai Moronae 7:33–38; Eteru 12:19.

 28.  

  28. Tagai Mataio 14:25–31.

 29.  

  29.  Mataupu Faavae ma Feagaiga 6:36.

 30.  

  30.  Moronae 10:30.

 31.  

  31.  Mataupu Faavae ma Feagaiga 136:42.

 32.  

  32. Tagai Alema 34:15–17; Tagai foi Eteru 12:3.

 33.  

  33. Tagai Eteru 12:29; Alema 7:27.

 34.  

  34. Tagai Mamona 9:18–21; Tagai foi Moronae 7:33–38; Alema 37:16–17.

 35.  

  35.  Helamana 5:12.

 36.  

  36. Thomas S. Monson, “Be of Good Cheer,” Liahona, Me 2009, 92.

 37.  

  37. Tagai Iakopo 1:6–8.

 38.  

  38.  Moronae 6:4; Tagai foi Eperu 12:2.

 39.  

  39.  Eperu 11:6; Tagai foi Eteru 12:41.