Hoppa över navigering
Oktober 2012 | ”Kom till mig, o du Israels hus”

”Kom till mig, o du Israels hus”

Oktober 2012 Generalkonferenser

När vi kommer till vår Frälsare Jesus Kristus och renar våra hjärtan blir vi alla redskap i att uppfylla de mäktiga löftena som finns i Mormons bok.

Jag tog värvning i Förenta staternas marinkår under Vietnamkriget. Strax efter det att jag anlänt till Quantico i Virginia för grundutbildningen stod jag i givakt framför min säng i kasernen tillsammans med 54 andra rekryter. Jag träffade min excersisinstruktör, en stridshärdad veteran, när han sparkade upp dörren till logementet och svor grovt och ljudligt medan han steg in.

Efter den skrämmande inledningen började han i ena änden av logementet och bombarderade rekryterna med frågor. Utan undantag hittade excersisintruktören något hos varje rekryt som han drev med på ett högljutt och vulgärt sätt. Han fortsatte längs raden av marinsoldater som enligt instruktioner skrek tillbaka: ”Ja, sergeant” eller ”Nej, sergeant”. Jag kunde inte riktigt se vad han gjorde, för vi hade order om att stå i givakt och titta rakt fram. När det var min tur märkte jag att han tog min persedelpåse och tömde ut innehållet på madrassen bakom mig. Han sökte igenom mina tillhörigheter och ställde sig sedan framför mig. Jag gjorde mig redo för hans attack. Han hade plockat upp min Mormons bok. Jag trodde att han skulle skrika åt mig. I stället ställde han sig närmare och viskade: ”Är du mormon?”

Enligt order skrek jag tillbaka: ”Ja, sergeant!”

Återigen väntade jag mig det värsta. I stället stannade han upp och höjde handen som höll i Mormons bok och sade sedan mycket tyst: ”Tror du på den här boken?”

Återigen skrek jag tillbaka: ”Ja, sergeant!”

Nu var jag säker på att han skulle skrika något nedsättande om mormoner och Mormons bok, men han stod bara där alldeles tyst. Efter en stund gick han tillbaka till min säng och lade försiktigt ner min Mormons bok. Sedan gick han förbi mig utan att stanna till och fortsatte med att förlöjliga och nedvärdera resten av rekryterna med ett vulgärt språk.

Jag har ofta undrat över varför den tuffa marinsergeanten lät mig vara den dagen. Men jag är tacksam för att jag utan att tveka kunde säga: ”Ja, jag är medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga” och ”Ja, jag vet att Mormons bok är sann”. Det vittnesbördet är en dyrbar gåva jag fått genom den Helige Anden tack vare två missionärer och en rådgivande till prästernas kvorum.

När jag var 14 år undervisade två missionärer, Lee Pearson och Boyd Camphuysen, min familj om Jesu Kristi återställda evangelium och jag lät döpa mig. Två år senare uppmanades jag av rådgivanden i prästernas kvorum, Richard Boren, att läsa Mormons bok. Jag följde uppmaningen och läste minst tio sidor varje kväll tills jag hade läst ut den.

På titelbladet står det att den är ”skriven till lamaniterna, som är en återstod av Israels hus, och likaså till jude och icke-jude”. I inledningen till Mormons bok: Ännu ett Jesu Kristi testamente står det att lamaniterna ”utgör en del av indianernas förfäder”. När jag läser Mormons bok känns det som om det handlar om mina indianska förfäder. Den berättar om ett folk, av vilka en del senare kallades ”lamaniter”, som emigrerade från Jerusalem till ett ”löftets land” (1 Nephi 2:20) omkring 600 år före Kristus.Den handlar om Guds handlingssätt gentemot dessa forntida innevånare, som bodde någonstans på de amerikanska kontinenterna. Den innehåller en berättelse om Jesu Kristi verksamhet bland dem efter sin uppståndelse. Vissa delar av Mormons bok antyder att de med tiden spreds ut över de amerikanska kontinenterna och till öarna i närliggande hav (se Alma 63:9–10). Deras profeter förutspådde att skaror av icke-judar slutligen skulle komma till detta förlovade land och att Guds vrede skulle vara över lamaniterna så att de skulle bli skingrade, slagna och nästan utrotade (se 1 Nephi 13:10–14).

Min farfars far Echo Hawk, en pawnee-indian, föddes i mitten av 1800-talet i det som i dag kallas Nebraska. När han var 19 år gammal tvingades pawnee-stammen lämna sitt drygt nio miljoner hektar stora hemland för att lämna plats åt nybyggare. År 1874 tvingades pawnee-stammen att vandra hundratals kilometer söderut till ett litet reservat som låg i Oklahoma Indian Territory. Pawnee-stammen minskade från över 12 000 människor till färre än 700 i Oklahoma. Pawnee-stammen hade som de andra stammarna blivit skingrad, slagen och nästan utrotad.

Mormons bok har ett särskilt budskap till lamaniternas efterkommande, en återstod av Israels hus. Nephi uttryckte detta i sin tolkning av sin fars syn om dessa sista dagar: ”Och på den dagen skall återstoden av våra avkomlingar veta att de är av Israels hus och att de är Herrens förbundsfolk, och då skall de känna till och komma till kunskap om sina förfäder och likaså till kunskap om sin Återlösares evangelium som gavs till deras fäder av honom. Ja, de skall komma till kunskap om sin Återlösare och varje del av hans lära så att de kan veta hur de kan komma till honom och bli frälsta” (1 Nephi 15:14).

Mormons bok är helig skrift. Det innehåller det eviga evangeliets fullhet. Profeten Joseph Smith skrev att ”Mormons bok är den mest felfria av alla böcker på jorden och slutsten i vår religion, och … en människa [kan] genom att lyda dess bud … komma närmare Gud än genom någon annan bok” (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith [2007], s. 63). Således har den ett budskap till alla jordens folk.

När jag som 17-åring läste Mormons bok för första gången inriktade jag mig på Moronis löfte: ”Och jag uppmanar er att ni, när ni får dessa uppteckningar, frågar Gud, den evige Fadern, i Kristi namn, om inte dessa uppteckningar är sanna. Och om ni frågar med ett uppriktigt hjärta, med ärligt uppsåt och med tro på Kristus, skall han uppenbara sanningen om dem för er genom den Helige Andens kraft” (Moroni 10:4).

När jag knäböjde i bön fick jag ett mäktigt andligt vittnesbörd om att Mormons bok är sann. Det vittnesbördet har hjälpt mig utstaka min kurs genom livet.

Jag uppmanar alla att läsa Mormons bok: Ännu ett Jesu Kristi testamente.

Jag ber särskilt återstoden av Israels hus, ättlingarna till folken i Mormons bok, var ni än är, att läsa och återigen läsa Mormons bok. Lär er om löftena som finns i Mormons bok. Följ Jesu Kristi lära och exempel. Ingå och håll förbund med Herren. Sök efter och följ den Helige Andens ledning.

Jag avslutar med Amalekis ord, en annan profet i Mormons bok: ”Och nu, mina älskade bröder, vill jag att ni skall komma till Kristus, som är Israels Helige, och ta del av hans frälsning och hans återlösnings kraft. Ja, kom till honom, och frambär hela er själ som ett offer åt honom, och fortsätt att fasta och be, och håll ut intill änden. Då skall ni, så sant Herren lever, bli frälsta” (Omni 1:26).

När vi kommer till vår Frälsare Jesus Kristus och renar våra hjärtan blir vi alla redskap i att uppfylla de mäktiga löftena som finns i Mormons bok. Det vittnar jag om i Jesu Kristi heliga namn, amen.