Diak bo er a chelsel a navigation
Ongeteruich el Buil 2012 | Bo Momdasu a Klengeltengat

Bo Momdasu a Klengeltengat

Ongeteruich el Buil 2012 Klou el Ongdibel

A Chedam er a Babeluades a medenge ngelsengesed e mo ngosukid sel domekedong er Ngii el kirel a ngesou.

Betik er a renguk el rodam me a rodos, tial ongdibel a mong meng okeua me a etui er sera le kengei er ngak, er sera October 4, 1963, el mlo er a Chelchad er a Teruich me a Terung el Apostol. A okeua-me a etiu el rak a kmal kemanget. Eng di, domes er ngii, eng kora kedeb el taem er sera kdechor er a Tabernacle el mlo mengedecheduch er a kot el cheldechedechak er a klou el ongdibel.

Ng betok a mla mengodech er sera October 4, 1963, el mer chelechang. Ke de kiei er a ngodech el taem er a reksi er a beluulechad. Kede mla mukngeltengat er a kmal betok. Me ng uaisei eng di a lebebil er a taem eng meringel er kid a omes a telemall me a kengei ra klengit el ngarngii el meliuekl er kid e diak bol mesaul a rengud. Ak mla metik el kmo, sei el bai lak domes er a kngtil, e bai omes er a moktek er kid me a klengeltengat er a klengar er kid, luldimukl er ngii a ikel kmal mekekerei, ma lebebil eng diak deues el klengeltengat, eng sebeched el metik er a klou el deureng.

Me sera kumes er a ikal merko el okeua me a etiu el rak, eng ngarngii a blak betik. A kot a betok el bla ksiseb er ngii a diak el belkul a kmo kedemes el tokubets. E merang, le sel taem el dilubech eng ual dimlak el tokubets e diua bek el tekoi. Eng di, osenged er ngii, eng millisiich e omekngeltengat a klengar—luldimukl a klengar er ngak. Ng soak obo momes a ika losisiu el omeruul el mei er kau—el ngii, a ungil bo momdasu el kirel er a klengar er kau e momes a kmal di klengeltengat, el meklou me a mekekerei, el kau a mla ngmai.

Ak mo mesisiich sel kluut lomes aikal merko el rak el klemedengei er ngak a kmo a nglunguuch a morenges e monger. Kede medengelii sel klemerang el ngara 2  Nephi er a Babier er a Mormon el kmo a rechad a ngarngii me bol deu a rengrir.”1 A kuuchais el kmo a oumesingd el deureng a mor ngii sel bododengei el kmo ngsebeched el mengedecheduch er a Chedam er a Babeluades lokiu a nglunguuch el ngii a morenges e monger—altang ng diak dodengei el kmo ng mekerang e oingerang e kede nguu a nger, eng di a ikang amo morenges lokiu a Chedam er a Babeluades el medengelkid e betik a rengul er kid e soal a doldeu a rengud. Ngii ng diak el blal yaksok el sel ngariou a rengud, eng mo orkedii a chimad e mengetikaik er kid, e meskid a nger er a nglunguched?”2

Me a ika el sesei el temek el mo mengedecheduch, eng soak el mouchais a telkib el okesiu er a omeruul el dilubech el nglunguchek a mlorenges e mlonger el ngii, a kumes er a ikal merko el rak, eng milsak a klengeltengat me a rebebil er a rechad. A journal er ngak er a bek el sils, el kuluches er a ikal betok el rak, a mla ngosukak el mes a bebil el ngii a locha sebechel el diak dobedebek.

Sera uchelel a 1965, eak mlo er a ongdibel er a stake me a bebil er a miting er a beluu er a South Pacific. Tia mle ketenget el morngii el beluu er a beluulechad, tiang a taem el diak kubes er ngii. Betok el chedaol tekoi a dilubech er tial urerek er sera bok kebetech ngak me a roungerachel, rechedal a ikelesia, me a remisionari.

Sera Sabadong me a Sandei, el February 20 me a 21, ea ki mla er a Brisbane, Austarila, el mlo er a blechoel el ngarngii el miting er a Brisbane Stake. Me sera le ngarngii a miting er a Sabadong, e ak mlo meues er a district president el kmeed er tia el beluu. Sera kurkedii chimal, eng mlar ngii a mesisiich el kumelchesiu er ngii el kmo ng kirek el mo mengedecheduch er ngii e mo msa osisechakl, me ak uleker er ngii el mo obengkek el mo er a miting er a tutau er a Sandei er a bol kukuk me bol sebechel tial tekoi el meruul.

Meng di mlo merek a miting er a Sandei eng mlo sebechemam el mo kaseues. A ki milsaod a betok el ngerchelel el district president. Me sera ki mosaod, e ak mlo melchesuar el mo msang a komakai el tekoi el kirel a urerel a misionari e kmo ng mekera ngii me a rechedal bol sebecherir el olengeseu er a remui-el misionari er a urerir er a basio el ngarngii. A uriul e ak mlo medengei el kmo ngkal chad e miluluuch me bol mukrael el kirel tial tekoi. A denguu er ngii, a odngelam el terung a mle tokubets el sioning el kmo a nglunguchel a mlorenges e mlo nger. Tiang a dimlak el ongasireng el miting eng ding miting el kudengei el kmo ng mlukrael lokiu a Reng el ngii a mlo ngodechii a klengar er a district president me a roungerachel, me a klengar er a rechedal, me a ungil urerel a misionari er sei.

Rodam me a rodos er ngak, a moktek er a Rubak a blechoel mekedmokl sel dotireklii odbechel a Reng. A kuumerang el sel bek el dotireklii a ulekrael me a domelchesiu, ea Rubak a mengai el mo oumerang er kid el sebeched el kudmokl a Urerel.

Ak mla mo subii, el di uaika el blak dung er a ika el mla momerek el klumech, el kele becherei me lak motireklii a odubech. A ta er a taem er a betok el rak er a mla memong, e ak milengikai er a mechut el Desert Gym er a Salt Lake City er ak nguu a ulekrael el mo er a Osbitar er a University el mo mes er a meketeketa el sechelik el mla mo diak loureour a chochil er a mekngit el rakt e dirk ulebotk. Ak di mle mereched el tuobed er a blil omengikai, e ulebail, e milrael el momes er ngkal ungil chad.

Sera kbora delmerab er ngii, eng mle bechachau. Me a kuleker e mlo medengelii el mlara blil omengikai er a osbitar, tial basio a luluusbech er ngii el kirel a omelisiicher a bedenged. Meng mle uaisei. Ng di mle ngii el mesiuelii el ngara mlil a smecher e di mle ngii el tang el ngartial delmerab. Ng mle ngara mong er tial blil omengikai, er bitara dmolech. A kuleker er ngii, meng milsiuelii a kingellel el me outkeu er ngak. A ki kmal mlo ungil kaseues, e ak kulbengkel lemuut el mora delmerab er ngii er a osbitar me ak milsa a klengeltengat.

Ak mlo medengei ruriul el kmo ngkal sechelik a mle imis el mle smecher a udelsuel er seikid el sils me ngulumdasu a mo omekeuad er ngii. Ng miluluuch el kirel a ngeso eng di ngulmelchesiu er a nglunguchel el dimlak el morenges. Meng mlo er a blil omengikai el ulemdasu el kmo tiaikid a le borngii e torbengii a kngtil a rengul—er sera lomesiul er a kingellel el mora blil omengikai. E ak mlong er a klou a belkul el taem, el kirel a nger el kudengei el kmo ngulekrael er bab el mei.

A sechelik a mlo sebechel el kiei el meketeket el rak—rak el mui er a deureng me a omereng el saul. Ng meral lungil a renguk el mle dongu er a Rubak er seikid el klou a belkul el sils er a blil a omengikai

A kuk ta er a taem, ea Sister Monson me ngak a ulemekall el mora blimam er a uriul er a ki blo momes er a resechelimam, ak ulemelchesiu el kiram lomekall el mora chelsel a beluu—ng kemangel el omereael—el mo oldingel er a uodel el mechas el kiliei er a ward er kemam. A ngklel a Zella Thomas. Seikid el taem, eng kiliei er a blirir a remechuodel. Seikid el cheldecheos ea ki mlo metik er ngii el kmal mechitechut e mechiuaiu el ngara budech er a dukellel.

A Zella a meketeketa el meuikou, eng di ng di mle mereched el dongchii choto er a ngeram. Ngullengit me kbsa klengeltengat, e uluuchais el kmo ng kldmokl el mo mad alsekum me a Rubak a soal a lluut el mo remei. Ng mla er ngii a ungil, budech er a reng er a chelsel tial delmerab, kemam el rokui a mle medengei el kmo a temel el ngar tial beluulechad a di mle kedeb. A Zella ngiluu a chimak e dilul kmo ng kmal mle blak a rengul meluluuch mel sebechek el me mesang e msang a klengeltengat. Ak dilu er ngii el kmo a ki mlei e le ki ngiluu a ulekrael el mlara Demad er a Babeluades. Ak mlo turngur a bebul a bdelul, e mle medengei el kmo ak dirrek el locha mo diak luult el mesang er tial klengar. E tia mlo uaisei, e leng mlad er a bol kukuk. Tial mlo sebechek el msang a ongelaod ma budech el mora Zella a meral mle klengeltengat el mor ngii me ngak.

A techall el mo uchul a klengeltengat er a klengar el mo er a tang a blechoel di kiul mei er kid. A ta er a kmal mle ulis el mekelekolt el klebesei er a Sabadong er a winter er a 1983–84, ea Sister Monson me ngak a ulemekall el sesei el mile el moriou er a rois el beluu er a Midway, Utah, el dechor ngii a blimam. A kelekolt er sel kesus a mle 24 Fahrenheit, e (-31°C), e tia mle somam el mo medengei el kmo a rokui a di mle ungil er a blimam er sei. A ki milsang e metik er ngii el di mle ungil, me a ki mirael el muut el mo er a Salt Lake City. Ng dimlak ki mrolii a sese el mael el mo er a klou el rael e a mlimam a mlo diak lorael. A ki meral mle cheloit. Ng dirkak a tang, me kmekerasem el uai seikid el kesus.

Ng dimlak er a rengmam e merola el mo er a kot el kmeed el beluu, a mlai a mle bekerurt lengelakl er kemam. E a imo el mlai a kol mocha stob, el imol ngeasek a mle soal lolngeseu. A ki mlo medengei el kmo a deiser el cheluch er a tangk a mlo okrokr er a kelekolt, tia rirellii tia el mlai meng meringel el domekall er ngii. Ng kal bekokouii el ngeasek el chad a ultekemam el lmuut el mora blimam er a Midway. Ak millasem el harrau er ngii er a ngelsouil, eng di mle kotouar. Ng millekoi el kmo ng Boy Scout meng mle soal el meruul a ungil. A kuluuchais er ngii el kmo ak techang, eng millekoi er tial kmal mle ungil techall el mlo sebechel el olngeseu. A kulemdasu el kmo ng diua rekil a misionari, me a kuleker er ngii alsekum meng ngarngii a uldesuel el mo er a mision. Ng dimlak el sal medengei el kmo ngera kmal mle soal el meruul.

A bol kukuk er a tutau er a Kot el ureor, e ak lilechesii a babilengek el mo er ngkal ngeasek el buik e uluureng a sulel el kmal bekokouii. Ngar tial babier eak millisiich er a rengul el mo mesiou el cherrungel-misionari. A kuldekiar a ta er a hong er ngak e mlo luchesii a kerbai er ikel bliongel el mesaod a omesiou er a missionary.

A kmeed el tal sandei ruriul ea delal ngkal ngeasek a uluudengua e millekoi el kmo a ngelekel a kmal mle ungil el ngeasek el buik eng di uchul eng mlar ngii a mlo ngodechii a klengar er ngii, e tia kmal meketeketa el mle soal tekoi el mo ra mision a dikeang. Ng millekoi el kmo ngii me a demal ngii el buik a mla olsengerenger e meluluuch me a rengul bo lobult. Te ngiluu a ngklel el loiang er a blil a nglunguuch er a Templo er a Provo Utah. Te uluureng el kmo altang, ngarngii a rolel, ea rengul a mo mukrael el mora ungil, meng lmuut sel mle soal tekoi el mora mision e mo blak a rengul mesiou er a Rubak. A delal a mle soal a bo kudengei el kmo ng ulemes er tial dilubech er sel mekelekolt el kesus el mle nger el mo er a nglunguchir el kirel. Ak dilu el kmo “A kongei el lobengkel.”

A uriul er a mekesai el buil me a betok el ki mchadecheduch lobengkel ngkal ngeasek el buik, ea Sister Monson me ngak a kmal mlo ungil a rengmam el mlo er a omelmesumech er a klmisionari er ngii el mo er a British Columbia Canada Vancouver Mission.

Tiang ung el ki blo mkebetech er sel mekelekolt el kesus er a December? Ng diak a tang me kuumerang el kmo nguaisei. Ak bai, oumerang el kmo tial mlo kebetech er kemam a mle nger el mora kmal ngara rengrir el nglunguchel a delal ma demal el kirel a betik er a rengrir el ngelekir.

Ak lemuut, e rodam me a rodos er ngak, a Demad er a Babeluades a medenge dousbech e mo ngosukid sel bo domekedong er Ngii el kirel a ngesou. A kuumerang el kmo ng diak a ngara uldesued el kmal kekerei malechub eng diak a belkul er ngii. A Rubak a simbai er a komakai el tekoi er a klengar er kid.

Ng soak el mo mengesimer el mouchais er a dirk dilubech el tekoi el mlar ngii a relii er a redart el chad. Tia dilubech er a ongelaod er a olechotel a siukang er a Templo er a Kansas City, er a eim el buil ruchei. Meng diua rokui el mla dubech er a klengar er kid, seikid el taem eng di ual kuk di ta er a dilubech el rokui el di mlo ungil besul. Eng di, sera bo kudengelii a cheldechedechal tial klekool er olechotel a siukang er sel kesus ruchei er a bol moterekokl tial templo, e ak mlo medengei el kmo tial klekool er sel kesus a dimlak el ua bek el tekoi. Tia bai, kmal mle mechas a rengud er ngii.

Meng diua ikal rokui el klekool er a olechotel a siukang el mocholt el tebedechel a cheledolel a templo, ea rengeasek er a Templo er a District er a Kansas City Missouri a milsuub a klokolir el mla er a kakerous el chelechad er a ikel le ngarngii el basio. A uldasu a mle kirir el mo kebetech el rokui el dmak er a ocheraol el klou el okedecheraol el blai er sel tutau er a Sabadong el mo ousekool me te momedengei el kmo ng ker a bolsiseb er ngii, e ngar ker a bol dechor er ngii, e ua ngera chelridel el mora chad el dechor er bitar tir, e mekera bol tobed er tia lulaol, mal lmuut el bebil—ng kmal mle betok el komakai el kirir el mo medengei er sel sils me tirke el oungerachel a sebechir el kudmokl e odak me tial rokir el klekool a domes er ngii e ngungil e meral kirel.

Ng mla er ngii a imol klou el telemall er sel sils. Tial rokir el osongel a uluusbech er a di mla meruul el siasing el bo lolecholt er ngii er tial klou el blil osongel el lodengelii el kmo Jumbotron. A ikal blel rekord el siasing a mle klou a ultutelel er tial rokir el osongel. Ng dimlak el dil bo loldak el rokui, a ikal derta el siasing el mocholt a mlo olecholt er a kuk merael mei el osongel. Tial osongel el video a mo mesterir a ual siasing er tial rokir el klekool me te kmal mle ultuil er ngii. Ea Jumbotron a dimlak loureor.

A redaiksang a uluureor el mengedmokl er tial telemall ea rengeasek a milengiil, el betok er a dart, a mlengoit a meklou a ultutelel taem. Tial blekeradel a ual dike el sebechel meruul.

A chad er a omeluches e oked er tial ungil klebesei, el Susan Cooper, a milsaod er ngii ruriul: “Sera ki mngara uldasu el ngara A el mo er a B el mocha er a Z, ea ki mlo medengei el kmo ng diak loureor. … Me sera ki momes er a beldeklel a ikel morngii, ea ki mle medengei el kmo tia diak el sebechemam el rulii, eng di ki mle medengei el kmo ng mlar ngii a ta er a mesisiich el klisiich el mla riou er a ulaol—3,000 el ngeasek. Ng mle kiram el moriou e ouchais er [tir] er a mla er ngii el tekoi me ki bom nguu a klaumerang er tir.”3

Ng kmal tal zikang er a rechad a lorael el me tmuu er tial basio, ea 3,000 el ngeasek a mlo outubuach er a ulaol e mle dkmak el meluluuch. Te miluluuch me tirkel loureor er a Jumbotron bol nguu a ulekrael me bo lodengei el kmo ng mekera bo loruul er ngii; te ulengit er a Demerir er a Babeluades me bol ngosuterir el mo remuul a ikel tir a diak el sebechir el remuul ele ngelsengesel a taem a uchul.

Tiakid a le dilii a ta er a milluches el kirel ruriul, “Tia a nglunguuch el tirka el ngeasek a diak a ta me bo lobes er ngii, ng diak el uaisei ele ngii el mle medecherecher a ulaol, a ng bai Reng el blo lolechesuar a meral mle mesisiich.”4

Ng dimlak el meketeket ea a ta er a daiksang a mle ouchais er tir el kmo a telemall a blal betik er ngii e mla rulii. Ng milsaod er tial milkedmokl el kmo ng mle lusech eng di tirkel rokui el ngeasek a mle ungil medengei.

A ki siliseb er tial blai er a kabelment er sel kesus, ng dimlak ki modengei el kirel tial ringel er sel sils. Ng mlo uriul ea ki mlo medengei. A ki milsang, e bai, kmal mle klebokel, el meral mle ungil losongel—a ta er a kot el ungil el bla kisang. A rengeasek a ulechotii a klebokel, e mesisiich el reng el ngii a blo lolechesiu er ngii a rokui el mla er sei. Ng ua lodengei el kmo te soiseb er ker, dechor er ker, e mekera bol dak lobengterir tirka el bebir er a rousekool el iiliuekl er tir. Sera bo kudengei el kmo a omesubir a mlo kedeb ea bebil er a klokolir a dirkak a tang me losuub el dmak el chelechad, ak meral mlo mechas a renguk. Ng dimlak a medengei. A Rubak a meral mlo churrengelii a ngelsengesel.

Ng diak kulengull el mechas a renguk er a Rubak el sebechel lodubech a reng e mekrolii a bek el tebedechel a Rengedel e dirk ngarngii a temel el mesterir a ulekrael el kirel a imo el chad—malechub a imo el klekool er a olchotel a siukang malechub a imo el Jumbotron. Sel dochotii el kmo Ng sebechel, e Rulii, a sioning el mei er ngak.

Rodam me a rodos er ngak, a Rubak a ngar er a klengar er kid. Ng betik a rengul er kid. Ng soal el omekngeltengat er kid. Ng soal a dosiik a ngesou er ngii. Me sel Longetikaik el omekrael er kid me sel Lorrenges e Longer a nglunguched, e kede metik a deureng er chelechang ma ikel Ngii a soal a le merkid. Mei me de bo domtab a klengeltengat er Ngii er a klengar er kid, ak meluluuch loba ngklel a Jesus Kristo, el Osobeled, amen.

Cholcholt a Kerbil a TekoiDiak Dolecholt a Kerbil a Tekoi

    Uleklatk

    1. 2 Nephi 2:25.

    2. MesaDoctrine and Covenants 112:10.

    3. Susan Cooper, er a Maurine Proctor, “Nothing’s Too Hard for the Lord: The Kansas City Cultural Celebration,”Meridian Magazine, May 9, 2012, ldsmag.com.

    4. Proctor, Meridian Magazine, May 9, 2012.