Hoppa över navigering
Oktober 2012 | Observera och tjäna

Observera och tjäna

Oktober 2012 Generalkonferenser

Övar vi på det kan vi alla bli mer lika Frälsaren, allt eftersom vi tjänar Guds barn.

Ett av de största bevisen vi har på att vår älskade profet president Thomas S. Monson är Herrens utvalda tjänare är att han har lärt sig att följa Frälsarens exempel — han tjänar andra en och en. De av oss som har stigit ner i dopets vatten har ingått förbund att göra detsamma. Vi har ingått förbund att ”alltid minnas [Frälsaren] samt hålla de bud som han har givit [oss]”,1 och han har sagt: ”Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.”2

Lägg märke till hur följande citat från president Monson innehåller samma uppmaning: ”Det finns människor omkring oss som behöver vår uppmärksamhet, vår uppmuntran, vårt stöd, vår tröst och vår vänlighet … Vi är Herrens händer här på jorden, med uppdraget att tjäna och lyfta hans barn. Han är beroende av var och en av oss.”3

Hörde ni den — uppmaningen att älska varandra? För en del är det inte lätt att tjäna eller hjälpa den enskilde och därigenom följa Frälsarens exempel. Men övar vi på det kan vi alla bli mer lika Frälsaren, allt eftersom vi tjänar Guds barn. Vi kanske kan lära oss att älska varandra mer om vi kommer ihåg följande ord: ”Observera och tjäna.”

För nästan 40 år sedan gick min man och jag till templet på vår fredagsdejt. Vi hade inte varit gifta så länge och jag var nervös eftersom detta bara var andra gången för mig som nygift. En syster som satt bredvid mig måste ha lagt märke till det. Hon lutade sig fram och viskade stilla: ”Var inte orolig. Jag hjälper dig.” Min rädsla försvann och jag kunde njuta av resten av tempelsessionen. Hon observerade och tjänade.

Vi inbjuds alla att följa Jesu lära och att tjäna andra. Den uppmaningen gäller inte bara änglalika systrar. Jag ska berätta om några vardagliga exempel på medlemmar som har lärt sig att observera och tjäna. Se om ni kan förstå vilken av Jesu lärdomar de är ett exempel på.

Ett sexårigt barn i Primär sade: ”När jag valdes som hjälpreda i klas sen fick jag välja en vän som kunde göra det med mig. Jag valde [en pojke i min klass som var elak mot mig] eftersom ingen någonsin väljer honom. Jag ville att han skulle bli glad.”4

Vad observerade barnet? Han märkte att klassens översittare aldrig blev vald. Hur tjänade han? Han valde helt enkelt honom som vän och medarbetare. Jesus lärde: ”Älska era ovänner och be för dem som förföljer er.”5

I en församling observerade och tjänade aronska prästadömets bärare på ett betydelsefullt sätt. Varje vecka kom de unga männen tidigt och ställde sig utanför möteshuset, i regn, snö eller olidlig värme, och väntade på att de många äldre medlemmarna i församlingen skulle komma. De lyfte rullstolar och gåstolar ur bilarna, gav en stöttande arm och eskorterade tålmodigt de silverhåriga åldringarna in i byggnaden. De utförde verkligen sin plikt mot Gud. När de observerar och tjänar är de levande exempel på Frälsarens lära: ”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.”6 När de nya studiekurserna för ungdomar börjar användas kommer de unga männen utan tvivel att upptäcka fler sätt att tjäna på ett kristuslikt sätt.

Att observera och tjäna kan vara mycket ansträngande. En inspirerad ung kvinna som heter Alexandria märkte att hennes kusin Madison inte klarade kraven för sin egen Personliga tillväxt eftersom hon led av svår autism. Alexandria samlade de unga kvinnorna i församlingen, rådgjorde med sina ledare och beslöt sig för att hjälpa Maddy med något som hon inte kunde göra själv. Alla unga kvinnorna utförde en del av aktiviteterna och projekten i Personlig tillväxt åt Maddy så att hon kunde få sin egen medaljong.7

De unga kvinnorna kommer att växa in i moderskapsrollen och Hjälpföreningens systraskap eftersom de lär sig att observera och tjäna på ett godhjärtat sätt.

President Monson har påmint oss om att kärleken, ”Kristi rena kärlek”8 — med andra ord att observera och tjäna — ”visar sig när en äldre änka blir ihågkommen och får skjuts till församlingens … aktiviteter” och ”när systern som sitter ensam på Hjälpföreningen får inbjudan ’kom — sitt med oss’”.9 Den gyllene regeln passar in här: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem.”10

En observant make tjänade på två viktiga sätt. Han berättar:

”En söndag hjälpte jag min hustru med hennes primärklass som var full av energiska sjuåringar. När samlingsstunden började lade jag märke till att en klassmedlem sjönk ner i stolen. Hon mådde uppenbarligen inte bra. Anden viskade till mig att hon behövde tröst, så jag satte mig hos henne och frågade tyst vad det var som var fel. Hon svarade inte … så jag började att sjunga mjukt för henne.

De höll på att lära sig en ny sång i Primär och när vi sjöng ’om jag lyssnar med mitt hjärta hör jag Herrens röst’, kände jag ett underbart ljus och en underbar värme fylla min själ … Jag fick ett personligt vittnesbörd om vår Frälsares kärlek till henne … och till mig … Jag insåg att vi är [Frälsarens] händer när vi tjänar den enskilde.”11

Den här kristuslika brodern såg inte bara sin hustrus behov av hjälp med en klass full av energiska sjuåringar, han tjänade också den enskilde genom att hjälpa barnet. Han följde Frälsaren, som lärde: ”De gärningar som ni har sett mig göra skall även ni göra.”12

Nyligen gav en översvämning många tillfällen för Jesu Kristi lärjungar att observera och tjäna. Män, kvinnor, tonåringar och barn såg hur affärer och hem förstördes och släppte allt för att hjälpa till med att städa och reparera skadade byggnader. En del observerade att det var en otrolig mängd tvätt som behövde göras. Andra torkade försiktigt av fotografier, juridiska dokument, brev och andra viktiga papper och hängde sedan upp dem till tork så att de kunde rädda så många som möjligt. Det är inte alltid lätt att observera och tjäna och det passar inte alltid in i vårt schema.

Finns det någon bättre plats att observera och tjäna på än i hemmet? En händelse ur äldste Richard G. Scotts liv får illustrera detta:

”En kväll vaknade vår lille son Richard, som hade hjärtfel, och grät … Oftast brukade min hustru stiga upp och ta hand om ett gråtande barn, men den här gången sade jag: ’Jag tar hand om honom.’

På grund av hans sjukdom började hans lilla hjärta slå mycket fort när han grät. Han kräktes och sölade ner sängkläderna. Den kvällen höll jag honom tätt intill mig och försökte lugna hans bultande hjärta och få honom att sluta gråta medan jag bytte kläder på honom och bäddade rent i sängen. Jag höll honom tills han somnade. Jag visste inte då att han skulle gå bort bara några månader senare. Jag kommer alltid att minnas att jag höll honom i mina armar den natten.”13

Jesus sade: ”Den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare.”14

Ibland frestas vi att tjäna på det sätt vi vill istället för att tjäna på det sätt som behövs just då. När äldste Robert D. Hales undervisade om sparsamhet berättade han om ett tillfälle då han skulle köpa en present till sin fru. Hon frågade: ”Köper du den här åt mig eller åt dig?”15 Om vi tillämpar den frågan på oss själva när vi tjänar och frågar: ”Gör jag det här för Frälsarens skull eller för min egen skull” blir vi nog bättre på att tjäna på samma sätt som Frälsaren. Frälsaren frågade, och det borde vi också: ”Vad vill ni att jag skall göra för er?”16

För några veckor sedan var jag stressad och trött och hade alldeles för mycket att göra. Jag hade velat gå till templet den dagen men kände att tiden inte räckte till. Så snart som den ovälkomna tanken att jag var för upptagen för att tjäna i templet flög förbi, så visste jag vad jag behövde göra. Jag lämnade kontoret och gick till templet i Salt Lake City, men undrade samtidigt hur jag skulle kunna ta igen tiden jag förlorade. Som tur är så är Herren tålmodig och barmhärtig och han lärde mig något underbart den dagen.

När jag satte mig ner i sessionsrummet vände sig en ung syster mot mig och viskade stilla: ”Jag är riktigt nervös. Det är bara mitt andra besök i templet. Snälla, hjälp mig!” Hur kunde hon veta att det var just det jag behövde höra? Det visste hon inte, men det gjorde min himmelske Fader. Han såg mitt största behov. Jag behövde tjäna. Han bad denna ödmjuka unga syster att tjäna mig genom att be mig att tjäna henne. Jag försäkrar er att det hjälpte mig mer än henne.

Jag känner stor tacksamhet för de många kristuslika människor som har tjänat vår familj under årens lopp. Jag vill uttrycka min innerliga uppskattning för min älskade make och familj, som tjänar osjälviskt och med stor kärlek.

Må vi alla sträva efter att observera och tjäna. När vi gör detta håller vi förbunden och vårt tjänande, liksom president Monsons, blir ett bevis på vårt lärjungeskap. Jag vet att Frälsaren lever. Hans försoning gör det möjligt för oss att leva efter hans lärdomar. Jag vet att president Monson är vår profet i dag. I Jesu Kristi namn, amen.

Visa hänvisningarDölj hänvisningar

  Slutnoter

  1. L&F 20:77.

  2. Joh. 15:12.

  3. Thomas S. Monson, ”Har jag hjälpt någon idag?”, Liahona, nov. 2009, s. 86.

  4. Canyon H., ”A Good Choice”, Friend, jan. 2012, s. 31.

  5. Matt. 5:44.

  6. Matt. 25:40.

  7. Se ”For Madison”, lds.org/youth/video/for-madison.

  8. Moroni 7:47.

  9. Thomas S. Monson, ”Kärleken upphör aldrig”, Liahona, nov. 2010, s. 125; se också Döttrar i mitt rike: Hjälpföreningens historia och verksamhet (2011), s. 103.

  10. 3 Nephi 14:12.

  11. Al VanLeeuwen, ”Tjäna den enskilde”, Liahona, aug. 2012, s. 19 se också Sally DeFord, ”Om jag lyssnar med mitt hjärta”, Programförslag för samlingsstunderna 2011, s. 28.

  12. 3 Nephi 27:21.

  13. Richard G. Scott, ”Äktenskapets eviga välsignelser”, Liahona, maj 2011, s. 96.

  14. Matt. 20:26.

  15. Robert D. Hales, ”Så blir vi sparsamma familjeförsörjare timligt och andligt”, Liahona, maj 2009, s. 9.

  16. Matt. 20:32.