Spring over hovednavigation
oktober 2012 | Gud vær’ med dig, til vi ses igen

Gud vær’ med dig, til vi ses igen

oktober 2012 Generalkonference

Når vi i vores hjerte og tilværelse tager budskaberne fra de sidste to dage til os, vil vi blive velsignet.

Mine kære brødre og søstre, vi er nået afslutningen af endnu en inspirerret generalkonference. Jeg er personligt blevet mættet og opløftet åndeligt og ved, at I også har mærket denne konferences særlige ånd.

Vi takker også fra hjertet alle, der på enhver måde har deltaget. Der er blevet undervist smukt i evangeliets sandheder, og det er blevet understreget på ny. Når vi i vores hjerte og tilværelse tager budskaberne fra de sidste to dage til os, vil vi blive velsignet.

Som altid kommer talerne fra denne konference i det næste nummer af Ensign og Liahona. Jeg opfordrer jer til at læse talerne igen og til at overveje de budskaber, de indeholder. Jeg har personligt erfaret, at jeg opnår endnu mere fra disse inspirerede taler, når jeg studerer dem nøje.

Vi har oplevet en hidtil uset dækning af konferencen, som strækker sig over kontinenter og oceaner til mennesker overalt. Selv om vi fysisk er langt fra mange af jer, så kan vi mærke jeres ånd og sender vores kærlighed og påskønnelse til jer.

Til de af vore brødre, som er blevet afløst ved denne konference, vil jeg gerne udtrykke en dybfølt taknemlighed fra os alle for jeres mange års hengivne tjeneste. Utallige personer er blevet velsignet af jeres bidrag til Herrens værk.

Brødre og søstre, jeg har for nylig fejret min 85 års fødselsdag, og jeg er taknemlig for hvert år, som Herren har skænket mig. Når jeg tænker over oplevelserne i mit liv, så takker jeg ham for hans mange velsignelser. Som jeg nævnte i min tale i formiddag, har jeg mærket hans hånd vejlede mit virke, når jeg oprigtigt har prøvet at tjene ham og tjene alle jer.

Embedet som Kirkens præsident er krævende. Hvor er jeg taknemlig for mine to trofaste rådgivere, der tjener ved min side, og som altid er villige og utrolig dygtige til at hjælpe til i det arbejde, der kommer til Det Første Præsidentskab. Jeg ønsker også at udtrykke tak til de ædle mænd, der udgør De Tolv Apostles Kvorum. De arbejder utrætteligt for Mesterens sag, og medlemmerne af De Halvfjerds’ kvorummer yder inspireret hjælp til dem.

Jeg ønsker at rose jer, mine brødre og søstre, uanset hvor I er over hele verden, for alt det, I gør i jeres menigheder og grene, jeres stave og distrikter. Når I villigt varetager kaldelser, når I bliver bedt derom, er I med til at opbygge Guds rige på jorden.

Må vi altid våge over hinanden og hjælpe i vanskelige tider. Lad os ikke være kritiske og fordømmende, men lad os være tolerante og altid følge Frelserens eksempel på kærlighed og venlighed. Må vi i den ånd altid være villige til at tjene hinanden. Må vi bede om inspiration til at se behov hos vore omgivelser, og må vi derpå gå fremad og yde hjælp.

Lad os være frimodige og glade i vores hverdag. Selv om vi lever i stadig vanskelige tider, så elsker Herren os og er opmærksom på os. Han er altid ved vores side, når vi gør det rette. Han vil hjælpe os i vanskelige tider. Alle rammes af vanskeligheder i tilværelsen, problemer, vi ikke forventede, og som vi aldrig ville vælge. Ingen af os er immune. Formålet med livet på jorden er at lære og udvikle sig, så vi bliver mere som vor Fader, og det er ofte i vanskelige tider, at vi lærer mest, selv om lektierne kan være smertefulde. Vores liv kan også være fyldt med glæde, når vi følger lærdommene i Jesu Kristi evangelium.

Herren har formanet os: »… vær frimodige, jeg har overvundet verden.«1 Denne viden bør bringe os stor lykke. Han levede for os, og han døde for os. Han betalte prisen for vore synder. Må vi følge hans eksempel. Må vi vise vores store taknemlighed til ham ved at acceptere hans offer og leve således, at vi kan være værdige til at vende tilbage og en dag bo hos ham.

Som jeg har nævnt ved tidligere konferencer, så takker jeg for jeres bønner for mig. Jeg har brug for dem; jeg kan mærke dem. Som generalautoriteter husker vi også alle jer og beder om, at vor himmelske Faders mest udsøgte velsignelser må være jeres.

Mine elskede brødre og søstre, vi holder nu pause i seks måneder. Må Gud være med jer, indtil vi ses igen til den tid. I vor Frelsers og Forløsers, ja, iJesu Kristi navn. Amen.

Vis henvisningerGem henvisninger

    Note

    1. Joh 16:33.