Hoppa över navigering
Oktober 2012 | Gud vare med er tills vi möts igen

Gud vare med er tills vi möts igen

Oktober 2012 Generalkonferenser

När vi införlivar budskapen från de senaste två dagarna i vårt hjärta och liv, blir vi välsignade.

Mina kära bröder och systrar, vi har kommit till slutet av ännu en inspirerande generalkonferens. Personligen har jag fått andlig föda och känt mig upplyft, och jag vet att ni också har känt konferensens speciella anda.

Vi tackar av hjärtat alla som deltagit på något sätt. Evangeliets sanningar har undervisats om och betonats på ett vackert sätt. När vi införlivar budskapen från de senaste två dagarna i vårt hjärta och liv, blir vi välsignade.

Som alltid kommer den här konferensen att återges i kommande nummer av Ensign och Liahona. Jag uppmuntrar er att läsa talen igen och begrunda de budskap som finns i dem. Jag har funnit att jag i mitt eget liv får ännu mer ut ur de här inspirerade predikningarna när jag studerar dem mer på djupet.

Vi har haft en större täckning än någonsin av konferensen, som har nått ut över kontinenter och hav till människor överallt. Fastän vi befinner oss långt borta från så många av er känner vi er ande och sänder er vår kärlek och uppskattning.

Till er bröder som blivit avlösta under den här konferensen uttrycker jag vår djupa uppskattning för era många års hängivna tjänande. Oräkneliga är de som har välsignats av era bidrag till Herrens verk.

Bröder och systrar, jag har just firat min 85-årsdag och är tacksam för alla år som Herren har beviljat mig. När jag tänker på mitt livs upplevelser, tackar jag honom för de många välsignelser han har gett mig. Som jag nämnde i mitt tal i morse har jag känt hans hand leda mig i mitt arbete när jag av hela mitt hjärta försökt att tjäna honom och tjäna er alla.

Ämbetet som kyrkans president är krävande. Hur tacksam är jag inte för mina två trogna rådgivare som tjänar vid min sida och som alltid är villiga och utomordentligt kunniga i att hjälpa till med det som arbete som åligger första presidentskapet. Jag uttrycker min tacksamhet också för de ädla män som utgör de tolv apostlarnas kvorum. De arbetar oförtröttligt i Mästarens tjänst, och medlemmarna i de sjuttios kvorum ger dem inspirerat bistånd.

Jag vill också berömma er, mina bröder och systrar, varhelst ni verkar i världen, för allt ni gör i församlingar och grenar, stavar och distrikt. När ni villigt utför de ämbeten ni får, hjälper ni till att bygga Guds rike på jorden.

Må vi alltid vaka över varandra och hjälpa i tider av nöd. Låt oss inte vara kritiska eller döma, utan låt oss vara toleranta och alltid följa Frälsarens exempel på kärleksfull godhet. Må vi i den andan villigt tjäna varandra. Må vi be om inspiration till att känna människors behov omkring oss och må vi sedan gå ut och ge hjälp.

Låt oss vara vid gott mod när vi lever vårt liv. Vi lever i farofyllda tider, men Herren älskar oss och är medveten om oss. Han är alltid på vår sida när vi gör det som är rätt. Han hjälper oss när det behövs. Svårigheter kommer i vårt liv, problem som vi inte förutsett och som vi aldrig själva skulle välja. Ingen av oss är immun. Avsikten med dödligheten är att lära och växa till att bli mer lik vår Fader, och det är ofta i de svåra tiderna som vi lär oss mest, hur smärtsamma lärdomarna än må vara. Vårt liv kan också fyllas med glädje när vi följer Jesu Kristi evangeliums lärdomar.

Herren sade: ”Var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.”1 Vilken stor lycka den kunskapen borde skänka oss. Han levde för oss och han dog för oss. Han betalade priset för våra synder. Må vi följa hans exempel. Må vi visa vår stora tacksamhet till honom genom att ta emot hans offer och leva ett sådant liv att vi kan återvända och en dag bo hos honom.

Som jag sagt vid tidigare konferenser är jag tacksam för era böner å mina vägnar. Jag behöver dem. Jag känner dem. Vi som generalauktoriteter minns också er alla och ber att vår himmelske Faders största välsignelser ska vara med er.

Nu, mina bröder och systrar, gör vi uppehåll i sex månader. Må Gud vara med er tills vi möts igen då. I vår Frälsares och Återlösares Jesu Kristi namn, amen.

Visa hänvisningarDölj hänvisningar

    Slutnot

    1. Joh. 16:33.