Bỏ qua điều hướng chính
Tháng Mười 2012 | Xin Thượng Đế Ở Cùng với Các Anh Chị Em Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau

Xin Thượng Đế Ở Cùng với Các Anh Chị Em Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau

Tháng Mười 2012 Đại Hội Trung Ương

Chúng ta sẽ được ban phước nếu mang các sứ điệp của hai ngày qua vào lòng mình.

Các anh chị em thân mến, chúng ta sắp kết thúc một đại hội trung ương đầy soi dẫn nữa. Bản thân tôi đã được nuôi dưỡng và được nâng cao về phần thuộc linh và biết rằng các anh chị em cũng cảm nhận được tinh thần đặc biệt của đại hội này.

Chúng tôi chân thành biết ơn tất cả những người đã tham gia trong bất cứ cách nào. Các lẽ thật của phúc âm đã được giảng dạy và tái nhấn mạnh một cách tuyệt vời. Chúng ta sẽ được ban phước nếu mang các sứ điệp của hai ngày qua vào lòng mình.

Như thường lệ, những diễn tiến của đại hội này sẽ có sẵn trong các số báo sắp tới của hai tạp chí EnsignLiahona. Tôi khuyến khích các anh chị em đọc các bài nói chuyện một lần nữa và suy ngẫm các sứ điệp được chứa đựng trong đó. Tôi đã thấy trong cuộc sống của mình rằng tôi còn học được nhiều hơn từ các bài giảng đầy cảm ứng này khi tôi nghiên cứu kỹ hơn.

Chúng ta đã có phần phát sóng chưa từng có từ trước đến nay về đại hội này đến khắp các lục địa và đại dương đến với mọi người ở khắp nơi. Mặc dù ở xa nhiều anh chị em, nhưng chúng tôi cũng cảm thấy tinh thần của các anh chị em và gửi tình yêu thương cũng như lòng biết ơn của chúng tôi đến các anh chị em.

Thưa Các Anh Em Thẩm Quyền Trung Ương của chúng ta là những người đã được giải nhiệm tại đại hội này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của tất cả chúng tôi về nhiều năm tận tâm phục vụ của các anh em. Các anh em đã ban phước cho vô số người qua những đóng góp của mình cho công việc của Chúa.

Thưa các anh chị em, tôi mới vừa kỷ niệm sinh nhật thứ 85 của mình, và tôi biết ơn mỗi năm Chúa đã ban cho tôi. Khi suy ngẫm về những kinh nghiệm trong cuộc sống của mình, tôi tạ ơn Ngài về nhiều phước lành Ngài đã ban cho tôi. Như tôi đã nói trong sứ điệp buổi sáng hôm nay, tôi đã cảm thấy được bàn tay của Ngài hướng dẫn nỗ lực của mình trong khi cố gắng một cách nghiêm túc để phục vụ Ngài và phục vụ tất cả các anh chị em.

Văn phòng của Chủ Tịch Giáo Hội là một văn phòng có nhiều điều đòi hỏi. Tôi biết ơn biết bao về hai cố vấn trung tín của tôi đã phục vụ bên cạnh tôi, luôn luôn sẵn lòng và có khả năng phi thường để phụ giúp trong công việc của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn những người cao quý trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ. Họ làm việc không biết mệt mỏi trong chính nghĩa của Đức Thầy, và các thành viên trong Các Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi để mang đến sự phụ giúp đầy soi dẫy cho những người này.

Thưa các anh chị em, tôi cũng muốn có lời khen ngợi các anh chị em, bất cứ các anh chị em đang ở đâu trên khắp thế giới, về tất cả những gì các anh chị em làm trong các tiểu giáo khu và chi nhánh, giáo khu và giáo hạt. Khi các anh chị em sẵn lòng làm tròn những sự kêu gọi của mình khi được yêu cầu, thì các anh chị em đang giúp xây đắp vương quốc của Thượng Đế trên thế gian.

Cầu xin cho chúng ta luôn luôn chăm sóc lẫn nhau, phụ giúp nhau trong lúc hoạn nạn. Chúng ta đừng chỉ trích và phê phán, mà hãy khoan dung, luôn luôn noi theo gương yêu thương và nhân từ của Đấng Cứu Rỗi. Cầu xin cho chúng ta sẵn lòng phục vụ lẫn nhau theo cách đó. Cầu xin cho chúng ta cầu nguyện để được soi dẫn nhằm biết được nhu cầu của những người xung quanh mình, và rồi cầu xin cho chúng ta tiến bước và hỗ trợ.

Chúng ta hãy vui vẻ trong khi sống cuộc sống của mình. Mặc dù chúng ta sống trong thời gian càng ngày càng nguy hiểm, nhưng Chúa yêu thương chúng ta và quan tâm đến chúng ta. Ngài luôn luôn ở cạnh chúng ta khi chúng ta làm điều đúng. Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta trong lúc cần. Những khó khăn đến với cuộc sống của chúng ta, những vấn đề chúng ta không lường trước và không bao giờ chọn. Không một ai trong chúng ta được miễn cả. Mục đích của cuộc sống trần thế là để học hỏi và phát triển để được giống như Đức Chúa Cha hơn, và thường thường chính là trong thời điểm khó khăn mà chúng ta mới học được nhiều nhất, mặc dù các bài học có thể là rất đau đớn. Cuộc sống của chúng ta cũng có thể được tràn đầy niềm vui nếu tuân theo những lời giảng dạy về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Chúa đã khuyên dạy: “Hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!”1 Sự hiểu biết này nên mang đến nỗi vui mừng lớn cho chúng ta. Ngài đã sống cho chúng ta và Ngài đã chết cho chúng ta. Ngài đã trả cái giá cho tội lỗi của chúng ta. Cầu xin cho chúng ta noi theo gương Ngài. Cầu xin cho chúng ta cho thấy lòng biết ơn sâu xa của mình đối với Ngài bằng cách chấp nhận sự hy sinh của Ngài và sống một cuộc sống mà sẽ làm cho mình hội đủ điều kiện để trở lại sống với Ngài một ngày nào đó.

Như tôi đã nói trong các đại hội trước, tôi cám ơn các anh chị em về những lời cầu nguyện thay cho tôi. Tôi cần những lời cầu nguyện đó; tôi cảm nhận được những lời cầu nguyện đó. Chúng tôi là Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương cũng nhớ đến tất cả các anh chị em và cầu nguyện rằng các phước lành chọn lọc nhất của Cha Thiên Thượng sẽ thuộc vào các anh chị em.

Các anh chị em thân mến, giờ đây đại hội sẽ tạm hoãn trong sáu tháng. Cầu xin Thượng Đế ở với các anh chị em cho đến khi chúng ta gặp lại nhau vào lúc đó. Trong tôn danh của Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc chúng ta, chính là Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Cho Thấy Các Câu Tham KhảoGiấu Các Câu Tham Khảo

    Ghi Chú

    1. Giăng 16:33.