Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2012 | Fesoasoani ia i Latou e Faatutu ni Sini Maualuluga

Fesoasoani ia i Latou e Faatutu ni Sini Maualuluga

Oketopa 2012 Konafesi Aoao

Faatasi ai ma lau taitaiga, o le a mafai ai e i latou o loo e taitaia ona vaai, mananao, ma talitonu e mafai ona latou ausia o latou gafatia atoatoa mo le auaunaga i le malo o le Atua.

Ou te matua faafetai mo lenei avanoa e faatasi mai ai i lenei sauniga perisitua maoae, i le faalogo atu i aoaoga ma molimau matagofie. Ua ou toe manatua ai lau foi aafiaga. Toeitiiti lava o mea uma sa mafai ona ou faataunuuina i le avea ai ma se e umia le perisitua, ona o i latou sa iloaina au ma na latou vaaia ni mea ia te au sa le mafai ona ou iloaina.

A o avea au ma se tama talavou, sa ou tatalo ia iloa po o a ni saofaga a la’u fanau e ono faia i le malo o le Alii. Mo tama, sa ou iloa o le a mafai ona latou maua ni avanoa faaleperisitua. Mo teine, sa ou iloa o le a latou tuuina atu ni auaunaga e fai ai ma sui o le Alii. O le a latou galulue uma i Lana galuega. Sa ou iloa e taitoatasi i latou, ma o lea o le a tuu atu ai e le Alii ia i latou ni meaalofa patino mo i latou taitoatasi e faaaoga i Lana galuega.

Ia, e le mafai ona ou tau atu i tamā uma ma taitai uma o le autalavou ni auiliiliga o ni mea aupito sili mo oe e fai. Ae e mafai ona ou folafola atu ia te oe o le a e faamanuiaina i latou i lou fesoasoani lea ia latou iloaina meaalofa faaleagaga ia na fananau mai ma i latou. E eseese tagata uma ma e ese foi sona sao e fai. E leai se tasi o faamoemoe ia toilalo. A o e sailia faaaliga e iloa ai meaalofa ia e silafia e le Atua ia i latou o loo e taitaia i le perisitua—aeimase lava le autalavou—o le a faamanuiaina oe e siitia la latou vaai i auaunaga e mafai ona latou faatinoina. Faatasi ai ma lau taitaiga, o le a mafai ai e i latou o loo e taitaia ona vaai, mananao, ma talitonu e mafai ona latou ausia o latou gafatia atoatoa mo le auaunaga i le malo o le Atua.

I la’u lava fanau, sa ou tatalo ai mo faaaliga ia iloa pe mafai faapefea ona ou fesoasoani ia i latou taitoatasi ia saunia mo ni avanoa patino e auauna atu ai i le Atua. Ona ou taumafai lea e fesoasoani ia i latou ia vaai faalemafaufau, faamoemoe, ma galulue mo lenei lumanai. Sa ou vaneina ni upusii mai tusitusiga paia i ni laupapa mo o’u atalii taitasi lea sa faamatalaina ai ana meaalofa faapitoa ma se ata sa fai ma faatusa o lea meaalofa. I lalo o le ata ma upu sa vane ai, na ou vane ai ia aso o le papatisoga ma faauuga i tofi o le perisitua o tama taitasi, faatasi ai ma lona maualuga sa faailoga i le aso na tutupu ai mea taitasi ia.

O le a ou faamatalaina ia laupapa na ou vaneina mo atalii taitasi e fesoasoani ai ia i latou ia iloa ana meaalofa faaleagaga ma mea e mafai ona ia saofagā ai i le galuega a le Alii. E mafai foi ona musuia ai oe ia iloa, e pei ona ou faia, ni meaalofa faapitoa ma ni avanoa tulaga ese mo talavou taitoatasi e te alofa i ai ma taitaia.

Ina ua avea lo’u atalii pito matua ma se tiakono ma se Eagle Scout, sa oo mai se ata o se aeto i lo’u mafaufau a o ou mafaufau ia te ia ma lona lumanai. Sa matou nonofo i Idaho e latalata i le auvae mauga o le mauga o Teton i Saute, lea sa ma savavali faatasi ai ma matamata a o felelei ia aeto. O lena ata i lo’u mafaufau sa ou maua ai se lagona o upu a Isaia:

“Na te avatua le malosi i e ua vaivai; a o e ua leai se malosi, na te faatuputele i ai le malosi.

“E vaivai ma tigaina tama matutua, o taulealea foi, e pauu lava i latou:

“A o ē faatalitali ia Ieova, e toe faafouina lo latou malosi, latou te sii ae apaau e pei o aeto, latou te femoei, a e le vaivai, latou te savavali, a e le tigaina.”1

O le mea moni, faatasi ai ma lena atalii ulumatua, sa taofi le ma savaliga i lalo mai o le tumutumu o le Mauga o Teton i Saute ona sa vaivai lo’u atalii. Sa ia manao e taofi [le savaliga]. Sa ia fai mai, “Pe o le a ou faanoanoa ea i taimi uma ona ta te lei oo i le tumutumu? Tama alu oe—Ou te le manao e te le fiafia.”

Sa ou tali atu, “O le a ou le lagonaina lava se le fiafia, ma o le a e le faanoanoa lava. O le a ta manatuaina i taimi uma sa ta aea faatasi lenei mauga.” I le pito i luga o lana laupapa o le maualuga, sa ou vaneina ai se aeto ma se faamatalaga “I Luga o Apaau o Aeto.”

I le aluga o tausaga, sa maualuga atu le lelei o lo’u atalii o se faifeautalai nai lo le mea sa ou mafaufauina i ou faamoemoega faamemelo. I luitau o le galuega faamisiona, o nisi mea sa la fetaiai na foliga mai sa sili atu ma lona malosi. Mo le tama o loo e uunaia, atonu, e pei foi ona oo i ai lo’u atalii, na siitia maualuga e le Alii i le talaiina o le talalelei i se gagana faigata nai lo le mea na ou mafaufau i ai e faigofie. Afai o le a e taumafai faatasi ma soo se alii talavou ia lagonaina ni mea faaleperisitua na te mafaia, ou te folafola atu ia te oe o le a tau mai e le Alii ia te oe le tele o mea e manaomia ona e iloaina. Atonu e i ai i le tama le gafatia e sili atu ma mea o le a faaali atu e le Alii ia te oe. Fesoasoani ia te ia e faatutu ni sini maualuluga.

O le tama o loo e faamalosiauina atonu e foliga mai e fai si popolevale e avea ma se auauna mamana faaleperisitua. O se isi toatasi o o’u atalii e matamuli tele ma e le mafai ona savali atu i totonu o se faleoloa ma talanoa i se faatauoloa. Na fefe tele o ia. Sa ou popole a o ou tatalo mo lona lumanai faaleperisitua. Sa ou mafaufau ia te ia i le galuega talai—sa foliga mai e lei i ai se faamoemoe. Sa taitai atu au i se mau i le Faataoto: “E sosola e amioleaga, a o leai sē tuliloa: a o e amiotonu e pei o le leona taanoa, i latou ona lē mata’u.”2

Sa ou vaneina le “Toa e pei o se Leona” i luga o lana laupapa, i lalo o se ata o se ulu lapoa o se leona o loo tagi mai. I lana misiona ma tausaga na sosoo ai, na ia faataunuu ai le faamoemoega sa i ai [i le laupapa] sa ou vaneina. Sa talai atu e lo’u atalii sa matamuli muamua le talalelei i se talitonuga sili ma sa faafetaiaia mea matautia i le lototoa. Sa faamalosia o ia i ona tiutetauave e fai ma sui o le Alii.

E mafai foi ona tupu lena mea i le alii talavou o loo e taitaia. E manaomia ona e fausia lona faatuatua lea e mafai ai e le Alii ona liua o ia i se auauna lototoa tele atu nai lo se tama matamuli o loo e vaai i ai i le taimi nei.

Matou te iloa e faalototoaina e le Alii ia Ana auauna. O le taulealea o Iosefa na vaai i le Atua le Tama ma Lona Alo, o Iesu Keriso, i se togavao sa liua i se alii na matua malosi faaleagaga. Sa vaaia e Parley P. Pratt lena mea ina ua aoai e le Perofeta o Iosefa Samita ia leoleo leaga [o le falepuipui] ia na taofia i latou. Sa tusia e Elder Pratt e faapea:

“Na faafuasei ona ia tu ae i luga, ma tautala atu i se leo o faititili, sa pei foi o se tagi a se leona, ma fai atu, i le latalata i le mafai ona ou manatuaina, o upu nei:

“‘FILEMU, outou tagata amioleaga o seoli. I le suafa o Iesu Keriso ou te aoaiina ai outou, ma poloaiina outou ia fifilemu; Ou te le toe ola i se isi minute ma faalogo atu i lena ituaiga gagana. Tuu loa na ituaiga o talanoaga, a leai, o outou po o au e oti i le TAIMI NEI LAVA!’”

I lena aafiaga, sa tusia ai e Elder Pratt, “O le malualii ma le mamalu sa na ona faatasi ona ou vaaia, a o ia tu atu i filifili i le vaeluapo, i se falepuipui i se nuu e le mailoa o Misuri.”3

O le a tuu atu e le Alii i Ana auauna amiotonu ni avanoa e lotototoa ai e pei o ni leona, pe a latou tautatala atu i Lona suafa ma o ni molimau i Lana perisitua.

O le isi atalii, a o tamaitiiti foi, sa toatele lava ni ana uo o e sa tele ina mananao latou te faatasitasi. E faigofie lava ona ia faauo atu i tagata. A o ou tatalo ma taumafai e muai iloaina sona sao i le malo o le Atua, sa ou lagonaina o le a ia maua le mana e aumai faatasi ai tagata i le alofa ma le lotogatasi.

O lena mea sa taitai atu ai au i le Mataupu Faavae ma Feagaiga lea o loo faamatala mai ai ni taumafaiga a toeaina o le perisitua e fausia ia Siona i Misuri i viiga a agelu na vaaia o latou taumafaiga ma sao. Sa manaomia e lena mea se osigataulaga tele. O loo faapea mai le faaaliga i le Mataupu Faavae ma Feagaiga: “E ui i lea, ua faamanuiaina outou, ona o le molimau na outou tuu atu ua tusi faamaumau i le lagi mo agelu e vaai i ai; ma ua latou olioli i luga ia te outou, ma ua faamagaloina a outou agasala mai ia te outou.”4

I luga o le laupapa o le maualuga o lo’u atalii, sa ou vaneina ai le “Ua Olioli Agelu ia te Oe.”

O le tomai sili a le atalii lenei e faapotopoto ma uunaia tagata sa faaauau pea ina ua uma lana aoga. Faatasi ai ma e na umia le perisitua sa latou galulue faatasi, sa ia faatulagaina ai ni gaoioiga faalesiteki na maua ai e le autalavou i lana eria le faatuatua e tumau ai ma na oo lava ina manumalo ai i tulaga faigata. A o ia fausia le faatuatua i nei alii ma tamaitai talavou, na ia fesoasoani e fausia ni vaega laiti o tagata faatuatua o Siona i nofoaga tutotonu o taulaga o Amerika. I le laupapa vane, sa i ai ni agelu o loo iliina ni pu, atonu e le o le auala tonu lea latou te faia ai, ae sa faigofie atu le vaneina o se pu nai lo se alaga.

E olioli ia agelu a o fausia e taitai perisitua i le salafa o le lalolagi ia Siona i a latou uarota, siteki, ma misiona. Ma o le a latou olioli i alii ma tamaitai talavou o loo outou fesoasoani e fausia Siona i soo se mea o latou i ai ma i soo se tulaga atonu latou te i ai. O Siona o se taunuuga o tagata ua fusia faatasi i feagaiga ma le alofa. Ou te valaaulia outou e fesoasoani i a outou autalavou ina ia auai.

Mo se tasi o ou atalii, sa uunaia au e vane se la—i se faatusatusa, o le la o le vanimonimo—ma ni upu mai le Tatalo o le Olega a le Faaola: “O Le Ola e Faavavau Foi Lenei.” Ina ua latalata i le faaiuga o Lana galuega i le olaga faaletino, sa tatalo ai le Faaola i Lona Tama:

“O le ola e faavavau foi lenei, ia latou iloa oe le Atua moni e toatasi, atoa ma le ua e auina mai, o Iesu Keriso lea.

“Ua ou tuu atu le viiga ia te oe i le lalolagi: ua ou faaumaina le galuega na e tuuina mai ia te au, ou te faia.”5

Ua tuuina atu e lou atalii ni auaunaga faaleperisitua i le salafa o konetineta e tolu ae o le mea e aupito sili ona taua, sa tuuina atu i lona aiga ma tagata o lona auaiga. Ua ia fausia lona olaga faataamilo ia i latou. E faigaluega latalata i lona fale, ma e tele lava ona ia foi atu e faatasi ma lona toalua ma lana fanau laiti i le taimi o le ‘aiga o le aoauli. E nonofo latalata tele lona aiga ia i maua ma Sister Eyring. Latou te faamamaina lo ma fanua e pei o so latou lava fanua. O loo ola lenei atalii e le gata ia agavaa mo le ola e faavavau ae ia ola foi ia siosiomia e faavavau e tagata o lona aiga lotofaafetai o loo ia faapotopotoina e siomia o ia.

O le ola e faavavau o le ola lea i le lotogatasi, i aiga, faatasi ma le Tama, le Alo, ma le Agaga Paia. Ua na o le pau le ala tatou te maua ai le ola e faavavau e auala mai lea i ki o le perisitua a le Atua, ia na toefuatai mai e ala mai i le Perofeta o Iosefa Samita. O le uunaia o le autalavou o loo e taitaia ia avea le ola e faavavau ma a latou sini e faavavau o se meaalofa sili lea e te tuu atu ia i latou. O le a e faia muamua lava e ala i faataitaiga i totonu o lou lava aiga. Atonu e i ai nisi o i latou o loo e taitaia e le auai o latou aiga i le Ekalesia, ae ou te luiina oe ia fesoasoani ia i latou ia lagonaina ma manao i le alofa o le aiga i itu uma e lua o le veli.

O laupapa o maualuga ua ou faamatalaina ua na o se ala e tasi e fesoasoani ai i le autalavou ia maua se vaaiga o le mamalu lea e silafia e le Atua ia i latou atoa ai ma o latou lumanai ma auaunaga tupito ua Ia sauniaina i latou e tuu atu. O le a Ia fesoasoani atu ia te oe ia iloa le auala e fai ai mo lau fanau po o isi talavou o loo e taitaia. Ae a o e saili atu ma le agaga tatalo ia maua se vaaiga o lenei lumanai mo oe lava ia ma fesootai ai i se tagata talavou taitoatasi, o le a e iloaina e alofa le Atua i Ana fanau taitoatasi ma silafia le maoae ma le tupito o meaalofa o i totonu o i latou taitoatasi.

I le avea ai ma se tamā, sa faamanuiaina au e vaai i lumanai maoae i le malo o le Atua mo ou afafine e faapei foi o ou atalii. Ina ua ou saili atu ma le agaga tatalo i le taitaiga, sa faaali mai ia te au se ala e fesoasoani ai i ou afafine ia iloa le faatuatuaga ua tuu atu e le Atua ia i latou o ni auauna e mafai ona fausiaina Lona malo.

A o talavou ou afafine, sa ou vaaia e mafai ona matou fesoasoani i isi ia lagonaina le alofa o i latou o i le isi pito o le veli, i augatupulaga. Sa ou iloaina o lena alofa e sau mai i auaunaga ma e uunaia le faamoemoe o le ola e faavavau.

O lea na matou vaneina ai ni laupapa falaoa ia sa matou tuu ai i luga se papa falaoa e fai i le fale ma o atu faatasi e ave e fai ma a matou taulaga i tina ua maliliu tane, o tamā ua maliliu ava, ma aiga. O le upu sa vaneina i luga o na laupapa falaoa taitasi e faitauina e faapea, “J’aime et J’espere,” O le FaaFarani mo le “Ou te Alofa ma Ou te Faamoemoe.” O le faamaoniga o a latou meaalofa tupito faaleagaga sa le na o luga o laupapa sa ou vaneina na faaali mai ai ae sa manino atili mai a o matou tufatufa atu na falaoa ia i latou sa manaomiaina, i le lotolotoi o tiga ma le faanoanoa, sa mafai ai e le faamautinoaga o le alofa o le Faaola ma Lana Togiola ona maua ai se susulu atoatoa o le faamoemoe. O le ola e faavavau lea [o auaunaga] mo ou afafine, ma mo i matou taitoatasi.

Ia, atonu tou te mafaufau, “Uso Eyring, o lona uiga o lau saunoaga e manaomia ona ou aoao ia iloa vane mamanu?” O le tali e leai. Sa ou aoao e vane mamanu ona o le fesoasoani a se faiaoga agalelei ma talenia, i le taimi lena o-Elder Boyd K. Packer. O le ā sina tomai ua ou mauaina e mafai ona faamamaluina ai lana meaalofa sili o se tagata vane mamanu atoa ai ma lona onosai o se faiaoga. Ua na o le lagi e mafai ona saunia se faiaoga faapea e pei o Peresitene Packer. Ae e tele auala e mafai ona e mamanuina ai le loto o le fanau e aunoa ma le tau vaneina o ni laupapa po o ni laupapa o le maualuga mo i latou.

Mo se faataitaiga, o fesootaiga faatekinolosi fou ua mafai ai ona fefaasoaai savali o le faatuatua ma le faamoemoe i maila o loo tatou eseese ai, i se taimi vave ma i sina tau itiiti pe leai foi. E fesoasoani lo’u toalua ia te au e fai lea mea. Ma te amata i le talanoa i telefoni i fanau a fanau po o fanau e mafai ona ma fesootaia. Ma te fai atu i ai e faasoa mai ni tala o ni mea patino na latou ausiaina ma ni latou auaunaga na tuuina atu. Ma te valaaulia foi i latou e auina mai ni ata o na gaoioiga. Ma te faaaogaina na ata e faamatala ai ni nai parakalafa o tusiga. Ma te faaopoopo i ai se fuaiupu se tasi pe lua mai le Tusi a Mamona. Masalo o le a fai si le fiafia o Nifae ma Mamona i le tulaga lelei faaleagaga o le ma tusi po o taumafaiga faatapulaa ia e manaomia e fatu ai le mea ua matou ta’ua “O Le Api Talaaga a le Aiga: O Papatusi Laiti.” Ae ua faamanuiaina i maua ma Sister Eyring i lea taumafaiga. Ma na lagonaina le musuia i le filifilia o fuaitau o mau ma savali pupuu o molimau ma te tusia. Ma ua ma vaaia le faamaoniga i o latou olaga i le faaliliu mai o o latou loto ia i maua atoa ai ma le Faaola ma agai atu ai i luga.

O loo i ai foi isi auala e aapa atu ai, o loo outou punouai ai i le tele o na auala. O a outou mausa o tatalo faaleaiga ma le faitauina o tusitusiga paia o le a fatu ai ni mea se tele e manatuaina e faavavau ma ni suiga tele atu o le loto nai lo mea e mafai ona e iloaina i le taimi nei. E oo lava i ni gaoioiga faaletino, e pei o le auai i se taaloga afeleti po o le matamata i se tifaga, e mafai lava ona mamanu ai le loto o se tamaitiiti. O le mea taua e le o le gaoioiga ae o lagona e oo mai a o outou faia. Ua ou mauaina se suega lelei mo le faailoaina o gaoioiga faatasi ai ma le gafatia e faia ai se eseesega tele i le olaga o se tagata talavou. E faapea latou te fautuaina le gaoioiga mai se mea e fiafia i ai lea latou te lagonaina e oo atu ia i latou o se meaalofa mai le Atua. Mai lo’u lava aafiaga ua ou iloa ai e mafai lena mea.

Ina ua ou tiakono i le 12 o ou tausaga, sa ou nofo ai i New Jersey, e 50 maila (80 km) mai le Aai o Niu Ioka. Sa ou moemiti e avea ma se tagata taalo pesipolo maoae. Sa malie lo’u tama e ave au e matamata i se taaloga sa faia i le Malae Taalo tuai ma le logologoa a le Yankee i le Bronx. O loo mafai pea ona ou vaaia le sasau o le pate ina ua ta e Joe DiMaggio se ta mamao na lelea atu i totonu o le falematamata ogatotonu o le malae sa nofo ai lo’u tama i ou talaane, na o le pau lea o le taimi na ma o faatasi ai i se liki pesipolo pito i luga [a le Iunaite Setete].

Ae o se isi aso faatasi ma lou tama na mamanu ai lou olaga e faavavau. Sa ia ave au mai New Jersey i le fale o se peteriaka faauuina i le Aai o Sate Leki. Ou te lei vaai muamua lava i lea alii. Sa tuu au e lou tama i le faitotoa. Sa taitai atu au e le peteriaka i se nofoa, tuu ona lima i luga o lou ulu, ma folafola mai se faamanuiaga o se meaalofa mai le Atua lea sa aofia ai se tautinoga o le manao aupito sili o lou loto.

Sa ia fai mai o au o se tasi o i latou ia sa fai mai ai, “Amuia e faatupuina le filemu.”6 Sa ou tei ona o loo mafai ona iloa e se tagata ese lou loto lea na pupula ai ou mata e vaai i le potu i le mea sa tupu ai se vavega. O lena faamanuiaga o mea e mafai ona ou faia na mamanuina lo’u olaga, la’u faaipoipoga, ma la’u auaunaga faaleperisitua.

Mai lena aafiaga atoa ai ma mea na mulimuli mai ai, e mafai ona ou molimau atu ai, “Aua ua le tuuina atu i tagata uma meaalofa uma; ona e tele meaalofa, ma e tuu atu e le Agaga o le Atua i tagata taitoatasi se meaalofa.”7

Sa faaali mai ia te au e le Alii se meaalofa, ua mafai ai ona ou iloaina ma saunia mo ni avanoa e faaaoga ai e faamanuia ai i latou ou te alofa ma auauna i ai.

Ua silafia e le Atua a tatou meaalofa. O lau lui ia te outou faapena foi ma au, o le tatalo lea ia iloa meaalofa ua tuuina mai ia i tatou, ia iloa le auala e atiae ai, ma ia iloa ia avanoa e auauna atu ai i isi ua tuuina mai e le Atua ia i tatou. Ae o le mea sili o mea uma, ou te tatalo ina ia musuia outou e fesoasoani i isi ia mauaina a latou meaalofa faapitoa mai le Atua e auauna atu ai.

Ou te folafola atu afai tou te ole atu, o le a faamanuiaina outou e fesoasoani ma siitia isi i o latou gafatia atoatoa i a latou auaunaga ia i latou o loo latou taitaia ma alolofa i ai. Ou te molimau atu ia te outou o loo soifua le Atua, o Iesu o le Keriso, o le perisitua lenei a le Atua, lea ua tatou umiaina, ma ua saunia e le Atua mo i tatou ni meaalofa faapitoa e auauna atu ai ia te Ia i tua atu o o tatou faamoemoega. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino