Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2012 | Ua Ou Iloa. Ua Ou Ola Ai. Ua Ou Alofa I Ai.

Ua Ou Iloa. Ua Ou Ola Ai. Ua Ou Alofa I Ai.

Oketopa 2012 Konafesi Aoao

O i tatou o soo o lo tatou Faaola. O lena liua ma le mautinoa, o le taunuuga lena o taumafaiga maelega ma le fuafuaina lelei. O le tagata lava ia. O le faagasologa i le olaga atoa.

Ua musuia lava au i faataitaiga e faia e tagata amiotonu o le Ekalesia, e aofia ai le autalavou tamalii. Ua outou vaavaai atu ma le lotototoa i le Faaola. Ua outou faamaoni, usiusitai, ma mama. O faamanuiaga ua outou mauaina ona o lo outou lelei, e aafia ai e le gata i o outou olaga ae faapea foi lo’u olaga ma olaga o le anoanoai o isi i ni ala maoae ae tele lava ina le iloa.

I ni nai tausaga ua mavae, sa ou tu ai i se laina o faatauga i le faleoloa i lo matou pitonuu. I o’u luma atu sa tu ai se tamaitai talavou, pe tusa ma le 15 tausaga le matua. Sa foliga mautinoa ma fiafia. Sa ou vaaia lona mitiafu ma sa le mafai ona taofiofi le talanoa atu i ai. Sa ou amata, “E te sau mai se setete i fafo atu, a ea?”

Sa te’i o ia i la’u fesili ma tali mai, “Ioe. Ou te sau mai Kolorato. Na faapefea ona e iloa?”

Sa ou faamatala atu, “Ona o lou mitiafu.” Sa sa’o la’u mate ina ua uma ona ou faitauina upu sa tusia i lona mitiafu “O a’u o se Mamona. Ae a oe?”

Sa ou toe fai atu, “Ou te fia ta’u atu ia te oe ua matua faagaeetia lava au i lou mautinoa ua e tu matilatila ai ma ofu se mitiafu ua i ai se tautinoga lototoa. Ua ou vaaia se eseesega ia te oe, ma maimau e pe a na mafai e tamaitai talavou uma ma tagata uma o le Ekalesia ona maua lena lava talitonuga maumaututu ma le mautinoa.” Sa mae’a a ma faatau, ona ma faatofa ai lea ma alu le tagata ia.

Peitai na tele aso ma vaiaso ina ua mavae lena taimi, sa ou matuai mafaufau ai ma toe manatunatu i lea feiloaiga. Sa ou tuufesilisili pe na faapefea e lenei teineitiiti talavou mai Kolorato ona ia maua lea mautinoa i lona faasinomaga o se tagata o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai. Sa le mafai ona uma lo’u mafaufau i le ‘anoa o lea fasifuaitau, ou te fia filifilia e lolomi i luga o lo’u mitiafu e atagia mai ai lo’u talitonuga ma la’u molimau. I lo’u mafaufau, sa ou manatunatu ai i le mau faaupuga. Na i’u ina ou maua se faaupuga o le a ou mitamita lava e tusia i lo’u mitiafu: “O a’u o se Mamona. Ua ou iloa. Ua ou ola ai. Ua ou alofa i ai.”

O le aso, ou te fia taulai atu la’u tautalaga i lenei faaupuga lototoa, e tumu i le faamoemoe.

O le vaega muamua o le faaupuga o se tautinoga faamautinoa i le tagata lava ia, e le tau afeia: “O au o se Mamona.” Pei lava o le tamaitai talavou sa ou feiloai i ai i le faleoloa, sa lei fefe o ia e ta’u atu i le lalolagi o ia o se tagata o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, ou te faamoemoe foi o le a tatou le fefefe lava pe mumusu e faailoa atu “O au o se Mamona.” E tatau ina tatou mautinoa, faapei o le Aposetolo o Paulo ina ua ia folafola mai, “Aua ou te le ma i le talalelei a Keriso aua o le mana lava lea o le Atua e ola ai i latou uma o e faatuatua.”1 I le avea ai o i tatou ma au paia, o i tatou o soo o lo tatou Faaola. O lena liua ma le mautinoa, o le taunuuga lena o taumafaiga maelega ma le fuafuaina lelei. O le tagata lava ia. O le faagasologa i le olaga atoa.

O le isi vaega o le faaupuga e faamautinoa ai. “Ua ou iloa.” I le lalolagi i nei ona po, e anoanoai gaoioiga, mataupu, ma faatosinaga o loo tauva i minute uma ia tatou gauai atu i ai. I le tele naua o mea faalavefau, pe o tatou maua le malosi, amio pulea ma le naunautaiga e tumau ai le taulai atu i mea e aupito sili ona taua? Pe ua lava ea lo tatou atamai i upumoni o le talalelei a o tatou i ai i a tatou a’oga, matata faalegaluega, o mea faapasitaimi, taaloga, po o a tatou feau feaveai? Pe o tatou sailia moni ia maua tali i a tatou fesili e ala i le taumamafa i tusitusiga paia ma aoaoga a perofeta? Pe o tatou saili ea i le faamautinoaga a le Agaga?

O le taua o le mauaina o le atamai, o se mataupu faavae o le faavavau. O le Perofeta o Iosefa Samita sa “fiafia i le atamai i lona mana amiotonu.”2 Na ia saunoa: “O le atamai e manaomia mo le olaga ma le faaleatua. … Faalogo, outou uma le au uso e, o lenei le ki atoatoa; o le atamai o le mana o le Atua i le faaolataga.”3

E taua upumoni uma ma le atamai, peitai i le lotolotoi o mea faalavefau faifai pea o o tatou olaga i aso taitasi, e tatau ai ona tatou matua gauai atu faapitoa i le faateleina o lo tatou atamai i le talalelei ina ia mafai ai ona tatou malamalama i auala e faaaoga ai mataupu faavae o le talalelei i o tatou olaga.4 A o faateleina lo tatou atamai i le talalelei, o le a amata ona tatou lagonaina le mautinoa i a tatou molimau ma mafai ona faapea atu, “Ua ou iloa.”

O le isi o le faaupuga, “Ua ou ola ai.” O loo aoao mai i tusitusiga paia e tatau ona “e anaana i le upu ae le na ona faalogologo i ai.”5 Tatou te ola i le talalelei ma avea ai i tatou ma “e anaana i le upu” e ala i le faaaogaina o le faatuatua, usiusitai, auauna atu ma le alolofa i isi, ma mulimuli i le faataitaiga a lo tatou Faaola. Tatou te faatinoina ma le amiosa’o, ma faia le mea tatou te iloa e sa’o “i taimi uma ma i mea uma, ma i nofoaga uma”6 tusa lava pe i ai pe leai foi nisi o vaavaai mai.

I o tatou tulaga i le ola nei, e leai se tasi e atoatoa. E oo lava i a tatou taumafaiga e sili ona maelega e ola ai i le talalelei, o i tatou uma lava o le a faia ni mea sese, ma o i tatou uma foi o le a agasala. E maeu se faamafanafanaga mautinoa i le iloa ai o le taulaga togiola a lo tatou Faaola, e mafai ai ona faamagaloina i tatou ma toe faamamaina. O lea faagasologa o le salamo moni ma le faamagaloga e faamalolosia ai a tatou molimau, ma la tatou faaiuga e usitai i poloaiga a le Alii ma ola i o tatou olaga e tusa ai ma tulaga faatonuina o le talalelei.

A ou mafaufau i le fasifuaitau “Ua ou ola ai,” ou te manatua ai se tamaitai talavou sa ou feiloai i ai e igoa ia Karigan. Sa ia tusi mai, “Ua silia teisi ma le tausaga talu ona avea au o se tagata o le Ekalesia. … Ia te au, ina o o’u sailiili, o se tasi o faailoga na ta’u mai ai o le Ekalesia moni lenei, na oo mai aua sa ou lagonaina o lea faatoa ou maua se ekalesia e aoao ai le tausaafia ma tulaga faatonuina. Ua ou vaai i mea ua tutupu pe a le tausia e tagata ia poloaiga ae filifili le ala sese. Ua leva ona tonu i lo’u mafaufau, ou te ola i tulaga faatonuina maualuluga o le amio mama. … ua ou lagonaina le matua faamanuiaina ina ua ou mauaina le upumoni ma ou papatiso. Ua ese lo’u fiafia.”7

O le fasifuaitau faaiu o la’u faaupuga faatautinoga o le “Ua ou alofa i ai.” O le mauaina o le atamai i le talalelei a Iesu Keriso ma ola ai ma le maelega i mataupu faavae o le talalelei i o tatou olaga i aso faisoo, e taitai atu ai le toatele o tagata o le Ekalesia e tautino atu ma le naunautai, “Ua ou alofa i le talalelei!”

E oo mai lenei lagona a o tatou lagonaina le Agaga Paia o molimau mai o i tatou o fanau a lo tatou Tama Faalelagi, Na te silafia i tatou, ma o loo tatou i ai i le ala sa’o. E faatupulaia lo tatou alolofa i le talalelei a o tatou mauaina le alofa o lo tatou Tama Faalelagi ma le filemu sa folafola mai e le Faaola pe a tatou faaali atu ia te Ia lo tatou naunau e usiusitai ma mulimuli ia te ia.

I taimi eseese i o tatou olaga, pe o tatou o ni tagata faatoa liliu mai i le Ekalesia pe ua leva ona auai, atonu tatou te iloa ua matafi atu lenei naunautaiga malosi sa i ai. O nisi taimi e tupu lenei mea pe a faigata taimi, ma e tatau ai ona tatou faatinoina le onosai. O nisi taimi e tupu i le taimi tonu ua manuia ai ma ‘oa o tatou lima. Soo se taimi lava ou te maua ai lenei lagona, ou te iloa ai ua tatau ona toe taulai a’u taumafaiga i le faateleina o lo’u atamai i le talalelei ma ola atili ai i mataupu o le talalelei i lo’u olaga.

O se tasi o mataupu faavae e aupito aoga ae o nisi taimi e faigata ona faaaoga, o le lotomaulalo ma le gauai atu i le finagalo o le Atua. I le tatalo a Keriso i le Faatoaga o Ketesemane, sa Ia faailoa atu ai i le Tama, “Aua le faia lo’u loto, a o lou finagalo.”8 Ua tatau ona avea lena ma a tatou tatalo. E tele taimi, o taimi paganoa nei, o le lototatalo tatou te lagonaina ai le siosiomia o i tatou i le alofa o le Tama Faalelagi, ma toefuatai mai ai na lagona fiafia, ma le alofa.

I se fonotaga faaleautaitai a Tamaitai Talavou i Eugene, Oregon, sa ou maua ai le avanoa e talanoa ai ma Sister Cammy Wilberger. O le tala na faamatala mai e Sister Wilberger ia te au, o se molimau lea o le mana ma faamanuiaga o se tamaitai talavou ua iloa, ola ai, ma alofa i le talalelei.

O le tama teine a Sister Wilberger e 19 tausaga le matua, o Brooke, sa maliu i se faalavelave matuia i ni nai tausaga talu ai a’o i ai i lana tuuaga o le taumafanafana i le mavae ai o lona tausaga muamua i le iunivesite. Na ta’ua e Sister Wilberger, “O se taimi faigata ma le pogisa mo lo matou aiga. Peitai, na tuuina mai e Brooke se meaalofa sili mo i matou. Matou te lei iloaina lena mea a o tuputupu ae, ae o tausaga taitasi ma taimi uma o lona olaga, na tuuina mai ai e Brook se meaalofa sili e mafai e se tamateine ona avatu i ona matua. O Brooke o se afafine amiotonu o le Atua. … Ona o lenei meaalofa aemaise lava o le mana e mafai ai o le Togiola, ua ou maua ai le malosi, mafanafana, ma le filemu na folafola mai e le Faaola. Ou te le fesiligia lava le mea o loo i ai nei Brooke ma ua sagisagi fiafia atu mo la matou toe tuufaatasiga matagofie.”9

E i ai la’u molimau i le fuafuaga sili a lo tatou Tama Faalelagi mo le fiafia e faavavau. Ua ou iloa na Ia silafia i tatou ma e alofa ia i tatou. Ua ou iloa ua Ia saunia se perofeta, o Peresitene Thomas S. Monson, e faamalosiau ma fesoasoani mai e toe taiala atu i tatou ia te Ia. Ou te tatalo ia tofu tuu atu e i tatou se taumafaiga ia mafai ai ona tautino atu ma le mautinoa, “O au o se Mamona. Ua ou iloa. Ua ou ola ai. Ua ou alofa i ai.” Ou te tuuina atu ai nei mea ma le lotomaulalo i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino

  Faamatalaga

  1. Roma 1:16.

  2. George Q. Cannon, i le Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Iosefa Samita (2007), 261.

  3. Aoaoga: Iosefa Samita, 265; tagai foi Martha Jane Knowlton Coray, notebook, Church History Library, Salt Lake City.

  4. Tagai i le aafiaga o le tulaga faatauaina o le atamai numera 1, Alualu i Luma o Tamaitai Talavou Lava Ia (tamaitusi, 2009), 38.

  5. Iakopo 1:22.

  6. Mosaea 18:9.

  7. Fetusiaiga patino.

  8. Luka 22:42.

  9. Fetusiaiga patino.