Spring over hovednavigation
oktober 2012 | Lær med hjertet

Lær med hjertet

oktober 2012 Generalkonference

En måde at komme til Kristus på er ved at stræbe efter at lære de grundlæggende sandheder med vores hjerte.

»[Kom] til mig, så I [kan] føle og se.«1 Dette var en befaling, som Frelseren gav de tidlige indbyggere i det fordums Amerika. De følte med deres hænder og så med deres øjne, at Jesus var Kristus. Denne befaling er ligeså vigtig for os i dag, som den var for dem på deres tid. Når vi kommer til Kristus, kan vi også føle og »med vished«2 vide – ikke med vore hænder og øjne, men med hele vores hjerte og sind – at Jesus er Kristus.

En måde at komme til Kristus på er ved at stræbe efter at lære de grundlæggende sandheder med vores hjerte. Når vi gør dette, vil tilskyndelser, der kommer fra Gud, give os kundskab, som vi ikke kan få på anden måde. Apostlen Peter vidste med vished, at Jesus var Kristus, den levende Guds Søn. Frelseren forklarede, at kilden til Peters kundskab ikke kom fra »kød og blod … men [fra] faderen i himlene«.3

Profeten Abinadi forklarede den rolle, som de følelser, der kommer fra Gud til vores hjerte, har. Han fortalte, at vi ikke kan forstå skriften fuldstændig, medmindre vi bruger vores hjerte til at forstå.4

Denne sandhed blev smukt udtrykt i den kendte børnebog, Den lille prins af Antoine de Saint-Exupéry. I historien bliver den lille prins venner med en ræv. Da de tager afsked, fortæller ræven en hemmelighed til den lille prins. Han sagde: »… nu skal jeg betro dig min hemmelighed … : Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet.«5

Den 88-årige bror Thomas Coelho er et godt eksempel på en person, der med sit hjerte så det væsentlige. Han var et trofast medlem i vores højråd i Paysandú i Uruguay. Før han tilsluttede sig Kirken, kom han ud for en ulykke, da han kørte på sin motorcykel. Mens han lå på jorden, ude af stand til at stå på benene, kom to af vore missionærer og hjalp ham med at komme op og komme hjem igen. Han fortalte, at han følte noget særligt, da missionærerne kom ham til undsætning. Han oplevede senere samme stærke følelse, da missionærerne underviste ham. Følelsen havde så stor virkning på ham, at han læste Mormons Bog fra ende til anden på kun få dage. Han blev døbt og tjente siden den dag utrætteligt. Jeg mindes ham køre op og ned ad gaderne i vores by på sin motorcykel, selv i de kolde og våde vintermåneder for at køre andre til kirke, så de kunne se, føle og med vished vide, ligesom han gjorde.

I dag, omgivet af så megen information, kan vi måske tro, at millioner af hjemmesider kan give os alt, hvad vi har brug for at vide. Vi kan finde god og dårlig information på nettet, men information alene er ikke nok. Gud har givet os en anden kilde til større kundskab,6 nemlig kundskab sendt fra himlen. Vor himmelske Fader kan give os denne kundskab, når vi søger på det celestiale net i vores hjerte og sind. Profeten Joseph Smith sagde, at han havde »den ældste bog i [sit] hjerte, nemlig Helligåndsgaven.«7

Vi får adgang til denne celestiale kilde, når vi fx læser i skrifterne, lytter til den levende profet og beder. Det er også vigtigt at tage sig tid til at være rolig8 og føle og følge de celestiale tilskyndelser. Når vi gør det, vil vi »føle og se« ting, der ikke kan læres ved moderne teknologi. Når vi har fået lidt erfaring i at søge på dette celestiale net, vil vi kunne skelne sandheden, selv mens vi læser om verdens historie eller andre emner. Den oprigtigt søgende efter sandhed vil kende sandheden af alt ved Helligåndens kraft.9

Nu et lille advarselsord: Adgang til dette celestiale net spoleres af ugudelighed og det at glemme Herren. Nefi fortalte sine brødre, at de ikke havde evnen »til at føle [Herrens] ord«, fordi de var »raske til at gøre misgerninger [og] langsomme til at huske Herren«.10 Ugudelighed hæmmer vores evne til at se, føle og elske andre. At være hurtige til at huske Herren ved at bede »med hjertets hele styrke«11 og huske vore åndelige oplevelser udvider vores evne til at se og føle det, der hører Kristus til. Nu spørger jeg jer:

  • Husker I den fred, I følte, da I efter megen trængsel anråbte Faderen i inderlig bøn?

  • Husker I at ændre jeres huskeliste for at følge en tilskyndelse i jeres hjerte?

De store mænd fra Mormons Bog fremelskede adgang til større kundskab ved at huske deres åndelige oplevelser. Alma styrkede sine børn ved at minde dem om sin oplevelse med omvendelse.12 Helaman lærte Nefi og Lehi at huske – at huske, at det var på klippen, som er Kristus, at de skulle bygge deres grundvold, så djævlen ikke fik magt over dem.13 Vi må gøre det samme. Når vi husker Gud, hjælper det os til at føle og leve. Dette giver kong Benjamins ord en dybere betydning. Han sagde: »Og se, o menneske, husk dette, og gå ikke fortabt.«14

Et af de helligste minder, som jeg værdsætter, er den følelse, jeg fik, da jeg vidste, at Mormons Bog var Guds ord. Jeg lærte, at vi kan opleve en glæde, som ord ikke kan beskrive. Den dag, på mine knæ, følte og vidste jeg med vished det, som jeg ikke kunne have lært på anden måde. Et sådant minde er årsag til evig taknemlighed og styrker mig i svære tider.

De, der modtager kundskab, ikke fra kød og blod, men fra vor himmelske Fader, ved med vished, at Jesus er Kristus, og at dette er hans kirke. Netop denne kundskab giver styrke til at foretage nødvendige ændringer for at komme til Kristus. Derfor opfordrer vi hver eneste sjæl til nu at blive døbt, omvende sig og vende sig til ham.15

Ved at komme til Kristus kan enhver sjæl se, føle og med vished vide, at Kristus led og sonede for vore synder, så vi kunne få evigt liv. Hvis vi omvender os, skal vi ikke lide unødigt.16 Takket være ham kan sårede sjæle og knuste hjerter heles. Der findes ingen byrde, som han ikke kan lette eller fjerne. Han kender til vore svagheder og sygdomme. Jeg lover og vidner for jer om, at når alle døre synes lukkede, når alt andet svigter, så svigter han jer ikke. Kristus vil hjælpe, han er udvejen, uanset om kampen omhandler afhængighed, depression eller noget andet. Han ved, »hvorledes han kan bistå sit folk«.17 Ægteskaber og familier, der kæmper af forskellige årsager – økonomiske udfordringer, indflydelse fra dårlige medier eller familieforhold – vil føle en beroligende påvirkning fra himlen. Det er opmuntrende at »føle og se«, at han rejste sig fra døden »med helbredelse i sine vinger«,18 at takket være ham vil vi møde og endnu engang omfavne de kære, der er gået bort. Vores omvendelse til ham belønnes i sandhed med vores helbredelse.19

Jeg ved med vished, at alt dette er sandt. Af denne årsag stemmer jeg i med de tidlige indbyggere i fordums Amerika, der udbrød: »Hosianna! Velsignet være Gud den Højestes navn!«20 Han giver os frelse. Jeg vidner om, at Jesus er Kristus, den hellige Messias. Han er herrernes Herre, vor Frelser og Forløser. I Jesu Kristi navn. Amen.

Vis henvisningerGem henvisninger