Hopp over hovednavigasjon
Oktober 2012 | Å lære med vårt hjerte

Å lære med vårt hjerte

Oktober 2012 Generalkonferanse

En måte å komme til Kristus på er ved å søke å lære grunnleggende sannheter med vårt hjerte.

“[Kom] til meg så dere [kan] føle og se.”1 Dette var en befaling Frelseren ga de tidlige innbyggerne i oldtidens Amerika. De følte med sine hender og så med sine øyne at Jesus var Kristus. Denne befalingen er like viktig for oss i dag som den var for dem på deres tid. Når vi kommer til Kristus, kan vi føle og “vite med sikkerhet”2 – ikke med våre hender og øyne, men med hele vårt hjerte og sinn – at Jesus er Kristus.

En måte å komme til Kristus på er ved å søke å lære grunnleggende sannheter med vårt hjerte. Når vi gjør det, vil inntrykk som kommer fra Gud, gi oss kunnskap som vi ikke kan få på noen annen måte. Apostelen Peter visste med sikkerhet at Jesus var Messias, Sønn av den levende Gud. Frelseren forklarte at kilden til Peters kunnskap ikke var “kjøtt og blod … men [hans] Far i himmelen”.3

Profeten Abinadi forklarte hvilken betydning følelser som kommer fra Gud til vårt hjerte, har. Han sa at vi ikke kan forstå Skriftene fullt ut med mindre vi anvender vårt hjerte for å forstå.4

Denne sannheten ble godt uttrykt i en barnebok, Den lille prinsen av Antoine de Saint-Exupéry. I historien ble den lille prinsen venn med en rev. Da de tok avskjed, delte reven en hemmelighet med den lille prinsen. Han sa: “Her er min hemmelighet … Det er bare med hjertet man kan se riktig. Det som er vesentlig er usynlig for øyet.”5

Åtti-åtte år gamle bror Thomas Coelho er et godt eksempel på en som så viktige ting med sitt hjerte. Han var et trofast medlem av vårt høyråd i Paysandú i Uruguay. Før han sluttet seg til Kirken, ble han utsatt for en ulykke mens han kjørte motorsykkel. Mens han lå på bakken ute av stand til å reise seg, hjalp to av våre misjonærer ham opp og tilbake til hans hjem. Han sa at han følte noe spesielt da misjonærene kom ham til unnsetning. Senere opplevde han igjen sterke følelser når misjonærene underviste ham. Virkningen av disse følelsene var slik at han leste Mormons bok fra perm til perm i løpet av få dager. Han ble døpt og har utført tjeneste utrettelig fra den dagen av. Jeg husker at han kjørte motorsykkelen sin opp og ned gatene i byen vår, selv de kalde og regnfulle vintrene, for å bringe andre til kirken så de kunne føle, se og vite med sikkerhet slik han gjorde.

I dag, omgitt av så mye informasjon, tror vi kanskje at vi kan finne alt vi trenger å vite ved å søke på millioner av nettsider. Vi kan finne god og dårlig informasjon på nettet, men informasjon alene er ikke nok. Gud har gitt oss en annen kilde til større kunnskap,6 kunnskap sendt fra himmelen. Vår himmelske Fader kan gi oss slik kunnskap når vi søker på det himmelske nett i vårt hjerte og sinn. Profeten Joseph Smith sa at han hadde “den eldste boken i [sitt] hjerte, nemlig Den hellige ånds gave”.7

Vi får tilgang til denne celestiale kilde når vi gjør ting som å lese Skriftene, lytte til profetene og be. Det er også viktig å ta seg tid til å være stille8 og føle og følge de himmelske tilskyndelser. Når vi gjør dette, vil vi “føle og se” ting som ikke kan læres med moderne teknologi. Når vi har fått litt erfaring med å søke på dette himmelske nettet, vil vi skjelne sannheten, også når vi leser verdslig historie eller andre emner. De oppriktige sannhetssøkere vil vite sannheten i alle ting ved Den hellige ånds kraft.9

Så en liten advarsel: Tilgang til dette himmelske nett blir hemmet av å synde og glemme Herren. Nephi fortalte sine brødre at de ikke kunne “føle [Herrens] ord” fordi de var “snare til å gjøre misgjerninger [og] sene til å huske Herren”.10 Misgjerninger hemmer vår evne til å se, føle og elske andre. Når vi er snare til å huske Herren ved å be “med all hjertets iver”11 og bringe åndelige opplevelser til vår erindring, utvider vi vår evne til å se og føle det som hører Kristus til. Nå spør jeg dere:

  • Husker dere den fred dere følte da dere, etter stor trengsel, ropte til Faderen i mektig bønn?

  • Husker dere å ha endret listen over planlagte gjøremål for å følge en tilskyndelse i hjertet?

De store menn i Mormons bok pleiet tilgang til en større kunnskap ved å bringe viktige åndelige opplevelser til sin erindring. Alma styrket sine barn ved å minne dem om sin omvendelse.12 Helaman lærte Nephi og Lehi å huske – å huske at det var på Kristi klippe de måtte bygge sin grunnvoll slik at djevelen ikke ville ha noen makt over dem.13 Vi må gjøre det samme. Å huske Gud hjelper oss å føle og leve. Dette gir dypere mening til kong Benjamins ord: “Du menneske, husk nå dette, og gå ikke til grunne.”14

Et av de helligste minnene jeg setter høyt, er den følelsen jeg fikk da jeg forsto at Mormons bok var Guds ord. Jeg lærte at vi kan oppleve en glede som ord ikke kan uttrykke. Samme dag, på mine knær, følte og visste jeg med sikkerhet ting som jeg ikke kunne ha lært på annen måte. Et slikt minne er grunn til evig takknemlighet og styrker meg i vanskelige tider.

De som mottar kunnskap, ikke av kjøtt og blod, men av vår himmelske Fader, vet med sikkerhet at Jesus er Kristus og at dette er hans kirke. Denne kunnskapen gir styrke til å gjøre nødvendige endringer for å komme til Kristus. Av denne grunn inviterer vi hver eneste sjel til å bli døpt, omvende seg og vende seg til ham.15

Ved å komme til Kristus kan enhver sjel se, føle og vite med sikkerhet at Kristus led og sonet for våre synder så vi kan få evig liv. Hvis vi omvender oss, slipper vi å lide unødig.16 Takket være ham kan sårede sjeler bli helbredet og knuste hjerter bøtes. Det er ingen byrde som han ikke kan lette eller fjerne. Han vet om våre skrøpeligheter og sykdommer. Jeg lover og vitner om at når alle dører synes å være lukket, når alt annet synes å gå galt, vil ikke Han svikte dere. Kristus vil hjelpe og er veien ut enten kampen er mot avhengighet, depresjon eller noe annet. Han vet “hvordan han skal hjelpe sitt folk”.17 Ekteskap og familier som sliter, uansett grunn – økonomiske utfordringer, dårlig medieinnflytelse eller situasjoner i familien – vil føle en beroligende innflytelse fra himmelen. Det er betryggende å “føle og se” at han sto opp fra de døde “med legedom i sine vinger”,18 at på grunn av ham vil vi igjen få møte og omfavne de kjære som har gått bort. Uten tvil blir vår omvendelse til ham belønnet med vår helbredelse.19

Jeg vet med sikkerhet at alt dette er sant. Av denne grunn slutter jeg meg til de tidlige innbyggerne i oldtidens Amerika, som utbrøt: “Hosianna! Velsignet være Den Aller Høyeste Guds navn!”20 Han gir oss frelse. Jeg bærer vitnesbyrd om at Jesus er Kristus, den hellige Messias. Han er Hærskarenes Herre, vår Frelser og Forløser. I Jesu Kristi navn. Amen.

Vis henvisningerSkjul henvisninger