Hoppa över navigering
Oktober 2012 | Att lära med hjärtat

Att lära med hjärtat

Oktober 2012 Generalkonferenser

Ett sätt att komma till Kristus är att sträva efter att lära sig grundläggande sanningar med hjärtat.

”[Kom] till mig för att ni skall kunna känna och se.”1 Den befallningen gav Frälsaren till invånarna i det forntida Amerika. De kände med sina händer och såg med sina ögon att Jesus var Kristus. Denna befallning är precis lika viktig för oss idag som den var för dem på den tiden. När vi kommer till Kristus kan vi känna och ”[veta] med säkerhet”2 — inte med våra händer och ögon utan med hela vårt hjärta och sinne — att Jesus är Kristus.

Ett sätt att komma till Kristus är att sträva efter att lära sig grundläggande sanningar med hjärtat. När vi gör det får vi intryck från Gud som ger oss kunskap som vi inte kan få på något annat sätt. Aposteln Petrus visste med säkerhet att Jesus var Kristus, den levande Gudens Son. Frälsaren förklarade att källan till Petrus kunskap inte var ”kött och blod … utan … Fadern som är i himlen”.3

Profeten Abinadi förklarade rollen som känslorna har och som kommer från Gud till våra hjärtan. Han lärde att vi inte fullständigt kan förstå skrifterna om vi inte av hjärtat anstränger oss att förstå.4

Denna sanning förklarades så väl i barnboken Lille prinsen av Antoine de Saint-Exupéry. I berättelsen blev den lille prinsen vän med en räv. När de skildes åt berättade räven en hemlighet för den lille prinsen. Han sade: ”Här är min hemlighet … Det är bara med hjärtat man kan se ordentligt. Det viktigaste är osynligt för ögat.”5

88-årige broder Thomas Coelho är ett bra exempel på någon som med sitt hjärta såg det väsentliga. Han var en trofast medlem i vårt högråd i Paysandú i Uruguay. Innan han blev medlem i kyrkan var han med om en motorcykelolycka. Han låg där på marken och kunde inte resa sig. Då kom två av våra missionärer och hjälpte honom att stiga upp och återvända hem. Han sade att han kände något speciellt när missionärerna kom till hans räddning. Senare upplevde han starka känslor igen när missionärerna undervisade honom. Han påverkades så av de här känslorna att han läste Mormons bok från pärm till pärm på bara några dagar. Han döptes och tjänade troget och outtröttligt från och med den dagen. Jag minns att han körde sin motorcykel upp och ned för gatorna i vår stad, även under kalla och regniga vintrar, för att hämta andra till kyrkan så att de kunde se, känna och veta med samma säkerhet som han.

Idag omges vi av så mycket information att vi kanske tror att vi kan få reda på allt vi behöver veta genom att navigera på miljontals sidor på nätet. Det finns både bra och dålig information på nätet, men endast information räcker inte. Gud har gett oss en annan källa till större kunskap,6 den kunskap som kommer från himlen. Vår himmelske Fader kan ge oss sådan kunskap när vi navigerar på det himmelska nätet i våra hjärtan och sinnen. Profeten Joseph Smith sade att han hade ”den äldsta boken i [sitt] hjärta, ja, den Helige Andens gåva”.7

Vi får tillgång till denna himmelska källa när vi gör sådant som att läsa skrifterna, lyssna till den levande profeten och att be. Dessutom är det viktigt att vara stilla8 och känna och följa de himmelska maningarna. När vi gör det kommer vi att ”känna och se” sådant som inte kan läras ut med modern teknik. När vi har en viss erfarenhet av att navigera på det himmelska nätet kan vi urskilja sanningen, även när vi läser världslig historia eller andra ämnen. De uppriktiga sanningssökarna får veta sanningen om allting genom den Helige Andens kraft.9

Nu ett varningens ord: tillgången till det himmelska nätet begränsas av orättfärdighet och av att man glömmer Herren. Nephi sade till sina bröder att de inte kunde ”förnimma [Herrens] ord” eftersom de var ”snara att göra ont, [och] sena att komma ihåg Herren”.10 Orättfärdighet hämmar vår förmåga att se, känna och älska andra. När vi är snara att komma ihåg Herren genom att be ”av allt [vårt] hjärta”11 och minnas våra andliga upplevelser växer vår förmåga att se och att känna det som hör Kristus till. Nu frågar jag er:

  • Minns ni den frid ni kände när ni efter stora svårigheter ropade till Fadern i mäktig bön?

  • Minns ni att ni har ändrat på er att-göra-lista för att kunna följa en maning som tagits emot av hjärtat?

De stora männen i Mormons Bok fick tillgång till större kunskap genom att minnas sina viktigaste andliga upplevelser. Alma befäste och styrkte sina barn genom att påminna dem om sin omvändelse.12 Helaman lärde Nephi och Lehi att komma ihåg — att komma ihåg att det är på Kristi klippa som de måste bygga sin grundval så att djävulen inte skulle ha någon makt över dem.13 Vi måste göra detsamma. Att komma ihåg Gud hjälper oss att känna och leva. Det här ger en djupare mening till kung Benjamins ord, som sade: ”O människa, kom nu ihåg detta så att du inte förgås.”14

Ett av de allra heligaste minnena som jag vårdar är känslan jag fick när jag kom till insikt om att Mormons bok var Guds ord. Jag lärde mig att vi kan uppleva en glädje som ord inte kan uttrycka. Den dagen, stående på knä, kände och visste jag med säkerhet sådant som jag inte kunde ha lärt mig på något annat sätt. Ett sådant minne känner man sig evigt tacksam över och det styrker mig under svåra stunder.

Den som tar emot kunskap, inte av kött och blod men av vår himmelske Fader, vet med säkerhet att Jesus är Kristus och att detta är hans kyrka. Den kunskapen ger oss styrka att göra nödvändiga förändringar så att vi kan komma till Kristus. Av den orsaken inbjuder vi nu varje själ till dop, omvändelse och att vända sig till honom.15

Genom att komma till Kristus kan varje själ se, känna och veta med säkerhet att Kristus led och sonade för våra synder för att ge oss möjlighet till evigt liv. Om vi omvänder oss behöver vi inte lida i onödan.16 Tack vare honom kan sargade själar helas och krossade hjärtan lagas. Det finns ingen börda som han inte kan lätta eller ta bort. Han känner till våra svagheter och sjukdomar. Jag lovar och vittnar för er att när alla dörrar verkar vara stängda, när allt annat verkar gå fel, så sviker han inte er. Kristus hjälper oss och är vår utväg, vare sig kampen handlar om beroende, depression eller något annat. Han vet ”hur han skall bistå sitt folk”.17 Äktenskap och familjer som har det svårt av olika anledningar — ekonomiska svårigheter, dåligt inflytande från media eller familjedynamik — får känna ett lugnande inflytande från himlen. Det är tröstande att ”känna och se” att han uppstod från de döda ”med läkedom i sina vingar”,18 att vi tack vare honom återigen kommer att möta och omfamna de av våra kära som avlidit. Vår omvändelse till honom belönas förvisso med läkedom.19

Jag vet med säkerhet att allt detta är sant. Av denna anledning stämmer jag in i det som invånarna i det forntida Amerika utropade: ”Hosianna! Välsignat vare den allrahögste Gudens namn!”20 Han ger oss frälsning. Jag vittnar om att Jesus är Kristus, den helige Messias. Han är härskarornas Herre, vår Frälsare och Återlösare. I Jesu Kristi namn, amen.

Visa hänvisningarDölj hänvisningar