Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2012 | O Le Togiola

O Le Togiola

Oketopa 2012 Konafesi Aoao

Po o fea lava le mea e ono o i ai o tatou tagata ma faifeautalai, e tasi lava le tatou savali o le faatuatua ma le faamoemoe i le Faaola o Iesu Keriso.

O la’u savali e tuusao atu i nisi o i tatou o e o mafatia, ua lofituina i le ta’usalaina ma vaivaiga ma le toilalo, faavauvau, ma faanoanoaga.

I le 1971, sa tofia ai au i ni konafesi faalesiteki i Samoa i Sisifo, e aofia ai le faatulagaina o se siteki fou i le motu o Upolu. Ina ua maea ni faatalanoaga sa matou togipau ai se vaalele laitiiti e malaga ai i Savaii e fai ai se konafesi a se siteki iina. Sa tu laueleele le vaalele i se malae vaoa i Faala ma sa tatau ona toe foi mai i le aoauli na sosoo ai e toe ave i matou i le motu o Upolu.

O le aso na faamoemoe matou te tuua ai Savaii, sa timuga ai. I le iloaina ai e le mafai ona tu laueleele le vaalele i luga o se malae susu, o lea sa matou o atu ai i le taavale i le faatausiusiuga i sisifo o le motu lea sa i ai sina ituaiga o malaevaalele i luga ae o se auvai amu. Sa matou faatalitali seia oo ina pogisa, ae leai se vaalele na taunuu atu. Mulimuli ane, sa matou iloa mai le leitio o loo sau se afā, ma e le o mafai ona lele le vaalele. Sa matou ualesi mai o le a matou o mai i se vaa. E ao ona i ai se tasi e faatalia i matou i Mulifanua.

A o matou o ese mai le uafu i Savaii, sa fesili atu le kapeteni o le vaa e 40 futu (12 m) i le peresitene o le misiona pe i ai sana moliuila. O le mea e lelei ai, sa i ai ma na ia tuu atu ai i le kapeteni. Sa matou asaina le 13 maila (21 km) e agai atu i le motu o Upolu i le sou o le sami. E leai ma se tasi o i matou na iloaina ua taia e le afā matamataita le motu, ma o loo matou agai tonu atu lava i le mea o loo agi mai ai.

Ina ia taunuu ai i le uafu i Mulifanua, sa i ai se alavaa vaiti se tasi sa ao ona matou ui ai i talaane o le ā’au. O se malamalama i luga o le mauga i luga ae o le matafaga ma se malamalama lona lua i lalo ifo sa faailoga ai le alavaa vaiti lea. Pe a uli se vaa ina ia mafai ai ona vaaia malamalama ia e lua o loo tu le tasi i luga ae o le isi, o le a gatusa lelei ai le vaa ma malamalama ai ina ia pasi ese ai ma papa matautia o loo i ai i le alavaa.

Ae o lena po sa na o le tasi le malamalama. E toalua toeaiina sa i ai i luga o le uafu sa faatali maia i matou, ae sa umi tele atu le asaina o le sami nai lo le mea e masani ai. Ina ua maea ona vaavaai atu i le tele o itula mo ni faailoilo o le matou vaa, sa le lavava toeaiina ma momoe loa, ma galo ai ona ki mai le moli lona lua, le malamalama lea e i lalo ifo. O se taunuuga, sa le iloa atu le alavaa e oso atu i le ā’au.

Sa uli e le kapeteni le vaa i le mea sili na te mafaia e agai atu i le malamalama pito i luga o le matafaga a o uu e se alii o le vaa le moliuila sa nono atu mai le pito i luma o le vaa e tau saili po o i ai ni papa i luma atu. Sa mafai ona matou faalogoina ia galu o fesasaa’i i le ā’au. Ina ua matou latalata atu e autilo i ai i le moliuila, sa alaga mai le kapeteni ma le popole e toe liliu ma foi i tua ma toe taumafai e sue le alavaa.

I le maea ai o le tele o taumafaiga, sa ia iloaina ai o le a faigata ona maua le alavaa lea. Na pau le mea sa matou taumafai e fai o le oo atu lea i le uafu e 40 maila (64 km) mai Apia. Sa leai se fesoasoani na matou maua e tetee ai i mana matamataita o le afa. Ou te le manatua le mea sa matou i ai ona sa matua pogisa lava.

Sa leai se mea na mafaia i le itula muamua, e ui lava sa matua saoasaoa le afi o le vaa. Sa tauivi le vaa ma se galu tele ona tu lea i le tumutumu o le galu ma toe pa’u ifo ai i lalo a o taavivili peapea i luga o le ea. O le gatete o peapea sa toeitiiti lava a malepe ai le vaa pe a luluina a o lei se’e atu i le isi pito o le galu.

Sa matou taooto faō i luga o ufiufi o ana e teu ai uta, ma pipii atu o matou lima i le tasi pito faapea ai ma o matou tamatamai vae ua lokaina i le isi pito e taofiofi ai matou mai le lafoina i le sami. Sa le mau le uu a Uso Mark Littleford ma āto atu ai ma fetoai ma se pa uamea. Sa lavea lona ulu, ae sa taofia o ia e le pa uamea mai le lafoina i le sami.

Mulimuli ane, sa matou agai pea i luma ma a o tatafa mai ata o le taeao na iu lava ina matou sao atu i le uafu i Apia. Sa tau fai nonoa le tasi vaa i le isi mo le saogalemu. Sa polokaina uma e nei vaa le uafu. Sa matou fetolofi mai ma pasia i latou, ma taumafai ina ia le faalavelave i e o momoe i luga o le uafu. Sa matou o atu i Pesega, faamamago o matou lavalava, ma agai atu loa i Vailuutai e faatulaga le siteki fou.

Ou te le iloa po o ai na faatalia i matou i Mulifanua. Sa ou musu latou te tauina mai ia te au. Ae e moni lava ana le seanoa ma lena malamalama pito i lalo, semanu matou te feoti uma.

O loo i ai i la tatou tusipese se viiga tuai lava e seasea usuina lea o loo i ai se uiga faapitoa ia te au.

O le sulu o le alofa

O lo tatou nei tama,

Ua susulu mai le lagi

Mai maota i luga.

Faamumu pea nei le sulu;

Mo le uso vaivai.

Pe a i ai sē a le a’e

E te faasaoina mai.

Ua pogisa mea uma;

O le ola i lalo nei.

Ua faatali mo le sulu,

E iloa ai mea lelei.

Uso e ia saunia pea;

Lo oe sulu mo le po,

E iloa ai le taulaga,

E sao ai ma malolo.1

Ou te lauga atu i le asō ia i latou atonu o loo leiloloa ma o loo saili mo lena malamalama pito i lalo e fesoasoani ai e taiala i latou e toe foi mai.

Sa malamalama lava mai le amataga e faapea i le olaga faaletino o le a tatou le ausia lava le atoatoa. Sa lei faamoemoeina lava o le a tatou ola e aunoa ma le solia o le tasi tulafono po o le isi.

“Ona o le tagata natura o se fili i le Atua, ma sa faapea lava mai le pau o Atamu, ma o le a faapea lava, e faavavau faavavau lava, vagana ai ua gauai atu o ia i uunaiga a le Agaga Paia, ma tuu ese le tagata natura ma avea ma tagata paia e ala i le togiola a Keriso le Alii.”2

Mai le Penina Tau Tele, ua tatou malamalama ai “e leai se mea le mama e mafai ona mau [i le malo o le Atua],”3 ma o lea sa saunia ai se ala mo tagata uma e agasala e salamo ai ma toe agavaa ai mo le afioaga a lo tatou Tama i le Lagi.

Sa filifilia se Puluvaga, se Togiola, o se tasi o le a soifua atoatoa i Lona olaga, e lei faia se agasala, ma ofo atu “e ia o ia lava o se taulaga mo agasala, e tali ai iuga o le tulafono, mo i latou uma o e ua i ai le loto momomo ma le agaga salamo; ma ua leai ni isi e ese mai ai e mafai ona tali ai iuga o le tulafono.”4

E faatatau i le taua o le Togiola, i le Alema ua tatou aoao ai, “Aua e tatau ona faia o se togiola; … a leai o le a le maalofia le fano o tagata uma.”5

Afai e leai ni au mea sese, o lona uiga e te le manaomiaina le Togiola. Afai o e faia ni mea sese, ma o tatou uma ua faia ni mea sese, pe iti pe ogaoga, o lona uiga e ao ona i ai sou manao tele e saili pe mafai faapefea ona faamama ese ina ia e le toe i ai i le pogisa.

“[O Iesu Keriso] o le malamalama ma le ola o le lalolagi.”6 Pe a mausali lo tatou taulai atu ia te Ia ma Ana aoaoga, o le a taitaiina i tatou i le uafu o le saogalemu faaleagaga.

O loo taua i le mataupu faavae o le faatuatua lona tolu, “Matou te talitonu e ala i le Togiola a Keriso, e mafai ai ona faaolaina tagata uma, e ala i le usiusitai i tulafono ma sauniga o le Talalelei.”7

Sa aoao mai Peresitene Iosefa F. Samita: “E le mafai e tagata ona faamagaloina a latou lava agasala; e le mafai ona latou faamamaina i latou lava mai taunuuga o a latou agasala. E mafai e tagata ona taofi le agasala ma mafai ona faia le mea sao i le lumanai, ma pe a tusa ai ma a latou amioga e taliaina i luma o le Alii [e oo ai ina] agavaa mo se iloiloga. Ae o ai la e faaleleia mea sese ua latou faia ia i latou lava ma isi, ia e foliga mai e faigata mo i latou ona faaleleia mo i latou lava? E ala i le togiola a Iesu Keriso o le a mafai ai ona faamama ese ia agasala a i latou o e salamo; e ui ina mumu ae o le a sinasina e pei o le fulufulu mamoe [tagai Isaia 1:18]. O le folafolaga lenei ua tuuina atu ia te oe.”8

Tatou te le iloa tonu pe na faapefea ona faataunuu e le Alii le Togiola. Ae ua tatou iloaina o le sauaina leaga i luga o le Satauro ua na o se vaega lena o le tiga matuia lea na amata i Ketesemane—lena nofoaga paia o puapuaga—ma sa faamaea ai i Kolokota.

O loo faamaumauina e Luka:

“Ona maliu ese lea o ia ia te i latou, e pei o le togi o le maa ona mamao, ona tootuli ai lea o ia ua tatalo,

“Ua faapea atu, Lo’u Tama e, a e finagalo i ai, ia e ave ese lenei ipu ia te au; a e aua le faia lo’u loto, a o lou finagalo.

“Ona faaali mai ai lea ia te ia o le agelu mai le lagi, ua faamalosi ia te ia.

“Ua puapuaga o ia, ua atili ai lana tatalo; o lona afu foi ua pei o alualu toto ua pau ifo i le eleele.”9

E pei ona mafai ai ona ou faamatalaina, e na o le tasi lava le tala e uiga i le fetalaiga tonu a le Faaola lava Ia o loo faamatala ai mea na Ia onosaia i le Faatoaga o Ketesemane. O loo faamaumauina i le faaaliga:

“Aua faauta, o Au, o le Atua, na mafatia i nei mea mo tagata uma, ina ia latou le mafatia pe afai latou te salamo;

“Ae afai latou te le salamo, o le a latou mafatia e pei lava o Au;

“O le mafatia lea na oo ai ia te au lava, o le Atua lava lea, o le ua silisili i tagata uma, le gatete ona o le tiga, ma tafe toto ai i pu afu uma.”10

I lou olaga atoa, atonu o le a i ai ni taimi e te alu ai i ni nofoaga e le tatau ona e alu i ai ma faia ni mea sa le tatau ona e faia. Afai o le a e liliu ese mai le agasala, o le a mafai ona e iloa i se aso le filemu lea e sau mai le mulimuli i le ala o le salamo atoatoa.

Po o a lava a tatou soligatulafono, po o le a foi se tele e faamanualia ai e a tatou amioga isi tagata, o lena tausalaina e mafai lava ona tafiesea atoa. Ia te au, masalo o le fasifuaitau aupito sili ona matagofie i tusitusiga paia o le mau lea ina ua fetalai le Alii, “Faauta, o ia o le ua salamo i ana agasala, o ia lava lea ua faamagaloina, ma o Au, o le Alii, e le toe manatuaina lava i latou.”11

O le faamoemoega lena o le talalelei a Iesu Keriso ma le Togiola: ia ave soo se tasi e sau, soo se tasi o le a auai, ma tuu i latou i se aafiaga ina ia mafai ai i le faaiuga o lo latou olaga, o le a mafai ona latou o atu i le veli ua salamo i a latou agasala ma ua faamamaina e ala i le toto o Keriso.12

O le mea lena o loo faia e le Au Paia o Aso e Gata Ai i le lalolagi atoa. O le Malamalama lena lea tatou te ofoina atu ia i latou o loo i ai i le pogisa ma ua leiloa lo latou ala. Po o fea lava le mea e ono o i ai o tatou tagata ma faifeautalai, e tasi lava le tatou savali o le faatuatua ma le faamoemoe i le Faaola o Iesu Keriso.

Sa tusia e Peresitene Iosefa Filitia Samita upu o le viiga “Does the Journey Seem Long (Pe ua Umi ea le Malaga)?” lea o loo i ai se faamalosiauga ma se folafolaga ia i latou e saili atu e mulimuli i aoaoga a le Faaola:

Pe ua umi ea le malaga,

Pe ua gaoā ma tifatō ea le ala?

Pe o i ai ea laau talatala ma laau tuitui i luga o le ala?

Pe ua lavelavea ea ou vae i maa tui

A o e tauivi e tulai atu

I mea maualuluga i le vevela o le aso?

Pe ua lofituina ea lou loto ma faanoanoa,

Ua vaivai lou agaga o i totonu,

A o e galue malosi i lalo ifo o au avega o popolega?

Pe ua foliga mai ea i le mamafa o le avega

Ua fai faamalosi oe e sii i luga?

Pe le o i ai ea se tasi e tausoaina ma oe lau avega?

Aua nei vaivai lou loto

O lea ua amatalia le malaga;

O loo i ai se Tasi o loo valaau mai pea ia te oe.

O lea ia tepa ae i luga i le olioli

Ma uu lona lima;

O le a Ia taitai atu oe i mea maualuluga e fou—

O se nuu e paia ma mama,

Le nofoaga e muta ai faafitauli,

Ma o le a saoloto lou olaga mai agasala uma,

Le nofoaga o le a le toe maligi ai ni loimata,

Aua e le toe i ai se faanoanoa.

Uu lona lima ma ulufale faatasi atu ma ia i totonu.13

I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino