Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2012 | O Le Poloaiga Muamua ma le Sili

O Le Poloaiga Muamua ma le Sili

Oketopa 2012 Konafesi Aoao

E tatau ona tatou ola e faapei o ni soo ua tuuto atu e faatino ai lo tatou alolofa i le Alii

E leai ni tagata na soifua i le talafaasolopito e sili atu ona ou tigaalofa i ai nai lo Aposetolo e toasefulutasi na totoe ina ua maliu le Faaola o le lalolagi. Ou te manatu o nisi taimi e galo ai ia i tatou le leai o so latou poto masani ma lo latou faalagolago atoa ia Iesu i mea sa latou manaomia. Ia i latou sa Ia fetalai atu ai, “Ua loa lava ona ou i ai ia te outou, a e tou te lei iloa ea a’u … ?”1

Ae, e sa’o, ua latou manatu e le i lava tele so latou taimi ma Ia. E le o se taimi umi le tolu tausaga na valaau ai se Korama atoa o Aposetolo e Toasefululua mai ni nai tagata fou liliu mai, aveesea mai ia i latou ia mea sese o ala tuai, aoao i latou i mea ofoofogia o le talalelei a Iesu Keriso, ona tuua lea o i latou e faaauau le galuega seia oo ina fasiotia foi i latou. O le matua faigata lava i se vaega o toeaina ua faatoa faauuina ona taliaina se lumanai faapena.

Aemaise ai o le tuua ai na o i latou. Sa taumafai Iesu i le tele o taimi e ta’u atu ia i latou o le a Ia le faatasi ai pea ma i latou i la le tino, ae sa latou le mafai pe sa le malamalama foi i se manatu e mamafatu. O loo tusia e Mareko:

“Ua ia aoao atu i ona soo, ma fetalai atu ia te i latou, Ua tuuina atu le Atalii o le tagata i lima o tagata, latou te fasioti foi ia te ia; a uma ona fasia o ia, e toe tu mai o ia i le aso tolu.

“A o i latou ua le iloa lea upu, ua matatau foi e fesili ia te ia.”2

Ona sosoo lea, ina ua mavae sina taimi puupuu sa aoao ai, ma le itiiti o le taimi e sauniuni ai, sa tupu ai se mea latou te lei mafaufauina e mafai ona tupu. Ua faasatauroina lo latou Alii ma le Matai, lo latou Faipule ma lo latou Tupu. Ua maea Lana galuega faaletino, ma o le Ekalesia laitiiti ua feagai ma faigata lea na Ia faatuina ua foliga mai ua sauaina ma ua agai atu i le faaumatiaina. Sa molimauina foi o Ia e Ona Aposetolo i Lona tulaga toetu ae o lena foi mea sa faaopoopo atu i lo latou le mautonu. E mautinoa lava a o latou tuufesili, “O le a le tatou mea a fai nei?” sa latou liliu atu ia Peteru, le Aposetolo Sinia, mo se tali.

Ou te talosaga atu ia outou faataga mai a’u e faasoa atu o’u mafaufauga i upu atonu sa latou fetautalatalaa’i ai, e le o tusia i le tusi paia. E le taumate na fai atu Peteru i ona uso a aposetolo: “Uso e, o se tolu tausaga ofoofogia. E leai se tasi o i tatou na mafaufauina i ni nai masina pupuu ua tea ni vavega ia na tatou vaai i ai ma aafiaga faalelagi na tatou olioli ai. Sa tatou talanoa faatasi, tatalo faatasi, ma galulue faatasi ma le Alo moni o le Atua lava Ia. Sa tatou savavali faatasi ma Ia ma fetagisi faatasi ma Ia, ma i le po o lena faaiuga matautia, e leai se tasi na sili atu ona tagitu’i nai lo au. Ae ua uma lena mea. Ua maea Lana galuega ma ua toetu mai o Ia i le tuugamau. Sa ia galueaiina Lona faaolataga ma lo tatou faaolataga. O lea la ua outou fesili, “O le a nei la tatou mea a fai?’ Ou te le iloa se isi mea e ta’u atu ia te outou nai lo le toe foi i lou lava olaga sa e i ai muamua, ma le fiafia. Ua ou faamoemoe ‘Ou te alu ou te fagota.’” Ma e le itiiti ifo ma le toa ono o le toasefulu isi Aposetolo na totoe ai sa malilie uma i ai, “Tatou te o foi ma oe.” O loo tusia e Ioane o sē tasi o i latou, “Ua latou o atu, ona latou o ae loa lea i le vaa.”3

Ae, paga lea, e le i lelei le faiva. O le latou po muamua lava na toe foi atu ai i le vai, sa leai ma se i’a e tasi na maua. Ina ua tafa mai ata o le taeao, sa latou faliu atu ai ma le le fiafia i le matafaga lea na latou iloa atu ai i se mea mamao se tagata sa valaau mai ia i latou, “Le fanau e, ua tou maua ea se i’a?” Sa tali atu ma le le fiafia nei Aposetolo ua toe avea ma faifaiva i se tali e le fia manao se faifaiva e tali atu ai, “Matou te lei maua lava se i’a,” sa latou le mautonu, ma sa faaopoopo atu le tiga i lo latou manu’a, ina ua faaigoaina i latou o le “fanau.”4

“Ina lafo ia le upega i le itu i matau o le vaa, ona outou maua ai lea,”5 sa valaau atu ai le tagata ese—ma i na upu faigofie, na vave ona saputu atu lo latou iloa o le leo. E na o le tolu tausaga talu ai sa fagogota ai nei lava alii i le sami lava lenei. I le taimi foi lena na “atoa le po ua tigaina ai i [latou], e leai ni mea [na] maua,”6 o loo fai mai ai tusitusiga paia. Ae valaau atu ia i latou se tagata Kalilaia sa i luga o le matafaga e tuu a latou upega i le loloto, ma na latou toso ae ai “le ‘au i’a tele,”7 na matua lava ma ua masaesae ai a latou upega, sa faatumulia ai vaa e lua, na matua mamafa ma sa amata ona gogoto.

O lea foi ua toe tupu. O nei “fanau” e pei ona valaau tonu ai i latou, na lafo ma le naunautai a latou upega, ma sa “le toe mafai e i latou ona toso ae, ona o taumafa o i’a.”8 Sa fai atu ma le manino Ioane, “O le Alii lea.”9 Ma i le pito o le vaa, sa oso mai ai Peteru ua le matāofiofia.

Ina ua mavae se toefaatasiga fiafia ma Iesu ua toetu, sa faia ai se talanoaga a Peteru ma le Faaola lea ou te manatu i ai o le vaega taua lea na liua ai le galuega faaaposetolo i se tulaga aoao ma le musuia mo Peteru lava ia, lenei tagata ua mausali e pei o se papa, i se olaga mamalu o auaunaga ma le taitaiga tuuto. I le vaavaai atu i ni vaa laiti ua tuai, o upega masaesae, ma se faaputuga tele o i’a e 153, sa fetalai atu ai Iesu i Lana Aposetolo sinia, “Peteru, pe sili mai lou alofa ia te au, i o latou nei?” sa fai atu Peteru, “Ioe, le Alii e, ua e silafia ou te alofa ia te oe.”10

Sa tali atu le Faaola i lena tali, ae na faaauau pea ona ia tepa taulai atu i fofoga o Lona soo ma toe faapea atu, “Peteru, pe e te alofa mai ea ia te au?” Sa fai si fememea’i o le faifaiva maoae i le toe fai atu o le fesili, ae na toe tali atu i le taimi lona lua, “Ioe, le Alii e; ua e silafia, ou te alofa ia te oe.”11

Na toe tuu atu foi e le Faaola se tali puupuu, ae i se suesuega tuusao ua Ia fesili atu ai mo le taimi lona tolu, “Peteru, pe e te alofa mai ea ia te au?” O le taimi lea ua mautinoa lava ua lagona moni lava le le toafimalie o Peteru. Masalo o loo i ai pea i lona loto le manatuaga o ni nai aso talu ai lea sa fesiligia faatolu ai foi o ia i se isi fesili ma sa ia faamamafa atu lea lava tali e tasi—ae i se tulaga le lelei. Pe atonu sa amata ona ia tuufesili pe e le o malamalama sese o ia i le fesili a le Faiaoga Sili. Pe atonu foi o loo ia sailiili i lona loto, sailia se faamautinoaga faamaoni o le tali sa ia tuuina atu ma le naunautai, toetoe lava a tuulafoai atu. Po o a lava ona lagona, sa fai atu Peteru i le taimi lona tolu, “Le Alii e, … ua e silafia lava ou te alofa ia te oe.”12

Lea na tali atu ai Iesu (ou te toe faailoa atu e le o tusia i le tusi paia a’u faamatalaga nei), atonu sa fai atu se tala faapea, “Peteru, ae aisea la ua e i ai iinei? Aisea ua tatou toe foi mai ai i lenei lava matafaga e tasi, i nei lava upega e tasi, ma toe faia foi lenei lava talanoaga e tasi? Pe le i manino ea i lena taimi ma pe lei manino ea foi i lenei taimi afai ou te manao i se i’a, e mafai lava ona ou maua se i’a? O le mea lea ou te manaomia Peteru, o ni soo—ma ou te manaomiaina e faavavau. Ou te manaomia se tagata e fafagaina au mamoe ma laveai au tamai mamoe. Ou te manaomia se tagata e talai atu la’u talalelei ma puipuia le faatuatua. Ou te manaomia se tagata e alofa ia te au, e alofa moni, moni lava ia te au, ma e alofa i le mea ua poloaiina au e lo tatou Tama i le Lagi e fai. O la tatou savali e le vaivai. E le o se savali lē tumau. E le o se galuega foi e le faamanuiaina; e le o se galuega e leai se faamoemoe o i ai; e lē ina ia auina atu ai i faaputuga lefulefu o talafaasolopito. O le galuega a le Silisili Ese, ma ia suia ai le lalolagi. O lea la Peteru, mo le taimi lona lua ma atonu o le taimi mulimuli, ou te fai atu ia te oe ia tuua nei mea uma ma ia e alu atu e aoao atu ma molimau atu, galue ma auauna atu ma le faamaoni seia oo i le aso o le a latou faia ai ia te oe le mea tonu sa latou faia ia te au.”

Ona faliu atu lea i Aposetolo uma, atonu sa Ia fetalai atu se mea faapea, ‘Pe sa outou valelea foi e pei o le au tusiupu ma le au Faresaio? E pei o Herota ma Pilato foi? Pe sa outou manatu, e pei o i latou, e mafai ona faaumatia lenei galuega e ala i le fasiotia o au? Pe sa outou manatu, e pei o i latou, o le satauro ma fao ma le tuugamau o le mutaaga lea o mea uma ma mafai ona toe foi atu tagata taitoatasi ma le fiafia i soo se mea sa outou i ai ma faia muamua? Le fanau e, pe lei pa’i atu ea lo’u ola ma lo’u alofa i o outou loto e sili atu le loloto nai lo lenei?”

Uso e ma tuafafine pele, ou te le o mautinoa pe o le a le mea o le a tatou oo i aii le Aso Faamasino, ae o le a ou matuai ofo lava pe afai i lena talanoaga, e le fesili mai le Atua ia i tatou i le mea tonu foi lea na fesili ai Keriso ia Peteru, “Pe na e alofa mai ea ia te au?” Ou te manatu Na te fia silafiaina pe na tatou usiusitai a o tatou i ai i le olaga nei, ma le le agavaa tele, ma i nisi taimi e pei e faatamaitiiti ai, i le poloaiga e tasi, le poloaiga muamua ma le sili o poloaiga uma—“Ia e alofa atu i le Alii lou Atua ma lou loto atoa, ma lou agaga atoa, ma lou malosi atoa, ma lou mafaufau atoa.”13 Ma afai i se taimi faapena e mafai ona tatou fai atu, “Ioe, le Alii e, ua e silafia ou te alofa ia te oe,” ona mafai lea ona Ia faamanatu mai ia i tatou le uiga taualuga o le alofa, o le faamaoni.

“Afai tou te alolofa mai ia te au, ia outou tausi mai i au poloaiga,”14 sa fetalai mai ai Iesu. O lea o loo i ai o tatou tuaoi e ao ona faamanuia, o fanau ia puipuia, o e matitiva ina ia siitia i luga, ma le upumoni ina ia puipuia. E i ai sese e ao ona faasa’o, o upumoni e faasoa atu, ma mea lelei ia faia. I se aotelega, e tatau ona tatou ola e faapei o ni soo ua tuuto atu e faatino ai lo tatou alofa i le Alii. E le mafai ona tatou faavaivai ma e le mafai ona tatou toe foi i tua. Ina ua uma ona fetaiai ma le Alo o le Atua soifua, e leai se isi lava mea na toe tumau e pei ona i ai muamua. O le Faasatauroga, Togiola, ma le Toetu o Iesu Keriso ua faailogaina ai le amataga o se olaga Faa-Kerisiano, ae le o le mutaaga lea. O le upumoni lava lenei, le mea moni lenei, na mafai ai e ni nai faifaiva Kalilaia ona toe avea ma Aposetolo o e na leai ma “se sunako po o se pelu”15 e tuua ai na upega i le taimi lona lua ma mamanuina le talafaasolopito o le lalolagi lea ua tatou nonofo ai nei.

Ou te molimau atu mai le ta’ele o lo’u loto, faatasi ai ma le malosi atoa o lo’u agaga, ia i latou uma o mafai ona lagona mai lo’u leo, o na ki faaaposetolo ua toefuatai mai i le lalolagi ma o loo i ai i Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai. Mo outou e lei auai mai lava faatasi ma i matou i lenei galuega tele mulimuli a Keriso, matou te faapea atu,” Faamolemole o mai.” Ia i latou sa i ai muamua ma i matou ae ua toe solomuli, ua mananao e auai mai i ni nai vaega faaleaganuu a le Ekalesia ae lē o maua faamanuiaga atoatoa o le Toefuataiga ma ua tuua ai le taumafataga atoa, ou te faapea atu, ou te popole o loo e feagai ma ni po uumi faigata ma ni upega gaogao. O le valaau ia e foi mai, ia e tumau faamaoni, ia e alofa i le Atua, ma ia e fesoasoani i le fausiaina o le malo. Ou te valaau atu ina ia faamaoni a’ia’i tagata uma e aofia ai i latou ua mae’a misiona o e sa tutu i se vai papatiso ma lona lima i le sikuea ma fai atu, “Ona ua tofia au e Iesu Keriso.”16 O lena pule sa tuu atu ina ia suia ai lena tagata fou ua liliu mai e faavavau, ae sa faamoemoe e suia ai foi oe e faavavau. Mo le autalavou o le Ekalesia o loo tutulai atu i misiona ma malumalu ma faaipoipoga, matou te faapea atu: “Alolofa i le Atua ma ia tumau le mama mai le toto ma le agasala o lenei tupulaga, ua faamamafaina e le folafolaga ofoofogia a Peresitene Thomas S. Monson lea sa faia i le taeao ananafi.” Ua faamoemoe mai lou Tama i le Lagi i lou lotonuu faamaoni ma lou alofa i tulaga uma o lou tatou olaga.”

Ou te fai atu ia te outou uma o loo faafofoga mai i la’u savali, o loo lagonaina pea le siufofoga o Keriso i taimi uma o fesili mai ia i tatou taitoatasi manū o i ai le taimi, “Pe e te alofa mai ea ia te au?” Ma mo i tatou uma taitoatasi, ou te tali atu ma lo’u faaaloalo ma mai lo’u agaga, “Ioe, le Alii e, matou te alolofa ia te oe.” Ma talu ai ua uu i o tatou “lima le suotosina,”17 o le a tatou le toe tepa lava i tua seia maea lenei galuega ma puleaina ai e le alofa i le Atua ma tuaoi le lalolagi. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino