Ohita päänavigointi
Lokakuu 2012 | Kuolleiden lunastamisen aikaansaama ilo

Kuolleiden lunastamisen aikaansaama ilo

Lokakuu 2012 Yleiskonferenssi

”Hän istuttaa lasten sydämiin isille annetut lupaukset, ja lasten sydämet kääntyvät heidän isiensä puoleen.”

Herra ilmoitti profeetta Joseph Smithille ylevän opin, joka koskee pyhää kastetoimitusta. Tämä valo saatiin aikana, jolloin muut kristilliset kirkot opettivat, että kuolema määritti sielun kohtalon peruuttamattomasti ja iankaikkisesti. Ne opettivat, että kastetut palkittiin loputtomalla ilolla, kun taas kaikki muut kohtasivat iankaikkista piinaa vailla lunastuksen toivoa.

Herran ilmoitus siitä, että asianmukaisella pappeuden valtuudella kaste voitaisiin suorittaa sijaistoimituksena kuolleiden puolesta, säilytti Hänen lausumansa oikeudenmukaisuuden: ”Jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.”1 Sijaiskaste voi armollisesti suoda tämän välttämättömän toimituksen kaikille kelvollisille kuolleille, jotka eivät saaneet sitä kuolevaisuudessa.

Tämä loistava oppi on jälleen yksi todiste Jeesuksen Kristuksen sovituksen kaiken käsittävästä luonteesta. Hän teki pelastuksen mahdolliseksi jokaiselle katuvalle sielulle. Hänen sovituksensa voitti kuoleman, ja Hän sallii kelvollisten edesmenneiden saada kaikki pelastuksen toimitukset sijaistoimituksina.

Kirjeessä, joka kirjoitettiin yli 150 vuotta sitten, Joseph Smith esitti: ”Pyhillä on oikeus tulla kastetuiksi – – sukulaistensa puolesta, jotka ovat kuolleet – – [ja] jotka ovat hengessä vastaanottaneet evankeliumin – – niiden – – välityksellä, joille on annettu tehtävä saarnata heille.”2 ”Ne pyhät, jotka jättävät tekemättä työn poismenneiden omaistensa puolesta, tekevät sen oman pelastuksensa uhalla.”3

Profeetta Elia antoi sijaistyön avaimet Joseph Smithille Kirtlandin temppelissä4 täyttääkseen Herran lupauksen, että ”hän istuttaa lasten sydämiin isille annetut lupaukset, ja lasten sydämet kääntyvät heidän isiensä puoleen”5.

Myöhempien ilmoitusten myötä, joita on annettu Joseph Smithille ja hänen jälkeensä seuranneille profeetoille, on saatu ymmärrystä ja ohjeita temppelityöstä ja sitä tukevista sukututkimuspyrkimyksistä. Jokainen profeetta Joseph Smithistä lähtien on tähdentänyt sitä, kuinka välttämätöntä on suoda kaikki toimitukset meille itsellemme ja edesmenneille esivanhemmillemme.

Temppeli- ja sukututkimustyö on yhtä ja samaa työtä, joka jakautuu kahteen osaan. Ne liittyvät yhteen kuten kasteen ja Pyhän Hengen lahjan toimitukset. Jotkut jäsenet eivät pysty tekemään molempia, koska heidän terveytensä tai välimatka temppeliin on esteenä.

Presidentti Howard W. Hunter on opettanut:

”Meidän on toimitettava pappeuden temppelitoimitukset, jotka ovat välttämättömät omalle korotuksellemme; sitten meidän on tehtävä välttämätön työ niiden puolesta, joilla ei ollut tilaisuutta ottaa vastaan evankeliumia kuolevaisuudessa. Työ muiden puolesta suoritetaan kahdessa vaiheessa: ensin tutkimalla sukuamme, niin että löydämme esivanhempamme; ja toiseksi toimittamalla temppelitoimitukset antaaksemme heille samat mahdollisuudet kuin elossa olevat saavat.

Silti on monia kirkon jäseniä, joilla on vain rajalliset mahdollisuudet päästä temppeliin. He tekevät parhaansa. He tekevät sukututkimustyötä ja pyytävät muita suorittamaan temppelitoimitukset. Vastaavasti on sellaisia jäseniä, jotka ovat mukana temppelityössä mutta eivät tee sukututkimusta oman sukunsa keskuudessa. Vaikka he suorittavat jumalallista palvelua auttaessaan muita, he menettävät siunauksen, kun eivät etsi omia sukulaisiaan kuten myöhempien aikojen profeetat ovat Jumalan ohjeiden mukaisesti opastaneet. – –

Olen oppinut, että ne, jotka tekevät sukututkimusta ja sitten suorittavat temppelityön niiden puolesta, joiden nimet he ovat löytäneet, tuntevat enemmän iloa siksi, että he saavat molemmat puolet siunauksesta.”6

Taivaan Isä haluaa meistä jokaisen saavan tämän tärkeän sijaistyön siunauksen kummankin osan. Hän on ohjannut muita näyttämään meille, kuinka voimme olla kelvollisia siihen. Teidän ja minun tehtävänämme on saada itsellemme nuo siunaukset.

Kaikki työ, jota teette temppelissä, on hyvin käytettyä aikaa, mutta toimitusten saaminen toimiessanne sijaisena jonkun oman esivanhempanne puolesta tekee temppelissä vietetystä ajasta pyhemmän, ja saatte vieläkin suurempia siunauksia. Ensimmäinen presidenttikunta on julistanut: ”Ensisijaisena velvollisuutenamme on etsiä tietoja omista esivanhemmistamme.”7

Haluatteko te nuoret varman tavan poistaa vastustajan vaikutuksen elämästänne? Uppoutukaa tutkimaan tietoja esivanhemmistanne, valmistakaa heidän nimiään pyhiä sijaistoimituksia varten, joita voi tehdä temppelissä, ja menkää sitten temppeliin toimien sijaisina heidän puolestaan, niin että he saavat kasteen ja Pyhän Hengen lahjan toimitukset. Kun vartutte, pystytte osallistumaan myös muiden toimitusten vastaanottamiseen. En osaa ajatella mitään suurempaa suojaa vastustajan vaikutukselta elämässänne.

Venäjällä Rostov-na-Donun lähetyskentän nuorilta pyydettiin, että jokainen indeksoisi 2 000 nimeä ja valmistaisi sitten ainakin yhden oman sukulaisensa nimen temppelitoimituksia varten. Ne, jotka saavuttivat tämän tavoitteen, kutsuttiin pitkälle linja-automatkalle uuteen Kiovan temppeliin Ukrainaan. Eräs nuori mies kertoi omasta kokemuksestaan: ”Käytin paljon aikaa pelaten tietokonepelejä. Kun aloin indeksoida, minulla ei ollut aikaa pelata. Alussa ajattelin: ’Voi ei! Miten tämä onnistuu?’ Kun tämä projekti oli ohi, en ollut enää edes kiinnostunut peleistä. – – Sukututkimustyö on sellaista, mitä voimme tehdä täällä maan päällä ja mikä säilyy taivaassa.”

Monet uskolliset pyhät ovat tutkineet sukulinjojaan, ja he käyttävät FamilySearchin varaamisominaisuutta varatakseen toimitukset, niin että heidän oman sukunsa jäsenet voivat toimia sijaisina. Nimien varaamisen tarkoituksena on suoda jäsenille kohtuullinen aika suorittaa toimitukset esivanhempien ja sivusukulaisten puolesta. Tällä hetkellä varattuja nimiä on 12 miljoonaa, ja niitä vastaavia toimituksia on miljoonia. Monet nimet ovat olleet varattuina vuosikausia. Esivanhemmat, jotka on löydetty, ovat epäilemättä innoissaan ja haltioissaan, kun heidän nimensä selvitetään toimituksia varten. He eivät kenties kuitenkaan ole kovinkaan onnellisia, kun heidän täytyy edelleen odottaa, kunnes toimitukset suoritetaan.

Kannustamme niitä teistä, joilla on laaja varasto nimiä, jakamaan nimet, niin että sukulaisenne tai seurakuntanne tai vaarnanne jäsenet voivat auttaa teitä suorittamaan tämän työn. Voitte tehdä tämän jakamalla temppelikortteja niille seurakuntanne tai vaarnanne jäsenille, jotka ovat halukkaita auttamaan, tai FamilySearchin tietokonejärjestelmää käyttäen lähettää nimet suoraan temppeliin. Tätä jälkimmäistä vaihtoehtoa Cindy Blevins Casperista Wyomingista Yhdysvalloista on käyttänyt vuosia.

Sisar Blevins kastettiin teini-ikäisenä, ja hän on sukunsa ainoa jäsen, joka on liittynyt kirkkoon. Hän on tehnyt valtavan määrän sukututkimustyötä. Mutta nimiä on aivan liian paljon, että hän ja hänen perheensä voisivat ne suorittaa. Tämän vuoksi sisar Blevins on lähettänyt nimet temppeliin, ja hän kertoo, että toimitukset tehdään usein muutaman viikon kuluessa tavallisesti jommassakummassa hänen kotiaan lähinnä olevassa temppelissä. Hän kertoo, että hänestä on mukava ajatella, että hänen ystävänsä ja naapurinsa hänen omassa seurakunnassaan ja vaarnassaan saattavat olla niitä, jotka auttavat suorittamaan työn hänen esivanhempiensa puolesta. Hän arvostaa sitä, että he tekevät tätä työtä.

Rakas vaimoni Jeanene rakasti sukututkimustyön tekemistä. Kun lapsemme olivat pieniä, hänellä oli tapana vuorotella ystäviensä kanssa lasten kaitsemisessa, jotta hän pystyi aina muutaman viikon välein tutkimaan muutaman tunnin ajan sukulinjojamme. Kun nuorin lapsemme muutti pois kotoa, Jeanene kirjoitti omaan päiväkirjaansa näin: ”Olen juuri tehnyt erään päätöksen ja haluan julistaa sen kuuluvalla äänellä. Miken vanhasta huoneesta on tullut minun sukututkimustyöhuoneeni. Se on hyvin varustettu, jotta voin järjestää aikakirjat ja työskennellä niiden parissa. Elämäni keskittyy nyt keskeisen tärkeään sukututkimukseen ja nimien lähettämiseen temppeliin. Olen hyvin innoissani ja palan halusta ryhtyä työhön.”8

Erään toisen kerran hän kirjoitti päiväkirjaansa: ”Koin ihmeen Mel Olsenin sukututkimustoimistossa, kun hän ojensi minulle tulosteen kaikista tiedossa olevista sukupuistani. Tuloste oli otettu Ancestral File -tietokonearkiston päivitetyistä tiedostoista, jotka on lähetetty sukututkimusseuraan. Tiedot ovat peräisin pääasiassa neljän polven ohjelman aikakirjoista, johon ohjelmaan kirkko kannusti monia vuosia sitten. Tuntui ylivoimaiselta ajatella edessäni olevaa valtavaa tehtävää koota kaikkien esivanhempieni sukutiedot sukuseuroista ja saada ne kaikki tietokoneelle, kun Ancestral File -tietokonearkisto ensimmäisen kerran jaettiin laajaan käyttöön. Ja siinä ne olivat kaikki kauniisti järjestyksessä ja lasertulosteisina edessäni olevalla työpöydällä. Olin niin haltioissani ja niin häkellyksissäni, että vain istuin siinä hölmistyneenä, ja sitten aloin itkeä, koska olin niin onnellinen. – – Minulle, joka olen sinnikkäästi, huolellisesti tutkinut sukua kolmenkymmenen vuoden ajan, kaikkien näiden asiakirjojen tietokoneelle saaminen on todella jännittävää. Ja kun ajattelen niitä satojatuhansia ihmisiä, jotka nyt tai pian tallentavat tietokoneelle valtavia järkäleitä väestönlaskentatietoja ja yksityisiä sukututkimuslevykkeitä, – – olen aivan innoissani. Tämä on todella Herran työtä, ja Hän johtaa sitä.”9

Olen riittävässä määrin maistanut tämän ylevän työn hedelmiä tietääkseni, että avaimet, jotka Elia palautti Joseph Smithille, suovat sydäntemme liittyä yhteen ja jokaisen meistä tulla liitetyksi niihin esivanhempiimme, jotka odottavat apuamme. Pyhissä temppeleissä täällä maan päällä suorittamamme työn avulla, jota tehdään Vapahtajan antamalla valtuudella, meidän esivanhempamme saavat pelastavat toimitukset, joiden ansiosta he voivat nauttia iankaikkisesta onnesta.

Aikaisemmin yksittäiset jäsenet, joilla on ollut syvä vakaumus työn pyhyydestä, ovat uskollisesti kohdanneet haasteen, joka on tuntunut samalta kuin yrittäisi yksin korjata käsin kaiken viljasadon Nebraskassa. Nyt työssä on monta voimakasta leikkuupuimuria. Yhdessä me pystymme suorittamaan ja suoritammekin vaaditun työn.

Todistan, että Elian henki koskettaa monien Isän lasten sydäntä kaikkialla maailmassa saaden kuolleiden puolesta suoritettavan työn kiihtymään ennennäkemättömällä vauhdilla.

Mutta entä sinä? Oletko sinä rukoillut omien esivanhempiesi puolesta suoritettavan työn hyväksi? Siirrä syrjään ne asiat elämässäsi, joilla ei oikeastaan ole merkitystä. Päätä tehdä jotakin sellaista, millä on iankaikkisia seurauksia. Kenties olet tuntenut innoitusta etsiä esivanhempia, mutta et tunne olevasi sukututkija. Huomaatko, ettei sinun enää tarvitsekaan olla? Kaikki alkaa rakkaudesta ja vilpittömästä halusta auttaa verhon toisella puolella olevia, jotka eivät voi auttaa itseään. Katso ympärillesi. Omalla alueellasi on joku, joka voi auttaa sinua onnistumaan.

Tämä työ on hengellistä työtä, valtavaa yhteistyötä verhon kummallakin puolella, ja apua annetaan kumpaankin suuntaan. Olitpa missä tahansa maailmassa, niin rukouksen, uskon, päättäväisyyden, ahkeruuden ja joidenkin uhrausten avulla voit omalta osaltasi edistää tätä työtä voimallisesti. Aloita nyt. Lupaan sinulle, että Herra auttaa sinua löytämään keinon. Ja se antaa sinulle mahtavan tunteen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Näytä viitteetPiilota viitteet

  Viitteet

  1. Joh. 3:5.

  2. History of the Church, osa 4, s. 231.

  3. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 493–494.

  4. Ks. OL 110:13–16 .

  5. OL 2:2, kursivointi lisätty.

  6. Ks. ”Temppelin innoittama kansa”, Valkeus, toukokuu 1995, s. 5–6.

  7. Ensimmäisen presidenttikunnan kirje, 29. helmikuuta 2012, kursivointi lisätty.

  8. Jeanene Watkins Scott, henkilökohtainen päiväkirja, huhtikuu 1988.

  9. Jeanene Watkins Scott, henkilökohtainen päiväkirja, 23. syyskuuta 1989.