Hoppa över navigering
Oktober 2012 | Glädjen i att återlösa de döda

Glädjen i att återlösa de döda

Oktober 2012 Generalkonferenser

”Han skall inplanta i barnens hjärtan de löften som gavs till fäderna, och barnens hjärtan skall vända sig till sina fäder.”

Herren uppenbarade den upphöjda läran om dopets heliga förrättning för profeten Joseph Smith. Det ljuset gavs när andra kristna kyrkor lärde att döden oåterkalleligen och i all evighet avgjorde själens öde. De lärde att de döpta besatt oändlig glädje medan alla andra stod inför evig pina utan hopp om återlösning.

Herrens uppenbarelse att dop genom rätt prästadömsmyndighet kunde utföras för de döda genom ställföreträdare gjorde att följande uttalande var rättvist: ”Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.”1 Ställföreträdande dop kan på ett barmhärtigt sätt erbjuda denna vitala förrättning till alla värdiga bortgångna personer som inte tog emot den när de levde.

Denna underbara lära är ännu ett vittne om Jesu Kristi försonings allomfattande natur. Han gjorde så att frälsning är möjlig för varje ångerfull själ. Hans försoning besegrade döden och han låter varje värdig bortgången person ta emot alla frälsningens förrättningar genom ställföreträdare.

I ett brev som skrevs för över 150 år sedan sade Joseph Smith: ”De heliga har privilegiet att låta döpa sig för … sina släktingar som är döda … som har tagit emot evangeliet i anden, genom … dem som har fått i uppdrag att predika för dem.”2 Senare lade han till: ”De heliga som försummar [läran] när det gäller deras avlidna släktingar, gör det med fara för sin egen frälsning.”3

Profeten Elia gav nycklarna för ställföreträdande arbete till Joseph Smith i templet i Kirtland4 för att uppfylla Herrens löfte att ”han skall inplanta i barnens hjärtan de löften som gavs till fäderna, och barnens hjärtan skall vända sig till sina fäder”.5

Genom fortsatt uppenbarelse till Joseph Smith och efterkommande profeter har vi fått en insikt i och program för tempeltjänst och släktforskning som stöder detta. Varje profet sedan Joseph Smith har betonat det ofrånkomliga behovet att utföra alla förrättningar för oss själva och våra avlidna släktingar.

Tempeltjänsten och släktforskningsarbetet är olika sidor av samma verk. De sitter ihop på samma sätt som förrättningarna dopet och den Helige Andens gåva. En del medlemmar kanske inte kan göra både ock på grund av hälsa eller avstånd till templet.

President Howard W. Hunter lärde:

”Vi måste utföra de prästadömsförrättningar i templet som behövs för vår egen upphöjelse. Sedan måste vi utföra det nödvändiga arbetet för dem som dött utan att de haft möjlighet att acceptera evangeliet här på jorden. Arbetet för andra människor sker i två steg: för det första genom att vi släktforskar för att finna namnen på våra förfäder, och för det andra genom att vi utför tempelförrättningarna, så att de döda får samma möjligheter som erbjuds de levande.

Det finns emellertid många medlemmar i kyrkan som bara har begränsad tillgång till templen. De gör så gott de kan. De släktforskar och låter andra utföra tempelförrättningarna. Å andra sidan finns det några medlemmar som utför tempeltjänst men som underlåter att forska efter sina egna släktlinjer. Fastän de utför ett gudomligt tjänande genom att hjälpa andra, går de miste om en välsignelse genom att inte söka efter sina egna avlidna släktingar enligt gudomligt direktiv från nutida profeter …

Jag har märkt att de som engagerar sig i släktforskning och sedan utför tempelförrättningar för dem vars namn de funnit, känner en ännu större glädje genom att de erhåller båda halvorna av välsignelsen.”6

Vår Fader i himlen vill att vi alla ska få båda delarna av välsignelsen som detta ytterst viktiga ställföreträdande arbete för med sig. Han har bett andra visa oss hur vi kan kvalificera oss för det. Det är upp till er och mig att göra anspråk på dessa välsignelser.

Allt arbete ni utför i templet är gott, men när ni tar emot förrättningar i en av era egna förfäders ställe blir tiden i templet ännu heligare, och ni välsignas på ett ännu större sätt. Första presidentskapet har förkunnat: ”Vårt främsta ansvar är att forska efter och identifiera våra egna förfäder.”7

Vill ni ungdomar veta ett säkert sätt att eliminera motståndarens inflytande i ert liv? Fördjupa er i att forska efter era förfäder, förbered namn för de heliga ställföreträdande förrättningarna som utförs i templet och besök sedan templet för att vara deras ställföreträdare, så att de kan ta emot förrättningarna som dopet och den Helige Andens gåva utgör. När ni är äldre kan ni hjälpa dem ta emot andra förrättningar också. Jag känner inte till något bättre skydd från motståndarens inflytande i ert liv.

I Rysslandmissionen Rostov-na-Donu uppmanades ungdomarna att indexera 2 000 namn var och sedan förbereda minst ett namn ur sin egen familj för templets förrättningar. De som nådde målet blev inbjudna att göra en lång resa till det nya templet i Kiev i Ukraina. En ung man berättade om sin upplevelse: ”Jag brukade spela datorspel jättemycket. När jag började indexera hade jag inte tid att spela spel. Först tänkte jag: ’Åh nej! Så hemskt!’ Men när projektet var slut hade jag ingen lust att spela längre … Släktforskning är något vi kan göra här på jorden som vi kan ta med oss när vi dör.”

Många trofasta heliga har forskat i sin egen släkt och använder reserveringsfunktionen i FamilySearch för att reservera förrättningarna så att deras egna familjemedlemmar kan vara ställföreträdare för dem. Syftet med reserveringsfunktionen är att ge personer tillräckligt med tid till att utföra förrättningarna för egna släktingar och sidolinjer. Det finns i dag 12 miljoner namn och miljontals motsvarande förrättningar som är reserverade. Många namn har varit reserverade i åratal. Det finns utan tvekan förfäder som är glada över att deras namn är klara för templets förrättningar. Men de är säkert inte lika glada över att de behöver fortsätta vänta på att få sina förrättningar utförda.

Vi uppmanar er som har reserverat många namn att dela med er så att medlemmar i er släkt eller församling och stav kan hjälpa er att utföra arbetet. Ni kan göra detta genom att dela ut tempelkort till medlemmarna i församlingen och staven som är villiga att hjälpa till eller genom att använda FamilySearch datorsystem och skicka in namnen direkt till templet. Det senare alternativet är något som Cindy Blevins från Casper i Wyoming, USA, har gjort i flera år.

Syster Blevins döptes som tonåring och är den enda medlemmen i sin familj som gick med i kyrkan. Hon har släktforskat mycket. Men det finns många fler namn än hon och hennes närmaste anhöriga kan utföra arbete för. Därför skickar syster Blevins in namnen till templet och hon berättar att de ofta utförs inom några veckor, och vanligtvis i ett av templen som ligger närmast henne. Hon säger att hon tycker om att föreställa sig hur vänner och grannar i hennes egen församling och stav hjälper henne att utföra arbetet för hennes släktingar. Hon uppskattar deras hjälp.

Min kära hustru Jeanene älskade att släktforska. När våra barn var små brukade hon turas om med sina vänner att passa barnen så att hon fick några timmar i veckan till att forska i vår släkt. När vårt yngsta barn flyttade hemifrån skrev hon följande i sin dagbok: ”Jag har fattat ett beslut och jag vill skrika ut det över taken! Mikes gamla sovrum har blivit mitt nya släktforskningskontor. Där finns allt jag behöver för att samla uppteckningarna och arbeta. Nu kan jag fokusera på det viktiga släktforskningsarbetet och på att sända in namn till templet. Jag är så glad och vill börja på en gång!”8

På ett annat ställe i dagboken står det: ”Jag upplevde ett mirakel på Mel Olsens släktforskningskontor. Han gav mig en utskrift av hela släktens antavlor från uppdateringen av Ancestral Files, som innehöll en datoriserad version av alla uppteckningar som hade skickats in till släktforskningsförbundet. Större delen av dem är från fyragenerationsprogrammet som kyrkan drev för många år sedan. Jag hade överväldigats av tanken på det oerhörda arbetet som låg framför mig, att samla alla mina förfäders släktforskning från familjeorganisationer och lägga in dem i datorn innan den första omfattande versionen av den datoriserade Ancestral File gavs ut. Men där fanns de alla, underbara, sorterade, utskrivna där på mitt skrivbord framför mig. Jag var så lycklig och överväldigad att jag bara satt där helt stum och sedan började gråta av lycka … För mig som har släktforskat ihärdigt och noga under trettio år är datoriseringen av alla dessa uppteckningar så spännande. Och när jag tänker på alla hundratusentals människor som nu eller snart kommer att datorisera omfattande folkräkningar och privata släktforskningsuppteckningar … Det känns så härligt. Detta är sannerligen Herrens verk och han leder det.”9

Jag har smakat tillräckligt av frukten av detta storslagna verk för att veta att Elias nycklar som återställdes till Joseph Smith gör att våra hjärtan kan vändas till varandra och länka oss till de förfäder som väntar på vår hjälp. Genom vårt arbete i heliga tempel här på jorden, med den myndighet som Frälsaren delegerade till oss, kan våra anfäder ta emot de frälsande förrättningar som kan skänka dem evig glädje.

Tidigare har de som motiverats av en djup övertygelse om heligheten i detta verk modigt mött en utmaning som kan liknas vid att man på egen hand skördar all säd i Nebraska ett korn i taget. Nu finns det många skördetröskor i arbete. Tillsammans kan och kommer vi att utföra det nödvändiga arbetet.

Jag vittnar om att Elias ande vidrör många av vår Faders barn runt om i världen och det gör att arbetet för de döda går framåt med aldrig tidigare skådad hastighet.

Men hur är det med dig? Har du bett om dina förfäders arbete? Lägg ifrån dig sådant som egentligen inte betyder något. Bestäm dig för att göra något som har eviga följder. Du kanske har känt dig manad att söka efter förfäder men anser att du inte är någon släktforskare. Inser du att man inte behöver vara det längre? Man behöver bara känna kärlek och en innerlig önskan att hjälpa dem på andra sidan slöjan med det som de inte själva kan göra. Se dig omkring. Det finns någon i din omgivning som kan hjälpa dig få framgång.

Det här verket är ett andligt verk, ett enormt samarbete på båda sidorna av slöjan där hjälp ges i båda riktningarna. Var du än är i världen kan bön, tro, beslutsamhet, flit och lite uppoffring leda till att du kan bidra på ett betydelsefullt sätt. Börja nu. Jag lovar dig att Herren kommer att visa dig vägen. Och det kommer att kännas underbart. I Jesu Kristi namn, amen.

Visa hänvisningarDölj hänvisningar

  Slutnoter

  1. Joh. 3:5.

  2. History of the Church, 4:231.

  3. Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith, s. 466–467.

  4. Se L&F 110:13–16 .

  5. L&F 2:2; kursivering tillagd.

  6. Howard W. Hunter, ”Ett tempelmotiverat folk”, Nordstjärnan, maj 1995, s. 5–6

  7. Brev från första presidentskapet, 29 feb. 2012; kursivering tillagd.

  8. Jeanene Watkins Scott, personlig dagbok, apr. 1988.

  9. Jeanene Scott, personlig dagbok, 23 sep. 1989.